Esileht » Uudis

Uudised

Konverentside ettekanded EELK kodulehel

Mullu, mil tähistasime kiriku 100. ja reformatsiooni 500. aastapäeva, toimus palju huvitavaid üritusi. Alates 12. jaanuarist on EELK kodulehele (www.eelk.ee) koondatud juubeliaastal toimunud konverentsidel peetud ettekannete materjalid. Lugeda saab valikut EELK juubelikonverentsi ja konverentside „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed“ ning „Konfliktist osaduseni“ ettekannetest. Osa materjale on ilmunud eelnevalt meediaväljaannetes, suurem osa on ...

Perekeskused pakuvad abi ja lootust

Jaanuaris 2014 avati Pia Ruot­sala juhtimisel Tallinnas EELK Perekeskus. Kaks aastat hiljem laienes keskuse töö Tartusse ja homme avatakse uksed Haapsalus. Perekeskuse eesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine. Pakutakse individuaalset nõustamist, koolitusi, koos käivad tugigrupid. Perekeskusel on hea koostöö nii kohalike omavalitsuste, erinevate seltside ja ühingutega, ministeeriumide kui ka ...

Pidulik jumalateenistus Seinäjoel

21. jaanuaril tähistame Soomes Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Seinäjoel piduliku jumalateenistusega. „Maakiriku missa“ toimub Törnävä kirikus õhtul kell 18. Mõte korraldada Seinäjoel Eesti Vabariigi auks pidulik jumalateenistus sündis ühiselt Kauhava koguduse organistide Silvia Kaljuranna ja Piret Stepanoviga. Eesti organistidena tundsime, et soovime kinkida soomlastele midagi eestipärast ja palvetada ühiselt Eesti rahva eest. Eesti iseseisvus ...

Lühiuudised

meelis rosma copy

Kaplan Meelis Rosma lahkub Eestist Meelis Rosma (38, fotol) naaseb pärast kaheaastast teenistust kaplanina kaitseväes tagasi Austraaliasse, kus ta on varemalt kaheksa aastat teeninud EELK Sydney kogudust. Kuna õpetaja Rosma on Eestis oldud ajal olnud abiks Tallinna toomkoguduse teenimisel, pidas ta seal ka viimase jutluse Kristuse ristimispühal. Peapiiskop Urmas Viilma saatis ta toomkirikust teele tänuga, tervitustega Austraalia eestlastele ...

Esileht

Kunda kogudus on oma kiriku eest tänulik

Kord kuus koguneb Kunda Kolmekuninga kogudus kirikusse jumalateenistusele. Kolmekuningapäeval tähistati pidulikult pühakoja 90. aastapäeva. Kohanimega Kunda puutume kokku juba siis, kui koolis ajalugu õppima hakkame. Kunda Lammasmägi on üks vanemaid asulapaiku Eestis. Tähtsaks muutus see koht aja jooksul aga siis, kui kohaliku mõisa omanik Kunda jõe äärde tsemenditehase rajas ja tehase ümber ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

Esimesel nelipühal, 20. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud on: aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi ...

Ametlikud teated

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tänukiri anti 20aastase viljaka koostöö ja suure panuse eest EELK Diakooniahaigla töösse järgmistele isikutele: Ann-Elin Slettahjell, Ingeborg Baus­tad, Signe Kleveland Andersen, Klara Kleveland, Marit Laderud, Bjørg Irene Norman, Kari Gran Bø, Joran Slaaen ja Piret Purdelo-Tomingas. Peapiiskop on oma otsusega pikendanud kuni 30. juunini diakonite armulaua seadmise ...

Konsistooriumi ja peapiiskopi otsused

Konsistoorium kuulutas vakantseks Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametikoha alates 21. novembrist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrata 31. detsember. Seoses 25 aasta möödumisega hingehoidjate koolitamise algusest Eestis andis peapiiskop EELK tänukirja hingehoidjate erialasele koolitusele alusepanemise ja hingehoiutöö arendamise eest järgmistele isikutele: Eenok Haamer, Naatan ...

Tegu

Ajalootahvel Martin Lutheri mälestussamba asukohale
Martin Lutheri ausammas, pildistatud õpetaja Köögardali poolt 1923. aastal. Repro

Keila lähedal Kumna külas avatakse mälestustahvel kohas, kus varem seisis ausammas.25. juunil tähistab luterlik kirik ühe oma alusteksti – Augsburgi usutunnistuse – 480. aastapäeva. Sel puhul toimub pühapäeval, 27. juunil kell 11 pidulik jumalateenistus Keila Miikaeli kirikus, jutlustab Valga praost Vallo Ehasalu.Jumalateenistuse lõppedes suundutakse ...

Jumal armastab heldet andjat

EELK kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse arvele laekus eraisiku annetusena üks miljon Eesti krooni. Annetuse teinud Jüri Eha­salu (fotol), kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse nõukogu esimees, ütles Eesti Kirikule tagasihoidlikult, et Jumal armastab heldet andjat. «Oma senises elus on mul korduvalt olnud õnn seda tunda saada,» lisas Jüri ...