Esileht » Pühapäevaks

Palve

Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind, su abi teeb mind suureks. Ps 18:36

Tallinna Kaarli kiriku Köleri altarimaali detail. Tekst ja foto: Arho Tuhkru. „Vaata, siin on uus hommik!“ taipasin, kui tunnistasin ülestõusmise hommikus: „Ta on tõesti üles tõusnud!“ „Vaata, mina olen su tee!“ mõistsin, kui leidsin Su õhus ja mullas ja tärkavais õites ning päikese, vihmade ja pilvede teel.  „Vaata, mina olen su tõde!“ kõlasid Su sõnad, kui heitsin pilgu üle läve oma tööle. „Vaata, mina olen su elu!“ tundsin, ...

Palve

Tekst ja foto: Tiiu Hermat. Üles, üles! Musta mulla põuest üles valguse ja soojuse kätte pürgib iga taim. Üles, üles! Põrmust madalast taevakõrguste poole pürgib iga inimene. Üles, üles! Seal on voli õitseda ja vilja kanda. Üles, üles! Seal on vabadus olla see, kelleks loodud. Üles, üles! Kuningas kutsub – aeg on käes

Palve

Tekst ja foto: Tiiu Hermat. Kurjusel on palju nägusid ja vaid üks eesmärk – varjata me silme eest kõik ilus ja hea, panna meid uskuma, et just tema pakutu on see ainus ja õige ning meil pole mingit mõtet talle vastu hakata – ta võidab niikuinii. Aga vaata – ta ju ei suuda varjata kõike. Headus, arm ja halastus paistavad ka kõige võimsamate kurjusevöötide varjust. Võitlus käib me ümber ja me sees. Ühel hetkel saab see ...

Jutlus

Ülestõusnud Kristus parandab meie meelt

Lk 24:36–49 Kogeme oma elus keerulisi inimsuhete probleeme, mis paraku ulatuvad delikaatsetessegi olukordadesse. Neid ei suudeta hõlbustada leinapuhkudelgi. Hiljuti kohtusin lahkunu perekonnaliikmetega eraldi palvehetkedeks, sest üheskoos ei suudetud väsinud ema saata. Siin seisid meeles varasemad suhteprobleemid lahkunu elust ning nii tekkis vaidlusi lahkunule õige hauaplatsi ja puhkepaiga ...

Ajalik surm ei jää kaugeltki viimaseks

Mt 28:1–8 Kas keegi teist on mänginud niisuguseid arvutimänge, kus tuleb vaadata, et surma ei saaks? Kas teate, mis juhtub arvutimängudes siis, kui keegi surma saab? On mitu elu, eks? Alati saab uue võimaluse? Küllap teate siiski, et päriselus nii ei ole. Kui kellegagi päriselus juhtuks need hirmsad asjad, mis multikates või arvutimängudes tihti juhtuvad – kes teab, see teab ja kes ei tea, ...

Mõte pühapäevaks

Ülestõusnu tunnistajad

Ülestõusmispühade järgse pühapäeva ladinakeelsed nimetused viitavad esmalt ülestõusmispühadel ristitutele, kes on vaimulikult nagu äsja sündinud lapsed. Teine tähendus on, et varases kirikus kandsid ristitud neile ristimisel selga antud valgeid rõivaid päevi, enne kui riietusid uuesti oma tavalistesse riietesse. Pühapäeva piiblilugemised räägivad sellest, et ülestõusnud Jeesus ilmus kahtlevatele ...

Kristus on surnuist üles tõusnud!

Suure ehk vaikse nädala pühad kulmineeruvad ülestõusmispüha öise või varahommikuse jumalateenistusega. Teist aastat järjest toimub see koguduse töötegijate kitsas ringis, mida võimalusel saavad distantsilt jälgida huvilised. Nädala jooksul vahetub violetne ja must värv valge vastu, kodukirikus seatud armulauast on võimalik osa saada personaalselt ja kirikukellad kuulutavad pühade tulemisest. ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, me oleme rõõmuga tähistanud meie Issanda ülestõusmise püha. Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus, kellele Sa oled andnud kogeda oma Poja surnuist äratamist. Ava meie silmad nägema, kuidas Päästja tuleb ka keerulistes oludes meie juurde sõnas ja sakramendis, kuulutades meile rahu. Vabasta meid kahtlustest ja kinnita meie usku, nii et ka meie tunnistame Jeesust kui oma ...

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kannatuse ja ülestõusmise kaudu avanud meile tee igavesse ellu. Aita meil kõigest südamest panna oma lootus Temale, kellele olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse, surma võitja ja elu allika läbi.