Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Ühiskond

Toimetulek kriisi- ja hädaolukordades

avo pilt

Riik on juba mõnda aega tegelnud hädaolukordadeks valmisoleku kavade ja sekkumismudelite väljatöötamisega. Hädaolukordade all mõeldakse esmalt kiirgusõnnetusi, põlenguid kõrghoonetes, massilist sisserännet, laevaõnnetusi jne. Maailmapraktika näitab, et hädaolukorra puhul vajab abi umbes 2% elanikkonnast. Meie käest on küsitud, milline on meie võimekus abistada politsei- ja piirivalveametit ulatusliku evakuatsiooni korral. Ulatuslik evakuatsioon on inimeste ajutine ...

Sallimatuse vastu aitavad teadmised

sotskamp

Usulise sallimatuse põhjuseks on inimeste vähesed religioonialased teadmised, leiavad sotsiaalministeeriumi kampaaniavideot kommenteerinud kristlikud noorsootöötegijad. Elavat avalikku arutelu tekitanud sotsiaalministeeriumi kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ üheks teemaks on ka sallivus usuliste veendumuste suhtes. Ühel kampaaniavideol kujutatakse nimelt stseeni koolielust, kus sõbrad tögavad Kristjanit selle pärast, et ta usub Piiblisse, ei pea õigeks ...

Pille Valgu stipendium läks Võrumaale

Tänavuse Tartu luterliku Peetri kooli (TLPK) välja antava Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Võru gümnaasiumi ja Parksepa keskkooli usundiõpetaja Merit Süving. Stipendiaadi pidulik õnnitlemine toimus 13. jaanuaril TLPKs ja pärast seda ka TÜ usuteaduskonna nõukogu koosolekul. Merit Süving (41) on põhihariduselt kunstiõpetaja, ent osalenud ka TÜ usuteaduskonnas kaheaastasel usundiõpetajate ümberõppe koolitusel ja õpetab usundiõpetust alates 2005. ...

Religioossed tarbimis­­väärtused ja kiriku võimalik abi ettevõtjatele

Kiriku üks olulisi probleeme tänapäeval on oma vajalikkuse tõestamine. Seni on kiriku vajalikkust seostatud rituaalsete teenuste ja hingelise toe pakkumisega. Kiriku roll Eesti ühiskonna majanduslikus arengus on teema, millest ei taha rääkida ei vaimulikud ega ka majandusteadlased. Siiski võivad kirikud oluliselt kaasa aidata ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks välisturgudel. Kõigepealt tuleks sõnastada situatsiooni kirjeldus. Arenenud riikide turud on küll ilmalikud, ...

Poolas peeti kongressi pühadest paikadest

Palverännakud4

Eelmisel aastal osalesin Poolas Krakówis paavst Johannes Paulus II-le pühendatud kongressil. Kongressi läbiv teema oli Poolast pärit paavsti vaimne pärand, temaga seotud paigad ja laiemalt palverännuturism. Kongressi peeti kolmandat korda. Organiseerija oli Krakówi turismikompanii Ernesto Travel koostöös kohaliku Małopolska turismiorganisatsiooniga. Üritusel oli üle saja osavõtja Ameerikast, Euroopast, Austraaliast. Jäädvustatud mälestus Kongressi esimene töine päev toimus ...

Seoseid ei teki, kui algteksti ei tunne

Lugesin ajalehest austatud koolimehe ja vaimuliku Helmut Mõtsniku surmast. Aastaid tundis ta muret kooli usuõpetuse pärast. Uue õppeaasta algul küsis ajalehes lootusrikkalt, kas haridusjuhid teevad midagigi usuõpetuse kordapanemiseks Eesti koolides. Ja imestas „Kas tõesti ei teata, et see on kõiki muid reaalteaduslikke õppeaineid integreeriv õpetus?“ Nüüd on ta läinud, ent tema südamevalus esitatud küsimus jääb, sest „moodsa“ tagaajamine käib ka ideede vallas. Tsiteerin üle ...

Teadus ja usk aitavad mõista elu mõtet

Elame ajastul, mil teadus ja usk täiendavad teineteist. Veelgi enam – nad vajavad teineteist. See tuleneb teaduse erakordsetest saavutustest, mis on muutmas ettekujutust universumist, koduplaneedist ja elust, aga ka inimkonda tabanud eetikakriisist. See viis arusaamiseni, et need probleemid vajavad teadvustamist ja arutamist ka avalikus ilmalikus ruumis. Religioon ja teadus Sellepärast korraldasin 8. oktoobril Eesti rahvusraamatukogu konverentsisaalis mõttetunni, ...

Kiriku võimalusest olla rahutegija

BurghardtAnne2019dets_3_fEndelApsalon

Möödunud aasta nigulapäeval, 6. detsembril toimunud konverentsil „Shalom – rahu, rõõm, lepitus“ süüviti selle heebreakeelse sõna avarasse tähendusse ning räägiti mõiste kasutusest erinevates kiriklikes ettevõtmistes. Kuna mag Anne Burghardti ja dr Randar Tasmuthi korraldatud ning Saksamaa Evangeelse Põhjakiriku rahastusel toimunud konverentsist on raske ühe artikliga ammendavat ülevaadet anda, on hea meel, et kõik ettekanded on järelvaadatavad Kuressaare Pereraadio ...

Piibel on ka psühholoogiaraamat

Saara

Saara Kinnunen on paljudele kaasmaalastele tuttav eesti keelde tõlgitud raamatute „Las ma olen laps“, „Leivad ühes kapis“ ja „Igatsus isa järele“ kaudu. Kinnunenil ilmus oktoobris järjekordne eesti keelde tõlgitud raamat – „Eluga rahul“. Raamatu esitluse koos sinna juurde kuulva loenguga korraldasime seekord Keila sotsiaalkeskuses 11. novembril ja Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis (UI) 12. novembril. Mõlemal üritusel osales ka Allika kirjastuse esindaja, kes korraldas ...

Jõulurahu kuulutamine

Jõulurahu kuulutamine Soome linnas Turus on olnud katkematu traditsioon alates Rootsi kuninganna Kristiina valitsemisaastatest 1632–1654. Selline jõulurahu kuulutamine on sajanditepikkune traditsioon Rootsi kuningriigi linnades. Praegune Eesti ala kuulus kuningriiki kahe provintsina aastatel 1651–1721. Nõukogude okupatsioon lõpetas vana traditsiooni täielikult. Traditsiooni on taaselustatud Eesti vabariigi taastamise järel, õigupoolest juba 1988. aastal. Uus algus toimus ...

Mälestusteenistus represseeritutele

Lipu õnnistamine

14. detsembril toimus Nõmme Rahu kirikus Murtud Rukkilille Ühingu ja Eesti Diakoonia korraldusel mälestusteenistus represseeritutele. Õpetajad Ove Sander ja Avo Üprus ning diakon Marek Alveus õnnistasid ühingu lipu, millel on kujutatud murtud, aga ikka õitsev rukkilill. Kirikus võtsid sõna rahvastikuminister Riina Solman ja välisminister Urmas Reinsalu, laulis sopran Pille Lill. Kõnedes toonitati, et represseerituid hoidis rasketel aastatel elus usk Jumalasse, oma juurtesse ...

Jõulud vanglamüüride vahel

„Ma olin vangis ja te tulite mu juurde“ (Mt 25:36b), võime lugeda tähendamissõnas viimsest kohtust nende kohta, kes pääsevad. Kirikud Eestis on saatnud seda ülesannet kinnipidamisasutustesse täitma 14 kaplanit. Eesti vanglates on 9. detsembri seisuga 2500 süüdimõistetut või vahistatut. Ilmselt ei mõtle me sageli, kuidas ühiskonnast eraldatud pühasid veedavad, ometi jõuavad ka jõulud kinnipidamisasutustesse, et kõigil soovijatel oleks võimalus kuulda maailma sündinud Jumala ...

Iisraeli Messias ja jõulud

Iga Piiblit tundev inimene teab mainida kuulsaid Jesaja ennustusi Messia sünnist. Aga peale Jesaja on piisavalt ka teisi, kes on Messia tulekut ennustanud. Vana Testament, Seadus ja Prohvetid kõnelevad Messiast veelgi rohkem. Jõululaps Jeesus kumab sealt lugejale. Tegu on siiski traditsioonilise kristliku viisiga lugeda Vana Testamenti. Juutluse Messia-ootus oli kahe aastatuhande eest suur, aga see ei täitunud Jeesuses. Juutlusele ei sobinud kristluse Messias. Akadeemilises ...

Sinu pärisosa: maa kui perekonna põline vara

Võtsin ühel argipäevaõhtul töölt tuleva abikaasa Elva raudteejaamast auto peale, et näidata talle, kui kollased ja punased on need puulehed küngastel Elvast jõge pidi ülesvoolu, kuidas need paistavad lähemal ja silmapiiril. Ja teel Hellenurmest edasi helises minu telefon. Vaikusse hääbunud telefonikõne „Tere õhtust, ega ma ei sega? Olen M. M. teie naabrusest. Kas teile kuulub see kinnistu Palupera vallas?“ Vastan rõõmsa häälega: „Kas olete minu uus naaber, kas see ...

Rahvusülikooli idee viis emakeelse ülikooli loomiseni

Rahvusülikooli avamisest eestikeelse Tartu ülikoolina möödub 1. detsembril sajand. Kuigi saja aasta jooksul on Eesti allunud erinevatele riigikordadele ning ka meie universitas on kandnud periooditi isesugust nime, siis keeleküsimuses on suudetud hoida alguses paika seatud põhimõtet – õppetöö ülikoolis, väikesed erandid välja jättes, on toimunud eesti keeles. Emakeelne ülikool on olnud läbi erinevate aegade huumusrikkaks kasvulavaks eestimeelse haritlaskonna ...