Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Evangelist Johannes – Jeesuse noorim õpilane

27. detsember on apostel ja evangelist Johannese päev Eestlastel oli komme kolmandal jõulupühal jõulu ära saates rakendada hobune saani ette ja aisakellade tilinal kirikusse sõita. Kolmas jõulupüha oli evangelist Johannese päev ehk talvine jaanipäev. Et palju olulisemaks peeti Ristija Johannesele pühendatud suvist jaanipäeva ning johannesepäeva kombestik oli eelkõige seotud jõuludega, ...

Tulemisootusele eelneb meiepoolne ettevalmistus

1. advendipühapäevaga 30. novembril algab uus kirikuaasta /…/ On olemas mitut laadi ajaarvamise ühikuid: on majandusaasta, mis erinevatel maadel, erinevates tegevusvaldkondades ei lange kokku kalendriaastaga, on kooliaasta, mis algab 1. septembril, ja on ka kirikuaasta, mis algab erilise ajaga, advendi- ehk Kristuse tulemisajaga. Siit alustab kiriku kuulutus nagu otsast peale, alustab lapsega – Jeesus­lapsega. Niisamuti nagu inimese elugi ...

Usupuhastuspüha

31. oktoobri 1517 haamrilöök toomkiriku uksel ja paber 95 teesiga tegi ajalugu. See paneb mõtlema sellele erilisele, mida luterlik reformatsioon on kaasa toonud. Elu on muutlik. Kirikut võib näha ladusas järjepidevuses Jeesuse ja viimsepäeva vahel, kirikut võib näha ka ebajärjepidevuses, erinevatel aegadel erinevana. Reformatsioonikirikute olemasolu paneb küsima, kas kirik jäi endiseks, Jumala rajatud ...

Evangelist Luukas kaitseb raamatuköitjaid ja lihunikke

Evangelist Luukas. 2004, õli. Jüri Arraku maal on 26. oktoobrini üleval grupinäitusel «Korduskohtumine» Tartu Kunstimajas. Foto: Hannes Heinsar

18. september on evangelist Luuka päev Luuka evangeelium on kirjutatud viimistletud keeles, teda peetakse ka Apostlite tegude raamatu autoriks. Kristlik kunst kujutab Luukast kõige sagedamini kirjatööd tegemas, teda peetakse raamatuköitjate kaitsepühakuks. Teated Luuka tegelikust elust on vähesed ja sageli vastuolulised. Eusebiose ja Hieronymose arvates pärines ta Kreekast, kus tegutses arstina. Kuid Markioni-vastases proloogis ...

Juutide poolt põlustatud maksukoguja

Kantsli detail evangelist Matteuse kujuga Harju-Jaani Ristija Johannese kirikus. Kantsel oli kingitud 1646. aastal ja lammutati 1864 koos vana kirikuhoonega. Foto: Sirje Simson

21. september meenutab evangelist Matteuse märtrisurmaKanoonilise pärimuse järgi olevat apostel ja «vanima» evangeeliumi autoriks peetud Matteus sündinud Alfeuse pojana Galileas. Enne Jeesusega tutvumist teenis Matteus elatist maksukogujana, tölnerina, ja oli sellepärast juutide poolt põlustatud. Matteuse evangeeliumis kirjeldatakse, et Jeesuse kutsel jättis ta oma ameti ja ühines tema õpilastega (Mt 9:9). Jeesus valis Matteuse kaheteistkümne jüngri hulka (Mt 10:3). Pärast ...

Rukkimaarjapäevaks

Rukkimaarjapäev, Jeesuse ema Maarja surmapäev, neitsi Maarja uinumise püha, pühima neitsi Maarja taevassevõtmise suurpüha – neid variante, kuidas üht päeva nimetada, on kindlasti veelgi. Kõik need nimetused tähistavad 15. augustit. Kui mitte midagi muud, siis rukkimaarjapäeva nimetust ikka kuuldud on, tavapäraselt asi aga sellega piirdubki. Mingeid erilisi üldrahvalikke traditsioone see tähtpäev kaasa ei too, jäädes pigem rahvakalendri tähtpäevaloendisse.Protestantlik vaim ...

10. augustil on lauritsapäev ehk püha Laurentiuse mälestuspäev

Laurentius sündis 3. sajandil Hispaanias. Õpingute ajal Saragossas kohtus ta Rooma piiskopi Sixtus II-ga. Vaga ja innukas noormees avaldas piiskopile nii sügavat muljet, et viimane kutsus ta endaga Rooma.Laurentiusest sai seitsmes diakon kuue ametivenna kõrvale. Mõne aja pärast usaldas piiskop talle kiriku ülemvarahoidja ameti. Noor diakon pühendus vaeste abistamisele hooliva usinusega. Kui Rooma prefekt paavst Sixtus II kinni võttis, andis viimane kõik kiriku raamatud ja ...

1. mail on Kristuse taevaminemispüha

Taevaminek. Tiziani tahvelmaal Venezias. Repro

Käes on üks ilusamatest pühadest. Püha, mis on laetud vaimuliku moonaga! Meie eest risti löödud, üles tõusnud Kristus võeti tagasi sinna, kust ta oli tulnud – Isa juurde taevasse.On möödunud nelikümmend päeva ülestõusmisest. Mida Jee­sus tegi nende päevade jooksul? Ta ilmus mitmel korral jüngritele ning õpetas neid. Tähtsaim õpetus oli see, et sõnum ...

25. märts – Issanda kuulutamispüha ehk paastumaarjapäev

Püha langeb tavaliselt paastuajale, mistõttu seda tuntaksegi rohkem rahvakalendrist pärineva nimetuse järgi paastumaarjapäevana. Sel aastal on Issanda kuulutamispüha ülestõusmisnädala teisipäeval. Tegemist on ülimalt harva esineva olukorraga, mida tuleb ette kord või paar sajandis. Viimati peeti Issanda kuulutamispüha ülestõusmisnädala teisipäeval 1913. a, ning 1940. a langes Issanda ...

Palmipuudepüha

Jeesuse tervendamised, õpetamised, andestamised, igavese elu tõotus ja pingutused näitamaks, et ta elu pidi olema teiste jaoks, lõppesid tema hukkamõistmisega. Palmipuudepüha alustab viimase paastuaja nädalat juubeldustega; Jeesus läheb Õlimäelt Jeruusalemma, kus teda palmiokstega tervitatakse. Aga kuuleme ka ettekuulutusi traagilistest tulevikusündmustest, tema reetmisest, ristisurmast. Palmioksad on ...

Millal on õige vastlapäev?

Viimastel päevadel on tekkinud palju segadust vastlapäeva ümber. TV3 uudistesaates avaldas Edda Paukson arvamust, et vastlapäeva tuleks arvestada lume olemasolu järgi. Rahvakalendri järgi on vastlapäev olnud alati noorkuu teisipäeval ja selle leidmiseks kasutatakse mitmeid erinevaid lugunädalate süsteeme. Kuid sellel aastal jääb vastlapäev vanasse kuusse.Tegemist ei ole siiski eksitusega. Vastlapäev on kaudselt seotud kuufaasidega, kuid mõnevõrra teise valemi alusel kui ...

Tuhkapäevaga algab paastuaeg

Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: «Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ...

Küünlapäev

Jeesus viiakse templisse Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: «Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks», ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks «paar turteltuvi või kaks tuvipoega». Siimeoni õnnistussõnad Ja vaata, ...

Üksi kui puud

Image

2007. a sügisPalju kordi oleme rääkinud, et kui saaks, magaks kolm päeva järjest, ei tõusekski maast üles. Mul oli nüüd see võimalus. Ma ei maganud kolm päeva järjest – mitte kuidagi. Aimdused, mõtlused, päeva nägu aknas hoiavad üleval. Õhtul tõi õde unerohutableti, aga sellestki jätkus ainult pooleks ööks.Illustratsioon: Anu MõtshärgTead, mis oli ...

JÕULUJUTUD

Eesti Kiriku jõulujuttude konkurss on lõppenud.Konkursile «Jeesus koputab uksele» ootasime mõtisklusi sellest, kuidas näeks välja elu Jeesusega, kuidas Temaga kooselu muudaks või mõjutaks minu elu.Toimetus palus laekunud töid hindama kirjandusteadlase ja Eesti Kiriku autori Peeter Oleski. Tänases lehes avaldatakse þürii poolt paremaks tunnistatud lood. Ja need on Heljut Kaprali, Katrin Luhametsa, Marve ...