Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Inglismaa kirikueluga tutvumas

Eesti vaimulikud Briti parlamendi ülemkoja hoones. Hoonet tutvustas neile ülemkoja liige Rochesteri piiskop James Langstaff (keskel). Erakogu Grupp EELK vaimulikke käis tutvumas kirikueluga Inglismaal Rochesteri piiskopkonnas. Porvoo osaduskonna kaudu on EELK-l altari- ja kantsliosadus muu hulgas Briti saarte anglikaani kirikutega. EELK partneriks Inglise kirikus on saanud Rochesteri piiskopkond. Vastavalt 2016. aastal Rochesteri piiskopi James Langstaffi ja meie ...

Koos õdedega palvetan oma teel

Naiste palvepäevaks oli moodustatud projektkoor, et ka lauluga pöörduda Kõigekõrgema poole.  Rita Puidet   Läinud laupäeval oli ülemaailmne naiste oikumeeniline palvepäev. Palvetama koguneti ka Nõo kirikusse, kus oli vähemalt seitsme koguduse naisi. Juba enne algust oli pühakoda saginat täis – kes harjutas viiulimängu, kes tõi suupisteid lauale, harjutas kooslaulmist, kirikumees aga lisas bullerjani ahju halge, et osagi külmast kirikust soojaks saada. ...

Ilmus uus postmark Eesti kirikute sarjas

Postmargil on Paldiski Nikolai kirik. Eesti kirikutele pühendatud postmarkide sarjas ilmus 27. veebruaril Paldiski Nikolai kiriku postmark. Margi on kujundanud tunnustatud margikunstnik Riho Luuse, kes on ka teiste kirikutele pühendatud postmarkide autor. Paldiski Nikolai kiriku postmark on mõeldud Eesti-siseseks saatmiseks nominaaliga 0,65 eurot. Mark on trükitud trükikojas Vaba Maa ning selle tiraaž on 25 000. Koos postmargiga ilmus ka esimese päeva ümbrik. ...

Kiili vald märkas ja tunnustas Jaane Lendi

Töö sunnib Jaane Lendi ka laaduri rooli. Erakogu Jüri koguduse nõukogu liige ja vennastekoguduse eestseisuse liige Jaane Lend on pälvinud Kiili valla tänukirja. „Kiili on küll väike vald, aga meie suurepärased inimesed ja tugevad kogukonnad teevad meie valla suureks ja tugevaks,“ ütles vabariigi aastapäeva kõnes Kiili vallavolikogu esimees Merje Einmann, võib lugeda Kiili valla lehest.Teiste seas ei jäänud märkamata Nabala palvemaja uue kõrvalhoone ehitus, mis sündis ...

Kogudus avas külalistele pastoraadi uksed

XIX sajandil ehitatud Maarja-Magdaleena pastoraadis on ruumid nii kogudusele, rahvamajale kui rahvaraamatukogule.  The Prince of Tartu, Vikipeedia Maarja-Magdaleena kogudus korraldas 1. märtsil oma pastoraadis avatud uste päeva, et tähistada uue küttesüsteemi valmimist. Koguduse õpetaja Aivo Prükk selgitas Eesti Kirikule, et varem köeti kogu maja ahjude abil, nüüd aga seati üles radiaatorid ning keldrisse ehitati puiduga köetav keskküttekatel. Selle testimisperiood ...

Üheskoos ollakse inimeste teenistuses

Alates detsembrist toimuvad Viimsi kirikus teisipäeviti katoliku missad. Viimsi alevikus elab kaks ja pool tuhat inimest, keda vaimulikult teenivad kohalik luteri kogudus ja vabakogudus Haabneemes. Vallas on pühakodasid rohkem, needki kuuluvad luteri kirikule. Möödunud aastal pöördus katoliku piiskop Philippe Jourdan kirikuvalitsuse poole palvega pidada Viimsi kirikus regulaarselt katoliku missat. Siis ei pea inimesed nädalasiseseks teenistuseks katedraali minema. ...

Võimusuhted vastuolusid põhjustamas

Kirikuvalitsemise küsimused on praegu aktuaalsed mujalgi Euroopas, kusjuures katoliiklikes riikides on selleks iseäranis ainet andnud paavst Franciscuse „klerikalismi“ kritiseerivad sõnavõtud. Järgnevalt refereerin Euroopa ühes religioosseimas riigis Poolas toimuvat debatti sealsele ajakirjandusele toetudes. Võimu pahupool Katoliiklusele omane hierarhiline ülesehitus ja autoritaarne juhtimisstiil on nimelt eriti sügavalt juurdunud just sellistes konservatiivsetes riikides ...

Eestlaste kogudus USAs tähistas 70. aastapäeva

Los Angelese koguduse juhatuse esimees on 30 aastat olnud Heino Nurmberg. 2002. aastal Los Angelese kogudust külastades Sirje Semm pildil koos Rein Neggo (vasakul) ja koguduse liikmest muusiku ning arhitekti Jaak Kukega (piiskop Jakob Kuke poeg). 2 x Erakogu Los Angelese eestlaste kogudus on üks suuremaid, kui mitte suurim Ameerika Ühendriikides.Kogudus tähistas 8. märtsil asutamise 70. aastapäeva jumalateenistusega, kus teenis koguduse õpetaja Enn Auksmann ja ...

Koguja leiab elu mõtte osaduses Jumalaga

„Tühisuste tühisus,“ ütleb Koguja, „tühisuste tühisus, kõik on tühine!“ Koguja raamatus kordub sõna „tühisus“ sageli. Kui raamatut kiiruga lugeda, võib tekkida tunne, et elul puudub mõte ja see on tühine. Ometi oleks see vale arvamus. Koguja raamatu võti pole mitte elu tühisust näitavates peatükkides, vaid nendes salmides, kus Koguja viib lugeja igaviku äärde. Kui Issanda kartus kirgastub, siis naaseb taas elu mõte. Kes on Koguja? Koguja raamat on üks Vana Testamendi luule- ...

Eesti Kiriku lugejatega ja tegijatega koos elatud elu

Eesti Kiriku toimetuse tänane pere astub lehe taas­ilmumise 30. aastapäeval teie ette oma näo ja ülilühikese mõttega, mis püüab kinni ühe hetke või paarkümmend aastat.  Kaido Soom, teoloogiline konsultant, Eesti Kirikus 2008. aastast: Vahel tekib tunne, et meie ajalehel on vähe lugejaid. Selle kummutas õhtu, mil mulle tuli külla sõber, kes töötab Omnivas (Eesti Post). Nähes laual lebamas ajalehte Eesti Kirik, kortsutas ta kulmu ja küsis: „Ka sina loed seda?“ Ma ...

Uudiseid praostkondadest

Tartu praostkond Äksi pastoraadis on ideaalne korraldada laagreid. Äksi ja Kursi koguduse arvnäitajad on stabiilsed Äksi koguduse õpetaja Esa Pekka Luukkala, kes on ka Kursi koguduse hooldajaõpetaja, kinnitab teenitavatest kogudustest ülevaadet tehes, et head näitajad kaaluvad halvad üles: „Olles äsja koostanud nõutavad sõnalised aruanded, oli hästi näha, et mõlemas koguduses jäid arvnäitajad samaks ja sellest on mul vaimulikuna muidugi väga hea ...

Saue kogudusel seisab ees kiriku ehitus

Koguduse ansambel laulmas kirikutoas. Keskel Juha Väliaho, vasakul istub õp Matthias Burghardt. Saue koguduse arhiiv EELK noorim kogudus tegutseb aktiivselt ja valmistub kirikut ehitama. Luterlikku kirikutööd alustati Tallinna külje all asuvas rohkem kui 5000 elanikuga Saue linnas 2012. aastal. Esialgu tegutseti Keila koguduse tiiva all. Iseseisev Saue Pauluse kogudus asutati 18. oktoobril 2018 ja võeti 25. novembril kirikukogu otsusega vastu EELKsse. Ülehomme ...

30 aastat Eesti Kongressi avaistungist

Eesti Kongressi ja kodanike komiteede liikmeid ning kõiki huvilisi oodatakse 7. märtsil kell 12 Estonia kontserdisaali, kus tähistatakse Eesti Kongressi 30. aastapäeva kontsertaktusega „Rahva vabadus“.  Sissepääs teemapäevale on prii, korralduse hõlbustamiseks oodatakse oma osavõttu eelnevalt registreerima aadressil aktus@eestikongress30.ee. Kõnelevad president Kersti Kaljulaid, Eesti Komitee esimees 1990–1992 Tunne Kelam ja peaminister Jüri Ratas. Päevakohase ...

Harkujärvel pakutakse head teed

Esimesel teevikuõhtul pakub Avo Üprus külalistele Hiina teesorti Po Erh.  Kirikusaali ülesseatud riiulitel ootavad raamatud lugejaid. 2 x Koguduse arhiiv Harkujärve kogukonnakirikus ühendati vabariigi 102. aastapäeva ja koguduse teise sünnipäeva eel raamatud ja tee. „Kui mitmes koguduses pakutakse kirikukohvi ja Pilistveres töötab suviti kohvik Ingel, siis Harkujärvel kutsutakse kirikuteele ja avatakse selleks lugemistoaga teevik,“ selgitas koguduse õpetaja Avo ...

Eesmärgiks veatu emakeel

Kui märtsis 1990 hakkas Tartus taas ilmuma kirikuleht, siis kaks aastat hiljem asutati õpetaja Eenok Haameri eestvõttel Tartu Teoloogia Akadeemia. 1995 lisandus akadeemia õppekavva kristliku meedia ja noorsootöö eriala. Koostöö kahe eripalgelise, ent ühise eesmärgi nimel töötava asutuse vahel sai uue sisu. Rektor emeeritus Eenok Haamer ütleb, et juba akadeemia asutamise ajal oli plaan avada kristliku meedia eriala, sest tema eesmärk oli kasvatada põlvkond ...