Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Issand, meie Jumal,  me rõõmustame koos Maarjaga Jumala tõotuste täitumise üle.  Valmista meie südamed suure sõnumi vastuvõtmiseks Päästja sündimisest ja luba meid selleks end sisemiselt ette valmistada.  Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Issand, too elu meie elutule põllule ja külva valgust  meie hämarasse aega, et meil võiks olla lootust ja näeksime elu, mis kannab head meeleparanduse vilja. Aita meil ületada takistused, mis seisavad Sinu tulemise teel, ja anna usku evangeeliumi tõotustesse. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me palume Sind, et me oleksime valmis hetkeks, et siis, kui Sinu Poeg tagasi tuleb, võiksime teda rõõmuga vastu võtta ja Sind puhta südamega teenida.  Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Issand, tulles meie juurde maale ja linna, ilmutad Sa

alandlikkuses oma kuninglikkust. Sina ei ole meist kellestki kaugel. Sa tuled oma rahva keskele, et kinkida talle uus aeg – pääste aeg. Me tervitame Sind kui saabuvat Kuningat, lauldes rõõmustades, et Sa oled päästnud meid osaduseks Jumala ja üksteisega!

Eestpalve

Issand, õpeta meid elama Sinu tahte kohaselt, kasvata meis usku ning anna julgust aidata ja lohutada ligimest!

Eestpalve

Issand, aita meil ustavalt valvata, et meie süda oleks alati Sinu juures taevas!

Eestpalve

Issand, tee meid oma lepituse saadikuteks!

Eestpalve

Armas Issand, kogu meid oma ristimärgi alla, tugevda meis usku ja armastust!

Eestpalve

Issand, aita meil olla ustavad Sinu saadiku töös, mille Sa meie hoolde oled usaldanud.

Eestpalve

Issand Jeesus, kaitsku Sinu arm meid nõrkustes ja kasvatagu meie usku!

Eestpalve

Issand, olgu igapäevane leib meile taevaseks leivapalaks, mis meenutab meile Sinu heldust ja täidab südame tänuga!

Palve

Tekst ja foto: Daisy Lappard. Oh hing, kuis ihkad vabadust! Need kammitsevad piirid  sa tahad jätta seljataha, kõik käsud,  karmid reeglid – neist soovid olla vaba. Oh hing, kuis vajad armastust … Sa üksindust ei taha karta, vaid armsat, keda oodata. Et oleks, kellel muret kurta ning hellust,  rõõmu jagada. Oh hing, sul antud kingitus! Kui Issand on su südames, siis koged armastust. On ta su ...

Eestpalve

Issand, jaga meile oma vabastavat armu ja tee meid selle armu edasijagajateks!

Eestpalve

Issand Jeesus, Sinus on meie elu – Sina suudad muuta meie mure ja leina ülistuslauluks!

Eestpalve

Tänu, Issand, et Sinu läheduses saame endalt heita kõik elumured, sest Sina ise kannad meie eest hoolt!