Esileht » Pühapäevaks

Palve

Palve

Seemned on valmis. Külvaja on valmis. Aga kas pinnas on valmis? Kas aeg külvamiseks on üldse sobiv? Kõhklused ja kahtlused … Sina ei kõhelnud ega kahelnud. Sina külvasid, kuigi teadsid, et kõik seemned ei satu heasse mulda. Aga need, mis kasvama läksid, kandsid vilja ka teiste eest. Ja see vili oli väga hea …

Palve

Tiiu pilt

Arm        on luba olla siin Arm        on luba õitseda ja vilja kanda Arm        on luba endast kõik anda Arm        on luba uskuda ja loota Arm        on ainus, mis mul on …

Palve

Merille pilt

Issand, õnnista meid nii et viivukski teaksime et me silmad on näinud Su päästet õnnista meid nii, et ei unustaks seda tunnet, kui hing lendab taevalinnuna Su poole

Jutlus

Sinu riik tulgu!
kutsar

Mt 6:10 Peagi algaval paastuajal on mõistlik üle vaadata need asjad, mida rutiinselt teeme. Kindlasti on issameie nii meeles, et alati ei pruugi mõttega selle juures olla, kui palvetame. Kristlastena elame korraga mitmes riigis. Tähistades peatselt oma riigi sünnipäeva, on hea meenutada selle tulemist. 21. veebruaril 1935 kirjutas tollane Sindi õpetaja ajalehes Eesti Kirik: „Õnnelik on rahwas, ...

Külvates õigust saab lõigata vilja Jumala armastusest
vaher_ülo 2020

Ho 10:12–13 Jumal väljendab Hoosea kaudu teda mitte järgivate inimeste tavalist käitumist. Enamasti ollakse enda silmis tark ja võimekas ning Jumalat pole vaja. Teadus on tänapäeval teinud suuri edusamme. Tehnika on selline, mida me ei tunne inimkonna minevikust. See võib jätta mulje, et oleme kõigeks võimelised. Teaduslikke teooriaid on hakatud uskuma sel kombel, et neist on saanud uued ...

Mõte pühapäevaks

Jumala armastuse ohvritee

Viimane pühapäev enne suurt paastu viib meie mõtted pöördepunktile Jeesuse elus. Ta oli alustamas oma kannatusterohket teekonda Jeruusalemma, teades, mis teda ees ootab. Kogu tema varasem elu oli olnud ettevalmistus selleks. Vaadates aga tuleviku sügavikku, haarasid Jeesustki ehmatus ja hirm, tema missioon oli jõudnud punkti, kust ei olnud enam tagasiteed. Vaid ühe otsustava sammu astumine tõotas ...

Jumala sõna külv

Jumala sõna on nagu elusorganism, sel on omadus kasvada ja areneda. Inimese süda on pinnas, millesse Jumal külvab oma sõna seemne. Tema soov on, et me ei teeks südant kõvaks, vaid avaksime oma sügavama olemuse tema tahtele. Süda on isiksuse raskuskese ja selle olukorrast sõltub, millised on meie mõtted ja tunded, soovid ja kavatsused. Siiraki raamatus on öeldud, et „kõva süda koormatakse ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Kõigeväeline Jumal, aita meil algaval paastuajal kogu südamega Sinu poole pöörduda, otsida Sinu tahet ja sügavamat kutsumust oma elus.

Eestpalve

Issand, aita meil oma südant Sinule avada ja külva meisse oma sõna seeme, mis kannab head vilja!