Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Ühiskond

Noorte teadmised usunditest pandi proovile

17.–18. märtsini toimunud vabariiklikul usundiõpetuse olümpiaadil tunnistati tihedas konkurentsis võidu vääriliseks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumist Robert Bunder, kes kuulub Tartu Pauluse kogudusse. Kaks päeva olid sisustatud tiheda väitluse, kirjalike ning suuliste ülesannetega. Tartu ülikooli peahoones kohtusid vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi raames religioonidest huvitatud koolinoored ning neid eksamineerivad ülikooli usuteaduskonna õppejõud. Tegemist oli ...

Lapse karistamine 2. osa

2. Koolis kasutatakse kõige rohkem hirmutusteooriat, mis peaks teistele näitama, missugused on pahateo tagajärjed, või nagu Herbart ütleb, et piiri panna mõtteringi, teadvuse akuutsele põletikule. Selle eesmärgiks on edaspidiste eksimuste ärahoidmine. Lastel on väga hästi arenenud õiglustunne ja nad tajuvad küllaltki täpselt, millal nende õpetajad ja vanemad on kas liiga järeleandlikud või liiga karmid – teisisõnu, kas karistus on põhjendatud või põhjendamatu. Karistus peab ...

Lapse karistamine

1. Lapsi on alati kasvatatud. Traditsioonilise kasvatuse alustekstid ulatuvad 25 sajandit tagasi antiigi kuld­ajastusse. Ei Sokrates, Platon ega ka Aristoteles kahelnud selles, et inimese tõeline olemus avaldub mitte tema sünnipärases loomuses, vaid selles, milleks ta võib muutuda, kui suudab realiseerida oma potentsiaalid. Selleks vajab aga inimlaps täiskasvanute abi ja juhtimist − kasvatust. Inimeseks kasvatuse kaudu Inimene saab inimeseks alles kasvatuse kaudu − see ...

Võrdne kohtlemine kõigile

15. veebruaril külastas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta Rakvere koguduse erivajadustega inimeste töökeskust. Külaskäigul oli volinik nõus Eesti Kiriku lugejaile tutvustama oma töö sisu. Kõikides arenenud riikides on võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsioon olemas. Võrdõigusvolinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Volinik teeb ...

Kas ta tegi head?

Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste kinnitab Eesti Kirikule antud intervjuus, et mälestusmärgi rajamisega Konstantin Pätsile soovitakse rõhutada tema ainukordset osa Eesti Vabariigi sünniloos. Mõte rajada Eesti esimesele presidendile ausammas on olnud kõneks aastaid. Mis innustas Pätsi muuseumi kuulutama nüüd, st eelmisel aastal välja korjanduse, mis muutis esialgse idee konkreetseks tegevuseks? Trivimi Velliste: MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Eesti ...

Eesti Kiriku lugejate reis Karjalasse Kiži ja Valamo saartele

Kiži_saarel4

Eesti Kirik on oma lugejaid juba 17 aastat viinud suviti reisidele. Sel suvel reisime koostöös Tiit Reisidega Karjalasse (Venemaa). Reisi aeg 14.–19. august. Marsruut: Tallinn – Staraja Sloboda (Aleksander Svirski kloostri külastus) – Petrozavodsk (Petroskoi) – UNESCO kaitse all olev muuseum-reservaat Kiži saarel Onega järves (Äänisjärv) – Martsialnõje Vodõ – Kivatši looduskaitseala – 16. sajandist pärineva Kinerma Karjala küla-vabaõhumuuseumi külastus – Ruskeala ...

Tee kogukonnale midagi kestvat ja väärtuslikku

Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva kingituse tegemiseks on avatud uus taotlusvoor, kuhu oodatakse selliseid tegusid, ettevõtmisi ja üritusi, mis sünniksid mitme kohaliku partneri koostöös. Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ootavad 25. aprilliks ideid, mis teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning looksid kindlama tuleviku lastele. Ühte algatust toetatakse kuni 15 000 euroga. Üldse toetatakse algatusi kokku 200 000 ...

Minu kõne Eestile

Iga inimene näeb asju oma silmade, mõistuse ja südamega. Mõeldes Eestile küsin ma kõigepealt iseendalt: mida kujutab minu jaoks Eesti? Maad ja rahvast? Seda küll. Aga veel? Ajalugu, kultuuri, keelt – kõike seda, mida meie esivanemad ja me ise oleme loonud ja mis meie jaoks Looja on loonud – imeilus põhjamaa, tõsi küll, üsnagi kivise pinnasega, aga ikkagi viljakandev, õitsev ja rohelusse uppuv. See on see maa, mis meile hoida ja kaitsta on antud. Me oleme eestlased ning ...

Elu uues kuues

Elus on olnud kauneid päevi, on olnud raskusi. Aga kuidas nendest jagu saada? Kuidas? Jumala abiga, uskumisega hea võidusse. Öeldakse: hea sõna võidab võõra väe. Meenutan, kuidas lapsepõlves õpetas ema mind palvetama. See ei olnudki nii lihtne, käis läbi pisarategi. Ja kui esimest korda tekkis tunne, et palvetades kaob mure, oligi usk mind toetamas. Nii jätkus elu uues kuues. Õde oli samuti õppinud palvetama. Aga kord jõulude ajal keeldus ta äkki palvetamast. Ema küsis, ...

Üksinduse vaevad ja rõõmud

Enamasti inimene kardab üksi olla. Sest siis peab ta vaatama iseendasse. Aga tihti vaatab vastu tühjus. Inimene tahab ennast unustada. Enda unustamiseks sukeldub ta lõbudesse, töösse, seksi, poliitikasse, infosse, mida jagab meedia, arvutimängudesse, internetti. Bussis sõites me ei vaata enam kaassõitjaid või mööduvat linna või loodust, vaid süveneme nutimaailma või paneme klapid pähe ja kuulame musa. Üksinduse hirm on paljudel suur, eriti vanadel. Ja tihti lahendatakse ...

Põlva maavanem kohtus vaimulikega

Põlva maavanem Igor Taro kohtus 16. jaanuaril Räpinas eri konfessioonide vaimulikega, et arutada maakonnas ning ühiskonnas laiemalt päevakorral olevaid küsimusi. Suurem osa arutelust oli pühendatud haldusreformile, mis on tekitanud kogukondades kohati pingeid. Kohtumist võõrustas Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti koguduse preester Tihhon Tammes. Maakonna eri konfessioonide vaimulikega kohtub Põlva maavanem traditsiooniliselt paar korda aastas – sellest on kujunenud ...

Lapsed hoitud, tugi pakutud!

Lapsed

2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele. Lastevanemad, kellel on raske või sügava puudega lapsed vanuses 0–17 (k.a) eluaastat, saavad taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Lapsevanema jaoks on teenus tasuta. See on võimalik tänu Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 meetme ...

Perevägivallast saab osa lähedaste ring

EELK Perekeskuse möödunud aasta lõpus toimunud konverentsi „Eesti perevägivalla lugu – eile, täna, homme“ ettekandjateks olid vägivallavastase töö spetsialistid Eestist, Soomest ja Ameerika Ühendriikidest. Koos osalejate ja ettekandjatega otsiti vastust küsimustele, kuidas on seni perevägivallale lähenetud ja ohvritele abi antud ning kuidas on tõhus sekkuda ja aidata tervet perekonda. Konverentsist, kus osales 150 inimest, tehti ka otseülekanne. Kannatavad ...

Elu madam musungu’na Sambias orbudekoolis

MTÜ Sambia Sõbrad jätkab heategevuslikku koostööd Sambias Murundu külas tegutseva heategevusühinguga ENFYS, mille asutajad ja eestvedajad on Joseph ja Hilda Bwalya. Kolm kuud oli seal vabatahtlikuna tööl lasteaiaõpetaja Liina Peeters. Enam kui aasta tagasi kirjutasime lehes mittetulundusühingu Sambia Sõbrad asutamisest ja ühingu tegevusest. Läinud aastal käisid välisministeeriumi toetusega Sambias kaks vabatahtlikku, Piret Sipria ja Liina Peeters. Juba 2015. aastal Sambiat ...

Eestlased Salos hoiavad kokku

Mõni kaasmaalane läks jõuluks koju Eestimaale, teine on aga tööga seotud ja pidi jõulud veetma Eestist eemal. On hulk eestlasi, kellel on pere ja sugulased Soomes ning võimalust mööda ollakse jõulude ajal koos siinpool lahte. Salo linn on 2009. aastal üheksa valla liitmisel saanud Soome suurimaks liitvaldade haldusüksuseks. Salo suurvald asub Päris-Soome maakonnas, kus 2016. aasta 31. oktoobri seisuga oli 53 645 elanikku. 2015. aasta andmete põhjal elab Salos 749 eestlast. ...