Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Teoloogilist

Eelteadmiste sügavusest

Kalmistuväravast läbiviiduna ei saa keegi enam küsida, millise bilansiga jätan maha maise ilma. Internet

Kuidas matta vaimulike kommete kohaselt inimest, keda pole ristitud ega pühitsetud ka ühtegi teise usku, aga kelle viimaseks sooviks oli saada ära saadetud kui luterlane? Põhimõtteliselt peaks niisugune olukord olema erandlik, pealegi on viimane soov ilma testamendita palve, mitte käsk. Seda probleemi ei saa lahendada kanooniliselt, sest ta on sisemine.Kas saatesõna või kokkuvõte elust?Olgu konkreetseks näiteks koolimehe ...

Usundite tundmine kasvatab sallivust

Olga Schihalejev oma töökabinetis Tartu ülikooli usuteaduskonnas.  Liina Raudvassar

Käesoleva lehenumbriga alustame Eesti Kirikus kooli usundiõpetuse teemalehekülgede avaldamist, mille eesmärgiks on motiveerida ja innustada kooliõpetajaid nende tänuväärses töös. Selle numbri sissejuhatavale osale pakume jätkuks läbi aasta praktilisi nõuandeid koolitööks oma ala spetsialistidelt, metoodilisi materjale tunni sisustamiseks ja intervjuusid juba staažikate ning alles oma ...

Usundiõpetuse õpetamisest mitme kandi pealt

Uue õppekava mõjuKuidas Teie suure gümnaasiumi direktorina lahendaksite olukorra, kui uue kooliaasta eel grupp õpilasi avaldab soovi õppida usundiõpetust, mida uus põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava lubab pakkuda?Katrin Martinfeldt, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi direktor:Oleme igati valmis ja ettevalmistused tehtud. Meil on juba varasemast kogemus, religiooniõpetuse tundi andis isa Rafael õigeusu ...

Ema Basilea kümme nõuannet leppimiseks

1. Jälgi, et sinu kõnes ja käitumises ei puuduks armastuse sool. See on kullatera, mis ükskord igavikus, kui su tegusid mõõtma hakatakse, palju kaalub. Kanna hoolt, et seda leiduks kõiges, mida sa teed, ja sa aitad kaasa leppimisele.2. Anna andeks, kõigest südamest, sellele, kes sulle ülekohut teeb, sest õndsad on need, kes andestavad, neile saab andeks antud.3. Ära jää ligimesele võlgu armastust – ...

Kveekerite liikumise asutaja sai oma valgustuse otse Jumalalt

George Fox (1624–1691).

Kristlikud müstikud  4.Inglismaal 1624. a sündinud George Fox oli kveekerluse vaimne isa ja alusepanija.George Fox on dikteerinud päeviku elu lõpupoole ning see on üks silmapaistvamaid tunnistusi usulistest otsingutest ja leidmistest. Seda päevikut on võrreldud Augustinuse «Pihtimustega». Fox oli pärit usklikust perekonnast. 11aastasena tõotas, kui nägi vanemate inimeste eksimusi, et ei tee kunagi ...

Hauakaevaja sügis

Anu Mõtshärg

Jälle sai üks haud valmis tehtud. See oli lihtne töö. Kaks meetrit korda üks meeter ja kaks meetrit sügav. Olin isegi poolteist päeva kaevanud, kui olid väga rasked tingimused, kui pidi kividest 1äbi raiuma. Surnuaia veerel vedeles lehekõdu, lõin seda jalaga laiali. Kadunud ema ajal oli kah alati lehekõdu lõhn, kui sügisel hilja kirikust tulime. Oh, vanu aegu, äratundmisi kisub kõdulõhn ...

Lutherit mõjutanud müstik

Johannes Tauler (u 1300 – 16.6.1361)

Kristlikud müstikud 3.Keskaja kuulsamad müstikud Saksamaal olid Meister Eckhart, Johannes Tauler ja Heinrich Seuse. Martin Luther süüvis Tauleri jutlustesse ja hindas neid kõrgelt. Johannes Tauler oli üks ta lemmikuid. Meister Eckharti on tõlkinud eesti keelde Uku Masing ja Kalle Kasemaa on tõlkinud artikleid tema kohta. Kuid Taulerit ja Seuset pole kahjuks eesti keeles pikemalt käsitletud. Võtame täna vaatluse alla ...

Juhi seal, kus sa oled

Eelmise aasta novembris peeti GLSi konverentsi Tallinnas tehnikaülikooli aulas. Kohal oli enam kui 700 kuulajat. GLS

Kas teadsid, et 2010. aasta suurimal, umbes 700 osalejaga juhtimiskonverentsil Eestis jagati Jumala sõna ja sellest osavõtjad olid valdavalt kristlased? Konverents korraldati Eesti Evangeelse Alliansi egiidi all ja Eesti Kirikute Nõukogu leidis selle olevat omapoolse tunnustuse väärilise. Kristuse koguduse hüvanguks peavad koguduste juhid võtma oma juhtimise andi ja kohustust tõsiselt ning nende arengut teadlikult suunates. «Juhi ...

Religiooni uurimine on interdistsiplinaarne

Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaanne Usuteaduslik Ajakiri on sel korral pühendatud Uku Masingu ja Arthur Võõbuse mälestusele, keda peavad omaks nii teoloogid kui kultuuriteadlased.Tegemist on kultuuriteooria tippkeskuse erinumbriga, milles avaldatud uurimuste ühisteemaks nimetab Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme religiooni seost kultuuri ja kultuuriteooriaga. «Religioon oma mitmesugustes avaldumisvormides ...

Jeesuse sünd

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma ...

Religioosne pluralism hajutab Eestis kristlust

Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. (Mt 11:17)  Pille Roosileht

Eestis on vähe kristlasi, kuid see ei tähenda, et religioossus oleks kuhugi kadunud. Vana paganlik rahvausund leiab poolehoidjaid ning kaks aastakümmet kestnud iseseisvus on riiki toonud paljude erinevate uskude kuulutajaid. Lisaks traditsioonilisest kristlusest eraldunud sektidele tekitab segadust end ühegi konfessiooniga mittesiduv ning kindlate doktriinideta new age'i ehk uue vaimsuse mõtteviis. Kas igasugune spirituaalsus on ...

Piibli tõlgendamise lihtsad tõed

Korraliku piiblilugeja tähtsaim abivahend on konkordants. 1997. a on ilmunud Jüri Henno koostatud «Piibli lühikonkordans». Repro

EELKs on mureks õpetuslike ja muude arutelude kvaliteet. Seda saab parandada. Et aruteludes kasutatakse Piiblit, siis võtan meeldetuletuseks lühidalt jutuks mõned piiblieksegeesi põhitõed.Piibli tõlgendamise esimene põhitõde on kriitiline suhtumine Piibli teksti ehk tekstikriitika. Mõtlen siinkohal loomulikult mitte küsimust, kas piiblitekst ütleb tõde, vaid kas tekst, millele toetume, 1) toetub omakorda ...

Lugeja küsib

Teoloogiadoktor Kaido Soom vastab lugejatelt saabunud küsimustele. Kas inimene pääseb igavesest hukatusest Jumala armust või on vaja ka teha palju heategusid?Luterliku kiriku teoloogia kohaselt saab inimene igavese elu tõesti usu kaudu Jumala armust. Head teod, mida inimene teeb, on aga usu vili. Seega ei saa öelda, et headel tegudel pole uskliku elus mingit rolli. Kus on usk, seal on ka head teod, armastus Jumala ja ligimese vastu. Kuid ...

Pühal aastal mõtleme eriliselt apostel Jaakobusele

Apostel Jaakobus vanem on palverändurite kaitsepühak. Äratuntavaks teeb Jaakobuse kammkarp tema õlal.  Repro

2010. aasta on kuulutatud pühaks aastaks ning see on eriline aeg seoses apostel Jaakobusega. Eriti peaks see rõõmustama neid kogudusi ja kihelkondi, mis on pühendatud Jaakobusele, samuti neid inimesi, kes võtavad ette palverännaku apostel Jaakobuse hauale, mis asub Hispaania loodeosas Santiago de Compostela katedraalis.Mis on püha aasta?Kuigi palverännakud apostel Jaakobuse hauale algasid juba 9. sajandil, sai püha aasta ...

Augsburgi usutunnistus

Käesoleval aastal tähistatakse peamise luterliku usutunnistuskirja, Augsburgi usutunnistuse (Confessio Augustana, edaspidi CA), koostamise 480. aastapäeva. Teksti endaga on iga huviline kindlasti tuttav, vähem teatakse ehk selle tekkimise ajaloolisest taustast.1521. aasta Wormsi riigipäeva järel oli Luther koos oma poolehoidjatega kirikust välja heidetud ning Saksa riigis lindpriiks kuulutatud, ent otsuse elluviimiseks puudus jõud. ...