Esileht » Mitmesugust » Muusika »

Koorilauluga rikastatud aastad

Laudate Dominumi koor ja dirigent Anne-Mai Salumäe koori 10. sünnipäeval 2000. aastal. Erakogu. Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koor Laudate Dominum sündis 30 aastat tagasi.  Esimene lauluharjutus toimus toomkiriku kantseleis 9. novembril 1990. Koor tuli esialgu kokku noortekoorina. Esimeses proovis oli 12 lauljat – üliõpilased, mitmed neist laulnud varem mu Viljandi Pauluse koguduse noortekooris. Nad olid tulnud Tallinna kõrgkoolidesse õppima ning kutsusid ka oma ...

Eesti emakeel ja koraalide rütm EELK uues lauluraamatus

Koraalide rütmi muutmises nende lauldavamaks kujundamisel ei ole midagi valet, aga seda tuleks teha emakeele keelerütmi arvestades. Kui me olime veel noored krantsid ja (kes varem, kes hiljem) alles hiljuti kirikutöösse tulnud, siis sai „Kiriku laulu- ja palveraamat“ (KLPR) meie sõpruskonnas hellitusnime „Siinu ja miinu seiklused juumala riigis“. Kuigi me olime parajad vigurivändad, oli meie jaoks kristliku usu süvahoovustes midagi nii fundamentaalset ja olulist, et see ...

Laulu „Jumal, Sul ligemal“ saamislugu

Koraal „Jumal, Sul ligemal“ on üks tuntumaid matuselaule meie kirikus ja mitmel pool mujal maailmas. Selle laulu sõnadest on eri variatsioone, neil on rohkem või vähem salme, tõlgitud mitmesse keelde. Laul on olnud inspiratsiooniks uutele laulusõnadele või aineks vabadele tõlgetele. Ka on „Jumal, Sul ligemal“ sõnu lauldud erinevatel viisidel, kuid Lowell Masoni loodud viis „Bethany“, tuntud ka „Excelsiori“ nime all, on erinevates lauluraamatutes kõige enam ...

Päikeselaulud kõlasid taas Viljandi Jaani kirikus

Nagu tavaks saanud, kutsus Viljandi Jaani kogudus ka sel sügisel lapsi ja noori laule kirjutama ja esitama. Kiriku kaitsepühakule Francis­cusele pühendatud laulukonkursist Päikeselaul võttis osa 20 noort autorit kokku 22 lauluga. Eelnevatel konkurssidel on latt päris kõrgele tõstetud ning seegi kord võis rõõmustada hoole ja pühendumisega loodud laulude üle. Konkursi tingimused nägid ette, et laul peab olema eesti keeles ja nii sõnad kui viis on omalooming. Lauludes ...

Augustiorelid

Muusikaelus tuleb ette õnnelikke ja vaimsusrikkaid sündmusi, mis puudutavad ja jäävad meeltesse püsima. Üheks taoliseks on ka tänavune Tallinna XXVII orelifestival. Ainuüksi Tallinnas anti meistrite tasandil nädala jooksul 40 eripalgelist kontserti, Pärnus kolm ja mujal Eestis kümme: Kodaveres, Iisakul, Emmastes ja Kärdlas Peter van Dijk Hollandist; Tormas ja Lohusuus Aleksander Gorin Iisraelist; Räpinas ja Rõuges Ines Maidre ning Vastseliinas ja Valgas David Christie ...

Saksamaad ja iseennast rõõmustamas

Tallinna Jaani koguduse 40-liikmeline projektikoor käis Saksamaal kultuuri- ja kontserdireisil. «Eks see turismimaiguline reis oli, aga pärast rasket tööd kulus selline preemia orkestrantidele ära,» ütles ERSO peadirigent Peeter Lilje pärast 1988. aasta Bulgaaria gastrolli, kus 14 päeva jooksul esineti vaid seitsmel korral. Tallinna Jaani koguduse projektikoor andis Saksamaal kaheksapäevase reisi jooksul kaks kontserti ning laulis korra ka jumalateenistusel Schwerini ...

Kaarli koguduse lastekoor külas Forssa kogudusel

Kaarli koguduse 11 laululast, dirigent Maarian Lend ja mõned täiskasvanud saatjad viibisid 27.–29. septembril Soomes külas Forssa kogudusel. Kaarli ja Forssa kogudustel on pikaajalised sõprussidemed, seekord olid kutsujateks ja võõrustajateks laste- ja noorsootöötegijad Hannu ja Tarja-Leena Ylitalo ning Hannele Lähteenkorva. Meie peatuspaigaks oli koguduse laagrikeskus Klemelä. Laupäeva hommikul tehti esimene proov, kus lapsed said hääle lahti laulda. Päev jätkus mõnusa ...

Rakvere on oma aukodaniku Arvo Pärdi vääriline

Teist aastat korraldavad Rakvere kultuurikeskus ja Rakvere Kolmainu kogudus linna aukodaniku, helilooja Arvo Pärdi auks vaimuliku muusika päevi VaiMus. Nagu Arvo Pärt paelub muusikahuvilisi oma eriomase muusikastiili ja kompositsioonitehnikaga, mida autor kutsub tintinnabuliks, on üllatav ja huvipakkuv ka muusikapäevade kava. Just oma ideelt seostada minevikku tänapäevaga ja erinevaid stiile. Usun, et keegi, kes 30. augustist 16. septembrini kestnud üritusi külastas või ...

Ainulaadne heliplaat eesti muusikas

Läinud aastal ilmus Talmar & Põhi väljaandel duubel-CD Roman Toi orelimuusikaga, millele on helisalve jäänud 29 pala ajavahemikust 1975–2005. Tegemist on ainulaadse ja esmakordse ülevaatega meie ühe särava, vitaalse ja väga mitmekülgse muusikamehe kolme aastakümnesse jäävast heliloomingust selles žanris. Esimesel plaadil musitseerib Tallinna piiskopliku toomkiriku orelil Ene Salumäe (50’), teisel Tallinna Toompea Kaarli kiriku orelil Piret Aidulo (60’). Mõlemad ...

Rõõmu suvest ja koos musitseerimisest

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna õppeaasta lõppes juunikuus, kuid enne järgmise õppeaasta algust kogunesime augusti kolmandal nädalal juba viiendat korda suvesessioonile. Suvesesside mõte on algusest peale olnud veidi vabamas õhkkonnas kokku saada, teadmisi ning kogemusi jagada, uusi paiku avastada ja oreleid uurida-mängida. Eestimaa orelitega tutvust sobitades Esimene suvesess toimus aastal 2008 Pärnus ja Audrus, tookord keskenduti eri orelitüüpidele ja ...

Laulurikkaim koht oli Kuusalu

Eestlased on teada-tuntud laulurahvas. Ei saadud vaiki olla ka 1932. a juulis-augustis, mil kõikjal Eestis peeti rohkelt vaimulikke laulupäevi. 6.–10. juulini leidis aset Kristliku Üliõpilasliidu suvekonverents, millest võtsid osa ka Pärnu ja Tallinna Jaani noortekoguduse liikmed. Ettekandjate hulgas olid õpetaja H. Haamer, kes kõneles teemal «Kiusatus», ja praost H. Põld ettekandega «Kuidas loen ma Püha Kirja». Jätkus suvine koorimuusika uputus. «Kõige laulurikkam koht ...

Talupoeg Georg Beck aitas eestlastel laulurahvaks saada

Kes on Tartust paarkümmend kilomeetrit Võru poole sõitnud, mäletab tee ääres silti «Kambja – eesti koorilaulu häll». Põhjuse selliseks reklaamiks andis Johann Christian Quandt noorem, kes 1794. aasta septembris kirjutas vennastekoguduse aruandesse, et Kambja kirikuõpetaja Heinrich Andreas Erxleben on «mõnikord jõulupühil ja kannatusnädalal mõned laulud lasknud kooriviisi laste ja koguduse poolt laulda, mis pole jäänud härduseta, ja kui uudne on see rahvast ...

Laulupäev

Peapiiskop Andres Põder ja õpetaja Kristi Sääsk kätlevad kirikulistega pärast jumalateenistust. orelimeistrite Kriisade 75 aastat tagasi ehitatud (1937) Suure-Jaani kiriku kahe manuaali ja 26 registriga orel kõlas meistri Andres Uibo käe all võimsalt, kui ta juhatas sisse ja saatis vaimuliku laulupäeva jumalateenistust Suure-Jaani Johannese kirikus. See oli kiituselaul, mis hajutas jumalateenistuse ajal vihmapilved ja lasi ...

Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal

1886. aastal Juurus õpetaja pojana sündinud Bruno Hasselblatt tähistas 1932. a juunis 20 aasta täitumist vaimuliku ametis. 
 EELK arhiiv

Juuni on Eestimaal ikka olnud laulupidude pidamise aeg. Ei olnud ses suhtes erandiks ka 80 aasta tagune 1932. a.27.–29. juunini peeti XIV kirikupäeva. Kohale oli tulnud 152 vaimulikku, 110 köstrit, 38 köstri kohusetäitjat, 48 organisti jm ametimeest. Muu hulgas tõdeti, et koguduste tööd on elavdanud vaimulikud laulupeod, kuid samas on jätkunud tendents kaotada köstrite ametikohad. Kirikumuusika alal tehtud töö eest ...

Inglissarv, harf ja tuhatkond lauljat lubavad erilist pidu

Tuuliki Jürjo taktikepi all on pühapäeval mitte ainult lauljad, vaid ka kokad ja muud abimehed, kes peo õnnestumisse panustavad.  Erakogu

Vaimuliku laulupäeva peakorraldaja Tuuliki Jürjo kutsub pühapäeval, 17. juunil kõiki Suure-Jaani, sest vaimulikul laulupäeval saab laulupeo tunde kätte. Kui EELK Kirikumuusika Liit avas septembris registreerimise vaimulikule laulupäevale, saadi tuhat esinejat kiiresti kokku. Järelikult on inimesi liitvaid suuri kooslaulmisi väga vaja, arvab liidu juhatuse esimees ja ürituse üks korraldaja Tuuliki Jürjo. ...