Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Hea taevane Isa, anna meile andeks, kui me pole märganud seda head, mida oled meile andnud, ning kui oleme nurisenud ja olnud rahulolematud. Me täname Sind, et oled kandnud meid eluteel ning andnud meile usu ja kindla sihi. Täname Sind lähedaste, töö, tervise ja igapäevase leiva eest. Ole meid ikka varjamas ja juhtimas. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid aidanud eluteel siis, kui meil on olnud raske. Aita meil märgata teiste inimeste probleeme ja olla ligimestele eluraskustes toeks. Õnnista kiriku diakoonia- ja hingehoiutööd, et raskustes olevad kaasinimesed võiksid saada tuge. Varja meie maad, rahvast ja kirikut. Aamen

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma inimesi aitama. Aita meil temasse uskuda ja oma elu keerulistel hetkedel selles usust tuge saada. Ole ligi kõigile, kes ei tea, kuidas eluga edasi minna, kel on haigusi, kelle lähedased vajavad abi. Aita meid ja anna meile jõudu ka teistele inimestele abiks olla. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile oma Püha Vaimu, et võiksime näha oma vigu ja suudaksime muutuda. Täname Sind, et oled lasknud oma Pojal ristil surra, et meid päästa! Anna meile andeks kõik meie vead ja puudused ning aita meil teha eluteel õigeid valikuid ja järgida Sind kõiges ja alati. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Sa oled siia maailma läkitanud oma saadikud, kes on andnud inimestele edasi sõnumi Jumala armastusest ja päästest. Täname Sind, et oled andnud meile usu. Aita meil olla samuti usust tunnistajad siin maailmas ja anda head sõnumit edasi kõigile inimestele meie ümber. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid ristimises võtnud oma järgijaiks siin maailmas ja andnud andeks meie patud. Täname, et võime Sinult andeks saada oma vead. Aita meil anda andeks oma kaasinimestele ja mõista nende probleeme. Aita meil halastada ja armastada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid loonud ja kannad meie eest hoolt. Anna meile andeks, kui me pole suutnud elada nõnda nagu vaja ja oleme eksinud õigelt teelt. Saada meile oma Püha Vaimu, et võiksime kuulda Sinu kutset ja seda järgida. Anna meie elule õige siht ja suund. Õnnista oma kiriku tööd siin maailmas, et päästev sõnum kostaks kõigi inimesteni ja et kõik võiksid leida elutee. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind kõige hea eest, mida annad meile eluteel. Me täname, et Sinu kaudu võime saada Jumala lasteks ja taevariigi pärijaiks. Täname, et kutsud meid armastuse juurde ja annad meile elu mõtte. Aita meil see kutse vastu võtta ja Sind oma eluteel järgida. Aita meil head sõnumit Jumala armastusest jagada teistelegi inimestele. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et kannad meie eest hoolt ja annad meile kõike, mida vajame. Täname, et oled meid ristimises võtnud oma lapseks. Aita meil teha elus õigeid valikuid ja väärtustada tõelist varandust, mis ei hävi. Aita meil usu kaudu teha head oma ligimesele ja hoiduda maiste asjade külge klammerdumast. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et võime Sinu pühaduse ees kummarduda ja kogeda seda, kuidas varjatud Jumal end meile ilmutab. Me täname, et Sa oled meid loonud ja meile elu andnud. Täname, et oled meid oma Poja kaudu päästnud. Täname, et Sa Püha Vaimu kaudu meid kõnetad. Sinule, püha kolmainus Jumal, olgu ülistus nüüd ja alati! Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et läkitasid nelipühadel oma Püha Vaimu siia maailma ja inimesed võisid kogeda, et Sina armastad meid ja hoolid meist. Täname, et ristimise kaudu oleme meiegi liitunud kirikuga ning võime osa saada kõigist õnnistustest, mida oled oma kirikule tõotanud. Anna meile oma Püha Vaimu kaudu usku, et võiksime käia eluteel ja olla õnnelikud. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Kristus läks taevasse, et meile seal kohta valmistada. Täname, et Sa saatsid oma Püha Vaimu siia maailma, et anda meile usku ja kindlust selles, et Sina ei jäta meid maha. Aita meil valmistuda Püha Vaimu tulemiseks ja olla avatud sinu Vaimule. Ole ligi kõigile, kes otsivad eluteed, ning anna neile usu kaudu elu mõte ja siht. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et võime Sinu poole alati pöörduda ja Sa kuuled meie palveid. Täname, et oled meid eluraskustes toetanud ja näidanud õiget teed, mida mööda elus minna. Palume Sind olla juhtimas meie elu, et meie teel võiks sündida Sinu tahtmine ja et me mõistaksime Sinu armastuse ja hoolimise suurust. Aita meil uskuda Sinusse ja kõiges Sind usaldada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meid ristimises võtnud oma lasteks ja taevariigi kodanikeks. Täname, et kannad meie eest hoolt ja annad meile elus kõike seda, mida vajame. Sinu kätesse usaldame oma elu ja Sinule lootes vaatame homsesse. Aita meil oma eluga anda hea tunnistus usust ja kirikust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Poja kaudu avanud meile ukse taevasesse kodusse, kuhu võime pärast oma maist elu pääseda ja näha seal seda, millesse siin oleme uskunud. Aita meil elada nõnda, et võiksime kord sinna pääseda. Anna selleks meile usku ja aita teha elus õigeid valikuid. Aita meil usus vaadata lootusrikkalt Jumala rahva tulevikku. Aamen.