Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Meid on hoiatatud, aga proovime ikkagi järele

 Selle peale ütleb Issand nõnda: „Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu. Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole. Ja mina teen sind kindlaks vaskmüüriks selle rahva vastu; kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Issand. Ja ma päästan sind kurjade käest ning lunastan vägivallatsejate ...

Igaühel on kristlasena täita ülesanne

Aga pärast seda määras Issand veel seitseküm­mend ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! “ Lk 10:1,2 Kiidetud olgu Jeesus Kristus! Umbes kolmteist või neliteist aastat tagasi, kui noore vaimulikuna ühel sügisõhtul peie­lauas istusin, sattus minu lauanaabriks metsa­är­i­mees, kelle ülesandeks ...

Jumala pühadus on kaljukindel

Js 8:11–15    Siin kõneldu leidis aset 8. saj eKr. Jumala rahvas, kes mõne sajandi eest oli Egiptusest tulnud, oli jagu­nenud kahe riigi vahel: Iisrael põhjas ja Juuda lõu­nas. Need riigid olid ühtelugu omavahel ja ümb­ritsevate rahvastega sõjas, moodustades kõiksugu liitusid ja vandenõusid kord ühega, kord teisega. Alles äsja oli Juuda templi varadega Süüriale maksnud, et nood põhjast Iisraeli ründaks ja Juuda saaks siis lõunas oma võimu tugevdada. Aga nüüd ...

Inimene elab kõigest, mis lähtub Issandast

Jl 2:21–27 Lõikustänupühaks on saak kogutud ja oleme tänulikud selle eest, mida põld on kandnud. Sellest, millest süda ja hing rõõmu tunneb, räägib nüüd suu. Oluline on, et me suu tooks tänu Jumalale, sest tema arm on see, mis meid elus hoiab ning igapäevase leivaga õnnistab. Kui me ka otseselt ei ole külvanud ega lõiganud, oleme ikka teinud oma töid ja tegemisi, millest tasu saanud. Jeesus viitas taeva lindudele, öeldes: „Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ...

Otsige Issandat, kui ta on leitav

Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale. Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! Am 5:21–24 Kuidas siis nii? Seesama maailm, mis alguses oli väga hea, on muutunud Jumala silmis põlas­tusväärseks! Maailm, mille ...

Elu kultus

Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat, teda, keda ma ise näen, keda näevad mu oma silmad, aga mitte mõne võõra. Ii 19:25–27 Vaga Iiob on eeskujuks kannatlikkusest Jumala ja inimeste ees. Ta võtab vastu kõike, mis Jumala käest tuleb, nii vanatestamentliku hüve laste ja vara rohkuse näol kui ka kurja, kaotades nii maised hüved kui oma tervise. Kõige selle keskel ei ...

Usaldus Jumala vastu on meie kindlus

1Kn 17:1,8–16 Tänaseks pühapäevaks antud kirjakoht Vanas Testamendis räägib prohvet Eelijast ja Sareptas elavast lesknaisest, kes võis kogeda erilist Jumala hoolitsust keset raskeid aegu. Selles loos võime näha inimlikult vastuolusid. Paljud inimesed, kes loevad pühakirja, võivad sealt leida esmapilgul väga mitmeid arusaamatuid ja kohati ebapraktilisi nõuandeid. Piiblis öeldakse, et Jumalale tuleb anda elus esimene koht, kuid kui tegelikku elu vaatame, siis on see sageli ...

Kitsas on värav ja ahtake on tee …

Need seal tõstavad häält, rõkatavad rõõmust, Issanda ülevuse tõttu hõiskavad lääne poolt: „Seepärast austage ka ida pool Issandat, mere saartel Issanda, Iisraeli Jumala nime.“ Maa äärest kuuleme kiituslaule: „Austus õigele!“ Aga mina ütlen: Kadu mulle, kadu mulle! Häda mulle, petised petavad, jah, petised petavad petise kom­bel! Js 24:14–16 Oleme sel kirikuaastal meenutamas Vana Testa­mendi prohvetite sõnumeid.  Kirjakohad, mis kirikukalendri järgi meile ...

Märgata ligimese südamest tulnud heategu

Mt 6:1–4 Tänase pühapäeva teemaks on meie ligimene. Ja tänane sõna ei räägi mitte sellest, et me peaksime tegema häid tegusid, vaid see sõna on öeldud nendele, kes häid tegusid teevad. Hea tegemisel ja heategevuses on oma ohud. Ka heategevust ja heategusid võib vääriti teha.  Jeesus ütleb küll: „nõnda paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes teie Isa ülistaksid, kes on taevas!“ Aga on ka teistsuguseid heategusid, mida te­­hakse ...

Üksmeeles on Jumala ligiolu

Sõnad mehe suust on sügav vesi, tarkuseallikas on vulisev oja. Ei ole hea olla õela poolt, et õiget kohtus väärata. Albi huuled toovad riidu ja tema suu kutsub lööke. Albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele. Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse. Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Õp 18:4–8,21 Mõisteid „sõna“ ja „asi“ kannab heebrea keeles sama sõnatüvi dbr. ...

Jeesus muudab meie elu

Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: „Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja ...

Jumal jääb ustavaks ka siis, kui meie tüdime

Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nemad ütlesid: „Seda me ei tee!“ Ma seadsin vahimehed teie üle: „Kuulake sarvehäält!“ Aga nemad vastasid: „Me ei kuula!“ Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! Kuule, maa! Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu ...

Vaata ligimest Kristuse silmadega!

Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja? Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab. Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.  Õp 14:21–22,25,31 Me oleme head inimesed. Vähemalt enamik meist. Või enamik meist võib nii endast arvata, sest teadlikult ja tahtlikult me ei ...

Võib-olla on vaja vaid juhatust ja julgustust

Ho 12:6–7 On südasuvi, alanud väiksemate kirikupühade aeg. Jutluse sõnum on prohvet Hoosealt. Sõnum, mida ta kuulutab, on aegumatu ja aktuaalne: ole ustav Jumalale. Ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks; ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat.(Ho 2:21–22) Sõnum, mida kipume unustama.   Teame, et õige tee valikust sõltub meie elus kõik. Valiku teeme ise. Sõitsin ...

Meie osa on Jumala kutset kuulda võtta

Sk 1:3–6 Selle pühapäeva teemaks on kutse Jumala riiki. Ja prohveti sõna, mis selleks päevaks lugeda antud, kinnitab: „Pöörduge minu juurde, ütleb vägede Issand, siis ma pöördun teie juurde!“ Siit kerkib esile suur ja sügav küsimus: kumb on alustaja, kas Jumal või inimene? Meenub kunagi kuuldud mõttekild, et Jumal on džentelmen, kes ei tungi vägisi inimese südamesse ja ellu. Ta annab endast märku, koputab südame ukse taga ja laseb inimesel endal valiku langetada. Jumal ...