Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Jumal, aita mul märgata päästepäeva ja haarata sellest usuga kinni! Aamen.

Eestpalve

Jumal, aita mul taibata elu tähendust ja olla ustav selles, mida Sa mulle usaldad! Aamen.

Eestpalve

Tänu Sulle, Issand, et võidad ära eksitava pimeduse! Aita mul käia Su tõe valguses ja kanda valguse vilja! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, Sa kutsud koormatuid ja vaevatuid, et anda neile hingamist. Tahan olla nende seas! Issand, aita mind! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, Sina oled meie aare taevas! Halasta, et saaksime osa Sinu õigusest! Aamen.

Eestpalve

Tänan Sind, kolmainus Jumal, et juhid mind patu pimedusest Sinu taipamise valgusesse! Aamen.

Eestpalve

Jumal, vaigista me kärsitust ja usaldamatust, et Sinu Vaimul oleks koguduses palju ruumi! Aamen.

Eestpalve

Sa, Püha Vaim, nüüd täida mu süda, mõte meel – ja tõde mulle näita, kui olen eksiteel! Aamen.

Eestpalve

Jumal, tulen Sinu juurde, kuna Sa tõotad anda neile, kes paluvad, ja avada neile, kes koputavad. Tänu Sulle su helduse eest! Aamen.

Palve

Kõigeväeline Jumal, täname Sind, et oled õnnistanud oma rahvast ajast aega. Tänagi pole Su käsi jäänud lühemaks. Aita meil märgata Su imetegusid ja ärata meis uusi tänulaule! Aamen.

Palve

Tänan, Issand, et täidad mu südame igatsusega taevase kodu järele! Aita, et jõuaksin sinna pärale! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, tee mulle igal päeval oma hääl kuuldavaks, et võiksin Sulle järgneda eluteel! Aamen.

Eestpalve

Jumal, aita, et minugi elu tunnistaks sinu Poja Jeesuse ülestõusmist. Usun, et sinu suure halastuse tõttu saab võimatu võimalikuks. Aamen.

Eestpalve

Ole kiidetud, Issand, surma võitja! Täida minugi süda ülestõusmise rõõmuga! Aamen.

Eestpalve

Issand, tee mind eeloleval pühadenädalal tähelepanelikuks, et jõuaksin olulise taipamiseni Kristuses. Aamen.