Esileht » Teated ja Kuulutused »

Tulekul on video- ja heliinstallatsioonidega kontsert

Tartu Jaani kirikus on 29. oktoobril kl 19 Ardo Ran Varrese autorikontsert. Ettekandele tulevad seitse teost, mis loodud viimasel kümnendil ning video- ja heliinstallatsioon „Tuul“. Uudisteose „Päikesering“ aluseks on  Doris Kareva samanimeline 12-osaline luuletsükkel.  Kontserdi videokunstnik on Aljona Movko, helirežii eest vastutab Tammo Sumera.

Haljala kogudus

25. oktoobril kl 12.30 on Esku kabeli pühitsemise 175. aastapäeva jumalateenistus. Kaasa teenib piiskop Tiit Salumäe. Päevakohase etteastega esineb Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi. Kaetud on kohvilaud.

Täname

TÄNUJUMALATEENISTUSEL ANNETANUID ANONÜÜMNE ANNETAJA REIN HALLIK ELFRIEDE RÄGO TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Naatan Haamer 21. oktoobril – 55 Valdek Hang, diakon 22. oktoobril – 47 Ordinatsioonitähtpäev 21. oktoobril – 27 Tauno Teder, abipraost 23. oktoobril – 35 Üllar Bach, reservis Üllar Nõlv, reservis 23. oktoobril – 24 Taavi Laanepere Rein Schihalejev Allan Taruste Põlva Maarja kogudus õn­nitleb 50. sünnipäeva puhul koguduse nõukogu liiget  Meelis Lentsiust,  kelle sünnipäev on 26. oktoobril.

EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel

Usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) on 22. oktoobril algusega kell 11 konverents. Konverentsil mõtleme koos, kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele: •  kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid; •  arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle; •  leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks. 11.00 I osa. ...

Häirekeskuse riigiinfo telefon otsib vabatahtlikke

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 alustas vabataht­like värbamise kampaaniaga, mille eesmärk on krii­si­deks leida 300 vabatahtlikku kõnedele vastajat Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.   Vabatahtlikke otsitakse tugevdamaks Häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 kriisivalmidust. Mis tähendab ootamatutes ja keerulistes olukordades, mil inimes­te infovajadus kasvab massiliselt, jätkuvalt ööpäeva­ringset tasuta riiklikult kinnitatud info ...

Fanny de Sivers 100

29. oktoobril kl 18 tuleb Tallinna Jaani kirikus esitlusele kaks viimast köidet Fanny de Siversi kogutud teostest, mille on kokku pannud teoloogiadoktor Arne Hiob. Fanny de Siversi tekstide ja ütluste põhjal koostatud lavakava esitavad Mare Peterson, Johanna Aus, Erik Richard Salumäe ja Lembit Peterson.  Kava on koostanud Arne Hiob, musitseerib organist Ene Salumäe. Pildirida on kirjastuselt Gallus. Sissepääs vaba, raamatud müügil soodushinnaga.

Tule end täiendama!

Usuteaduse instituut kutsub 21. oktoobril täienduskursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“. Kursuse viib läbi instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja prof Thomas-Andreas Põder. Kooli­tusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöö­li­sed, teoloogia- ja sellega seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.  Koolituse aluseks on kaks hiljutist väga olulist ja suunda näitavat teksti: Evangeelsete Kirikute Osadu­se ...

Täpsustus

23. septembri Eesti Kiriku arvamusleheküljel ilmunud Erik Salumäe artikli juu­res oleva pildi allkiri, mille on lisanud toimetus, ei ole tõene. Mar­got Mängel, Gustav Adolfi gümnaasiumi huvijuht, kirjutas toimetusele: „Pildil on 1631. aastal loodud Gustav Adolfi Gümnaasiumi hooned, kel­le järjepidevust endiste kloostrihoonete, Eesti kultuuriloo ja 1739. aas­tal trükitud piibli kontekstis pole artiklis kahjuks mainitudki. Esimene eesti­keelne Piibel nägi trükivalgust ...

Koguöine jumalateenistus

23. oktoobril kl 20 Pärnu Eliisabeti kirikus ja 25. oktoobril kl 19 Tallinna Jaani kirikus tuleb ettekandele S. Rahmaninovi kooriteos „Koguöine jumalateenistus“. Teost loetakse helilooja Sergei Rahmaninovi üheks kõige suuremaks meistritööks ning ühtlasi Vene õigeusu kiriku muusika üheks kõige suuremaks saavutuseks. Teos on komponeeritud 1915. aasta talvel a cappella kooriteosena. Kolmandik sellest on helilooja originaallooming, ülejäänud teoses on Rahmaninov ...

Oktoober on hõimukuu

Hõimupäevad on kõige olulisem soome-ugri rah­vaid tutvustav ja koostööd edendav avalikkusele suu­natud sündmustesari Eestis ning kuuluvad rahvus­vahelise folklooriühenduse CIOFF festivalide hulka. Hõimupäevad on oluline sündmus Eesti, Soome ja Ungari vahelises kultuurialases koostöös. 2011. aastal võttis riigikogu vastu otsuse, mille ko­ha­selt on oktoobri kolmandal laupäeval tähistatav hõimu­päev riiklik tähtpäev. Sel aastal siis 17. oktoob­ril. Eesti Rahva ...

Täname

HEIKI ROSIN VALVE ERIK ESTA JÕESTE GENNADI VIHMAN Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Mait Mölder 14. oktoobril – 44 Ralf Alasoo 15. oktoobril – 56 Merle Prass-Siim 17. oktoobril – 37 Sulev Sova, diakonõp reservis 18. oktoobril – 60 Clemens Hermann Krause, diakon emeeritus 19. oktoobril – 77 Elve Bender 19. oktoobril – 54 Tõnis Kark, kaplan 19. oktoobril – 42 Johannes Vassel, diakon­õpe­taja emeeritus 20. oktoobril – 74 Kirikumuusika Liidu liikmed 14. oktoobril Virve Soode 15. oktoobril Tuuliki ...

Eesti Kirik 30

Eesti Kiriku taasilmumise 30. aastapäeva tänujumalateenistus toimub Tartus Jaani kirikus 16. oktoobril kell 11. Ootame Eesti Kiriku lugejaid, endisi töötajaid, kaas­autoreid, koos­töö­partnereid koos rõõmustama ja tänama. Palume tulijatel kindlasti ennast eel­registreerida aadressil ek@eelk.ee või tel 733 7790.

Tulekul on konverents

Kas Sina tead, mis on väikerühm ja milleks on seda vaja? Väikerühm on koos kasvamise koht. See võib olla piibliring, palvering, naiste- või meestering, teemade ümber koondunud aruteluring jne, mille juhiks ja kokkukutsujaks ei pea olema vaimulik, vaid mida võivad viia läbi ka koguduse ilmikliikmed. Väikerühm käib koos, et kasvada lähemale Jumalale ning lähtub Jeesuse lubadusest, „kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20).  Kas ...