Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Persoon kaasajast

Ruudi Leinus: mind on hoidmas Jeesuse ütlus ”otsige esiti Jumala riiki“

Ruudi Leinus (72) on Eesti Kirikute Nõukoguga (EKN) seotud olnud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (Eesti EKBK Liit) esindajana selle asutamisest peale. Töötab juba aastaid EKNi täitevsekretärina, kuid taastab ka Mähe baptistikirikut ja on selle pastor. „Mina julgen arvata, et EKN on üks vajalik organisatsioon,“ ütleb Leinus. „Juba valitsusega suhtlemine läheks igal konfessioonil eraldi raskeks. Meil on ikka palju ühiseid teemasid. Meie ...

Margit Nirgi: kõik on olnud Jumala arm

Tänavu möödub 50 aastat naiste ordinatsioonist EELKs. Vaimulikku teenimist Misso abikiriku jutlustajana alustanud Laine Villenthal ordineeriti koos Harri Reinuga õpetaja ametisse peapiiskop Alfred Toominga poolt 16. novembril 1967. Enne Eestit oli naisi ordineeritud Taanis (1948), Rootsis (1960) ja Norras (1961). Edakai Simmermann kirjutab Eesti Kiriku V meediakonverentsi kogumikus, et kuigi otsus naisi ordineerida tehti konkreetseid inimesi silmas pidades, oli see ...

Piiskop Andres Taul andis üle Välis-Eesti piiskopkonna juhtimise

1. aprillil läks Välis-Eesti piiskop Andres Taul emerituuri ning andis piiskopkonna juhtimise üle peapiiskop Urmas Viilmale. 3. aprillil toimus Torontos Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi koosolek, millest võttis osa ka peapiiskop Urmas Viilma, kes koosoleku alguses tänas emeriitpiiskop Andres Tauli pikaajalise ustava teenistuse eest eestlaste vaimulikul teenimisel ning andis üle EELK elutööpreemia. Koos konsistooriumi liikmetega arutati seda, kuidas korraldada ...

Ema Riccarda teenis kogu Eesti kirikute peret

Laupäeval, 8. aprillil tänas Eesti Kirikute Nõukogu kontserdiga Pirita kloostris selle kauaaegset ülemat ema Riccarda Ornelast tema sõpruse ja ustava teenimise eest Maarjamaal. Märtsist alates on kloostril uus ülem – ema Vimala Bindu. Musitseeris perekond Jõks: ema Liina (klaver), poeg Eerik (hääl) ja pojatütar Katariina (plokkflöödid). Kavas olid kloostriga seotud pühendusteosed pühalaulu repertuaarist ja Händeli sonaat plokkflöödile. Kontserdi lõpus kõlanud „Me täname ...

Maavanema tunnustus innustab

enemölder

21. märtsil, rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval tunnustas Põlva maavanem Igor Taro maakonna sotsiaaltöötajaid. Tänukirja sai ka Räpina koguduse hooldekodu juhataja Ene Mölder (pildil). Kuuendat aastat juhataja ametis olev Ene Mölder on tunnustusest liigutatud: „Olen teinud nii palju, kui olen osanud ja jõudnud. Ametnikud päästeametist, toidu- ja veterinaarametist või tervishoiuametist on ka kiitnud edusammude ja arengu eest. On tore kuulda, et ollakse rahul. See annab ...

Leevi Reinaru: misjonitöö on usaldamine

Praost Leevi Reinaru tähistab 7. aprillil 60. sünnipäeva. Eelmisel nädalal Kullamaal toimunud Lääne praostkonna sinodil andis peapiiskop Urmas Viilma Leevi Reinarule üle kuldristi. Kasvasid kiriku töötegijate Karl ja Endla Reinaru peres ning vaimulikuks ordineeriti sind 21-aastaselt. Praegu teenid Lääne-Nigula koguduse õpetajana ning Lääne praostina ja misjonikeskuse juhatajana. Millise pagasi kodust selleks kaasa said? Rannamõisa, Randvere ja Prangli koguduses, kus mu isa ...

Hinnatud vaimulik sai õpetaja õigused

Karula vaimulik Enno Tanilas (51) on üks viiest teenekast diakonist, kes 11. veebruaril õpetajaametisse ordineeriti. Tema introduktsioon toimus 17. märtsil Valga sinodi jumalateenistuse raames. Sellest võtsid osa piiskop Joel Luhamets ning rohkesti ametivendi ja kohalikku rahvast. Enno Tanilas läkitati 1992. aastal peagi pärast diakoniks pühitsemist Lüllemäele 20 aasta eest likvideeritud Karula kogudust taastama. 1997. aastal pühitseti II maailmasõja ajast varemetesse ...

Misjonär Kirsti Malmi elu on kui kaunis laul

50 aastat on ühtaegu vähe ja palju, ent samas verstapost, et oma elule tagasi vaadata ja selle üle mõelda. Detsembri lõpus oli juubelisünnipäev misjonär Kirsti Malmil, kes on Eestiga olnud seotud peaaegu poole oma elust. Jaanuari viimasel nädalavahetusel tähistas ta oma sünnipäeva Eestis. Arvatakse, et 50. verstapost on tähtis pöördepunkt ja selles vanuses saavutatakse vaimse arengu tipp, mistõttu vanas Kreekas ei antud kõrgeid ameteid sellest vanusest noorematele. ...

Randvere kogudusel uus juhatuse esimees

51 liikmesannetajaga Randvere kogudus Ida-Harju praost­konnas valis uueks juhatuse esimeheks Alo Tamme. 40 aastat pühendunult Randvere koguduses juhatuse esimehe ametit pidanud Urmas Kiviselg andis aasta alguses oma ameti üle Swedbankis protsessijuhina töötavale Alo Tammele (45). „Mul on nõukogude korra aegset kirikutööd isegi raske ette kujutada. Kindlasti ei tehtud seda aumärkide pärast. Tänu Urmas Kiviseljale on koguduse majanduslik elu olnud stabiilne ja korras,“ ...

Joel Luhamets: pean õppima elust mõnu tundma

19. märtsil saab Tartu Pauluse koguduse õpetaja piiskop Joel Luhamets 65 ja annab ameti üle nooremale ametivennale, poeg Kristjanile, kelle koguduse nõukogu valis õpetajaks möödunud aasta 13. novembril. Sünnipäeva eel ajame juttu Tartu Pauluse kirikus ja lepime kokku, et jääme sina-vormi juurde, olgu küll jutuajamine n-ö ametlik. Joeli nimi ei ole päris tavaline. Issand andis prohvet Joelile ülesande rääkida inimestele päästmisest. Kas vanemate nimepanek oli teadlik? Joel ...

Süvendada olemasolevat ja arendada teadustööd

Dr Ove Sander (46) seab teist korda EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektoriks valituna tulevikuplaane. Ove Sander: „Esmaseks sooviks ja palveks on, et usuteaduse instituut võiks veelgi paremini täita oma peamist ülesannet: anda kirikule ustavaid ja hästi välja õpetatud töötegijaid. Kuivõrd meie akadeemiline võimekus on suurenenud, siis saame suurendada oma teadus- ja arendustöö mahtu. Mõtted liiguvad sellelegi, et võiksime olla kirikule visionaarseks mõttekojaks, aidata ...

Kindlale kaljule rajatud eluhoone

Homme, 9. märtsil täitub Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetajal Mihkel Kukel 60 eluaastat. Eesti Kirik soovib talle kui ajalehe kolleegiumi pikaajalisele liikmele ja esimehele sünnipäeva puhul õnne. Lehelugejad loodavad, et oma tööd, mis ei piirdu ainult vaimuliku teenimisega Rapla kihelkonnas, jätkab õpetaja nagu seni õnnistatult ja tulemusrikkalt. Ajame juttu Rapla ruumika pastoraadi Inglisaalis, väljas langeb valgus juba kevadiselt, ehkki külmakraadid sunnivad parte ...

Katoliku kiriku pea näeb olulisima vaimuliku teemana igapäevast tööd noortes peredes

Pärast reformatsiooni on katoliku kirik olnud Eestis võrreldes protestantlike või õigeusu kirikutega vähem nähtav, kuid siiski pidevalt olemas. XX saj lõpul, ühes usulise taasärkamise lainega elavnes siin ka katolitsism. Isegi usuleiged eestlased teavad hästi Isa Philippe Jourdani tema avalike esinemiste, sarmika ja sõbraliku näo, Eesti Raadio „Ööülikooli“ jpm kaudu. Ta on elanud Eestis alates aastast 1996, on Eesti Vabariigi kodanik ja kahtlemata aina enam tuntud ...

Kindlameelne Avo Kiir

Iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril 65aastaseks saanud Iisaku koguduse õpetaja Avo Kiir, kes tähistas aasta alguses ka oma 30. ordinatsiooniaastapäeva, ei näe probleemi selles, kui vaimulik peale kogudusetöö on rakkes kohalikus omavalitsuses. Enda kogemustele toetudes leiab ta, et ordineeritu võib lisaks praosti ametile olla kogukonnale abiks ka vallavanemana. Avo Kiir on suutnud hoida tasakaalu võimu ja vaimu vahel, nõnda et olles samaaegselt kiriku- ja riigiameteis, pole ...

Ave Prints – mitmekülgsete annetega töötegija

Järvamaal tuli veerand sajandit tagasi Ambla koguduse juurde toona veel üsna nooruke Ave Prints. Tuli ja jäi. Ja mitte lihtsalt ei tulnud, vaid on võtnud endale vastutuse mitme valdkonna majapidajana. Nelja lapse ema Ave Prints (48), Ambla koguduse organist ja pühapäevakooliõpetaja, usub, et tema olemust – olla kõiges täpne ja põhjalik – on mõjutanud kunstiajaloolasest vanaisa Olev Prints, kes on uurinud Tartu Jaani kiriku skulptuuride värvikihte ja on üks, tänu kellele ...