Esileht » Teated ja Kuulutused »

Kirikufond alustas „Sajandi pakkumisega“

14. aprillil alustas kirikufond (täisnimega SA EELK Toetusfond) esimest avalikku annetuste kogumise kampaaniat „Sajandi pakkumine“. Kampaaniaga kogutakse raha neljale kirikule: Tartu Maarja, Narva Aleksandri, Paldiski Nikolai ja Tõstamaa Maarja kirikule. Annetustest osa läheb raskel ajal inimeste hingehoiutöö korraldamiseks kirikutes. Kirikufond loodab leida 10 000 püsiannetajat, kes annetaksid keskmiselt 10 eurot kuus. Annetusi kogutakse veebilehel ...

Jüripäeval mõtleme sangaritele

Kiriku- ja rahvakalendris tuntud jüripäeval on kindel koht ka eestlaste rahvuslikus ajaloonarratiivis – jüritulega märgitakse 1343. aasta ülestõusu võõrvõimu vastu.  Taasiseseisvunud Eestis peetakse jüripäeva veteranipäevana ja kirikul eesotsas Eesti sõjameeste mälestuskirikuga Toris on kandev roll. Pühale Jürile, kelle surmapäeva 23. aprillil tähistatakse, on Eestis luterlikest pühakodadest pühitsetud vaid kolm: Laiuse, Tori ja Jüri kirik. Kõikides kogudustes on ...

Täname

HILJA TURVAS LEIDA RAUDSEPP TARMO VAINO MAIMU PLINKER AS RETENT Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Siimon Haamer 22. aprillil – 47 Lev Lekarkin, diakon 23. aprillil – 52 Jane Vain, diakon 26. aprillil – 45 Kirikumuusika liidu liikmed 23. aprillil Silja Trisberg 24. aprillil Tiina Kivastik 25. aprillil Stefan Groote Ordinatsioonitähtpäev 23. aprillil – 5 Joel Luhamets, piiskop (preestriordinatsioon 06.09.1978) Tiit Salumäe (05.10.1975) Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. 

Teeme koos uue lauluraamatu

Armsad kaasteelised! Meie kirik on ette võtnud suure ja auväärse töö – koostada uus lauluraamat. Soovime, et uus lauluraamat saaks omaseks meile kõigile, mistõttu ootame kaastööd. Kui Sulle on kirikulaul südamelähedane ja Sind on puudutanud mõni laul, mis võiks edaspidi olla kõigile kättesaadav lauluraamatus, siis saada oma ettepanek lauluraamatukomisjonile.  Võimalusel peaks laulu saatmisel arvestama neid aspekte, mis on lisatud laulukorje üleskutses. Kui ...

Loodud toimkond alustas tööd

Kihelkonna kiriku orel on Eestis vanim. 14 registriga pilli ehitas 1805 meister Johann Andreas Stein. Pill on ümber ehitatud 1890, restaureeritud 2018. Kirikumuusika liidu juures tegutseb aasta algusest toimkond, kes tegeleb orelite andmebaasi loomisega. Orelite andmebaasi vajalikkusest on kõneldud mitu aastat. Andmebaasi vajavad organistid, kes ühte või teise paika esinema minekuks vajavad kava koostamisel eelinfot. Aga lisaks aitaks andmebaas vähendada iga-aastast ...

Tööd jätkub ka kriisiajal

Kuigi kirikumuusikutel praegu esinemisi ei ole, kulgeb aeg siiski töiselt – ette valmistatakse uut noodikogumikku. Möödunud aastal kuulutas kirikumuusika liit välja uute koorilaulude konkursi. Nüüd valmistab toimkond, kuhu kuuluvad Sigrid Põld, Kersti Petermann, Aivi Otsnik ja Tuuliki Jürjo, ette kahe kogumiku väljaandmist. Naiskoorile ja segakoorile mõeldud kogumikud hakkavad kandma pealkirja „Nüüd rõõmsasti kõik laulgem!“. Segakoorile mõeldud kogumikku tuleb ...

Ülestõusmispühade soodusmüük Johannes Esto Kirjastuse kodulehel

Ülestõusmispühade soodusmüük 13.–19. aprillini 2020 Ülestõusmispühade nädalal on Johannes Esto Kirjastuse kodulehel kõik raamatud soodushinnaga.

Harald Meri

Harald Meri (23. detsember 1917 Raasiku – 5. aprill 1990 Türi) Harald Meri (Türil 1978–1990) ordineeriti diakoniks 22. juulil 1954 ja aseõpetajaks 20. detsembril 1961. Määrati Vahastu ja Järva-Madise koguduse vaimulikuks. Õpetajaõigused sai 23. novembril 1966. aastal. Aastatel 1979–1989 hooldas Käru kogudust. 16. märtsil 1983 määrati Harald Meri Järva praostkonna abipraostiks ja 22. novembril 1986. aastal praostiks.  Harald Meri teenis Türi kogudust 1978. ...

Täname

ESTER BARKALA MARE SEPP GENNADI VIHMAN Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Anu Väliaho, diakon emer 18. aprillil – 68 Marko Tiirmaa, diakon 21. aprillil – 46 Kirikumuusika liidu liikmed 20. aprillil Margus Liiv 21. aprillil Elviira Varik-Zaborski Ordinatsioonitähtpäev 17. aprillil – 32 Gustav Peeter Piir

Tartu Maarja koguduse ja Tartu Maarja Kiriku SA pöördumine oma toetajate ja avalikkuse poole

Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1 Head EELK Tartu Maarja koguduse liikmed, meie sõbrad ja toetajad, hea Eesti rahvas! Aastakümneid ei ole me tundnud end nõnda haavatavana nagu praegu, mil meie elu ja turvatunnet ohustab võõras haigus. Siiski oleme selles olukorras üheskoos ja meie kõigi kohus on üksteist hoida ja toetada. Paradoksaalne on, et sel korral ei tohi me üksmeele väljendamiseks koguneda ...

Kirikusse läbi teleekraani

Nagu eelmistel aastatel on ka tänavustel ülestõusmispühadel kodust lahkumata võimalus osa saada jumalateenistusest kirikus. Kehtivat eriolukorda järgides teeb ETV koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga (EKN) nii suure reede kui I ülestõusmispüha teenistusest otseülekande. Suure reede teenistuse eest, mis jõuab vaatajateni Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku korraldusel 10. aprillil kell 11 Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikust, vastutab ülempreester Mattias Palli. I ...

Netiplatvorm Hooandja tuli Puhja kogudusele appi

15.–16. sajandist pärit Puhja kirik on üks kolmest Lõuna-Eesti vanimast pühakojast ja ainus säilinud hilisgooti kihistustega kirik Lõuna-Eestis.  Hoonel on kitsad ja kõrged aknad, mis on iseloomulikud kunagisele kindluskirikule. Seetõttu on kirikus tunduvalt hämaram kui tavaliselt Eesti pühakodades. Puhja kirikus on kunstimälestistena arvele võetud neli kroonlühtrit 19. sajandist. Kroonlühtrid on halvas korras, tuhmunud, osaliselt roostes ja valesti kokku pandud. ...

Plussi uus number on pühendatud kogudusele

Kristliku noorteajakirja Pluss 2020. aasta esimene number on ilmunud, selle keskseks teemaks on „Minu kogudus“. Julgustav on lugeda Nõmme Lunastaja kirikus toimuvatest noorte ülistus- ja palveteenistustest, mille idee sai alguse kaks aastat tagasi. Õhtute üheks eesmärgiks sai tuua sisuline sõnum noortele lähemale ja muuta neile arusaadavamaks, selgitab Linda Sakala, üks õhtute korraldajaist.  Tänu neile palveteenistustele hakkavad inimesed sügavamalt mõistma ...