Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Usaldus Jumala vastu on meie kindlus

1Kn 17:1,8–16 Tänaseks pühapäevaks antud kirjakoht Vanas Testamendis räägib prohvet Eelijast ja Sareptas elavast lesknaisest, kes võis kogeda erilist Jumala hoolitsust keset raskeid aegu. Selles loos võime näha inimlikult vastuolusid. Paljud inimesed, kes loevad pühakirja, võivad sealt leida esmapilgul väga mitmeid arusaamatuid ja kohati ebapraktilisi nõuandeid. Piiblis öeldakse, et Jumalale tuleb anda elus esimene koht, kuid kui tegelikku elu vaatame, siis on see sageli ...

Kitsas on värav ja ahtake on tee …

Need seal tõstavad häält, rõkatavad rõõmust, Issanda ülevuse tõttu hõiskavad lääne poolt: „Seepärast austage ka ida pool Issandat, mere saartel Issanda, Iisraeli Jumala nime.“ Maa äärest kuuleme kiituslaule: „Austus õigele!“ Aga mina ütlen: Kadu mulle, kadu mulle! Häda mulle, petised petavad, jah, petised petavad petise kom­bel! Js 24:14–16 Oleme sel kirikuaastal meenutamas Vana Testa­mendi prohvetite sõnumeid.  Kirjakohad, mis kirikukalendri järgi meile ...

Märgata ligimese südamest tulnud heategu

Mt 6:1–4 Tänase pühapäeva teemaks on meie ligimene. Ja tänane sõna ei räägi mitte sellest, et me peaksime tegema häid tegusid, vaid see sõna on öeldud nendele, kes häid tegusid teevad. Hea tegemisel ja heategevuses on oma ohud. Ka heategevust ja heategusid võib vääriti teha.  Jeesus ütleb küll: „nõnda paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes teie Isa ülistaksid, kes on taevas!“ Aga on ka teistsuguseid heategusid, mida te­­hakse ...

Üksmeeles on Jumala ligiolu

Sõnad mehe suust on sügav vesi, tarkuseallikas on vulisev oja. Ei ole hea olla õela poolt, et õiget kohtus väärata. Albi huuled toovad riidu ja tema suu kutsub lööke. Albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele. Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse. Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Õp 18:4–8,21 Mõisteid „sõna“ ja „asi“ kannab heebrea keeles sama sõnatüvi dbr. ...

Jeesus muudab meie elu

Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: „Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja ...

Jumal jääb ustavaks ka siis, kui meie tüdime

Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nemad ütlesid: „Seda me ei tee!“ Ma seadsin vahimehed teie üle: „Kuulake sarvehäält!“ Aga nemad vastasid: „Me ei kuula!“ Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! Kuule, maa! Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu ...

Vaata ligimest Kristuse silmadega!

Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja? Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab. Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.  Õp 14:21–22,25,31 Me oleme head inimesed. Vähemalt enamik meist. Või enamik meist võib nii endast arvata, sest teadlikult ja tahtlikult me ei ...

Võib-olla on vaja vaid juhatust ja julgustust

Ho 12:6–7 On südasuvi, alanud väiksemate kirikupühade aeg. Jutluse sõnum on prohvet Hoosealt. Sõnum, mida ta kuulutab, on aegumatu ja aktuaalne: ole ustav Jumalale. Ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks; ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat.(Ho 2:21–22) Sõnum, mida kipume unustama.   Teame, et õige tee valikust sõltub meie elus kõik. Valiku teeme ise. Sõitsin ...

Meie osa on Jumala kutset kuulda võtta

Sk 1:3–6 Selle pühapäeva teemaks on kutse Jumala riiki. Ja prohveti sõna, mis selleks päevaks lugeda antud, kinnitab: „Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde!“ Siit kerkib esile suur ja sügav küsimus: kumb on alustaja, kas Jumal või inimene? Meenub kunagi kuuldud mõttekild, et Jumal on džentelmen, kes ei tungi vägisi inimese südamesse ja ellu. Ta annab endast märku, koputab südame ukse taga ja laseb inimesel endal valiku langetada. Jumal ...

Alandlikkus ja hoolivus annavad jõudu ja toovad rahu

Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu, öeldes: „Millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks, ja petta väärade vaekaussidega, et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese, ja müüa vilja pähe aganaid?“ Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures: „Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu!“ Kas ei peaks maa selle kõige pärast värisema ...

Kui väljas kärgib kõu, siis püsi kodus

Kui nüüd ei nähta valgust, mis hiilgab pilvedes, siis puhub tuul ja toob selguse. Põhja poolt tuleb kuldne hiilgus – Jumala ümber on hirmuäratav aupaiste. Kõigevägevam – temani me ei jõua, tema on suur jõult ja rikas õiglusest, tema ei riku õigust. Seepärast peavad inimesed teda kartma, tema ei vaata kedagi, kes on enese meelest tark.  Ii 37:21–24 Kui osaleme arutelus või kuuleme seda pealt, kuvatakse meie mõtetes natukene teavet. Kas see on Jumalalt? Või on need ...

Inimese ja Jumala suhte aluseks on armastus

Jr 31:31–34  Küllap oleme kõik kuulnud vähemalt kellegi kohta öeldavat, et see inimene küll ei muutu. Või koguni sellist kibedat väidet, et inimesed ei muutuvat üldse. Seda huvitavam on seekordse nelipüha jutluse kirjakoht. Siin kõneleb Jumal ise väga sügavast muutusest. Kõigepealt kõneleb ta uuest lepingust. Jumal ei sõlminud lepinguid osapoolte võrdväärsuse alusel. Ta kinkis oma valitule lepingu. Valitu sai seda kas vastu võtta või tagasi lükata. Jumala kingitud ...

Intervalli aeg

1Kn 19:8–13 Igaüks on vahel tundnud, et enam lihtsalt ei jaksa, ja küsinud, kas sellel kõigel on üldse mõtet, kui kõik on vastu. Kas on mõtet iga hinna eest õigust nõuda ja truuks jääda, kui peale minu keegi sellest ei hooli? Olen vaid teistele tüliks ja pahanduseks kaelas. Eelija on truuks jäänud keerukates ja ohtlikes aegades, kus ellujäämine iseenesest on ime. Nüüd tahab ta oma prohvetikutse ja koorma anda Jumalale tagasi. See on lugu sellest, kuidas väsivad ...

Vääritu paluja palve

Tn 9:17–20 See pühapäev on palvetamise pühapäev. Palve osas jääme igavesti õpilasteks. Mida on meil õppida Taanieli hardast eestpalvest? Tänapäeval otsime küsimuste korral abi tihti internetist, mis on paraku nii heade kui ka halbade mõtete ja teadmiste ammendamatu varaait. Jaakobus küsib küll: „Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett?!“ (Jk 3:11) See ei sobi, aga kahjuks oleme enamasti ka ise just sellised allikad. Panen nüüd kõrvuti ...

Elu Jumala rahus

… kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta ...