Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil EELK koostöömedali said Timo Kantola, Soome suursaadik, ja Markku Päiviö, Soome Kiriku praost. Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kuke (65) ametiaega pikendati 9. märtsini 2027. Diakon Herki Taleni (fotol) teenimist Prangli koguduses pikendati 4. aprillini 2023. Leevi Reinaru (65) on vabastatud Lääne-Nigula koguduse õpetaja ülesannetest alates 8. aprillist 2022 ja samast kuupäevast määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks. ...

Konsistooriumi märtsikuu istungil

Konsistoorium võttis 1. märtsil toimunud istungil vastu avalduse seoses sõjaga Ukrainas. Tekst on leitav EELK kodulehe siseveebis. 70. sünnipäeval anti Helje Raaperile EELK aukiri ustava teenimise eest Mustjala Anna koguduses. Andres Tšumakov (48; fotol) on määratud Paide koguduse õpetajaks ja Anna koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. märtsist. Andres Tšumakov on alates 1996. a teeninud Järva praostkonna kogudusi kuni aastani 2009, mil ta arvati ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Narva koguduse õpetaja Urmas Karileedi avalduse alusel anti talle palgata puhkust 1. veebruarist kuni 30. aprillini 2022. Nimetatud ajavahemikul korraldab Narva Maarja koguduse teenimist koguduse abiõpetaja Vladimir Batuhtin. Teet Hanschmidt on teeninud Türi kogudust alates 1990. aastast. Arhiiv. Türi koguduse õpetaja Teet Hanschmidti (72) ametiaega pikendati kuni 22. veebruarini 2023. Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus ...

Otsused

Jaanuarikuu konsistooriumi istungil Konsistoorium valis 11. jaanuaril EELK Usuteaduse Instituudi rektoriks Ove Sanderi (51) ja määras ta ametisse alates 14. veebruarist. Ove Sander oli UI rektor aastail 2012–2020. Konsistooriumi otsusega 5. maist 2020 peatati Ove Sanderi kui UI rektori „ametiülesannete täitmine alates 5. maist 2020 kuni töölepingu lõppemiseni Sotsiaalministeeriumi peakaplanina või Usuteaduse Instituudi rektori korraliste valimisteni“. Sama otsusega ...

Konsistooriumi ja peapiiskopi otsuseid 2021. aasta lõpust

Septembrikuu istungil anti EELK titulaarpraosti aunimetus kauaaegse ustava teenimise eest EELKs emeriitõpetajale dr Toomas Paulile (82).  Isikliku avalduse põhjal arvati emerituuri diakon Tõnis Tamm (61), kes teenis Lüganuse kogudust. Peapiiskopi otsuse alusel vabastati ta koguduse teenimisest 1. novembrist 2021 ning diakon Ulvar Kullerkupp, kelle peapiiskop samast kuupäevast vabastas Narva koguduse teenimisest, määrati Lüganust teenima. EELK aukiri anti Anseküla ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu otsused Otsustati anda peapiiskop Urmas Viilmale puhkust 1. juulist kuni 15. augustini ning määrata tema asendajateks piiskop Joel Luhamets ajavahemikul 1.–15.7 ja piiskop Tiit Salumäe 15.7–15.8. Õp Luukkala taotluse ja praost Toominga nõusoleku alusel anti Kursi kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks, antud luba kehtib valimisperioodi lõpuni. Helme kogudusele anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tõrva vallavalitsuse ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu otsused Praost Toominga taotluse alusel pikendatakse õp Tarmo Kulmari ametiaega kuni 13. augustini 2022 ja praost Salumetsa taotluse alusel õp Andres Mäevere ametiaega kuni 25. septembrini 2022. Õp Avo Kiir arvatakse enda avalduse alusel emerituuri alates 1. jaanuarist 2022. Iisaku koguduse õpetaja ametikoht kuulutatakse vakantseks, kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 1. september. Õp Kaerma avalduse ja praost Toominga ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu otsused Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik põhikirja punkti 4.3 alusel määratakse SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liikmeteks peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus, assessor Katrin-Helena Melder, Jüri Ehasalu, Sirje Semm, praost Ants Tooming. Nõukogu esimeheks määrati piiskop Tiit Salumäe. Sindi kogudusele ja Tartu Soome kogudusele anti luba jätta koguduse nõukogu valimata, otsus kehtib valimisperioodi lõpuni. 

Otsused

Konsistooriumi maikuu otsused EELK põhikirja § 19 ja peakaplan Gustav Kutsari esildise alusel määratakse Lea Jants teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 10. maist. Käina kogudus saab loa müüa endale kuuluvat maad Selja külas Hiiu vallas. Harkujärve kogudusele antakse luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks keskpinge maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks, omamiseks ja majandamiseks kinnistuosale aadressil Kiriku tee 2, ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Märtsikuu istungil kustutati Alo Martinson (fotol) EELK vaimulike nimekirjast alates 5. veebruarist tema enda avalduse alusel. Pikendati Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2022. Anti Karja, Pöide, Ruhnu, Saaremaa Jaani, Tahkuranna ja Tamsalu kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks. Antud otsus kehtib kuni valimisperioodi lõpuni. Kirikuvalitsus otsustas pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Otsustati praost Tauno Toompuu taotluse alusel ning praost Ants Toominga ja õp Algur Kaerma nõusolekul vabastada Avo Kiir Tudulinna koguduse hooldajaõpetaja kohustest alates 1. veebruarist ning määrata koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast Algur Kaerma (fotol).  Prangli koguduse teenimise korraldamiseks otsustati praost Margus Kirja taotluse alusel pikendada diakon Herki Taleni teenimist kuni 4. aprillini 2022. ...

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil

Konsistoorium otsustas tühistada kõik koguduse nõukogu valimata jätmise load. Seega on kõigil kogudustel kohustus viia läbi nõukogu valimised. Kui koguduse nõukogu valimised ei õnnestu, peab koguduse õpetaja esitama konsistooriumile põhjendatud taotluse nõukogu valimata jätmiseks. Taotlusele on vaja lisada praosti hinnang. Tartu praostkonna praostile Ants Toomingale antakse õppepuhkust 12. aprillist kuni 24. juulini 2021. Nimetatud ajal täidab Tartu Peetri koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungil Nõva ja Piirsalu kogudust teeniv õp Peeter Krall (69) arvatakse isikliku avalduse alusel emerituuri ja vabastatakse nende koguduste teenimisest alates 1. jaanuarist 2021. Nõva koguduse hooldajaõpetajaks saab õp Leevi Reinaru ja Piirsalu koguduse hooldajaõpetajaks Kari Tynkkynen. Vakantseks on kuulutatud Laiuse koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2021. Õp Toivo Treiblut on määratud ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Räpina koguduse õpetajale Urmas Nagelile (fotol) on antud EELK kuldristi kandmise õigus. Aluseks EELK kirikuseadustiku § 398, EELK kuldristi statuudi ja õp Jaanus Jalaka taotlus. Algur Kaerma kinnitati Avinurme koguduse õpetajaks ja on vabastatud Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 29. novembrist. Praost Ants Tooming on sellega seoses vabastatud koguduse hooldajaõpetaja kohustustest samast kuupäevast. Saku Toomase koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsalu vabastati Saku koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. oktoobrist ja määrati samast kuupäevast Saku koguduse õpetajaks Magne Mølster kuni Eestis misjonärina teenimise aja lõpuni. Lea Heinaste (arvatud emerituuri 17. nov 2015) on vabastatud Anna koguduse õpetaja ametikohalt 21. septembrist ja samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks praost assessor Katrin-Helena Melder ...