Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Varjus olev aednik

Jeesus ütleb: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja ... (Jh 15:1–2) Tänase pühapäeva juhtsalm pärineb prohvet Jesaja tõdemusest, kui ta näeb taevast jumalateenistust ja seeravi (tulelõõmas ingel) kiituslaulu: Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! Prohveti tõdemust kasutame igal pühapäeval armulaua ...

Nähtav ja nähtamatu, tuntav ja tundmatu

Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja ...

Vastuvoolu, kuid peavoolu

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.         (Jh 7:37–39) Kirikuaastas seisame täna kahe vahel. Möödas on või – kui arvestada ikkagi pühade nädalapikkust kestvust – ...

Palvest ja andestusest

Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage ...

Jeesus annab meile elu ja igapäevase leiva

Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest, ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ...

Jeesus kuulutas ette tulevasi aegu

Mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu ...

Kas võiksin minagi sellest tunnistaja olla?

Selle Jeesuse on Jumal surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie kõik.                  (Ap 2:32) Kui kaks Jeesuse jüngrit Tema ülestõusmise päeva õhtul asusid kurvanäolistena teele oma koju Emmausesse, sai Jeesus ise neile matkakaaslaseks. Ta käis nende kõrval lohutajana, keda nad just vajasid. Ta aitas kooskõlastada prohveti kuulutuses ilmutatud Jumala tahet nende erutavate sündmustega nõnda, et nad hakkasid ...

Jeesus pakub meile iseeneses lepitust

Jh 21:1–14 Anekdootlik lugu räägib Maarja Magdaleena tulekust jüngrite juurde: „Poisid,“ ütles ta, „mul on teile kaks uudist: hea ja halb. Hea uudis on see, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Halb uudis on see, et ta tahab teiega kokku saada ja rääkida sellest, mis reedel juhtus.“ Mõni ime siis, et jüngrid endid lukustatud uste taha peitsid. Tegelikult muidugi ei tulnud Jeesus kurjustama nendega, kes ta reetnud olid. Ta tuli, et osutada halastust ning lepitada ka ...

Armastust ei saa tappa

Maarja seisis haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis, ja need ütlesid talle:„Naine, miks sa nutad?“ Tema vastas neile: „Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud.“ Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust.        Jh 20:11–14a Maarja Magdaleena nutab. Ühed pisarad ...

Jeesus on nii teerada kui rännusiht

Jh 12:1–8 Pühapäeval tähistame palmipuudepüha. Selle pühaga algabki vaikne nädal. Johannese evangeeliumi 12. peatükis jutustatakse sellest, kuidas Jeesus tuleb paasapühadeks Betaaniast üles Jeruusalemma. Inimesed tervitavad Jeesust nagu valitsejat palmiokste ja rõõmuhõisetega. See püha räägib meile kuningate Kuningast, kes – erinevalt rahvahulkade ootusest, et on saabunud uus hiilgav ilmalik valitseja – madaluses oma ülesande täidab, „saades kuulekaks surmani, pealegi ...

Meie tee on usaldada armulist Jumalat

Lk 13:31–35 Praeguse maailma õhustik on täis elektrit. Ülemaailmne lõpmatu hooga tarbimine juhib meid ökoloogilise katastroofi suunas. Süvenev individualism koos kaasneva üksilduse, tühjustunde ja mitmesuguste sõltuvustega tundub alles sisse juhatavat vaimse tervise katku. Pinget on lisanud koroonapandeemia, sõda Ukrainas, energiahinna tõus, kõrge inflatsioon jne. Sotsiaalmeedias leviv vahkviha, avalik „tühistamiskultuur“, kasvav tsensuur ja silmakirjalikkus ning ...

Leivaime saadab meid alati

Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: „Rabi, millal sa siia said?“ Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile ...

Issand tahab meid puudutada

Jh 12:37–43 Kui Jumal on hea, siis kuidas ta lubab kurjusel maailmas tegutseda? Miks on sõjad ja rahutused, maavärinad ja looduskatastroofid, miks puutuvad inimesed kokku näljahäda ja töötuse, ihuliste ja hingeliste raskete haigustega, abielude ja perede purunemisega? Miks valitakse mõistmise asemel mõistmatus, armulikkuse asemel halastamatus? Ja miks Jumal ei sekku? Nii küsitakse üha sagedamini ja püütakse neile küsimustele vastuseid leida. Apostel Paulus tunnistab ...

Usk on Jumala armuand meile

Keegi rahva hulgast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.“ Aga tema vastas neile: „Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde!“ (Mk 9:17–19) Paastuaja teine ...

Jumal on kõige uuenemise allikas

Mt 16:21–23 Kui Jeesuse maapealne teekond hakkas lõppema, algas nii tema kui jüngrite jaoks uus periood. Üheks selle pöördepunktiks kujunes hetk, mil Peetrus tunnistas Jeesust Kristusena. Messia saabumist oli sellel maal oodatud juba aegade algusest, kuna terve maailm oli pattulangemise kaudu antud surma ja patu orjusesse. Selle tõsiseim tagajärg oli igavene lahutatust Jumalast.  Ometi ei soovi Jumal, et ükski inimene satuks hukatusse. Jeesuse enda kõrval oli ...