Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikuelu

Meenutusi Haapsalu pühapäevakoolist

Ajaloo andmetel alustas pühapäevakoolidega Robert Rikes (1735–1811) Inglismaal Londoni lähistel 1780–1789. Rikes oli usklik mees. Nähes töölisasulates lapsi omapäi liikumas kasimatutena nii kehalises kui ka vaimses mõttes, tahtis neid koondada enda juurde, eriti pühapäeviti. Ta tahtis neid kasida, puhtaks pesta – algul ihu ja edasi ka hinge. Ilmselt sealt saigi pühapäevakoolide mõte, kogu pühapäevakooliliikumine alguse. Edasi kandus see mujale Inglismaale ja mujale ...

Ühispalve Balti riikide eest

100päevapalvet

Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) viimase aja tegemistest väärib esiletõstmist hiljuti lõppenud suuraktsioon „100 päeva palvet Eesti, Läti ja Leedu eest“. EEA on peamiselt vabakirikutesse kuuluvaid kristlasi, kuid ka vennastekogudusliku taustaga luterlasi ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on süvendada osadust eri konfessioonide vahel ning kuulutada ühiselt evangeeliumi. Kõnealune ettevõtmine korraldati koostöös rahvusvahelise misjoni- ja heategevusorganisatsiooni ...

Kirik on sisetööde ootel

Möödunud aasta 8. juunil nurgakivi saanud Mustamäe kirik on sisetööde ootel. Kui Mustamäe „karpide“ vahel võtan suuna valmiva kiriku poole, märkangi moodsa arhitektuuriga, ühe küljega taeva poole sirutuvat hoonet. Kohtume koguduse õpetaja Tiina Klementi ja SA Mustamäe Kirik juhatuse esimehe Taavi Turvasega. Üle silla Et tulevasse kirikusaali pääseda, läheme üle sümboolse silla, mis ühendab maist ilma taevasega. Püüan ruudukujulises ruumis ette kujutada, milline võiks see ...

Probleeme maailmale ei näidata

Missugune olukord valitseb koguduste muusikaelus, kui palju on kirikus organiste ja missugune ülevaade on olukorrast EELK Kirikumuusika Liidul, püüan uurida. Detsembris (Eesti Kirik, 13. detsember 2017) avaldasime kirikumuusika liidu (KML) juhatuse avaliku pöördumise, kus koguduste juhtorganitele tehti ettepanek väärtustada organistide tööd, paluti organistidele väärilist töötasu, töötingimuste parandamist ja oreli järjepidevat hooldust. Mure olukorra pärast on mõistetav. ...

Paavsti visiidi ametlik koduleht on avatud

Alates 2. aprillist on paavst Franciscuse Eesti-visiidi ametlik koduleht avatud. Koduleht asub aadressil www.paavsteestis.ee ja on praegu avatud eestikeelsele lugejale, hiljem lisanduvad inglise ja vene keel. Paavst Franciscus külastab Eestit teisipäeval, 25. septembril. Äsja avatud koduleht pakub jooksvat infot visiidi kohta ning tutvustab katoliku kirikut ja paavst Franciscust. Kodulehte avades näeme naeratavat ja rahvast õnnistavat paavsti ning saame teada, et paavsti ...

Kogudus avas külalistemaja kiriku kõrval

Juba kuu aega on Kadrina koguduse ajaloolises leerimajas avatud Püha Katariina külalistemaja, mis pakub teelisele mõõduka tasu eest õdusa äraolemise. „Kõik algas sellest, et Saksa Lunastaja kogudus otsis kohta oma väljasõitude jaoks maale, aga mitte kaugele Tallinnast. Kadrina näis väga hästi sobivat – kõigest tunnike sõitu ja kohal,“ annab koguduse värskest ettevõtmisest aru õp Meelis-Lauri Erikson. Tänu Saksa Lunastaja koguduse juhatuse esimehe Frank Borchersi ...

Teel kiriku uue lauluraamatu poole

EELK piiskopliku nõukogu liturgiakomisjoni ning EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni ühine sümpoosion vaagis uue kavandatava lauluraamatuga seonduvat. Koosolek toimus 10. aprillil Tallinnas ja seda juhtis assessor Marko Tiitus. Algus- ja lõpupalve pidas piiskop Tiit Salumäe. Arutelu käigus leiti, et psalmide kasutamine lauluraamatus on oluline, kuid samas tuleb arvestada lauluraamatu mahuga. Et maht liiga suureks ei läheks, tuleks esialgu piirduda pühapäevade ...

Rootsi praostkonna sinod

Järjekorras juba 60. EELK diasporaa-piiskopkonna Rootsi praostkonna sinod toimus 7. aprillil Stockholmi Eesti Majas. Võõrustajaks oli sel aastal Stockholmi kogudus. Kohale olid tulnud saadikud või esindajad kõikidest praostkonna kogudustest. Sinodist kavatses osa võtta ka diasporaapiiskop Tiit Salumäe, kuid ootamatute tööülesannete tõttu sai ta osaleda  vaid lõpujumalateenistusel. Tavapäraselt avas sinodi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu tervituse ja avapalvusega. Oma ...

Saarde kirik ostis soojuskiirguri

soojuskiirgur

Mullu detsembris ostis Saarde Katariina kogudus Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) toel kiriku kütmiseks tõhusa ja säästliku Weltemi infrapuna-soojuskiirguri (fotol). Kütteperioodil teeb paljudele kogudustele muret külm kirikuruum. Lahenduseks võib olla kolimine talvekirikusse või käärkambrisse, ent aeg-ajalt on vaja ka külmal ajal kirikusaali kasutada. Puuküttega ahjude, Bullerjani ahjude ja elektri- või gaasikütte kõrval on mitmed kogudused leidnud, et just ...

Üleskutse elada Jeesuse jüngrina

Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverentsil 8.–13. märtsil Arushas Tansaanias vastu võetud üleskutse Elu Vaimus: üleskutse muutuvaks ja muutvaks jüngrina elamiseks Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverents toimus Aru­shas Tansaanias 8.–13. märtsini. Konverentsil osales üle 1000 misjoni- ja evangeliseerimistööga seotud inimese, kes esindasid erinevaid kristlikke traditsioone kõikjalt maailmast. Tähistasime rõõmuga ...

Ülestõusmisevangeelium kõlas kirikutornist

See ei olnud mingi aprillinali, vaid tõsine rõõm, mis Pindi kirikusse 1. aprillil tavapühapäevast rohkem kirikulisi tõi. Isegi nõnda palju, et vahetult enne teenistust kiriku juurde jõudes oli raske autole parkimiskohta leida. Kui vanasti andsid lasipuu juurde jäetud hobused märku koguduse suurusest, siis tänapäeval on autode arv tunnistuseks pühakotta jõudnutest. Sarnaselt teiste maakogudustega tullakse ka Pindi Jaani kirikusse lisaks lähiümbrusele kaugemaltki. Just ...

Läti kirikuelu pakub kõneainet

Rubenis_ja_Vanags copy

Viimasel ajal on mitmed Läti kirikuelu sündmused pälvinud laiema avalikkuse tähelepanu. Enamasti on see olnud seotud üsna vastuoluliste teemadega. Vastuoluline konventsioon Näiteks ebaõnnestus konservatiivsete kirikutegelaste tegevuse tagajärjel Lätis naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemiseks sõlmitud nn Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise katse. Seejuures olevat olulist rolli mänginud Riia roomakatoliku kiriku piiskopi Zbigņevs Stankevičsi kohtumine ...

Tööd Raadi kalmistul jätkuvad

Tartu Raadi kalmistu edelaküljel Kalmistu tänava ääres remonditakse idamaist kabelit. Mitu aastat on töömehed olnud usinalt ametis 1773. aastal asutatud Tartu Raadi kalmistul, remontides sealseid kabeleid. Neid on lisaks leinamajale kokku kuus. Eks see on ka loomulik, sest kalmistu, mis 2004. aastal arvati Euroopa tähelepanuväärsemate kalmistute hulka, võiks olla igati väärt oma tiitlit. Viimastel aastatel on remonditud leinamaja, Telleri kabelit (1794) ja Uspenski ...

Suur nädal

Suur neljapäev Suur neljapäev kõneleb Jeesuse viimasest söömaajast jüngritega. Söömisel on kõigis kultuurides oluline roll. Tähistame eestlastena laua ääres nii lapse sündi kui pereliikme lahkumist selle maailma teedelt. Pidulikult einestame kõigil suurematel tähtpäevadel: jõuludel, jaanipäeval ja kodumaa sünnipäeval. Iisraeli rahval oli samuti olulisi söömisrituaale. Paasasöömaaeg meenutas juudile põgenemist Egiptuse orjusest. Siis söödi paasatalle ürtidega ja pruugiti ...

Kirikumuusiku töö vajab väärtustamist

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul 2. märtsil hinnati lõppenud 2017. aastat väga töiseks, mil arvukad kontserdid, heliloomingu konkurss, vaimulik laulupäev, konverents, nootide avaldamine ja paljud teised ettevõtmised suurepäraselt õnnestusid. Ent muusikute tööl on ka varjukülg. Assessor Marko Tiitus viitas sõnavõtus mõnele märksõnale: lõppenud on suurte tähtpäevade – Maarjamaa 800, reformatsioon 500 ja EELK 100 – tähistamine, järgnevad töisemad ajad. Üheks ...