Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile hea karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Sa oled tõstnud surmast Issanda Jeesuse, meie Issanda. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, me oleme rõõmuga tähistanud meie Issanda ülestõusmise püha. Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus, kellele Sa oled andnud kogeda oma Poja surnuist äratamist. Ava meie silmad nägema, kuidas Päästja tuleb ka keerulistes oludes meie juurde sõnas ja sakramendis, kuulutades meile rahu. Vabasta meid kahtlustest ja kinnita meie usku, nii et ka meie tunnistame Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kannatuse ja ülestõusmise kaudu avanud meile tee igavesse ellu. Aita meil kõigest südamest panna oma lootus Temale, kellele olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, surma võitja ja elu allika läbi.

Eestpalve

Issand Jeesus, meie Päästja. Inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma, kuid jätsid siis Sind üksi kannatama. Aita meil mõista, et Sa täitsid oma Isa tahet, ja lase meil Sinu ülestõusmises saada osa võidust maailma ja meie patu üle. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Palve

Püha Jumal, Sa lasid oma Pojal meie pärast kannatada ja lubasid ta inimeste kohtus surma mõista, et ta meie võlakirja oma surmaga jäädavalt risti külge naelutaks. Aita meil tema kannatust meeles kanda ja tema lunastustöö varal elada. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Halastaja Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled andnud oma Poja Jeesuse Kristuse meile Eluleivaks, kes on tulnud taevast ja kingib maailmale elu. Aita meil loobuda sellest, mis ei toida meie hinge, ja elada Sinu sõnast, mis juhatab meid igavesse ellu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Issand Jumal, me täname Sind, et Sa tuled meie kotta! Ärata meie südamed, et meie elus ei oleks Sulle ja ligimesele ruumi mitte ainult meie lauas, vaid ka meie südames. Aita, et me Sinu päästvatel tegudel meie keskel sündida laseksime ja Sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtaksime. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, Sa juhtisid kord Iisraeli rahva läbi kõrbe ja tõid ta tõotatud maale. Kristus oli kõrbes kurja kiusata, aga ta jäi ustavaks, toetudes Jumala sõnale. Juhi, Issand, oma rahvast, Sinu püha Kirikut, et teda järgides võiksime läbi selle maailma kõrbe tuleva maailma kirkusse jõuda. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Issand Jeesus Kristus, Sina oled oma elu ohverdanud, aga meie soovime oma elust kinni hoida ja end säästa. Me palume, võta meid kaasa oma teele, ava meie silmad nägema, kuidas Sa oled kannatanud meie ja kogu maailma pärast. Aita meil salata oma mina, kui oleme käimas Sinu näidatud teed Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et Sa külvad meisse oma sõna seemet. Sina oled läkitanud meid ustavalt Sinu sõna külvama. Aita meil seda rõõmuga vastu võtta ja usaldada, et Sina kingid sellele kasvamist ka kivisemal pinnasel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Issand Jumal, Sina kutsud meid oma sõna kaudu oma kaastöölisteks. Luba meist igaühel täita Sinu poolt meile antud ülesandeid Sinu teenimisel. Kingi meile rõõmu Sinu sulastena teha seda, mis on meie kohus.  Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Palve

Foto ja tekst: Kätlin Liimets. Issand, Sina ei põlga meie palveid õhtu jõudes ja vara hommikul. Halastuse Isa, kõige julgustuse Jumal, ei ole hetke, mil me ei viibiks teel, ei ole hetke, mis viibiks veel.

Eestpalve

Jumal, kõigi rahvaste Isa,  Sa oled oma Poja kaudu äratanud inimesi usule.  Aita, et Sinu Sõna kaudu ilmneks vägi, mis  laseb osa saada usu annist, sõltumata  rahvusest või kellegi kuuluvusest.  Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meie silmad nägema Sinu suuri tegusid ja luba meil anda meie kasutuses olev tavapärane üle Sulle, et see muutuks õnnistatud vahendiks Sinu käes; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eestpalve

Issand Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim tema peale ja Sa ilmutasid teda kui oma armast Poega. Me oleme tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Tugevda kõigis ristituis tunnistust, et olles Sinu päralt juhid Sa meid läbi enda tõotatud maa kaldale. Aita meil Sinu lastena käia uues elus ning jõuda Sinu igavesse riiki, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.