Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalved

Eestpalve

Jumal, vööta mind tõega, läida mu lamp usutulega ning aita valvata koos Sinuga! Aamen.

Eestpalve

Issand, aita, et Sinule vaadates ja head tehes võidaksin ära kurja – ning võitleksin head usuvõitlust kuni otsani! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kõige pühaduse läte! Täname Sind, et kutsud kõiki pühade osadusse. Aita meil tulla Su lähedale! Aamen.

Eestpalve

Jumal, Sinu käest tuleb tervis. Halasta meie peale, et paraneksime ka uskmatuse ja usaldamatuse tõvest. Aamen.

Eestpalve

Jumal, Sa armastuse läte! Õpeta mindki armastama! Aamen.

Eestpalve

Jumal, tänan, et sina lood elu ja hoiad seda. Võin sinuga kohtuda alati, kui tõstan leivapala oma suule. Aamen.

Eestpalve

Tänu sulle, Jumal, et läkitad ka minu eluteele oma inglid. Aita, et ma ei unustaks seda! Aamen.

Eestpalve

Jumal, kõige algus ja ots! Ärata mind tänulikkusele, et võiksin rõõmustada Sinu suurtest ja väikestest andidest, nüüd ja igavesti! Aamen.

Eestpalve

Issand, kingi mulle usku, et saaksin osa Sinu armastusest – ning nõnda võiksin märgata ja aidata oma ligimest! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, tänan Sind, et Sa aitad! Tõsta tänagi üles rudjutud süda ning läida seal oma Vaimu tuli!

Eestpalve

Jumal, kingi mulle alandlik süda, et võiksin elada Sinu armu valguses! Aamen.

Eestpalve

Jumal, aita mul märgata päästepäeva ja haarata sellest usuga kinni! Aamen.

Eestpalve

Jumal, aita mul taibata elu tähendust ja olla ustav selles, mida Sa mulle usaldad! Aamen.

Eestpalve

Tänu Sulle, Issand, et võidad ära eksitava pimeduse! Aita mul käia Su tõe valguses ja kanda valguse vilja! Aamen.

Eestpalve

Jeesus, Sa kutsud koormatuid ja vaevatuid, et anda neile hingamist. Tahan olla nende seas! Issand, aita mind! Aamen.