Esileht » Online » Online artiklid »

Kristlik maailm tähistab Kristuse surmapäeva

Suur reede tähistab kristlastele Kristuse surmapäeva. Suure Reede jumalateenistusi sai seekord vaadata vaid internetist ning ära jäi ka Tallinnas traditsiooniks kujunenud suure reede ristitee. Ristitee sümboliks on saanud Nõmme Lunastaja kiriku õuel ehitusjääkidest valmistatud rist. 2008. aastal kanti seda suure reede ristiteel läbi Tallinna linna, vahendas "Aktuaalne kaamera". Sel aastal on rist Nõmme Rahu koguduse õpetaja, sotsiaalministeeriumi peakaplani Ove ...

Jaan Tammsalu: peaaegu kõik on sel aastal teistmoodi

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu rääkis "OPile" kiriku kultuurikavast ja teistmoodi suurest reedest. "Peaaegu kõik on sel aastal teistmoodi," nentis Jaan Tammsalu. "Ilma armulauata suur neljapäev oleks nagu ilma hapnikuta õhk. Kurb on. Aga loodame, et sellest on abi ja et see on viimane kord." Jaani kirik korraldab "Loodud sõna" õhtuid kultuurihuvilistele inimestele. "Need kujutavad selliste inimeste kirikusse toomist, kes oma loominguga on mõjutanud seda ...

Suure reede jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Suure reede teema on: Jeesuse ristisurm – „Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu.“  Johannese 3:16 Pühakirja lugemised on: I lugemine: Luuka 23:1-12  – Pilaatus kuulab Jeesuse üle ja Jeesus Heroodese eesII lugemine: Johannese 19:1-11 – Pilaatus mõistab Jeesuse surmaIII lugemine: Johannese  19: 12-19 Jeesus lüüakse ristiIV lugemine: Luuka 23: 49-53 Jeesus ...

ERISAADE | Peapiiskop Urmas Viilma: ka kirikud on saanud viirusest kõvasti pihta. Pühad tulevad siiski hea sõnumiga

Küsimusele, mida öelda neile, kes viiruse alguses nägid selles lähenevat maailmalõppu, vastab EELK peapiiskop Urmas Viilma, et vaevalt algaksid maailmalõpu sündmused Hiinast, nii et kõik teised saaksid end selleks aegsasti valmis panna. Küll aga tõdeb peapiiskop, et paastuajale sattunud eriolukord on toonud kaasa üksajagu muutusi. Vaimulikud ei saa läbi viia muid talitusi peale matuste ja ka siis tuleb järgida rangeid juhendeid. Ühel juhul hoidis kalmistul lahkunut ...

Piiskoppide läkitus suureks reedeks, 10. aprillil 2020

Paulus ütleb: Ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. (1Kr 2:2) Paulus keskendas kogu oma tähelepanu ristilöödud Kristusele. Kuigi tolleaegses koguduses oli palju muresid, pööras apostel pilgu vaid ristilöödule, kelles ta nägi Jumala väge ja Jumala tarkust. Inimeste silmis oli selline Pauluse hoiak täiesti arusaamatu, sest ristilöödud Kristus oli tolle aja juutidele ärrituseks ja paganatele narruseks. Täna vaatab kogu ...

Rahvastikuminister ülestõusmispühade tähistamisest eriolukorras

Rahvastikuminister Riina Solman: Ülestõusmispühade tähistamine eriolukorras toimub infokanalite kaudu inimeste kodudes ja südametes. Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu kodulehtedele koondati info Eesti erinevate kirikute ülestõusmispühade aegsete tele- ja veebiteenistuste kohta. Tavapärased rahvarohked ristikäigud, missad, jumalateenistused ja kogunemised haudadel sel aastal koroonaviiruse pandeemilise leviku tõttu ei toimu. „Ülestõusmispühad on rõõmupühad. ...

Kaitseväe peakaplani pöördumine suurel nädalal

Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar pöördub pühade puhul kõigi kaitseväes ja kaitseliidus olevate riigikaitsjate poole: Käesolevat nädalat peetakse kirikutes kui suurt nädalat – sellega lõppeb 40-päevane paastuaeg. Nädalale annab veelgi suurema tähenduse kolm järjestikkust püha. Enamus teab suurt reedet, kuna sel puhul on riiklikult vaba päev ning kirikutes meenutatakse Kristuse ristilöömist. Suurel nädalal on ka teine nimetus – vaikne nädal. See on ...

Eesti Kirikute Nõukogu pühadesoov. Tele-, raadio- ja veebijumalateenistused

Lähenemas on ristiusu olulisemad tähtpäevad – Suur Reede ja Ülestõusmispüha. Eriolukorra tingimustes jäävad kirikuuksed kahjuks seekord suletuks. Pühad ja nende sõnum ei ole aga seetõttu väiksema tähendusega. Pigem vastupidi, just praegu vajame eeskuju ja julgustust kannatlikkuseks ja ohvrimeelsuseks ning usku võidusse kõige kurja, ka surma üle. Vajame teenivat, usaldavat ja eestpalvetavat armastust. Pöördumises koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole kutsus Eesti ...

Tallinna toomkiriku netikirik suurel neljapäeval

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse suure neljapäeva  netikiriku jumalateenistus on 9. aprillil algusega kell 17.00 . Pühakirja lugemised on: 2. Moosese 24:4–11  Leping kinnitatakse 1. Korintlastele 11:23–29  Püha õhtusöömaaja korrast Johannese 13:1–15  Jeesus peseb jüngrite jalgu Laulud: Alguslaul: 80  Üht asja ihkan üle kõige Päeva laul: 89:1-3 Mu Jeesus, kes sa õhtul hilja Jutluselaul: 314:1-3 Süda seltsiks ...

Kirikud pole iial varem näinud sellist paastuaega

Veel märtsis usuti Eesti kogudustes, et pühad saavad peetud tavalisel moel. Nüüd on selge, et esmakordselt ajaloos edastatakse ülestõusmispühade sõnum kinniste uste tagant. Seekordne kirikuaasta tähtsündmus toimub oludes, mida keegi poleks osanud unes ka näha. Märtsis kehtima hakanud eriolukord tuli kirikutele algul vastu, jumalateenistusi lubati jätkata. Peaminister Jüri Ratas helistas isiklikult Oleviste kogudusse ja kinnitas: kirikuelu jätkub! Sellest hoolimata ...

Viilma: kirik on läbi aja pidanud kohanema, nii ka nüüd

Kirik peab koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra ja piirangutega kohanema niisamuti nagu kõik teisedki, ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kuigi kirikud on avatud ka praeguse eriolukorra ajal, ei toimu neis pühapäeviti teenistusi. Paljud kirikud on läinud aga veebis jumalateenistuste korraldamise teed. "Ma arvan, et meie kirikule on see omal kombel olnud õnnistus, sest selline innovatsioonihüpe on tulnud. Aga me ei tohi hüpata kiiremini ...

Sõnasõelmed VII

Peapiiskop Urmas Viilma loeb järjekordse mõttekillu oma raamatust “Valguse tähed. Kogutud mõtted ja sõnasõelmed”. Kirjastus Hea Lugu, Tallinn, 2020. Sõnasõelmed VII.

Piiskoppide läkitus suureks neljapäevaks

Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab,  ei katku, mis rändab pilkases pimedas,  ega tõbe, mis laastab lõunaajal. Psalm 91:5–6 Armu ja rahu Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, meie Päästjalt! Täna, suurel neljapäeval vaatame selle nädala sündmustele. Palmipuudepühal oli rahval vaimustus, aga valitsejad olid hirmul: mis saab, kui rahvas haarab võimu ja kuulutab Kristuse Messiaks? Nad arutasid pingeliselt, kuidas Jeesusest ...

Taevas tuleb appi II

Kirikuelu käsitlevas veebisaates „Taevas tuleb appi! Vaatlusi maailmale ristiinimese seisukohalt" arutlevad peapiiskop Urmas Viilma, peapiiskop emeeritus Andres Põder ja piiskop Tiit Salumäe selle üle, milliste mõtete ja tunnetega läheb kirik tänavu vastu kirikukalendri suurimatele pühadele. Vestlusringi juhtinud Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku õpetaja Toomas Nigol küsis kirikujuhtidelt, kas ülestõusmispühade jumalateenistustest on tõesti võimalik osa saada vaid ekraani ...

Vaimulikud manitsevad inimesi pühadel koju jääma

Tänavuste ülestõusmispühade ajal manitsevad vaimulikud inimesi teenistusi veebisilla vahendusel jälgima. Ka need kogudused, kes operatiivset infot kodulehele ei postita, kinnitavad telefonitsi, et teenistustele ei tohi kohale tulla. Peapiiskop Urmas Viilma läkitas möödunud nädala lõpus luteri kiriku vaimulikele kirja, kus rõhutab eriolukorra tingimuste tähtsust. "Meie endi usk võib olla tugev, kuid me ei tohi oma isiklikule usule toetudes saada viiruse levitajateks. ...