Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Mõte pühapäevaks

Aukuninga alandustee

Mida tähtsam valitseja saabub riigivisiidile, seda rangemad on tema vastuvõtmise reeglid. Kõik algab vastuvõtuga lennujaamas, kus järgitakse alati kindlat protokolli. Seejärel sõidetakse uhke autoga linna tänavatel ja liiklus pannakse riigijuhi saabumise ajaks kinni. Kõikjal on politseinikud, kes valvavad, et kõrge külalise vastu ei saaks panna toime terrorirünnakut. Selline on tänapäeva tähtsa riigijuhi saabumine. Jeesuse ajal tuli valitseja alati uhke sõjaratsu seljas ja ...

Kannatuse pühapäev

Minult on küsitud lugematu arv kordi sama küsimust: miks inimene peab kannatama? Sageli on selles küsimuses ka süüdistav alatoon, millega antakse märku, et Jumal ei tohiks meil lasta kannatada. Sellistele küsimustele-süüdistustele on sageli raske vastata. Kannatusi ei saa õigustada. Kuid ometi kuuluvad need inimeseks olemise juurde alates inimkonna pattulangemisest. Kui selles maailmas poleks kannatusi, siis me ju ei elaks patuses maailmas, vaid hoopis paradiisis. Praegusse ...

Eluleib

Inimesel on eluks vaja väga paljusid asju ning raske on neid reastada selle järgi, milline on kõige olulisem. Üks on aga kindel, et ilma söömata-joomata ei pea inimene kaua aega vastu. Seda teades pööras ka Jeesus tähelepanu inimeste maistele vajadustele ning toitis ime läbi viis tuhat meest. Inimese füüsilised vajadused läksid Jeesusele korda. Mõeldes sellele, et inimene ei saa ilma söögita hakkama, kõneles Jeesus endast kui eluleivast. Pühakirjast näeme, et olulised on ...

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Kui alustada päeva hommikul raadio kuulamisega, võib kuulda, kui palju on juhtunud meie ümber kurja alates liiklusõnnetustest, mille on põhjustanud purjus juhid, ja lõpetades terrorirünnakutega kusagil maailma suurlinnas. Kannatajateks on tavaliselt süütud inimesed. Kurjus tungib ka meie koju, nii oli presidentki sunnitud vabariigi aastapäeva kõnes pühendama olulise osa perevägivallale ja selle vastu võitlemisele. Vägivald saab sageli alguse kodust, jätkub koolis ja hiljem, ...

Palve ja usk

Meie maailmas on palju häda ja viletsust. Ning loomulik on, et aeg-ajalt puudutab see eluteel ka meid endid. Sellistes keerulistes olukordades on huvitav vaadata, mida inimene teeb. Mõni satub raskustest masendusse, nuriseb ega oska näha ühtegi valguskiirt. Teised püüavad lahendada olukorda tulemusele jõudmata ja kaotusega leppimata. Kristlasel on elu keerulistes olukordades lihtsam, sest ta pole üksi, tema kõrval on Jumal. Ta ei pea sattuma masendusse ega tundma ...

Jeesus – kiusatuste võitja

Kolmapäevase tuhkapäevaga astus kirik paastuaega. Päeva nimetus tuleb tuha päheraputamisest, mis oli patukahetsuse ja meeleparanduse sümboliks. Meeleparandus kuulub kristlase elu juurde, sest Jumala järgija teab, milline peaks olema tema elu, ning ta püüdleb täiuslikkuse poole. Samas pole ükski inimene nii hea, kui ta peaks Jumala silmis olema. Kristlase elu tähendab püüdmist paremuse poole, andestuse otsimist Jumalalt ja püsivat muutumist. Sel teel saab ta abi Jumalalt, kes ...

Jumala armastuse ohvritee

Tänapäeva maailmas kipub üks inimese hindamise kriteerium olema tema edukus. Vaatame inimese perekonda, tööd, materiaalset olukorda ja kõike välist ning anname selle põhjal hinnangu. Kui ühel hetkel kogeme, et meil ei lähe kõik nii hästi, kui meie arvates peaks minema, siis küsime, miks Jumal küll seda lubab ja kuidas võib ta olla nii karm. Tegelikult on olulisemad teised väärtused kui need, mida me oma elus sageli hindame. Ajalugu ei meenuta olulisi isikuid ei nende ...

Jumala sõna külv

Tänapäeva maailmas oleme vägagi keskendunud tulemustele. Iga meie tegevus peaks viima mingi positiivse tagajärjeni. Igaüks teab, et tulemuste saavutamiseks peab nägema vaeva ja võtma riske. Kes ei tee tööd ega näe vaeva, see ei saavuta mingil juhul elus häid tulemusi, parimal juhul tähendab tema elu paigal tammumist, halvimal juhul aga on ees allamäge minek. Nii püüdleme elus edasi, kandes hoolt oma lähedaste eest, tehes tööd ja nähes vaeva. Usueluski on oluline selle ...

Teenimatu arm

Sõna arm on tänapäeva inimesele sageli segase tähendusega. Tihti mõeldakse, et see tuleb sõnast armastus ja tähendab mingeid vastavaid tundeid. Usulises keeles tähendab arm Jumala andeksandi inimesele, tema karistuse kustutamist. Iga inimene vajab selles tähenduses armu, sest oleme kõik eksinud Jumala käskude vastu ja mitte keegi meist pole õige. Kui Jumal vaataks meie tegude peale, siis tuleks meid mõista hukatusse. Kuid inimese päästmiseks saatis Jumal siia maailma oma ...

Kahesugune külv

Elame maailmas, kus pole lihtsaid mustvalgeid lahendusi ja sageli on keeruline öelda, mis on õige ja mis väär. Juba pattulangemisloos võib näha, kuidas hingevaenlane püüdis enda soovi rüütada õigesse ja ihaldatavasse vormi, öeldes, et „teie silmad lähevad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja“. Tegu oli ilusasse vormi pandud soovitusega, millega kaasnes aga suur kaotus, sest inimesed tegid Jumala tahte vastu. Nii on ka tänasel päeval raske otsustada elu ...

Loodusjõudude Issand

Oleme harjunud, et inimene võib oma hingehädas pöörduda Jumala poole ja saada temalt abi. Tänane pühapäev kõneleb aga sellest, et loodusjõudki alluvad Jeesusele. Kuigi oleme kuulnud, et inimene on looduse kroon, peame siiski sageli kogema oma jõuetust looduse ees. Inimene võib palju siin maailmas saavutada, kuid sageli on küsimus selles, millise hinnaga me sihile jõuame. Looduse arvel rikastudes on nii mõneski kohas elukeskkond muudetud halvemaks ja kliima soojenemine annab ...

Jeesus äratab usule

Vahel öeldakse, et inimene hakkas usklikuks. Nii lihtne see ei ole, sest usk on midagi erilist ja ainulaadset. Usk on inimese elu kandev jõud ja selle leidmine pole nii lihtne. Õigupoolest pole meie valida, kas usume või mitte, usk on Jumala kingitus inimesele. Usk sünnib inimeses Püha Vaimu töö kaudu. Kui vaadata Jeesuse maapealsele elule, siis võib näha, kuidas osal inimestel tekkis usk temasse, osal aga mitte. Kõik võisid näha Jeesuse imetegusid ja kuulda tema õpetusi, ...

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Jeesus alustab oma avalikku tegevust. Esimene imetegu, Kaana pulmas veest veini tegemine, näitab Kristuse tegevuse põhimõtteid. Ta on siin maailmas selleks, et inimesi aidata. Issand ei arutle selle üle, kas veini tegemine on ikka kõige olulisem ja kas vajadus joogi järele on ikka see, mida peab rahuldama, vaid ta läheb ja aitab hätta sattunud inimest. Oma tegevusega ületas Jeesus paljusid tolle aja maailma piire ja reegleid. Ta kõneles sõbralikult Samaaria naisega ja võttis ...

Ristimise and

Uude aastasse astudes on hinges sageli ebamäärane tunne, sest me ei tea, mida toob meile ees ootav aasta. Seda kõhklust aitavad inimestel vähendada nii taevasse lastavad raketid kui õnnetina valamine. Kristlasel pole vaja uude aastasse astudes karta, sest tal on alati, mille peale loota. Nii tähistab aasta alguses kirik Jeesuse nimepäeva. Nimi Jeesus tähendab „Issand on abi, Issand päästab“. Ristiinimene võib loota Jeesuse abile. Seejärel tähistatakse kolmekuningapäeva, mis ...

Sõna sai lihaks

Jumal on andnud inimestele pühakirjas palju tõotusi. Sõnum Messia tulemisest maailma oli see, mida ammused inimpõlved ootasid. Jõulude ajal täitusid nende ootused: Sõna oli saanud lihaks, Päästja oli tulnud. Enim ootasid ilmselt Päästja tulemist lihtsad inimesed ja nii saidki Jeesus-last tulla esimestena kummardama karjased. Kuid Kristus tuli kõigi inimeste jaoks ja seetõttu said teda austada pea ka idamaa tähetargad, kes olid jõukad ja ka esimesed mittejuutidest Jeesuse ...