Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kuressaares ühtses palvemeeles

Kuressaare linnuse kapiitlisaalis istusid ühises palveosaduses erinevate uskkondade, omavalitsuse ja riigi esindajad. Erakogu. Saaremaad külastanud rahvastikuminister Riina Solman osales peakõnelejana Saaremaa valla palvushommikusöögil, mille teemaks oli „Armastame elu“. Kuressaare linnuse kapiitlisaalis toimunud palvushommikusöögi eesmärgiks oli kutsuda eri konfessioonide esindajad ühe laua taha koos riigi ja kohalike omavalitsuse juhtide ning avaliku elu tegelastega ...

Kiriku liikmeskonna muutumise aastakümned

Mõttevahetus Paljude põnevate päevapoliitiliste teemade kõrval kipub sageli ununema kiriku roll maailmas ja misjonikäsk, kus öeldakse, et tehke jüngriteks kõik rahvad. Seega näitab kiriku liikmeskonna suurus, kuidas kirik saab hakkama misjonikäsu täitmisega oma ühiskonnas. Millised on aga liikmeskonna määratlemise reeglid?  Üks on rahvaloendus, mille kohaselt luterlaste hulk 15aastaste ja vanemate inimeste hulgas langes aastal 2000 loendatud 152 237 ...

Virumaal koguneti sinodikoosolekuks veebis

Sinodiliikmed kõik koos ühel arvutiekraanil. Tiit Salumäe. Oktoobrikuu 22. päeval toimus Viru praostkonna sinod üle interneti. Kevadel Ilumäe koguduses toimuma pidanud kokkusaamine oli lükatud sügisesse. Viru praostkonnal on tavaks olnud sinod kokku kutsuda kaks korda aastas – kevadel korraline sinod kuskil praostkonna kirikus ja siis veel sügisene nn praostisinod tema teenitavas Rakvere koguduses. Sel erilisel aastal toimus vaid üks sinod, kus päevakorras peamiselt ...

Usuisa uuendatud mälestustahvel õnnistati

Piiskop Tiit Salumäe Martin Lutheri mälestustahvlit õnnistamas. Keila Leht. Usupuhastuspühal seati Keila lähistel Kumna teeristis siin asunud Martin Lutheri ausamba jalamile 2010. aastal rajatud ja nüüd uuenduskuuri läbinud mälestustahvel tagasi oma kohale. Õnnistades tahvlit sõnastas piiskop Tiit Salumäe lootuse, et juba paari aasta pärast on samas paigas taas Martin Lutheri massiivne, enam kui kuus meetrit kõrge mälestussammas, mis 1862. aasta usupuhastuspühal (vana ...

Väike-Maarjas mälestati metsavendi

Praost Toompuu õnnistab mälestustahvli metsavendadele. Tahvli avavad minister Raivo Aeg ja Virumaa endise metsavenna Martin Tamme vend Kaljo Tamm. Tauno Toompuu. Okupatsiooniaastatel end metsas varjanud ning võõrvõimule relvaga vastupanu osutanud meeste ja naiste mälestuseks korraldati 31. oktoobril Väike-Maarjas teemapäev, mille osaks oli ka teenistus kirikus. Kirikusse oli metsavendluse ajaloo päeva puhul kogunenuid arvukalt. Seoses usupuhastuspühaga tuletas Viru ...

Koroonakriis kirikuelu muutmas

Õpetaja Anne Burghardt vahendab Luterliku Maailmaliidu Euroopa regioonide kirikujuhtide konsultatsioonidel kõneldut, kuidas maailm koroonaviirusega toime tuleb. Arhiiv. COVID-19 epideemia on toonud Euroopa kirikutele nii argiraskusi kui uusi teoloogilisi probleeme. Epideemiaga seonduvat arutati muude küsimuste seas ka Luterliku Maailmaliidu Euroopa regioonide kirikujuhtide konsultatsioonidel, mis leidsid aset internetis. EELK poolt osalesid neil peapiiskop Urmas ...

Dolores Hoffmann: ja valguse värvilise panen ma igasse vitraaži

Dolores Hoffmann võtab vastu õnnitlusi Tallinna Jaani koguduse õpetajalt Jaan Tammsalult.3 x Meeli Küttim. Eelmise aasta juunis lõppes Tallinna Jaani kiriku vitraažikavandite konkurss. Konkursi tingimuseks oli, et vitraažid oleksid maksimaalselt valgust läbilaskvad ja et neil kujutataks Jaani kiriku nimepühaku Johannese evangeeliumi neid lugusid, mida teistes evangeeliumides ei ole.   Konkursile tuli esitada kahe akna kavandid, teemadeks Kaana pulm ja Samaaria ...

Uudiseid praostkondadest

Järva praostkond Käru kirik sai 160-aastaseks Otsekui sünnipäevakingiks sai selle suve ja sügise jooksul tehtud tööde tulemusel vahetult enne 160. aastapäeva korda Käru kiriku välisilme (fotol). Ajahamba poolt oluliselt kahjustatud puidust aknaraamid renoveeriti; lagunenud voodrilauad vahetati uute vastu ja osaliselt kahjustatud lauad renoveeriti; kiriku pea­uks koos käärkambri uksega renoveeriti ning kirik värviti.   „Algul oli uus värv ikka päris ...

Inimene on iseenda võimalus …

Konverentsi üks osa oli mõttetöö teemade järgi jaotatud rühmades. Arutlemas Randar Tasmuth (paremalt), Annely Neame, Piret Riim ja Jaan Lahe. Tia Vene. 22. oktoobril koguneti usuteaduse instituudis konverentsile „Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel“.  Konverentsi avas usuteaduse instituudi rektori kt Marko Tiitus videotervitusega. Kõneleja viitas Luuka evangeeliumi 10. peatükile, mille järgi Jeesus läkitas kahekaupa jüngreid ...

Väikerühmad – koguduse kasvulava

Usuteaduse üliõpilane Tia Vene jutustas kahest tähendusrikkast, väga erinevast väikerühmast oma kristlaseteel. Samuel Markus Reinaru. 14. oktoobri õhtuks kutsus EELK Misjonikeskus Pirita kloostrisse minikonverentsile koguduse väikerühmatöö huvilisi.  Et väikerühmadel on võtmeroll lähedaste suhete tekkimisel koguduseliikmete vahel, tuli välja igast sõnavõtust: isik­likest tunnistustest kuni pea­ette­kandeni religiooni­sot­sio­loog Liina Kilemitilt. Juba teist aastat ...

Jumala kirkuse näitelava

Ettekannet peab Tiina-Erika Friedenthal. Toomkoguduse arhiiv. Kuigi toompäevi sel aastal oktoobrikuus ei peetud, toimus siiski traditsiooniline toomkonverents. Kakskümmend aastat on Tallinna toomkogudus oktoobrikuus koos erinevate partneritega pidanud toompäevi, mis on väldanud kogu nädala. Näiteks eelmisel aastal tehti seda koos 700. aastapäeva tähistanud toomkooliga pealkirja all „Kool ja kirik käsikäes“. Peeti ka traditsioonilist konverentsi. Sel aastal oli ...

Kose kiriku pasunakoor teeb head misjonitööd

Kose kirikus koos koguduse õpetaja Kerstin Kasega. Tiit Palgi. Väheste seas Eestis saab Kose kogudus Ida-Harju praostkonnas rõõmu tunda päris oma pasunakoori üle, kes tegevuse 20. aastapäeva tähistamiseks esines 4. oktoobri jumalateenistusel Kose Püha Nikolause kirikus ning pärast kiriklikku osa võttis pastoraadi saalis vastu õnnitlusi ja sõi koos külalistega pidutorti. Juba tunnike enne teenistuse algust võis kirikust mööduja kuulda võimast puhkpillimuusikat – ...

Soe vastuvõtt soojas kirikus

Piiskop Luhamets pühitseb Rõuge Maarja koguduse uue küttesüsteemi. Kätlin Liimets. Pühapäeva pärastlõunal 290-aastases­se Rõuge Maarja kirikusse sisenedes võis tunda õhus soojust. Unistus köeta­vast kirikust on teoks saanud. „Rõuge kirikus ei oota teid mitte üksnes soo­ja südamega kirikuõpetaja, vaid ka soo­jad pingid,“ kõlas kutsuvalt lubadus Rõu­ge koguduse juhatuse liikmelt Indrek Hun­dilt. Nõnda see ka oli. Kes varem sügisel Rõu­ge kirikus on viibinud, märkasid ...

Palvetada rännates ja rännata palvetades

Varahommikul alustasid palverändurid Hiiumaal teekonda vihma trotsides. 2 X erakogu. Küllap palvetas umbes 30 palverändurit 5. septembri, oma rännakupäeva vara­hommikul Kuriste Haridus­seltsi algselt õigeusu kooli­majaks ehitatud hoones Hiiumaal pingsalt, kui äratus­kellaks oli meeletu vihma­mürin vastu vastset plekk-katust. Palved kandsid vilja. Vihmalimiit sai juba hommi­kul täis ja ilm oli kogu umbes 25-kilomeetrise palve­teekonna ajal igati sobiv. Oodatud ja ...

Kullamaal teeninud vaimulikud on jätnud sügava jälje

Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe (paremal) ja piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson Kullamaal Heinrich Gutsleffi mälestusmärgi juures.2 x erakogu. Tänavuse piibliaasta äramär­kimiseks peeti Kullamaal jär­jekordselt piiblipäeva. Aastaid on Kullamaal tähis­tatud piiblipäeva. On ju seal tegutsenud vaimulikud Heinrich Göseken (pastor aastatel 1641–1681), kelle põhitööks vaimuliku ame­ti kõrval oli eesti keele grammatika ja sõnastiku välja­andmine, ja ...