Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Jeesus, Sina oled meid ristimises varustanud Püha Vaimu anniga ja võtnud Jumala lasteks. Aita meil järgida oma kutsumust kristlasena maailmas ja koguduses! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kingi meile alandlik ja puhas süda, et saaksime osa Sinu suurtest tegudest ning tunneksime neist alati head meelt! Aamen.

Eestpalve

Issand, Sina tahad meile kinkida rõõmu oma lähedusest. Aita, et ma ise ei jätaks end sellest ilma! Aamen.

Eestpalve

Aita, Jumal, et võin meelt parandades Sulle valmistuda. Täida ja tasanda see, milleks mul endal puudub jaks. Kinnita mu samme teel, millel tohin kohata Sind! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, kord tuled Sa väe ja suure hiilgusega. Puhasta mind, et võiksin tol päeval tõsta silmad Sinu poole ning tunda rõõmu lunastusest! Aamen.

Eestpalve

Tule, Issand, ja võida meid ära oma alandlikkuses! Aamen.

Eestpalve

Jumal, vööta mind tõega, läida mu lamp usutulega ning aita valvata koos Sinuga! Aamen.

Eestpalve

Issand, aita, et Sinule vaadates ja head tehes võidaksin ära kurja – ning võitleksin head usuvõitlust kuni otsani! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kõige pühaduse läte! Täname Sind, et kutsud kõiki pühade osadusse. Aita meil tulla Su lähedale! Aamen.

Eestpalve

Jumal, Sinu käest tuleb tervis. Halasta meie peale, et paraneksime ka uskmatuse ja usaldamatuse tõvest. Aamen.

Eestpalve

Jumal, Sa armastuse läte! Õpeta mindki armastama! Aamen.

Eestpalve

Jumal, tänan, et sina lood elu ja hoiad seda. Võin sinuga kohtuda alati, kui tõstan leivapala oma suule. Aamen.

Eestpalve

Tänu sulle, Jumal, et läkitad ka minu eluteele oma inglid. Aita, et ma ei unustaks seda! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kõige algus ja ots! Ärata mind tänulikkusele, et võiksin rõõmustada Sinu suurtest ja väikestest andidest, nüüd ja igavesti! Aamen.

Eestpalve

Issand, kingi mulle usku, et saaksin osa Sinu armastusest – ning nõnda võiksin märgata ja aidata oma ligimest! Aamen.