Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi istungil Märtsikuu istungil kustutati Alo Martinson (fotol) EELK vaimulike nimekirjast alates 5. veebruarist tema enda avalduse alusel. Pikendati Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2022. Anti Karja, Pöide, Ruhnu, Saaremaa Jaani, Tahkuranna ja Tamsalu kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks. Antud otsus kehtib kuni valimisperioodi lõpuni. Kirikuvalitsus otsustas pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Otsustati praost Tauno Toompuu taotluse alusel ning praost Ants Toominga ja õp Algur Kaerma nõusolekul vabastada Avo Kiir Tudulinna koguduse hooldajaõpetaja kohustest alates 1. veebruarist ning määrata koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast Algur Kaerma (fotol).  Prangli koguduse teenimise korraldamiseks otsustati praost Margus Kirja taotluse alusel pikendada diakon Herki Taleni teenimist kuni 4. aprillini 2022. ...

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil

Konsistoorium otsustas tühistada kõik koguduse nõukogu valimata jätmise load. Seega on kõigil kogudustel kohustus viia läbi nõukogu valimised. Kui koguduse nõukogu valimised ei õnnestu, peab koguduse õpetaja esitama konsistooriumile põhjendatud taotluse nõukogu valimata jätmiseks. Taotlusele on vaja lisada praosti hinnang. Tartu praostkonna praostile Ants Toomingale antakse õppepuhkust 12. aprillist kuni 24. juulini 2021. Nimetatud ajal täidab Tartu Peetri koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Nõva ja Piirsalu kogudust teeniv õp Peeter Krall (69) arvatakse isikliku avalduse alusel emerituuri ja vabastatakse nende koguduste teenimisest alates 1. jaanuarist 2021. Nõva koguduse hooldajaõpetajaks saab õp Leevi Reinaru ja Piirsalu koguduse hooldajaõpetajaks Kari Tynkkynen. Vakantseks on kuulutatud Laiuse koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2021. Õp Toivo Treiblut on määratud ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Räpina koguduse õpetajale Urmas Nagelile (fotol) on antud EELK kuldristi kandmise õigus. Aluseks EELK kirikuseadustiku § 398, EELK kuldristi statuudi ja õp Jaanus Jalaka taotlus. Algur Kaerma kinnitati Avinurme koguduse õpetajaks ja on vabastatud Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 29. novembrist. Praost Ants Tooming on sellega seoses vabastatud koguduse hooldajaõpetaja kohustustest samast kuupäevast. Saku Toomase koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsalu vabastati Saku koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. oktoobrist ja määrati samast kuupäevast Saku koguduse õpetajaks Magne Mølster kuni Eestis misjonärina teenimise aja lõpuni. Lea Heinaste (arvatud emerituuri 17. nov 2015) on vabastatud Anna koguduse õpetaja ametikohalt 21. septembrist ja samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks praost assessor Katrin-Helena Melder ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Konsistoorium kiitis 29. aprillil heaks muinsuskaitseameti ja EELK koostöökokkuleppe (leitav EELK kodulehe siseveebist). Piiskop Tiit Salumäed on volitatud koostöökokkulepet allkirjastama. Narva koguduse õpetaja Urmas Karileedi palgata puhkust pikendati 1. maist 30. juunini. Usuteaduse instituudi rektori Ove Sanderi avalduse alusel otsustas konsistoorium 5. mail peatada tema ametiülesannete täitmine rektorina samast kuupäevast kuni ...

Peapiiskopi otsused

Pikendada armulaua seadmise õigust järgmistele diakonitele: Jaanus Torrimile Ruhnu koguduses 1. jaanuarist 30. juunini, Lev Lekarkinile Lääne-Nigula ja Noarootsi koguduses 1. jaanuarist 31. detsembrini, Ahti Udamile õp Jaanus Jalaka poolt hooldatavates Ida-Harju praostkonna kogudustes 1. jaanuarist 31. detsembrini ja Tõnis Tammele Lüganuse ja Iisaku koguduses 1. jaanuarist 31. detsembrini. Anda õp Urmas Karileedile luba luterliku kiriku liikme ja õigeusu kiriku liikme ...

Otsused

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil Otsustati vabastada Thomas-Andreas Põder EELK vikaarõpetaja kohustustest ja määrata ta Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist. Samuti otsustati vabastada EELK vikaarõpetaja kohustustest Anne Burghardt, kes määrati Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist. Lembit Tammsalu kinnitati Audru koguduse õpetajaks alates 1. veebruarist. Praost Tõnu Taremaa vabastati Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja ...

Konsistooriumi detsembrikuu istungil

Urmas Karileet on määratud Narva koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist 2020. Reet Eru on määratud Harju-Madise koguduse õpetajaks alates 1. jaanuarist 2020. Praost Marko Tiituse taotluse alusel konsistoorium ennistab Tõnu Veimeri EELK vaimulikuks alates 10. detsembrist ja tema ametiaega on pikendatud kuni 8. juunini 2022. Tõnu Veimer on määratud Viljandi praostkonna vikaar­diakoniks alates 10. detsembrist. Anti luba Valga kogudusel läbi viia erakorralised ...

Konsistooriumi novembrikuu istungil

EELK XXX kirikukogu liikmeks Järva praostkonnas kinnitati Jaanus Tammiste. EELK koostöömedal on antud järgmistele EELK kaastöölistele Soomest: Juhani Virtanen, Leena Märsylä, Hannele Päiviö, Kaisa Jäppinen, Kaija Eerola. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liikmeteks määrati Vahur Keldrima, Annika Laats, Tanel Ots, Ove Sander ja Triin Simson. Kuulutati vakantseks Audru koguduse õpetaja ametikoht. Avaldusi saab esitada 1. detsembrini. Kuulutati vakantseks Vastseliina ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Pikendati tähtajatult õpetaja Urmas Orase teenimist Palamuse koguduse hooldajaõpetajana tagasiulatuvalt alates 1. juulist. Pikendati emeriitõpetaja Lea Heinaste teenimist Anna koguduses 16. novembrist kuni 16. novembrini 2020. Kodavere ja Alatskivi koguduste juhatuste taotluste alusel pikendati õpetaja Raigo Ojametsa (saab 10. detsembril 65aastaseks) ametiaega 10. detsembrini 2024. Erkki Juhandi on määratud Tallinna praostkonna ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Järva-Madise koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. november. MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiale anti laenu 1 250 000 eurot tähtajaga 15.11.2024 intressiga 5% laenu jäägist aastas ning piiskop Joel Luhamets esindab EELKd laenulepingu vormistamisel. Laenu tagatiseks on MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiale Tartu linnas kuuluvad kaks korteriomandit aadressil Riia 22a, millele seatakse hüpoteek EELK kasuks. EELK Petseri kogudusele anti ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Vakantseks on kuulutatud Tallinna Peeteli koguduse õpetaja ametikoht alates 1. oktoobrist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 1. september. Õpetaja Tiina Janno on vabastatud Audru koguduse õpetaja ja Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 25. augustist ja määratud Saarte praostkonna vikaarõpetajaks. Pärnu praostkonna praost Tõnu Taremaa on määratud Audru ja Tõstamaa koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast. Margit ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Katrin-Helena Melder kinnitati Järva praostkonna praostiks ja Tõnu Linnasmäe abipraostiks alates 22. maist. Margus Kirja kinnitati Ida-Harju praostkonna praostiks ja Tauno Kibur abipraostiks alates 23. maist. Võru praostkonna saadiku Andres Kõivu volitused EELK XXX Kirikukogu 4. istungjärgu ajaks on peatatud; asendusliige on Marko Kaunis. Joona Mattias Toivanen on määratud EELK vikaarõpetajaks assessor Katrin-Helena Melderi alluvuses alates ...