Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Vaimulike konverents »

Jumalateenistusest ja selle uuendamisest

Eesti Kirikus on seoses uue kirikukäsiraamatu valmimisega kirjutatud mitmeid arvamusi jumalateenistuse uuendusest. Ühed on selle poolt, teised vastu. Liitsõna jumalateenistus vihjab sellele, et seal tegeldakse Jumala teenimisega. Selline termin võib olla eksitav, sest tegu on kahepoolse kommunikatsiooniprotsessiga. Esmalt kõnetab Jumal meid ja annab meile seda, mida oma eluks vajame. Teisest küljest pöördume meie Jumala poole ...

Kristus on meid vabaks ostnud ajastu tühjusest

Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: «Vaata, see on Jumala Tall!» Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis ta neilt: «Mida te otsite?» Nemad ütlesid talle: «Rabi,» – see on tõlkes «Õpetaja» – «kus sa oled öömajal?» Ta ütles neile: «Tulge ja vaadake!»  Jh 1:35–39aHead õed ja vennad Jeesuses ...

Eesti Kirik küsib

Piiskoplik nõukogu esitas vaimulike konverentsile heakskiitmiseks kirikukäsiraamatu eelnõu. Konverentsi teisel päeval toimunud hääletusel said oma meelsust väljendada 82 hääletamisõigust omanud vaimulikku. Eelnõu toetuseks oli tarvis 2/3 ehk siis 55 vaimuliku toetust. Et toetushääli kogunes 47 ja vastu oli 35, ei leidnud uue kirikukäsiraamatu kasutuselevõtt heakskiitu.Kuidas kommenteerite hääletuse tulemusi?Arne Hiob, teoloogiadoktor, õpetuskomisjoni esimees:Olen rahul. ...

Vaimulike konverentsil olid hääletusel liturgiauuendused

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit Kuusemaa

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit KuusemaaTraditsiooniline EELK vaimulike konverents peeti 21.–23. jaanuarini Läänemaal Roostas. Seekord teemal «Õppiv kirik».Konverents oli viimaste aastate rahvarohkemaid: kohal oli üle saja vaimuliku EELK 12 praostkonnast. Sel korral seisis ...

Kirikukäsiraamatu heakskiitmine lükati edasi

Nädala eest Roosta puhkekülas toimunud vaimulike konverentsi üheks kulminatsioonihetkeks oli hääletus kirikukäsiraamatu heakskiitmise üle. Aktiivsem osa EELK teoloogilise kõrgharidusega vaimulikest, kes konverentsil osaleda said, langetas oma subjektiivse valiku ja andis hääle uue käsiraamatu poolt või vastu. Avalik debatt, mis enne ja pärast konverentsi on toimunud, võib jätta kiriku lihtliikmele mulje, et nüüd ongi kirik lõhki. Ekslikult soovitakse jätta muljet, et ...

Meie oma liturgia

Image

Öeldakse, et ainus kõiki hääletusi ja valimisi iseloomustav ühine tunnus on nende tulemuste ettearvamatus. Pakkusin, et uue kirikukäsiraamatu eelnõu leiab vaimulike konverentsil kõigest hoolimata vajalikku toetust, ent läks teisiti. Ühed on pettunud ja kurdavad, et kirik on lõhki. Teised on rahul ja rõõmustavad, et senine luterlik traditsioon säilib.Mis on Eesti luterlik traditsioon? Pärimus on inimesed, kes seda kannavad, kirikul on isad ja emad. Veel on elus vaimulikke, ...

Liturgiauuendused olid vaimulike konverentsil hääletusel

Hääletuskomisjon töös. Foto: Sirje Semm

Traditsiooniline EELK vaimulike konverents peeti 21.-23. jaanuarini Läänemaal Roostas. Seekord teemal «Õppiv kirik».  Hääletuskomisjon töös. Foto: Sirje SemmKonverents oli viimaste aastate rahvarohkemaid: kohal oli üle saja vaimuliku kõigist EELK 12 praostkonnast. Sel korral seisis konverentsi ees vastutusrikas otsustus. Kui eelmise aasta vaimulike konverentsil arutati uue kirikukäsiraamatu ja kiriku arengukava üle, siis seekord pandi hääletusele eelnõu kiriku käsiraamatu ...

Eesti Kirik küsib

Kuidas vastab uus kirikukäsiraamat EELK jumalateenistuse korra traditsioonile?Kuidas läheb organistil (ja kogudusel) jumalateenistustel uue liturgiaga harjumine?Milliseid uusi jumalateenistuse elavdamise võimalusi on toonud kaasa uus kirikukäsiraamat? Kuidas vastab uus kirikukäsiraamat EELK jumalateenistuse korra traditsioonile?Vallo Ehasalu, praosti kt, Elva koguduse õpetaja, vaimulike konverentsi juhatuse liige:Uus jumalateenistuse kord on väga suur muutus võrreldes EELK ...

Olemusvõõrast spiritualiteedist

Uue jumalateenistuse korra autorite tegevus, nagu ajalehest Eesti Kirik aeg-ajalt lugeda võib, on teinud paljusid nõutuks. On nähtud palju vaeva (Ordo Missae’st püüdlikult näpuga järge ajades?), et oleks ikka «nii nagu roomakatoliku kirikus». Miks siis on vaja lõhkuda aastakümneid hästi toiminud kohalikku traditsiooni? Loomulikult ei käi jutt mõne vanakirikliku palve võimalikust lisamisest armulaualiturgiasse (liturgilise) terviku huvides, küsimus on hoopis muus, ehk nagu ...

Eristamise kunst ja kirikukäsiraamatu eelnõu tulevik

Et teise artikli vahendusel on minu suhu sattunud ränka süüdistust väljendavad sõnad ja minu mõtteid on muudetud, võlgnen lühikese selgituse.Õpetuskomisjoni sekretärina kirjutasin artikli «Evangeelium – kiriku elav kese ja alus» (EK nr 1, 2008). Sellele reageeris kirikukäsiraamatu (KK) eelnõu üks koostajatest («Kas kirikukäsiraamat on evangeeliumi ära kaotanud?», EK nr 2, 2008). Et teise artikli vahendusel on minu suhu sattunud ränka süüdistust väljendavad sõnad ja minu ...

Uus käsiraamat jumalateenistuse korrast

Minu arvates ei ole õige armulauaga jumalateenistuse (missa) ja sõnajumalateenistuse korras kavandatavaid muudatusi üle võimendada ja rääkida sellest, et kasutusele tuleb «uus» jumalateenistuse kord, mis vahetab välja «vana». Minu arvates ei ole õige armulauaga jumalateenistuse (missa) ja sõnajumalateenistuse korras kavandatavaid muudatusi üle võimendada ja rääkida sellest, et kasutusele tuleb «uus» jumalateenistuse kord, mis vahetab välja «vana». Niihästi missa kui ...

Aeg maha võtta!

Image

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on välja kujunenud muret tekitav olukord. Kirik on ohus. See on lõhenemise oht. Nii pisikese rahva hulgas ei võiks tekkida olukorda, et seni kõige suurem ja ajaloolise kaaluga kirik pudeneb kildudeks.Millised prioriteedid?Olen murelikult jälginud, kuidas prioriteedid on paika seatud ja mida selle juures tähtsaks peetud. Kui tuli pööre meie poliitilisse olukorda, siis tundus mulle, et kirikus tegeldi kõrvaliste probleemidega. Kirik ei ...

Uuendused pigem vaimulikule, mitte kogudusele

Kiriku liturgiakomisjon on teinud aastaid tööd kirikukäsiraamatu uuenduste kallal. Arutelud poolt ja vastu teemadel on katnud lehepinda eriti ulatuslikult viimastel nädalatel. Eeloleval vaimulike konverentsil pühendatakse kirikukäsiraamatu eelnõu hääletamisele terve tund. Viru praostkonna praost Avo Kiir rakendas uuendusi juba aastaid tagasi, mil kunagine õpetajate konverents uue korra proovimist kogudustes soovitas. Tegelete uuendustega oma praostkonnas juba aastaid. Kui ...

Lüüa? Kaasa lüüa? Lasta lüüa?

HOIATUS: Alljärgneva lugemine võib kahjustada Teie mentaalset tervist ja emotsionaalset tasakaalu. Teadmiste ebapiisavus, rutakas lugemine ja seniste kogemuste liigne usaldamine viivad garanteeritult ennatlike järelduste ja võimalike tegudeni. Kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel pöörduda arsti, apteekri, pihiisa või autori poole. HOIATUS: Alljärgneva lugemine võib kahjustada Teie mentaalset tervist ja emotsionaalset tasakaalu. Teadmiste ebapiisavus, rutakas ...

Kas kirikukäsiraamat on evangeeliumi ära kaotanud?

1637. aastal ilmus Eestimaa konsistooriumi assessori ja Tallinna Toomkiriku ülempastori Heinrich Stahli neljaosaline «Käsi- ja koduraamat», esimene eestikeelne kirikukäsiraamat. Fotol raamatu tiitelleht.

Thomas-Andreas Põder on võtnud vaevaks esitada oma seisukoht kirikukäsiraamatu (KK) eelnõust (vt EK nr 1, 2008). Tema meelest iseloomustab eelnõu «radikaalne kaugenemine luterluse keskmest». 1637. aastal ilmus Eestimaa konsistooriumi assessori ja Tallinna Toomkiriku ülempastori Heinrich Stahli neljaosaline «Käsi- ja koduraamat», esimene eestikeelne kirikukäsiraamat. Fotol raamatu tiitelleht.Ta vaatleb seda objektivismi ja subjektivismi teljel ning esitab väite, et KK on ...