Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Mõte pühapäevaks

Usuvõitlus

Iga inimese elus on omajagu küsimusi ja kahtlusi. Sageli me ei tea, milline tee on õige ja milline vale. Nii on ka usuküsimustega. Kas Jumal on olemas või mitte? Kas Jumal kuuleb meie palveid? Kas Jumal aitab meid? Need on küsimused, mida ilmselt iga kristlane on aeg-ajalt küsinud. Nii toimubki meie hinges usuvõitlus, milles kord võidab usk ja kord kahtlus. Jumala armastust saab inimene oma elus kogeda. Just selleks saatis Jumal oma Poja siia maailma, et kinnitada inimest ...

Igapäevane leib

Lõikustänupüha kõneleb igapäevasest leivast. Leib on olnud aastasadu üks olulisemaid sööke inimese toidulaual. Ilma leivata oli nälg ja söögita polnud elu. Vanasti oli inimene väga sõltuv ilmastikust ja kui olid saagikuse poolest halvad aastad, andis see kohe inimese toidulaual tunda. Põllumees tajub kõige selgemini, et kuigi ta võib ise ükskõik kui palju näha vaeva, ei olene kõik sugugi tema tööst, vaid palju sõltub ka ilmast. Inimene peab olema usin, kuid viimselt sõltub ...

Usk ja uskmatus

Eelmisel aastal läbi viidud küsitluses elust, usust ja usuelust väitis 38% Eesti elanikest, et nad usuvad Jumala olemasolusse. See protsent on igati väärikas ja hea. Samas ei paista argielus küll välja, et kümnest inimesest neli usub Jumala olemasolu. Seda ilmselt põhjusel, et uskuda võib erinevatel viisidel. Võib uskuda, et Jumal on olemas, omamata temaga isiklikku sidet. Aga võib ka uskuda, et Jumal on olemas, ja temaga palves kõnelda ning tema tahte kohaselt oma elu ...

Suurim käsk

Kord küsiti Jeesuselt, milline on suurim käsk. Jeesus vastas: «Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast!» Neis kahes käsus on võetud kokku kristlasena elamise reeglistik, sest armastus on jõud, mis aitab inimesel teha elus õigeid valikuid. Kui inimene armastab Jumalat, siis ta ka peab kinni kolmest esimesest käsust. Jumalat ...

Kristlase vabadus

Sageli teavad inimesed väga hästi, milline peab üks kristlane olema. Nii lihtne on seada piire ristiinimese riietusele, soengustiilile ja ka muusikamaitsele või söögivalikule. Vahel kujunevad välja traditsioonid, mida teatud piirkonna kristlased järgivad, ja kui keegi nendest üle astub, siis on tal raske koguduses oma kohta leida. On juhtunud ka nii, et neid inimlikke reegleid peetakse olulisemaks kui Jumala sõna poolt seatut. Jeesus näitas oma tegevusega, et inimeste ...

Jeesus annab elu

Hoolimata sellest, et sügise alguseni on veel paar nädalat aega, võib juba looduses märgata esimesi sügise tunnuseid. Esimesed kolletavad lehed ja tugev sügistuul annavad märku sellest, et suve lõpp on lähedal. Saabuv sügis näitab seda, kuidas kogu loodus käib oma kindlat elu ja surma rada. Nii on lood ka inimesega. Surma teemaga puutub paratamatult kokku igaüks meist. Ka inimesel on oma elukevad, mil kõik tärkab ja ootab ees. Sellele järgneb elusuvi, mil inimene suudab ja ...

Jumala hoolitsus

Me vajame igaüks eluteel tuge ja hoolt. Jumal armastab inimest ja tahab talle pakkuda seda, mida inimene enim vajab. Nii võib igaüks meist loota Jumala hoolitsusele. Õigupoolest kõik, mis meil on, tuleb Jumala käest. Ta annab meile lähedased, kelle kaudu kannab meie eest hoolt. Suurim Jumala kingitus inimesele on head vanemad, armastav perekond või mõni lähedane inimene, kes on meile raskel hetkel toeks. Seda taevase Isa hoolitsust võib inimene kogeda ka koguduses, kus ...

Tänulikkus

Vaadates ausalt meie elule, võime märgata seal väga palju sellist, mille eest võime olla tänulikud. Elame vabaduses oma kodumaal, meil pole sõdasid ega tagakiusu. Igaüks võib vabalt oma usku tunnistada ja selle kohaselt elada. Riik toetab kiriku tööd rahva heaks ja aitab säilitada vanu kirikuhooneid. Isiklikus elus on põhjust tänada töö, tervise, heade inimsuhete ja iga eluhetke eest. Meil on põhjust olla tänulik igapäevase leiva eest ja selle eest, et saame oma eluga ...

Meie ligimene

Inimesed räägivad sageli südames olevast usu­seemnest, mis on olemas, aga inimese elus välja ei paista. Nii ei tohiks tegelikult olla, sest usk mõjutab kogu inimese elu. Usk annab elule mõtte ja elu sihi. Uskumine mõjutab inimese käitumist ja eetilisi valikuid. Nii muutuvad usu läbi ka inimese suhted kaasinimestega. Usklik inimene peaks õppima Jeesuselt, kuidas käituda teiste inimestega. Kristus õpetas meid hoolima oma lähedastest. Kõigi inimeste armastamise põhimõte on ...

Jeesus – meie aitaja

Iga inimene vajab enda ümber lähedasi, kes oleksid talle raskel hetkel abiks. Hea perekond, sõbrad, kolleegid on inimesele sageli rasketel hetkedel suureks toeks. Eluteel on aga piisavalt palju selliseid olukordi, kus lähedased ei suuda meid aidata. Sageli on sellised probleemid seotud õige tee valikuga, haigusega või surmaga. Nendes eksistentsiaalsetes küsimustes peab inimene leidma endale õige tee, mida mööda edasi minna. Taolistel hetkedel küsib inimene, kust ta leiab ...

Enese läbikatsumine

Olen sageli märganud enda elus, et teiste inimeste läbikatsumine on küllaltki lihtne. On olemas õiged vastused ja valed vastused, õiged teod ja valed teod. Nii lihtne on öelda teise inimese kohta, et ta talitab valesti ega ole piisavalt hea. Eriti lihtne on seda teha siis, kui inimene sellest teada ei saa. Otse teise inimese puudustele tähelepanu juhtimine on juba tunduvalt raskem. Veelgi raskem on märgata aga seda, mis enda elus on valesti ja mis vajab muutmist. Kõige ...

Issanda teenistuses

Saabuv pühapäev on apostlite pühapäev ja sel päeval meenutatakse meie kirikus kõiki apostleid. Sõna apostel tuleb eesti keelde kreeka keelest ja tähendab tõlkes saadikut või sõnumi edasiandjat. Jeesus valis jüngrite seast välja apostlid, kelle ülesanne oli minna maailma ja kuulutada seal rõõmusõnumit Jumala saadetud Päästjast. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist said apostlid Püha Vaimu, selleks et kuulutada evangeeliumi kõigile maailma rahvastele. Nad olid valmis oma ...

Halastage!

Väga inimlik on näidata teise inimese suunas näpuga ja öelda, et ta teeb seda, teist või kolmandat asja valesti. Mida kõrgem on süüdistatava inimese amet, seda raskem on sageli meil tema otsuste tausta mõista ning lihtsam on öelda, et tema valikud on valed. Nii lihtne on näiteks öelda, et riigikogu ja valitsus annab liiga vähe raha kas meditsiinile või sotsiaaltoetusteks ja neid summasid tuleks tõsta. Samas selline näpuga näitaja ei suuda kunagi öelda, kust see raha peaks ...

Kadunud ja jälle leitud

Vahel kirjutab meedia inimestest, kes on kaduma läinud. Võib arvata, milline tunne on lähedastel, kes ei tea, kus on nende laps, abikaasa või keegi vanematest. Ligimese kaotsiminekuga tekib masendus, meeleheide. Pärast looduskatastroofe või sõdasid võib näha suurt hulka inimesi, kes otsivad oma lähedasi, sest nad armastavad neid ja hoolivad neist. On loomulik, et inimene muretseb oma lähedase pärast, sest ta tahab temaga koos olla ja soovib talle head. Jumal on inimese ...

Kutse Jumala riiki

Kui siseneme poodi, kutsub sageli mingi firma müügiesindaja meid enda juurde, et pakkuda oma toodet. Hea jutuga püütakse vahel inimene ära rääkida ja müüa talle midagi, mida ta ei vaja. Hiljem ei viitsita tavaliselt vaeva näha ja nii jääbki inimesele kas tavalisest kallim elektripakett või muu leping kätte. Enamik inimesi jookseb sellistest pakkujatest mööda. Teine osa kuulab magusat juttu ega analüüsi pakutava sisu. Vaid väike osa mõtleb arukalt pakutavale ja teeb valiku. ...