Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Ametlikud teated

Otsused

Konsistooriumi istungil EELK koostöömedali sai Jukka Yrjölä – Vormsi koguduse kaastööline Soomest, estofiil ja Eesti-Soome kirikute koostöö ajaloo uurija; Helena Ravolainen – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Soomest; Mike Wind – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Ameerikast. Teet Hanschmidt on vabastatud Vahastu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. märtsist. Samast kuupäevast on koguduse hooldajaõpetajaks määratud Kalle Kõiv. Kari Antero Tynkkynen on isikliku avalduse ...

Otsused

Kirikuvalitsuse istungil Veebruarikuu istungil otsustati vabastada Tiit Maasikmäe Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 2. veebruarist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Jõgeva koguduse diakoniks samast kuupäevast ja saanud õiguse seada armulauda kuni 30. juunini. Praost Ants Tooming on vabastatud Palamuse koguduse hooldajaõpetaja kohustest 1. veebruarist ning koguduse hooldajaõpetajaks 1. veebruarist 31. juulini 2016 on määratud Urmas Oras. EELK ...

Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Kari Tynkkyneni avalduse alusel otsustati anda talle palgata puhkust ajavahemikul 8. jaanuarist kuni 31. augustini 2016. Nimetatud ajavahemikul korraldab Paide koguduse teenimist praost Teet Hanschmidt. Küllike Valk on kinnitatud Ridala koguduse õpetajaks ja määratud Martna koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. detsembrist. Piiskop Tiit Salumäe on Ridala ja Martna koguduse hooldajaõpetaja kohustustest vabastatud samast ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil EELK aukiri on antud Milvi-Maria Arusele, Jõhvi koguduse kauaaegsele nõukogu liikmele ja revisjonikomisjoni esimehele. Alo Martinson on määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Küllike Valk on määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Tauno Toompuu on vabastatud Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 31. oktoobrist. Käsmu koguduse õpetajaks on kinnitatud samast kuupäevast ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati Eve Kruus alates 15. oktoobrist. Kirikuseadustiku § 96 ja vaimulike teenistussuhete töörühma otsuse alusel on muudetud teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud aastail 2000–2007. Teenimiskoha muutumisel muudetakse teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud enne 2000. aastat. Koguduseõpetaja teenistuslepingu lisa sõlmimine ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja peapiiskop Urmas Viilma ettepaneku alusel pikendati EELK vikaarvaimuliku, Tartu ülikooli usuteaduskonna prof dr Tarmo Kulmari (65) ametisoleku aega 13. augustini 2020. EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Järva praosti Teet Hanschmidti taotluse alusel pikendati Järva-Madise koguduse diakoni Ruth Süvari (65) ametisoleku aega 21. septembrini 2020. Vladimir Batuhtin vabastati Narva koguduse abiõpetaja ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Juulikuu istungil kuulutati vakantseks Tapa koguduse õpetaja ametikoht. Avalduste esitamise tähtajaks määrata 1. september 2015. Järva praostkonna abipraost Tõnu Linnasmäe vabastati Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. juulist ja samast kuupäevast määrati sellele kohale Viru praostkonna praost, Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toompuu. EELK kirikuseadustiku § 93 lõike 3, EELK konsistooriumi 06.07.1999 otsuse nr 85 alusel EELK ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Väljasõiduistung toimus 16. juunil Talu laagrikeskuses. Enne seda külastati Harkujärve kogukonnakirikut. Istungil oli ühe päevakorrapunktina arutlusel ka pagulasküsimus. Seoses sellega saatis konsistoorium siseministrile kirja, milles väljendatakse EELK soovi koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega aidata oma võimaluste ja kompetentsi piires kaasa pagulaste vastuvõtmisele ja nende tuleviku korraldamisele Eestis. EELK koostöömedali saab ...

Otsused

Konsistooriumi istungil EELK kirikuseadustiku § 63 lõike 2 alusel tegi konsistoorium otsuse piiskoppide piirkondade määramisest. Põhja piirkonna piiskop Einar Soone – Tallinna praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. Asukohalinn Tallinn. Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets – Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond, Valga praostkond, Pärnu praostkond ja Saarte praostkond. Asukohalinn Tartu. Lääne piirkonna piiskop Tiit Salumäe – ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Arho Tuhkru on kinnitatud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetajaks alates 8. märtsist. Urmas Oras määrati Tartu Soome koguduse abiõpetajaks alates 1. aprillist. Tema teenimise alguseks Tartu Soome koguduses lugeda 1994. aasta kevad. Leevi Reinaru on kinnitatud Lääne praostkonna praostiks ja Lembit Tammsalu abipraostiks alates 26. märtsist. Ants Tooming on kinnitatud Tartu praostkonna praostiks ja Kristjan Luhamets Tartu praostkonna abipraostiks ...

Otsused

Harkujärve kirik

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Praost Jaanus Jalakas on määratud Kose ja Tuhala koguduse hooldajaõpetajaks 4. novembrist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Kose koguduse diakon on alates 15. novembrist Rein Keskpaik. Tiit Salumäe on vabastatud Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2015; tema asemele on määratud Leevi Reinaru. Kirikuvalitsus kiitis heaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koostöölepingu ...

Otsused

Novembrikuu istungil Peapiiskop Andres Põder arvati emerituuri alates 23. novembrist. Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Einar Soone. Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja nimetati juhendajad: diakon Urmas Karileet – Rakvere Kolmainu kogudus, juhendaja abipraost Tauno Toompuu; Alo Martinson – Tallinna Peeteli kogudus, juhendaja õpetaja Avo Üprus; diakon Küllike Valk – Haapsalu Püha Johannese kogudus, juhendaja ...

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tunnustusmärgi on pälvinud Vello Sild pikaajalise töötamise eest EELK konsistooriumi pearaamatupidajana. EELK tänukiri on antud Kalev Uustalule seoses lahkumisega muinsuskaitseameti peadirektori ametikohalt. Konsistooriumi otsuseid Diakon Triin Simson on vabastatud Saarte praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 1. augustist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Käina koguduse diakoniks samast kuupäevast. Õpetaja Jaan Nuga sai 17. juulil ...

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tänukiri on antud seoses Kehtna kiriku 160. aastapäevaga Ivo Mururannale Kehtna kiriku hea käekäigu eest seismisel ning Lily Umbsaarele, Kehtna kiriku kirikuteenijale ja kalmistuvahile ning ustavale abilisele. EELK tänukiri on antud Linda Kajakale pikaajalise ja ustava teenimise eest Harju-Jaani koguduse juhtorganites, kirikutekstiilide valmistamise ning oma kodu avamise eest piibli- ja palvetundide pidamiseks. Konsistooriumi juulikuu ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Praost assessor Tiit Salumäe on registreeritud EELK peapiiskopikandidaadiks. Õpetaja Algur Kaerma vabastatakse Paide koguduse õpetaja kohustustest 25. novembrist ning tema taotluse alusel lubatakse tal asuda EELK Välis-Eesti piiskopkonna Vancouveri koguduse teenistusse samast kuupäevast. EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 ja praost Joel Luhametsa taotluse alusel vabastatakse Sulev Sova Kursi koguduse õpetaja ametikohalt alates 15. juulist. ...