Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Suvisteks toome kased kotta

Nelipühade – ristikiriku sünnipäeva – üldtuntud nimeks on suve saabumise ootusest suvisted, aga pühade tähistamise sisu järgi on tuntud ka rahvapärased nimetused kasepühad, kiigepühad, karjasepühad, karjalastepühad.  Lapsepõlvekodust on mul hästi meeles, et nii nagu jõuludeks toodi kuusk tuppa, ehiti kevadel kodu suvistepüha kaskedega. See oli ikka nii, et laupäeva hommikupoolikul võttis isa lapsed metsa kaasa ja koju naastes oli igaühel oma kasepuu maad mööda järel ...

Eesti koguduste elust Rootsis

Eesti Seenioride Kodus Stockholmis elanike soovil jumalateenistusi ja palvusi praegu ei toimu, sest Rootsi senised kogemused on näidanud, et just vanurid on kõige suurem riskigrupp. Liina Raudvassar. Stockholmi eesti koguduse õpetaja Tiit Pädami sõnul ei keela Rootsi peaepidemioloog jumalateenistuste pidamist riigis, küll aga teevad seda mõnede piiskopkondade piiskopid. Kuidas Rootsis koroonaviirust käsitletakse ja avalikku elu korraldatakse?  Tiit Pädam: ...

Sõduritel oma netikabel

Välimissa, mille kaplan Peeter Paenurm pidas Kevadtormi raames, on järelvaadatav sotsiaalmeedias Facebooki leheküljel „Tapa sõdurikabel“. Marina Loštšina. Sarnaselt mitmete kogudusevaimulikega ning üldkiriklike algatustega avas ka sõjaväevaimulik Peeter Paenurm eriolukorra ajal Facebookis lehekülje „Tapa sõdurikabel“, mis liidab kaitseväelased kirstlikku osadusse. „Kriis pani otsima uusi lahendusi ka kaitseväe oludes. Suurel nädalal seisin küsimuse ees, kuidas pühade ...

30 aastat ajakirja Teekäija taasilmumisest

EEKBKL ajakiri Teekäija on taas ilmunud 30 aastat. Mullu möödus Eesti EKBK Liidu häälekandja Teekäija taasilmumisest 30 aastat.  1989. aastal Bit rotaprindist tulnud esimese numbri tiraaž oli 2000 ja seda levitati kogudustes tasuta. Sinimustvalge esikaanega rariteedis oli 10 artiklit, millest enamik oli riigipoolset trükiluba oodanud juba viis aastat (Eesti baptismi 100. aastapäevast saadik). Kuldseid sõnu oli kogunenud palju ja fotod mahtusid alles teise aastakäigu ...

Petseri kogudus sai kalmistu korrastamiseks toetuse

Kahe Vabadussõjas hukkunud eestlasest sõduri hauatähised Petseri kalmistul. Kätlin Liimets. Riik on eraldanud oma eelarvest 5000 eurot Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunud kaasmaalaste haudade hoolduseks kontrolljoone taga asuva Petseri kalmistul. Lepingu täitmise eest vastutab Petseri koguduse hooldajaõpetaja Andres Mäevere. Eelmine aasta oli Petseri luterlikul kogudusel keeruline, sest küsimuse all oli 1926. aastal eestlaste ehitatud Petseri Peetri kiriku ...

Euroopas avatakse kirikuid

Politsei takistamas ebaseadusliku jumalateenistuse pidamist Põhja-Itaalias Gallignanos. Youtube. Epideemia taandudes on ka teistes Euroopa riikides kõneaineks saanud avalike jumalateenistuste taaslubamine. Suurbritannias ja Prantsusmaal ei kiirusta võimud siiski veel kirikuid avama, sest varasemalt on usulised kogunemised viiruse levimisele kaasa aidanud. Ka lõunanaabrite juures Lätis ei ole avalike jumalateenistuste pidamine veel lubatud. Meedias on olnud aga ...

Pühade andide vastuvõtmine

Mattias Palli õigeusu kirikus armulauda jagamas. Internet. Kuidas on Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus epideemiaohu tingimustes korraldatud armulaua jagamine ning milliseid ettevaatusabinõusid nakkuse leviku vältimiseks tarvitatakse? Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Mattias Palli:  Püha armulauda jagatakse praegusel ajal vaid vähestele, tegelikult murdosale kiriku liikmetest. Lauljad, kirikuteenrid ja ehk mõni muu inimene (nagu vaimuliku abikaasa vms), ...

Aktiivne Saku kogudus eriolukorras

Maski kandev õpetaja Magne Mølster suurel neljapäeval sõitmas koguduse liikmetele armulauda jagama. Erakogu. Eesti Kirik uuris, kuidas on eriolukorraga kohanenud mullu 18. juunil oma kirikule nurgakivi pannud 2013. aastal asutatud 125 liikmega Saku Toomase kogudus. „Ehkki esmapilgul teevad piirangud elu ebamugavaks, on uusi oskusi õppides kõik võimalik,“ ütles telefoniusutluses Saku koguduse abiõpetaja Magne Mølster. Kogudus on päris kenasti uues olukorras hakkama ...

Kirik sai ikkagi 270-aastaseks, sõltumata kriisist

Kiriku ehitus kestis pea kolm aastat. 1747. a võttis raad meistritelt töö vastu. Sündmust märgib peaukse kohal seisev kiri Anno 1747. Arhiiv Pärnu Eliisabeti kirik sai 270-aastaseks. 29. märtsile planeeritud pidustused jäid eriolukorra tõttu ära, sündmust loodetakse tähistada sügisel. Koguduse kodulehe andmeil pühitseti Pärnu Eliisabeti kirik 29. märtsil 1750. 1741. aastal eraldati Vene keisrinna Jelizaveta Petrovna käsul riigikassast 8000 rubla uue luterliku kiriku ...

Kogudused on kogukonnale toeks

Kõpu kogudus Viljandi praostkonnas on heades sidemetes kohaliku omavalitsusega. Selles veendus ka peapiiskop Urmas Viilma õpetaja Hedi Vilumaad, kogudust ja kogukonda külastades eelmise aasta sügisel. Kätlin Liimets Põhja-Sakala valla elanikel aitavad kriisiaja raskustega toime tulla vald ja kogudused ühiselt. Viljandimaa põhjaosas asuva Põhja-Sakala vallavanem on kohaliku Pilistvere koguduse vaimulik Hermann Kalmus. Valla piires tegutsevad veel kaks EELK kogudust: ...

Piibliselts on olemas ka kriisiajal

Eesti Piibliselts teeb ka kriisiajal tööd ja on inimeste jaoks olemas. Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson on ka eriolukorras optimistlik ja ütleb, et selts oli ootamatusteks valmis. Seda tänu moodsatele tehnoloogilistele lahendustele. Siiski on piibliseltski pidanud eriolukorra tõttu ära jätma konverentsid, kohtumised, näitused ja see on kaasa toonud annetuste vähenemise. Ka ei pääse inimesed raamatupoodi Piiblit või mõnd muud piibliseltsi väljaannet ...

Paide kirikus varjul olnud maalid saavad avalikuks

Paide kiriku käärkambris asuv kodualtar viidi restaureerimisele. Koguduse arhiiv Teade, et Paide kirikus asuv kodualtari retaabel koos maaliga läks restaureerimisele, andis põhjust teemaga tegeleda. Üllatus oli aga suur, kui selgus kirikus asuva mõlema maali unikaalsus. Paide kirik on läbi teinud suure remondi ja olen isegi seal käinud nii sel ajal, kui põrand oli üles võetud, kui lõpuks tänujumalateenistusel. Kogudus on näinud palju vaeva ja praegu kogudust teeniva ...

Esimene elektrooniliselt toimunud sinod peeti Lääne-Harju praostkonnas

Arvutiekraanil praost Jüri Vallsalu Hageris. Oma kodukontoris Tartus peab temaga vestlust Kätlin Liimets (ei ole pildil). Kätlin Liimets 17. märtsil Keilas toimuma pidanud Lääne-Harju praostkonna sinod jäi COVID-19 viiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorra pärast ära. Praostkonna sõnalise ja majandusaruande kinnitasid saadikud elektrooniliselt. Enne sinodite hooaega välja kuulutatud eriolukord pani märtsi keskele planeeritud praostkondade esindusorganite ...

Leeriõpe toimub ka eriolukorra ajal

Aegumatu klassika: Toomas Pauli leeriõpik “Maise matka poolel teel”. Eriolukorra avalike kogunemiste keeld on kogudused pannud otsima virtuaalseid võimalusi, kuidas oma elu korraldada. Eesti Kirik uuris, millised lahendused on leitud leeriõppele. Virtuaalset leeriõpet on kasutatud ka varem, näiteks kui kogudusega liituda soovija elab välismaal või riigi teises piirkonnas. Sellist õpet on Skype’i vahendusel andnud Stockholmi eesti koguduse õpetaja Tiit Pädam ning ...

Viipekeelne kogudusetöö jätkub erioludes

Tiiu Hermat juhib viipekeelset kogudusetööd. Arhiiv. Kuidas on nakkuspuhang ja eriolukord mõjutanud Sakariase koguduse elu? Tiiu Hermat, Tallinna Püha Vaimu koguduse juures tegutseva viipekeelse Sakariase osakoguduse õpetaja: Meie kogudust lõi eriolukorra kehtestamine päris valusalt – viipekeelsetele on otsene silmast silma kontakt väga oluline. Mingil määral on seda olnud võimalik kompenseerida Facebooki Messengeri grupivestlustega (videokõnedena), paraku on ...