Esileht » Pühapäevaks

Palve

Palve

pildipalve

Nelipüha on üks kirikuaasta erilisemaid pühi, sellega seotud pühakirjalood on väga kõnekad ja võimsad – Püha Vaimu tulek, keeltega rääkimine, kiriku sünnipäev. Õigeusu kirikud on saanud siit erilist inspiratsiooni – on ju paljud nende kirikute kuplid kui hargnevad tulekeeled, mis laskuvad iga üksiku peale! Palugem neid Püha Vaimu ande endalegi, lauluraamatu (KLPR 134) sõnadega: Püha Vaim, puuduta mindki, ärata, palun Sind! Anna elule mõte, sisu ...

Sonore

Helevalge rüüga ere-heledal palgel kuldtaeva kumade valgel oled lõpmata lõpmata kaugel Valgelgi ajal pimedal tunnil veel enam nii väga vajan tajuda lähedalolu Palun ole nii lõputult ligi ole nägematagi nähtav kuulmatagi et kuuldav heldet heledat ihkan näha oma mõtteil ja meelil ülevaid helinaid kuulda mu hingekeelil Tundekellade kirkaimal kõlal taeva häälena lähedal ela

Palve

Küll maasikmoos ja koogid maitsvad head! Neid lapsena sai ikka juurde palutud. Ja ema marjul õpetas, et kummardama pead ning lehti all on maasikad kui võlutud. Kui Kõigevägevamalt püüan paluda, siis alandliku hoiaku ma võtan sisse. Ei palu meelisasju välja võluda, sest Tema oskab anda otse südamesse.

Jutlus

Müsteeriumi vägi avab tee lõpmatusse
Soone2012

Jh 3:1–15 Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud kolmainu Jumalale. Me täname, ülistame ja kiidame Isa kui Loojat, Jeesust Kristust kui Päästjat ja Lunastajat ning Püha Vaimu, kes pühitseb ja teeb elavaks. Lääne kristlikus traditsioonis hakati seda püha tähistama alates 14. sajandist. Selle päeva pühitsemisega on võetud kokku eelnevate sajandite jooksul välja kujunenud kristliku usu ...

Parim rahu
algur kaerma

Jh 14:23–29 Miljonid inimesed maailmas otsivad iga päev midagi olulist, mis annaks tasakaalu – me igatseme rahu. Kust ma leian oma elus rahu? Mõne jaoks on see elukestev otsing, mis pole kunagi edukas. Täna, hea lugeja, arutlen selle üle, mis on õigupoolest Jeesuse pakutud rahu ja miks on see eriline. Võin kohe julgustada, et Jeesuse tõotatud rahu annab elule positiivse sisu olenemata sellest, ...

Mõte pühapäevaks

Varjatud Jumal

Jah, Jumal on varjatud. Kui see oleks teisiti, siis ei öeldaks Piiblis: „Ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas“ (Hb 11:6). Usku vajame seal, kus näeme vaid osaliselt või ei näe hetkel veel üldse. Seetõttu kirjutab ka apostel Paulus: „Me käime usus, mitte nägemises“ (2Kr 5:7). Jumal on inimese eest varjatud kahel põhjusel. Esmalt ...

Püha Vaimu väljavalamine

Apostlite tegude raamatust kristliku koguduse esimestest sammudest lugedes tekib tahes-tahtmata sügav imestus. Tundub, nagu oleks võimas tulvavesi paisu tagant välja pääsenud. Isegi seal, kus Jeesuse ülestõusmise tunnistajad seisid silmitsi tugeva vastuseisu ja tagakiusuga, liikus evangeelium ometigi jõuliselt edasi. Selline areng sai võimalikuks üksnes tänu Pühale Vaimule, kes täitis uskujate ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Tänan Sind, kolmainus Jumal, et juhid mind patu pimedusest Sinu taipamise valgusesse! Aamen.

Eestpalve

Jumal, vaigista me kärsitust ja usaldamatust, et Sinu Vaimul oleks koguduses palju ruumi! Aamen.