Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse. „See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses. Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati sõbraliku ja naeratava Aivi ...

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma. Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls.  Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest. Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued tuuled, sest üldharidust ...

Inger Kraavi tööst on kasu olnud

Kasvatusteadlane Inger Kraav pälvis tunnustusena perekeskuse Tartu üksuses tehtud töö eest EELK aukirja. Inger Kraav (fotol) on Nõo koguduse liige, tema kirikusse tuleku aeg jääb õpetaja Harald Tammuri teenimisaega. Ta ütleb, et austatud õpetaja on ristinud tema ja teisedki pereliikmed. Ristimine lükku­nud küll plaanitust edasi, sest tema sünniajaks sai sõja esimene päev.  Seos kogudusega on kestnud üle 55 aasta.  Inger Kraav ütleb, et tunnustus on ...

Diakon Urmas Saupõld võttis vastu elupäästja tunnustuse

Urmas Saupõld päästab inimelusid, seda ka piibellikus tähenduses. Erakogu. 112 inimese seas, keda tunnustati päästeteenistuse aumärgiga, on ka Valga praostkonna vikaardiakon Urmas Saupõld, kes sai Elupäästja III klassi medali. Urmas Saupõld, päästeameti Ida pääste­keskuse Jõhvi päästekomando päästja, naerab oma laia naeratust ja ütleb jutuajamise alustuseks, et elupäästmine on tavaline, ikka tuleb ette. Medal anti talle aga inimese päästmise eest Jõhvis toimunud ...

Helilooja Jüri Reinvere: elavate teoste isand

Saksamaal elav Jüri Reinvere ütleb, et praegune põlvkond välismaal elavaid eestlasi ei ole enam väliseestlased, sest ollakse pooleldi ju Eestis. Kristel Neitsov-Mauer. Helilooja Jüri Reinvere on ooperimaailmas tegija olnud juba ammu, kuid selle aasta jaanuaris tõusis tema täht rahvusvahelisel horisondil kindlasti veelgi kõrgemale, kui Regensburgis esietendus „Minona“.  Reinvere on tegelikult veel palju enamat kui helilooja – esseist, libretist ja inimesena lihtsalt ...

Aitäh, piiskop Einar!

Piiskop Soone oma kirikuvalitsuse kabinetis. Foto on tehtud pärast Eesti Kirikute Nõukogu elutööpreemia tunnustust 2017. aastal. Kätlin Liimets. Sel aastal pälvis EELK elutööpreemia emeriitpiiskop Einar Soone.  2017. aastal emerituuri siirdunud, ent jätkuvalt kuni selle ke­v­­­­a­deni pastoraalseminari juhatajana töötanud piiskop Soo­ne alustas tööd EELKs 1973. aastal Lüganuse koguduse ase­õpe­tajana. Ta on aastakümneid panustanud õpetaja, praosti, assessori, õppejõu ...

Ustavalt ametis pea 40 aastat

70. sünnipäeva tähistanud õpetaja Andres Mäevere peab kõige meeldejäävamaks teenimisperioodiks Eesti iseseisvumise aega. Kätlin Liimets. Võru kogudust 39 aastat teeninud ja Petseri kogudust hooldajaõpetajana teeniv Andres Mäevere tähistas nädalavahetusel 70. sünnipäeva. „Võru kogudus vajas kiiresti vaimulikku ja Andres Mäevere saadeti kuuks ajaks minu juurde õppele. Pidin ta kiiresti „valmis küpsetama“, ta elas meie pool, käisime iga päev kirikus ja harjutasime ...

Toomas Nigola teenib kirikut meediatööga

Toomas Nigola (vasakul) on oodatud külaline Eesti Kiriku toimetuses. Pildil intervjueerib teda toime­taja Rain Soosaar. Liina Raudvassar. Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola on üks neist EELK vaimulikest, kes lisaks teoloogilisele haridusele saab kirikut teenida ka oma teise eriala kaudu. Sel aastal tunnustas kirik teda meediapreemiaga. Toomas Nigola on nimelt lõpetanud ka Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ning kasutab omandatud teadmisi kiriku ...

Kirikuilma enfant terrible? Oh ei, andekas Jumala laulumees

Eerik Jõks, Tallinna Toompea Kaarli koguduse liige, sirutab tii­vad ja lendab oikumeeniliselt kon­fessioonide kohal. Urmas Roos. Mis oleks parim kingitus muusikateadlasele, laul­jale ja heliloojale Eerik Jõksile 50. sünni­päe­vaks? Kindlasti see, kui vaimulikud ja paljud tei­sedki avas­taksid ainulaadse võimaluse käia iga nädala nel­japäeval kell 17.30 Tallinna Kaarli kiriku keldris pühalaulu koolis. Lauluõpetaja Jõks lubab, et ta paneb IGA pü­hendunud inimese ...

Piiskop Philippe: pilk peab olema värske, aga juured sügaval

60. sünnipäeva tähistanud piis­kop Philippe Jourdan on veen­dunud, et kuulub meie maa ja rahva hulka. Kätlin Liimets. Rooma-Katoliku Kiriku Eesti apostellik administ­raa­tor piiskop Philippe Jourdan tähistas püha­päe­val, 30. augustil oma 60. sünnipäeva. Pärast mis­sat Tallinna Peeter-Pauli katedraalis toimus tema eluloo­raamatu esitlus. Piiskop Philippe on väga paljudele eest­las­tele sümpaatne. Väärikus ja vaoshoitus, Eesti­maa-ar­mastus ja eesti keele oskus teevad ...

Mõistus tuli südamele järele

Protsess on tulemusest olulisem, teab kirglik kalamees Kaido Saak, aga on siiski rõõmus, kui pärast tundidepikkust õngitsemist jääb konksu otsa pirakas haug ja kui pühendunud kogudusetöö toob kirikusse uusi huvilisi. Erakogu. 29. augustil 55aastaseks saa­nud Lääne praostkonna praost Kaido Saak ei lu­ba endast mõelda kui ala­ti aja­hädas olevast vai­mu­li­kust. „Praostiks saades ütlesin, et  ma  ei  taha muutuda ini­me­seks, kel­lel ei ole aega kellegi ...

Pärnu koguduse 12 õpetajat ja Pätsi käepigistus

Pärnu Eliisabeti koguduse 95aastane liige Koidula Tamm kannab endas suurt osa meie rahva ajaloost. Kätlin Liimets. Käokell tiksub külalislahkelt, aga aeg oleks justkui seisma jäänud. Istun südasuvises juulirahus Pärnu Eliisabeti koguduse liikme Koidula Tammega (95) tema õdusas kodus Pärnu Ülejõel, kus ta ka kõrvaltoas sündinud on. Laual on pitslina ja vaasis floksid, riiulil sinimustvalge küünal ja Kalevipoja kuju küljes kaks Vabadussõja ordenit: üks kuulus Koidula ...

Kindel on käia koos Lunastajaga

Anu Konks, kes on teeninud Sõrve kogudusi 1. oktoobrist 1997, võtab vastu õnnitlusi praost Anti Toplaanelt. Erakogu. Nii ütleb 16. augustil 65. sünnipäeva tähistanud ja peaaegu 25 aastat kirikus vaimulikuna teeninud Anu Konks.  Lõpetanud 1980 Tartu ülikoolis ajalooteaduskonna defektoloogina, puutus Anu Konks kokku lastekodudega, erivajadustega inimestega ja küsimustega, kuidas nad elus toime tulevad. Ta usub, et see oli peamine põhjus, mis viis teda haridusteed ...

Annely Neame: elusolemine on kingitus

Annely Neame’i käsi kaunistavad kristlikud tätoveeringud. Oma kätega ehitas ta Jumala õnnistusel hiljuti kasvuhoone. Kris Moor. „Elu on võimalus. Inglid kadestavad inimesi, kuna need saavad Jumalat kiita ja ülistada ning oma meelt parandada. Inglid saavad sõna kuulata. Inimene ei ole kunagi automaat, meil on valik. Inimene saab armastada oma ligimest ja Jumalat ning see on väga äge.“ Niimoodi määratleb elu mõtet inimene, kes on alati olnud Jumala ligi ja kes nüüd on ...

Ervinist, kes on leidnud õnne valemi

Simuna kiriku altari ees: (paremalt) Laine Peterson, Marika Toom, Ervin Pill ja Liidi Ting. Erakogu. Tänu Ervin Pillile on Ülem-Suetuki küla kirikul ees uued aknad ja uksed.  Et väljendada Ülem-Suetuki eesti kogukonna tänu lahkele annetajale, külastasid Eestis elavad esindajad Ervinit Simunas. Koosviibimisest võtsid osa ka misjonikeskuse juhataja õp Leevi Reinaru, kes aitas vahendada sihtotstarbelist annetust, ning Simuna õp Enn Salveste. Ervinile, kelle antud raha ...