Esileht » Pühapäevaks

Palve

Palve

Ferrara aastaaegade meister. „Saagikoristus (September)“, 1225–1230. Marmor. Ferrara katedraali muuseum. Tekst ja foto: Merille Hommik. Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15 Kui puielt langeb kulda, vaske, purpurpuna vahtrapuil, päike risti läbi vaatab ämmelgate kangasuust, lõhn, mis lehist, õuntest, mullast, tume sammal metsateel, taevast kostab kure hüüdu, nad on ärateel mu ...

Palve

Tekst ja foto: Daisy Lappard. Igaviku ees tunnen  end tühisena ja abitult, paratamatult edasi liigun, olgu ma pime või jalutu … Põgeneda? Kuid kuhu? Ja milleks … Surmata igavest elu  ei tuleks. Issand, mu usku nüüd tugevda, võta need kõhkluse piinad!   Surmahirmust mind vabasta,   Elu uus  kingi mul viimaks!

Kannatlik meel

Ingel kõneleb Maarjaga. Jaak Kadarik. Siis leidsin end hoidmas Sinu õpetuse õrnust silm nägemisele koitmas tuhastades põlgust Heida armu, minu Tegija korjan ise killud kokku ... mitte ise, Sinu abiga ise olles sean end ohtu ... Pisar igatsusest tahke kustuv vaikus meele halvab Oled teenimatult lahke endiselt ligidal, aina valvad Mina jätan, Sina mitte mina vajun, Sina tõstad janus talutad mu ...

Jutlus

Jumala pühadus on kaljukindel

Js 8:11–15    Siin kõneldu leidis aset 8. saj eKr. Jumala rahvas, kes mõne sajandi eest oli Egiptusest tulnud, oli jagu­nenud kahe riigi vahel: Iisrael põhjas ja Juuda lõu­nas. Need riigid olid ühtelugu omavahel ja ümb­ritsevate rahvastega sõjas, moodustades kõiksugu liitusid ja vandenõusid kord ühega, kord teisega. Alles äsja oli Juuda templi varadega Süüriale maksnud, et nood ...

Inimene elab kõigest, mis lähtub Issandast

Jl 2:21–27 Lõikustänupühaks on saak kogutud ja oleme tänulikud selle eest, mida põld on kandnud. Sellest, millest süda ja hing rõõmu tunneb, räägib nüüd suu. Oluline on, et me suu tooks tänu Jumalale, sest tema arm on see, mis meid elus hoiab ning igapäevase leivaga õnnistab. Kui me ka otseselt ei ole külvanud ega lõiganud, oleme ikka teinud oma töid ja tegemisi, millest tasu saanud. Jeesus ...

Mõte pühapäevaks

Usk ja uskmatus

Usk ja uskmatus on vaimsed jõud, mis iga inimese elu ja hinge mõjutavad. Täiuslikku ja veatut usku nagu ka absoluutset uskmatust ei ole inimeste hulgas võimalik leida. Lugedes ema Teresa mõtteid tema päevikutest, on ehmatav, milliseid usulisi sisevõitlusi pidas see kristliku halastustöö ikoon ja Halastuse Misjonäride ordu rajaja.  Tema imetlusväärne usk ja töö, mis suurt ja ilusat ...

Igapäevane leib

Me kõik vajame eluks igapäevast leiba – kõike mitmesugust eluks hädavajalikku. Eluliste igapäevaste asjade nagu toit, riided, eluase, perekond ja töö täit väärtust on keeruline mõista, kui see kõik on inimesel alati olemas olnud.  Elu raskemad perioodid ja kaotushetked õpetavad meid nägema, kui väärtuslikud ja samas haprad on iseenesestmõistetavad asjad. Saame olla tänulikud Loojale ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Issand Jeesus, kaitsku Sinu arm meid nõrkustes ja kasvatagu meie usku!

Eestpalve

Issand, olgu igapäevane leib meile taevaseks leivapalaks, mis meenutab meile Sinu heldust ja täidab südame tänuga!