Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Hea Jeesus, tule meie juurde meie suletuses, ebakindluses ja haigustes ning kingi meile usku ja lootust!

Eestpalve

Issand Kristus, jaga end meile eluleivana, kinnita meie usku ning kingi meie südamesse rahu ja julgust. 

Eestpalve

Issand, hoia meie pilku oma lunastaval armul ja päästa meid ära kurjast!

Eestpalve

Armas Jeesus, aita, et meie elu suund oleks avatud Sinu ristile, millega Sa näitad meile oma armastuse ja hoolimise suurust!

Eestpalve

Issand, ole meie lähedal meie elu muredes ja kiusatustes, päästa meid ja tõsta taas üles!

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, aita meil algaval paastuajal kogu südamega Sinu poole pöörduda, otsida Sinu tahet ja sügavamat kutsumust oma elus.

Eestpalve

Issand, aita meil oma südant Sinule avada ja külva meisse oma sõna seeme, mis kannab head vilja!

Eestpalve

Hea Taevaisa, valva meie südant ja täida see oma armuga, mis kannab meid siin ja igavikus.

Eestpalve

Armas Jumal, aita meid näha Jeesust Siimeoni silmadega, et tunneksime temas ära oma Päästja ja Õnnistegija.

Eestpalve

Taevane Isa, Sina näed meie südamesse, meie hoiakuid ja eluolukordi. Aita, et oleksime avatud Sinu Poja usku sünnitavale armule!

Eestpalve

Hea Jeesus, aita, et me ei kustutaks oma elujanu valedest allikatest, jaga meile oma eluvett ja anna igavikuperspektiivil tuua ka meie ellu abi ja häid muutusi!

Eestpalve

Jeesus, Sina oled meid ristimises varustanud Püha Vaimu anniga ja võtnud Jumala lasteks. Aita meil järgida oma kutsumust kristlasena maailmas ja koguduses! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kingi meile alandlik ja puhas süda, et saaksime osa Sinu suurtest tegudest ning tunneksime neist alati head meelt! Aamen.

Eestpalve

Issand, Sina tahad meile kinkida rõõmu oma lähedusest. Aita, et ma ise ei jätaks end sellest ilma! Aamen.

Eestpalve

Aita, Jumal, et võin meelt parandades Sulle valmistuda. Täida ja tasanda see, milleks mul endal puudub jaks. Kinnita mu samme teel, millel tohin kohata Sind! Aamen.