Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andestanud meile kõik meie eksimused ja aitad meil eluteel käia Sinule toetudes. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime teha elus õigeid valikuid ja anda teistele andeks. Aita meil kanda maailma sõnumit Jumala armastusest ja halastusest ning aita halastada nende peale, kes seda enim vajavad. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et anda meile usku ja kõrvaldada kahtlused. Aita meil oma eluteel raskusi kogedes loobuda skeptilisusest ja pöörduda tema poole, kellelt tuleb tõeline abi. Ja kui saame Sinult abi, siis aita meil sellest tunnistada ka teistele inimestele, et usk võidaks kahtluse. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et Sa kannad isalikult meie eest hoolt ja annad meile elus kõike seda, mida vajame. Täname Sind lähedaste, töö, kodu ja söögi eest. Aita meil märgata Sinu antud head ja olla selle eest tänulikud. Kui meie oleme Sinult nii palju head saanud, siis aita meil olla toeks neile inimestele, kes vajavad abi. Aamen

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid aidata ja päästa. Anna meile avatud silmad, et näha seda, mida oled meie heaks teinud. Ole elu rasketel hetkedel meie kõrval, et siis saaks usk Sinu abi läbi kinnitust ja kasvaks. Aita meil märgata Sinu armastuse suurust ja saada kahtlustes Sinult usku. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et oled meid armastanud ja saatnud oma Poja siia maailma, et vabastada meid patust ja avada meile tee Jumala riiki. Aita meil Sind eluteel teenida ja teha head oma ligimesele. Anna selleks meie südamesse headust ja armastust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Pojas andnud meile vabaduse. Aita meil mõista, kuidas seda vabadust õigesti kasutada ja milliseid valikuid oma elus teha. Anna meile armastust, et me ei teeks teistele inimestele haiget, vaid et oleksime mõistvad ja hoolivad kõigi vastu. Aita meil hoiduda kõigest halvast ja teha head kõigile. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et Sa armastad meid ja kannad meie eest eluteel hoolt. Täname Sind, et tuled meile appi just siis, kui seda enim vajame. Ole toetamas neid, kel on eluteel raskusi. Aita haigeid ja leinajaid. Anna meile usku, et võiksime näha igavest elu, mis ootab maise elu järel ees neid, kes Sinusse usuvad. Aita meil elada nõnda, et võiksime kord sinna saada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, anna meile andeks, kui me pole märganud seda head, mida oled meile andnud, ning kui oleme nurisenud ja olnud rahulolematud. Me täname Sind, et oled kandnud meid eluteel ning andnud meile usu ja kindla sihi. Täname Sind lähedaste, töö, tervise ja igapäevase leiva eest. Ole meid ikka varjamas ja juhtimas. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid aidanud eluteel siis, kui meil on olnud raske. Aita meil märgata teiste inimeste probleeme ja olla ligimestele eluraskustes toeks. Õnnista kiriku diakoonia- ja hingehoiutööd, et raskustes olevad kaasinimesed võiksid saada tuge. Varja meie maad, rahvast ja kirikut. Aamen

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma inimesi aitama. Aita meil temasse uskuda ja oma elu keerulistel hetkedel selles usust tuge saada. Ole ligi kõigile, kes ei tea, kuidas eluga edasi minna, kel on haigusi, kelle lähedased vajavad abi. Aita meid ja anna meile jõudu ka teistele inimestele abiks olla. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile oma Püha Vaimu, et võiksime näha oma vigu ja suudaksime muutuda. Täname Sind, et oled lasknud oma Pojal ristil surra, et meid päästa! Anna meile andeks kõik meie vead ja puudused ning aita meil teha eluteel õigeid valikuid ja järgida Sind kõiges ja alati. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Sa oled siia maailma läkitanud oma saadikud, kes on andnud inimestele edasi sõnumi Jumala armastusest ja päästest. Täname Sind, et oled andnud meile usu. Aita meil olla samuti usust tunnistajad siin maailmas ja anda head sõnumit edasi kõigile inimestele meie ümber. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid ristimises võtnud oma järgijaiks siin maailmas ja andnud andeks meie patud. Täname, et võime Sinult andeks saada oma vead. Aita meil anda andeks oma kaasinimestele ja mõista nende probleeme. Aita meil halastada ja armastada. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid loonud ja kannad meie eest hoolt. Anna meile andeks, kui me pole suutnud elada nõnda nagu vaja ja oleme eksinud õigelt teelt. Saada meile oma Püha Vaimu, et võiksime kuulda Sinu kutset ja seda järgida. Anna meie elule õige siht ja suund. Õnnista oma kiriku tööd siin maailmas, et päästev sõnum kostaks kõigi inimesteni ja et kõik võiksid leida elutee. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind kõige hea eest, mida annad meile eluteel. Me täname, et Sinu kaudu võime saada Jumala lasteks ja taevariigi pärijaiks. Täname, et kutsud meid armastuse juurde ja annad meile elu mõtte. Aita meil see kutse vastu võtta ja Sind oma eluteel järgida. Aita meil head sõnumit Jumala armastusest jagada teistelegi inimestele. Aamen.