Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Eestpalve

Issand, meie Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime Sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama Sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Eestpalve

Jumal, meie taevane Isa, valgusta meid oma tõe säraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Täida meid rõõmuga, mida maailm ei suuda anda. Aamen.

Eestpalve

Armuline Jumal, halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile Hea Karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Aamen.

Eestpalve

Issand Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja lasid paljudel tunnistada tema ülestõusmist. Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus ja ava meie silmad nägema, kuidas Päästja veelgi tuleb meie juurde sõnas ja sakramendis, meile rahu kuulutades. Vabasta meid kõhklusest ja kinnita meie usku, nii et me ikka tunnistame Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Eestpalve

Elu Issand! Sa tegid selle ära! See on nüüd lõpetatud! Meil pole sõnu, et Sind isegi tänada. Meil pole oskust, et Sind õigesti kiita. Me vaikime, me seisame, vaatame, ootame, mil võime täienisti Sulle kiitust laulda, aga seni palun õnnista meid nõnda, nagu Sa ütlesid, nagu Sa lubasid. Nagu Sa tegid! Aamen.

Eestpalve

Issand Jeesus, meie Päästja. Inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma, kuid jätsid siis Sind üksi kannatama. Anna meile julgust ja vaprust järgida Sind ka raskuste ja ebaõnnestumiste hetkedel. Kuule meid! Aamen.

Eestpalve

Issand Kristus, Inimese Poeg! Kummardame kõik üheskoos Sinu kannatusohvri ees, mille meie eest tõid, et meil oleks ülirohkelt elu. Aamen.

Eestpalve

Halastaja Jumal, armas taevane Isa! Me täname Sind, et Sa oled andnud oma Poja Jeesuse Kristuse meile eluleivaks, kes taevast on alla tulnud ja kingib maailmale elu. Aamen.

Eestpalve

Issand Jeesus, vaid Sinu juures leiame kindlust ja pelgupaika, et hoida selge oma silmavaade ja oma süda. Aita meil selgelt näha, kus on Jumala riik juba jõudnud meie juurde ja kus seda riiki ei ole! Aamen.

Eestpalve

Issand Jeesus, tugevda meie usku, kinnita lootust, rohkenda meis armastust ja Sinu rahu tulgu meie kõikide üle! Aamen.

Eestpalve

Issand Jeesus, kes Sa oled tee, tõde ja elu! Näita igaühele meist, kel on võimalus oma eesmärkide saavutamiseks teid valida või mitte, milline on Sinu tee! Aamen.

Eestpalve

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et mõistaksime tema ohvri saladust ja järgneksime talle kuuletumise ja armastuse teel. Aamen.

Eestpalve

Issand, meie Jumal, anna, et kõik mis Sinust tuleb, võiks meis idaneda, kasvada ja viimaks head vilja kanda. Aamen.