Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kullamaa kogudusel on uus õpetaja

Õpetaja Kari Tynkkynen Kullamaal. Koguduse arhiiv Koguduse nõukogu valis 10. juunil ühehäälselt koguduseõpetajaks Kari Antero Tynkkyneni, kirikuvalitsus peab veel otsuse kinnitama. Püha Johannese nimelisel kogudusel Kullamaal on olnud erakordne kevad.  Pärast seda, kui kogudust teeninud õpetaja Lembit Tammsalu Audru kogudust teenima läks, on koguduse õpetaja koht aga 1. veebruarist vakantne olnud. Jumalateenistusi on pidanud abipraosti kt Küllike Valk. Vabale ...

Rahvahääletus suhtumist kirikusse peegeldamas

Usuõpetuse rahvahääletuse tulemused erinesid piirkonniti märkimisväärselt. Kaart ajakirjast Eesti Statistika nr 14(3), 1923. Eestis 1923. aastal toimunud usuõpetuse rahvahääletuse tulemused annavad tunnistust märkimisväärsetest piirkondlikest erinevustest hoiakutes luteri kiriku suhtes. Ilmnes, et rahva suhtumine kirikusse oli üldiselt palju soodsam kui iseseisvusaja algpäevil domineerinud vasakpoolsetel poliitikutel. Ent üksmeelselt usuõpetuse algkoolidesse viimist ...

Kirikud ootavad teelisi

Kanepi kirik on üks neist, mis suvel peaaegu iga päev teelistele avatud on. Arhiiv Enamasti tuleb Eesti pühakodadega tutvumiseks kogudusega eelnevalt ühendust võtta, ent mõnel pool on kirikute uksed lahti peaaegu iga päev. Turismiinfopunktidesse on jõudnud tänavune „Teeliste kiriku“ brošüür, kust huviline leiab 450 pühakoja lühitutvustused eesti ja inglise keeles. Kodulehel teelistekirikud.ekn.ee on sama informatsioon lisaks ka prantsuse, rootsi, saksa, soome ja vene ...

Juhan Rumm: kogudusse panustada on võimalus ja kutse

Väike-Maarja koguduse pastoraadi detsembris valminud saalis on (vasakult) palvejuht Milvi Selberg, diakon Juhan Rumm ja maja perenaine Anu Mets. Sel päeval tehti pastoraadi aeda uus peenar. Kätlin Liimets. Kirjutamisretke Virumaale planeerides saan praost Tauno Toompuult vihje, et Väike-Maarja koguduses on viimasel aastal hulk toredaid asju juhtunud. Vihje osutub sisukaks. Väike-Maarja valla kodulehelt loen, et tegemist on vaimu ja väega tegutseva paikkonnaga, ...

Meie kogudus ja meie kirik, ütlevad rannulased

Rannu ja ka Tartu Maarja kogudust teeniv õpetaja Timo Švedko on luteri kiriku üks nooremaid vaimulikke. Rita Puidet. Jeesus kõneles: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.“ (Mt 13:31–32) Käisin möödunud nädalal õpetaja Timo Švedkoga Rannus, kus kogudus on ette võtnud kiriku ...

Õnnistatavaid oli tavapärasest rohkem

Kolmainupühal sai Tallinna Toompea Kaarli kogudus juurde 51 uut liiget. Erik Peinar. 7. juuni leeripühal oli Tallinna Toompea Kaarli koguduses 51 konfirmeeritavat, mis on tavatult suur number ka liikmete arvult EELK suurimas koguduses. „See arv on tõesti isegi Kaarli jaoks suur,“ muheleb Eesti Kirikule lühiintervjuu andnud koguduse õpetaja Jaak Aus. Tema selgitusel tulid nüüdseks värsked koguduseliikmed leeri jaanuaris. Nende konfirmatsioon pidi toimuma ...

Kümme aastat kristlikku nukuteatrit Eestis

Kristlik nukuteater Talleke on tegutsenud kümme aastat. Repertuaaris on seitse lavastust. Erakogu. Vanalinnapäevade ajal 2010. a 6. juunil ilmus Vabaduse väljakule Jaani kiriku kõrvale äsja sündinud kristlik nukuteater Talleke.  Esimene etendus oli „Kadunud poeg“. Juba nädala pärast osales nukuteater Talleke Tartus kirikupäevadel. Kuidas kõik algas? Nukuteatri juured viivad Soome nukuteatri Valkovilla juurde, kes esimest korda esines Eestis Haapsalus ja ...

Kullamaa kirikutorni tõsteti rist ja uus tornikuul

Droonifoto: Jaanus Leplaan. Kullamaa kirikutorni tõsteti 6. juunil restaureeritud ja kullatud 1,85 meetri kõrgune rist ja uus meetrise läbimõõduga tornikuul. Tornimunasse paigutati dokumendid torni ajaloo kohta, annetajate nimekiri, ajalehed (sealhulgas ka Eesti Kirik), ajaloolised ja käibivad mündid ning pühendusürik. Risti restaureeris Rändmeister OÜ. Vana tornikuuli tippu enam ei viida. Rahaliselt toetasid projekti muinsuskaitseamet, Kullamaa kogudus, Raahe ...

Narva-Jõesuus peeti kirikute ööd

Narva-Jõesuu kogudusemaja juurde jõudnutele esines vaimulike paladega Albert Eher. Liina Piirisalu. Hoolimata sellest, et üldiselt jäeti kirikute öö üle Eesti seoses pandeemiaga tänavu ära, peeti seda mitmes koguduses ometi traditsiooniks saanud kombel kutsuda inimesi kirikusse õhtusel ajal.  5. juuni õhtul avas uksed Narva-Jõesuu kogudusemaja Koidu tn 19 hoones, kus oma kirikuhoone puudumisel peetakse ka jumalateenistusi. „Ka meie ääremaal teeme vahel toredaid ...

Viirus ei säästa kirikuid

Sellest Maini-äärses Frankfurdis asuvast palvemajast sai alguse uue koroonaviiruse nakkuspuhang. Internet. Saksamaalt ja USAst on teada mitu juhtumit, kus uus koroonaviirus on levinud koguduste kaudu. Viimastel nädalatel on COVID-19 epideemia uuteks tulipunktideks saanud Venemaa, India ja Ladina-Ameerika. Enamikus Lääne-Euroopa maades ja Põhja-Ameerikas näitab haiguspuhang aga juba vaibumise märke. Kogu ühiskonda hõlmavate piirangute kehtestamise asemel on neis ...

Läti luteri kirik stalinismi haardes

LELKi peapiiskop Gustavs Tūrs valis kiriku säästmiseks koostöö kommunistlike võimudega. Vikipeedia. Stalini aeg pani ka meie lõunanaabrite luteri kiriku raskete valikute ette. Üksikasjaliku ülevaate Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) käekäigust aastatel 1944–50 on kirjutanud Helsingi ülikooli kirikuloo professor Jouko Talonen (snd 1953). Järgneva aluseks on tema teemakohase doktoritöö põhjal avaldatud populaarteaduslik käsitlus (Jouko Talonens. Baznīca staļinisma ...

Jesaja raamatu sõnum

Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Jesaja raamatus avaneb ääretult rikas sõnum, millele ka Uue Testamendi autorid sageli viitavad. Selles kirjutises tõstetakse esile kolm teemat, milleks on tõotused Päästja sünnist (Js 9), kuulutus Issanda sulasest (Js 53) ja tõotused Issandale meelepärasest aastast (Js 61). Meile on sündinud laps Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Tõotus Taaveti aujärjel istuvast ...

Jumalat usaldades teenima

2000. aastal Marko Tiituse poolt Juuru kirikus ristitud ja leeritatud Kristjan Paju ordineeriti kodukoguduse diakoniks. Jaak Kadarik. Kolmainupühal toimus Ida-Harju praostkonna Juuru kirikus Kristjan Paju (38) diakoniks ordineerimine. Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid abipraost Tauno Kibur ja pastor loci Kalle Kõiv. Ordinatsioonipäev oli päikeseküllane ja pidulik. Eriolukorrajärgses ajas oldi tänulikud ja rõõmsad, et lisaks organist Mari Põllule ...

Valmis osa Audru kiriku katusest

Lõppes Audru kiriku katuse renoveerimise esimene etapp. Kätlin Liimets. Audru Püha Risti kiriku katuse renoveerimise esimeses etapis valmis katusest umbes 40%. Töid tegi OÜ Rändmeister. Aasta alguses eraldas muinsuskaitseamet omandireformi reservfondist Audru kiriku pikihoone katuse restaureerimiseks 71 539 eurot. Koguduse endise õpetaja Tiina Janno viieaastane rahaliste vahendite leidmise pingutus kandis lõpuks vilja. OÜ Rändmeister alustas töid veebruari alguses ja ...

Käru kirik saab sünnipäevaks korda

Käru puukirik on tellingutes. Tõnis Vaik. Järva praostkonna Käru kirikus on alanud remont. Kiriku 160. aastapäevaks oktoobris on pühakoda nagu uus. „Oleme väga rõõmsad, aga oleme ka palju vaeva näinud toetuse saamiseks taotluspabereid ette valmistades,“ tunnistab Käru koguduse kauaaegne juhatuse esimees Elve Sutt. Ta räägib, et tegemist oli kolmanda pöördumisega PRIA poole. „Tellisime Türi valla rahastusel üksikasjaliku remondikava projekti. Sel korral oli rahastaja ...