Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et kannad meie eest hoolt ja annad meile kõike, mida vajame. Täname, et oled meid ristimises võtnud oma lapseks. Aita meil teha elus õigeid valikuid ja väärtustada tõelist varandust, mis ei hävi. Aita meil usu kaudu teha head oma ligimesele ja hoiduda maiste asjade külge klammerdumast. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et võime Sinu pühaduse ees kummarduda ja kogeda seda, kuidas varjatud Jumal end meile ilmutab. Me täname, et Sa oled meid loonud ja meile elu andnud. Täname, et oled meid oma Poja kaudu päästnud. Täname, et Sa Püha Vaimu kaudu meid kõnetad. Sinule, püha kolmainus Jumal, olgu ülistus nüüd ja alati! Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et läkitasid nelipühadel oma Püha Vaimu siia maailma ja inimesed võisid kogeda, et Sina armastad meid ja hoolid meist. Täname, et ristimise kaudu oleme meiegi liitunud kirikuga ning võime osa saada kõigist õnnistustest, mida oled oma kirikule tõotanud. Anna meile oma Püha Vaimu kaudu usku, et võiksime käia eluteel ja olla õnnelikud. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Kristus läks taevasse, et meile seal kohta valmistada. Täname, et Sa saatsid oma Püha Vaimu siia maailma, et anda meile usku ja kindlust selles, et Sina ei jäta meid maha. Aita meil valmistuda Püha Vaimu tulemiseks ja olla avatud sinu Vaimule. Ole ligi kõigile, kes otsivad eluteed, ning anna neile usu kaudu elu mõte ja siht. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et võime Sinu poole alati pöörduda ja Sa kuuled meie palveid. Täname, et oled meid eluraskustes toetanud ja näidanud õiget teed, mida mööda elus minna. Palume Sind olla juhtimas meie elu, et meie teel võiks sündida Sinu tahtmine ja et me mõistaksime Sinu armastuse ja hoolimise suurust. Aita meil uskuda Sinusse ja kõiges Sind usaldada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meid ristimises võtnud oma lasteks ja taevariigi kodanikeks. Täname, et kannad meie eest hoolt ja annad meile elus kõike seda, mida vajame. Sinu kätesse usaldame oma elu ja Sinule lootes vaatame homsesse. Aita meil oma eluga anda hea tunnistus usust ja kirikust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Poja kaudu avanud meile ukse taevasesse kodusse, kuhu võime pärast oma maist elu pääseda ja näha seal seda, millesse siin oleme uskunud. Aita meil elada nõnda, et võiksime kord sinna pääseda. Anna selleks meile usku ja aita teha elus õigeid valikuid. Aita meil usus vaadata lootusrikkalt Jumala rahva tulevikku. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind selle eest, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid, inimesi, päästa. Aita meil usaldada eluteel Sinu juhtimist ja teha õigeid valikuid. Varja meie maad ja rahvast, kirikut ja kogudusi, peresid ja kodusid. Ole toetamas neid, kel on raske, anna lootust neile, kes on lootuseta. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et äratasid oma Poja surnuist ja avasid nii meilegi tee ellu. Vaata meie kahtluste ja kõhkluste peale armulikult ja aita meil kasvada usus, et võiksime tunnistada kõigile inimestele Kristuse ülestõusmisest. Aita meil uskuda elu võitu surma üle ja headuse võitu kurjuse üle. Varja me maad ja rahvast ning kirikut. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et sinu armastus inimeste vastu on suur! Täname, et armastusest lasid oma Pojal inimkonna eest surra, et meie patud kanda. Täname, et ülestõusmisega surnuist avas Kristus meilegi tee igavesse ellu. Aita meil elu pime­datel hetkedel uskuda, et Sina oled võitja ja Sinule toetudes võime meiegi kord võidu saada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et armastasid meid nii palju, et lasid oma Pojal alandusteed kõndida ja ristil surra selleks, et meid päästa. Anna meile andeks, kui me pole alati mõistnud, kui suure ohvri Sa tõid meie eest. Aita meil jääda Issandale truuks ja teha elus õigeid valikuid ning püsida õigel teel. Ole õnnistamas suurt nädalat, millesse astume, et võiksime usus kasvada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et Sa armastad meid ja saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa. Aita meil Kristuse kannatustele mõeldes oma elu parandada ja loobuda halvast. Anna meile Püha Vaimu, et võiksime olla Sinu tunnistajad ning valmis teisi inimesi toetama ja Sinu armastust kõigile inimestele meie ümber jagama. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meile andnud kõike, mida eluks vajame. Täname Sind, et kannad meie eest hoolt, andes nii sööki kui jooki ja tervist. Aita meil olla tänulikud selle hea eest, mida Sina meile annad, ja aita meil toetada neid, kes on meist raskemas olukorras. Aita meil eluteel kasvada ja kogeda kõiges Sinu juhtimist. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi võitnud kurjuse. Aita meil elus näha Jumala armastust ja headust ning olla selle eest tänulikud. Me täname, et meie riik on Sinu armust iseseisvaks saanud ja Sina oled meile vabaduse kinkinud. Aita meil seista rahvana headuse poolel ja võidelda armastusega kurjuse vastu. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et armastad meid ja kannad meie eest hoolt. Täname, et kuuled meie palveid ja tahad meid aidata. Palume Sind, et oleksid aitamas neid, kel on raske. Ole ligi haigetele ja surijatele. Ole varjamas meie kirikut ja õnnistamas kristlikku tööd. Varja me maad ja rahvast. Aamen.