Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Teoloogiks kasvamisest ja teoloogia kasvatamisest Eestis

Professor Randar Tasmuth koos töövahendiks oleva Uue Testamendi sõnaraamatuga oma kabinetis. Tiiu Pikkur. Kuidas mõtestab EELK Usuteaduse Instituudi dekaan ja Uue Testamendi professor Randar Tasmuth enda teoloogiks kujunemise teekonda, millisena näeb ta tänapäeva Eesti teoloogiat tervikuna ja kuidas oleks tema meelest veelgi lootusrikkam minna vastu lähenevatele jõuludele. Milline oli Teie õpingutee algus? Kes olid suurimad eeskujud ja mõjutajad? Randar Tasmuth: ...

Kirikute ühisosast tasub kinni hoida

Teoloogiadoktor Arne Hiob võtab Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus peetud kontsertpalvusel Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia vastu rõõmsa meelega. Urmas Roos. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia sai sel aastal Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob teenete eest kirikute ühisosa hoidmisel. Otsust Eesti Kirikule kommenteerides selgitab EKNi tegevsekretär Ruudi Leinus, et oikumeenilise preemia konkursile laekus tänavu neli esildist: „Nelja ...

Igaühel on oma olukorrast väljapääs ja karta ei maksa

Jüri Pootsmaa: maailmas on omad asjad, usurahval omad. 2 x erakogu. Tänavu 11. septembril täitus 80 eluaastat vennastekoguduse jutlustajal Jüri Pootsmaal, kelle eestvedamisel on taastatud palvemajade töö Tallinnas Harku tänavas ja Nissis. Jüri toetav abikaasa Laine tuli oma kirjutajaanniga järgneva juures appi.  Vennastekoguduse tunde peeti juba Jüri isatalus Rahula külas tollases Nissi vallas. „Isa rääkis lastele väiksest peale Jeesusest. See kandis vilja sõjaajal, ...

Hoidnud Jumala tuld elavana

Tänujumalateenistusel Kolga-Jaani kirikus: Ants Tooming (vasakult), Peeter ja Aire Parts ning Marko Tiitus. Hovard Nurme. Peeter Parts abikaasa Airega on teeninud Kolga-Jaani kogudust kümme aastat.  Kaks kuud tagasi 60. sünnipäeva pidanud vaimuliku jaoks on kümme aastat lühike aeg. Varasemalt on ta olnud Eesti Kongressi saadik, teeninud kaplanina Afganistanis Helmandi provintsis ja pälvinud aastal 2005 kapteni auastme. Vaimulik ütleb, et „meie aastad siin on ...

Ma ei ole aastaid enam eesti keeles laulnud

Birgitta Veksler ja tema meeskond: Ray Ramirez, Melissa Mott, Birgitta Veksler, Roman Kadin, Gabriel Elbaz, Jael Kalisher. Eesti juurtega laulja Birgitta Veksler-Lundvall elab oma perega Jeruusalemma lähistel Mevaseret Zioni linnakeses. Birgitta on isapoolse vanaema Galina poolt juudi päritolu ning on Iisraelis elanud üle poole oma elust.  Lisaks sellele, et Birgitta juhib Jeruusalemma messiaanlike juutide1 koguduses King of Kings Community jumalateenistusi ja ...

Aidates lugejate mõtted vaimsetele radadele

Vikaarvaimulikuna ei jõua Tiina Janno igal pühapäeval kantslisse jutlust pidama. Seda enam hindas ta võimalust koostada igal nädalal kirikulehes avaldamiseks vaimulikku mõtisklust. Erakogu. Läbi äsja lõppenud kirikuaasta Eesti Kiriku lugejaid viimase lehekülje vaimuliku mõtiskluse ja sinna juurde kuuluva palvetetekstiga rikastanud õp Tiina Janno tunnistab kirikulehele antud intervjuus, et iganädalane ülesanne arendas teda vaimulikuna. Milliseks väljakutseks kujunes ...

Luc Saffre: Inimesed igatsevad Jumala järele

Mari, Iiris, Ly ja Luc Saffre – pere, kel on sõpru nii Eestis kui Belgias. Erakogu. Belgiast pärit Luc Saffre (52) on üks seltsingu Eesti Taizé Sõbrad asutajaid ja seltsingu veebilehe haldur. Ta elab paarkümmend aastat Eestis ja kavatseb siia jäädagi.  Taizé klooster Prantsusmaa kaguosas on paljudele eestlastele tuttav. Luci jaoks muutis klooster kogu elu. Ta ütleb, et sattus Taizésse suhteliselt hilja, 25aastaselt. „Laulud tõmbasid mind sinna, aga nende lepitust ...

Lembit Tammsalu laulatati kogudusega

Õpetaja Lembit Tammsalu seadis ametisse piiskop Joel Luhamets koos praosti Tõnu Taremaa ja õpetaja Tiina Jannoga. Vasakul seismas ka juhatuse esimees Tiit Valdaru. Kätlin Liimets. 1. veebruaril Audru koguduse õpetajaks kinnitatud Lembit Tammsalu (47) seati ametisse täpselt üheksa kuud hiljem, 1. novembril. „„Pühitsemiste ja õnnistamiste käsiraamat“ soovitab, et kogudusega laulatamine peaks toimuma esimesel võimalusel pärast valimist ja kirikuvalitsuse kinnitusotsust. ...

Kirikuõpetaja sai aasta huvialaõpetajaks

Üllar Salumets ja tema jalgpalliringi lapsed. Erakogu. Riiklike hariduspreemiate seas esmakordselt väljajaga­tava aasta huvialaõpetaja preemia pälvis Võrumaal Lusti lasteaia jalgpalliringi treener Üllar Salumets. Maakondliku tunnustuste päl­vi­mi­ne teeb Salumetsale ilmsel­­gelt rõõmu. Samas ütleb ta, et see moo­dustab siiski vaid umbes 5% te­ma tegevusest ning põhitöö on olla Urvaste koguduse õpetaja ja Võru praost­konna praost. „Kui minu jalgpalliringi lapsed ...

Mart Siimer: muusika aitab levitada jumalasõna

Mart Siimeri südameasjaks on koguduselaul. Ta on innustanud ka ilmalikke koore jumalateenistustel kaasa teenima ja valiti just seetõttu aasta kirikumuusikuks. Foto on tehtud Tallinna Püha Vaimu kirikus. Tuuliki Jürjo. Mart Siimer on õppinud suurimatelt meistritelt, võib öelda tänavu aasta kirikumuusikuks valitud organisti ja helilooja kohta, kes aitab muusikaga kaasa teenida Rakvere Kolmainu koguduses. Kui meie elus on oluline roll ümbritsevatel inimestel, siis ...

Sirje Päss on tulnud kirikule appi

Pärandihoidja Sirje Päss aus­tab vanu kombeid ja hoolib kodu­lin­nast Valgast. Erakogu. Valga Jaani Kiriku Reno­vee­ri­mise SA juht Sirje Päss on aktiivne Valga muusikaelus ja pälvis möödunud kuul Val­gamaa pärandihoidja elu­töö­preemia. Mäletate veel lapsepõlvest raamatut „Vanaema õuna­puu otsas“? Kujutan sä­ravat Sirje Pässi just niisu­guse vanaemana, kellega koos juhtub igasuguseid asju. Kuusteist aastat ta­ga­si 25. oktoobril sai te­mast üks Valga kiriku ...

Üheslaulmine annab elamiseks jõudu

Koorijuht Riho Ridbeck (fo­tol) teab, mis räägib. Ta oli vaid seitse, kui esimest kor­da laulis laulupeol. Nüüd on aastaid kümme korda roh­kem, aga laulma on ta jäänudki. Tallinna Püha Vaimu koguduse koorijuht Riho Ridbeck laulab, mängib, juhatab koore – nii peaaegu märkamatult on ta jõudnud 70. sünnipäevani, mi­da tähistas 6. oktoobril. Oma elu esimesest laulupeost alates on ta laulnud igal laulupeol. Ta on öelnud, et üheslaulmine on nagu puhastustuli ja see annab ...

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse. „See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses. Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati sõbraliku ja naeratava Aivi ...

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma. Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls.  Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest. Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued tuuled, sest üldharidust ...

Inger Kraavi tööst on kasu olnud

Kasvatusteadlane Inger Kraav pälvis tunnustusena perekeskuse Tartu üksuses tehtud töö eest EELK aukirja. Inger Kraav (fotol) on Nõo koguduse liige, tema kirikusse tuleku aeg jääb õpetaja Harald Tammuri teenimisaega. Ta ütleb, et austatud õpetaja on ristinud tema ja teisedki pereliikmed. Ristimine lükku­nud küll plaanitust edasi, sest tema sünniajaks sai sõja esimene päev.  Seos kogudusega on kestnud üle 55 aasta.  Inger Kraav ütleb, et tunnustus on ...