Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et Sina juhtisid püha perekonna saatust nii, et kõik läks hästi ja Sinu Poeg sai sündida siia maailma. Aita meilgi kogeda eluteel Sinu juhtimist ja kuulda Sinu häält. Ole ligi neile, kes Sind vajavad ja otsivad. Aita meil leida elu mõte ja tunda rõõmu Issanda lähedusest. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et valmistasid Ristija Johannese kaudu Issandale teed siin maailmas. Täname, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa. Aita meil olla Issanda taastulemiseks teevalmistajad, et võiksime nii oma eluga kui sõnadega anda hea tunnistuse usust, mis päästab. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid päästa! Aita meil elu rasketel hetkedel tõsta oma pilk kirkuse poole, mis ootab meid ees Kristuse taastulemise päeval, ja saada sellest jõudu oma eluteele. Aita meil teha õigeid valikuid, et võiksime pääseda Issanda tulemisel taevariigi kirkusse. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et oled maailma nii armastanud, et saatsid oma Poja meid päästma. Aita uskuda temasse ja elada selle usu kohaselt. Aita meil hinnata püsivaid väärtusi. Anna meile jõudu loobuda uhkusest ja kõrkusest ning teenida omakasupüüdmatult kaasinimest. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et Sinule lootes ei pea me kartma tulevikku ega kohtupäeva, vaid võime oodata päästmist ja igavest elu. Anna meile usku, mis meid sel päeval päästab, ja luba, et võiksime saada siis igavesse ellu ning kohtuda seal nende lähedastega, kes on meie eel siit maailmast lahkunud. Aita, et võiksime sel päeval kogeda rõõmu ja usu täitumist. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meile andnud lootuse pääseda kord maise elu järel igavesse ellu ja kohtuda seal nende lähedastega, kes on meie eel siit maailmast lahkunud. Aita meil oma lahkumiseks valmistuda, et oleksime valmis siis, kui Sina meid kutsud. Anna meile usku, mis päästab, ja aita meil eluteel Sind järgida, et võiksime pääseda kord igavikku. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid päästa surmast ja hukatusest. Täname Sind, et Kristus kandis ristil meie patud ja avas nii meile tee surmast ellu. Aita meil eluraskustes Sinusse uskuda ja loota Sinu abile. Anna meile usku, mis päästab ja avab tee igavesse ellu. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et oled meid ristimises võtnud oma lapseks ja taevariigi kodanikuks. Aita meil vastavalt sellele siin maailmas elada ja anda  hea tunnistus Kristuse jüngriks olemisest. Täname, et oled meile andnud vabaduse ja võime anda oma usust tunnistuse. Ole toetamas nende riikide kristlasi, keda maise võimu poolt taga kiusatakse, ja aita, et nad võiksid teha õigeid valikuid. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andestanud meile kõik meie eksimused ja aitad meil eluteel käia Sinule toetudes. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime teha elus õigeid valikuid ja anda teistele andeks. Aita meil kanda maailma sõnumit Jumala armastusest ja halastusest ning aita halastada nende peale, kes seda enim vajavad. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et anda meile usku ja kõrvaldada kahtlused. Aita meil oma eluteel raskusi kogedes loobuda skeptilisusest ja pöörduda tema poole, kellelt tuleb tõeline abi. Ja kui saame Sinult abi, siis aita meil sellest tunnistada ka teistele inimestele, et usk võidaks kahtluse. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et Sa kannad isalikult meie eest hoolt ja annad meile elus kõike seda, mida vajame. Täname Sind lähedaste, töö, kodu ja söögi eest. Aita meil märgata Sinu antud head ja olla selle eest tänulikud. Kui meie oleme Sinult nii palju head saanud, siis aita meil olla toeks neile inimestele, kes vajavad abi. Aamen

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid aidata ja päästa. Anna meile avatud silmad, et näha seda, mida oled meie heaks teinud. Ole elu rasketel hetkedel meie kõrval, et siis saaks usk Sinu abi läbi kinnitust ja kasvaks. Aita meil märgata Sinu armastuse suurust ja saada kahtlustes Sinult usku. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et oled meid armastanud ja saatnud oma Poja siia maailma, et vabastada meid patust ja avada meile tee Jumala riiki. Aita meil Sind eluteel teenida ja teha head oma ligimesele. Anna selleks meie südamesse headust ja armastust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Pojas andnud meile vabaduse. Aita meil mõista, kuidas seda vabadust õigesti kasutada ja milliseid valikuid oma elus teha. Anna meile armastust, et me ei teeks teistele inimestele haiget, vaid et oleksime mõistvad ja hoolivad kõigi vastu. Aita meil hoiduda kõigest halvast ja teha head kõigile. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et Sa armastad meid ja kannad meie eest eluteel hoolt. Täname Sind, et tuled meile appi just siis, kui seda enim vajame. Ole toetamas neid, kel on eluteel raskusi. Aita haigeid ja leinajaid. Anna meile usku, et võiksime näha igavest elu, mis ootab maise elu järel ees neid, kes Sinusse usuvad. Aita meil elada nõnda, et võiksime kord sinna saada. Aamen.