Esileht » Pühapäevaks

Palve

Palve

Foto: Kätlin Liimets Tulge, usklikud, austagem Püha Vaimu mahatulemist, kes Isa sülest apostlite peale välja voolas ja maad jumalatundmisega nii kui veevoogudega kattis ning jumalalasteks saamise, elutooja armu  ja taevalise au osaliseks teeb Puhas, Tema juurde tõttajaid aga pühitseb ja austab, kes hüüavad: „Tule, Lohutaja Püha Vaim, ja ela meie sees!“ (Akafist Pühale eluloojale Vaimule. Kondak 1)

Palve

Tekst ja foto: Kätlin Liimets. istun ülemises toas justkui kaldal jalad rippu üle serva ja ootan valgus vetel värelemas kuidas Sa seekord tuled? kui tormakas veevoog tuul, mis puhub, kuhu tahab või puudutus, mis äratab südame kuidas Sa tuled?

Palve

Tekst ja foto: Kätlin Liimets Vaikust me vahel lõhun –  hirmutav, ärevaks teev. Koos olles ja lahus, pärlid palvetekees. Vaikust me vahel lõhun –  võbelus hingedes. Enam ei karda ja õhus puhkevad lindude teed.

Jutlus

Kui väljas kärgib kõu, siis püsi kodus

Kui nüüd ei nähta valgust, mis hiilgab pilvedes, siis puhub tuul ja toob selguse. Põhja poolt tuleb kuldne hiilgus – Jumala ümber on hirmuäratav aupaiste. Kõigevägevam – temani me ei jõua, tema on suur jõult ja rikas õiglusest, tema ei riku õigust. Seepärast peavad inimesed teda kartma, tema ei vaata kedagi, kes on enese meelest tark.  Ii 37:21–24 Kui osaleme arutelus või kuuleme seda ...

Inimese ja Jumala suhte aluseks on armastus

Jr 31:31–34  Küllap oleme kõik kuulnud vähemalt kellegi kohta öeldavat, et see inimene küll ei muutu. Või koguni sellist kibedat väidet, et inimesed ei muutuvat üldse. Seda huvitavam on seekordse nelipüha jutluse kirjakoht. Siin kõneleb Jumal ise väga sügavast muutusest. Kõigepealt kõneleb ta uuest lepingust. Jumal ei sõlminud lepinguid osapoolte võrdväärsuse alusel. Ta kinkis oma ...

Mõte pühapäevaks

Varjatud Jumal

Jumal on inimesele mõistatus: me ei saa teda näha ega katsuda, me ei suuda tema olemist või mitteolemist tõestada, ometi usume, et ta on olemas. Meie pilk otsib avaraid maastikke, mõõtmatut merd, kõrgeid mägesid ja sügavaid orge – avaruses on kergem hingata. Inimesel on vaja tajuda, et miski on temast mõõtmatult suurem, ka sellepärast, et kogeda oma väiksust ja haavatavust, et saada aru oma ...

Püha Vaimu väljavalamine

Nelipüha saame tähistada teadmise ja tänuga, et Püha Vaim tegutseb ka täna. Meie jõud ei ole meis enestes, meie tarkuses, vägevuses ega vagaduses. Meie jõud on Jumalas, kes on tark, vägev ja armastav ning tahab seda kõike meiega jagada. Püha Vaimu läbi on Jeesus meie lähedal, ta läkitab meid, julgustab jätkama head tööd ja lahendab meie probleeme. Jeesus on tõotanud olla meiega iga päev, ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Jumal, õpeta mind Sind tundma ja aita, et ma ei jääks ka enesele saladuseks, vaid leiaksin tee nii Sinu kui enese juurde!

Eestpalve

Püha Vaim, Sinu armastus, vägi ja tarkus katab meie nõtruse – aita, et me ei väsiks Sind tänamast!