Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eestpalvekoguduste idee on kasvatada kristlikku osadust

eestpalvelased

Tänavu osaleb neljandat aastat EELKs korraldatavas eestpalvekoguduste projektis 32 loosi tahtel paaridesse jagatud kogudust. Kui enamik EELK kogudusi on rõõmsad sõpruskontaktide üle mõne väljaspool Eestit tegutseva kogudusega, siis neli aastat tagasi algatatud ettevõtmine seob sõprussuhtesse Eestis asuvaid kogudusi. Algatus, mis õnnestus Päris jalgratta leiutamiseks ettevõtmist nimetada ei saa, sest vabakoguduste kogemustest oli selline viis koguduseelu elavdamiseks ...

Teoloogid saavad võimaluse teha teadust

NõmmikUrmas2019

Eesti Teadusagentuur tegi otsuse rahastada piibliteaduslikku projekti „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“. Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik (fotol) on selle üle rõõmus, sest viimasel ajal on kurdetud teaduse, kitsamalt humanitaarteaduse alarahastamist. Võrreldes varasemate rahaeraldustega on nimetatud grant mahukam: tegemist on viieks aastaks mõeldud uurimistoetusega, mille abil saab rakendada kümme inimest ja see arv võib ...

Ka emerituuris olles saab kogudust teenida

Rein Keskpaik

9. veebruaril saadeti Kose kirikus piduliku jumalateenistusega emerituuri diakon Rein Keskpaik (78). „Ma olen lubanud enda perele, et võtan hõlpu kiriklikust tegevusest ja seetõttu avaldasingi soovi emerituuri arvamiseks,“ tunnistab Rein Keskpaik, lisades kärmelt: „Aga ma olen kinnitanud meie õpetajale Kerstin Kasele, et kui vähegi vaja, olen ikka nõus teenimises aitama.“ Lisaks erakorralistele teenimiskordadele jätkab 2014. aastal diakoniks ordineeritud Keskpaik ka ...

Kirik tähistab rahvus­püha

Isamaaline

Nagu jõulude ajal, nii ka isamaaliste tähtpäevade puhul saab kirik tavapärasest enam avalikku tähelepanu. Vabariigi aastapäeval peetavast pidulikust jumalateenistusest teeb tavakohaselt otseülekande rahvusringhääling. Linnades ja valdades aga võtavad kogudused ja nende vaimulikud osa sealsetest pidupäevaüritustest. Omavalitsused väärtustavad Eesti Kiriku poolt usutletud kohalike omavalitsuste esindajad kinnitavad, et koguduste esindajate kaasamine isamaaliste tseremooniate ...

Petroskoi koguduse sünni juures oli EELK

petroskoi

Ingeri kiriku Petroskoi (Petrozavodsk) kogudus tähistas 50. aastapäeva. Luterliku koguduse loomise juures õigeusklikul Venemaal ja toona religioonivaenulikul maal mängis olulist osa EELK vaimulikkond. Algusaegadel kuuluski 10. juunil 1969. aastal Venemaal registreeritud kogudus EELK koosseisu. Koguduse koduks kohandati eramu Gvardeiskaja tänaval. Inimeste vajadus jumalateenistuste järele oli nii suur, et tare ei mahutanud kõiki, seisti tänaval ja kuulati jumalasõna läbi ...

Lasnamäe osakogudus sai uue juhi

Pootsmaa

Tallinna Püha Vaimu koguduse tiiva all tegutseva Lasnamäe Markuse koguduse algatusgrupi juht on alates 1. veebruarist usuteaduse üliõpilane Margus Pootsmaa. Loodava koguduse juures tegutsev Soome misjonär Kirsti Malmi selgitab, et algatusgrupi juhi ülesanded sarnanevad vaimuliku ülesannetega. „Uue koguduse rajamise puhul on muidugi lisaks vaimuliku osaduse eest hoolitsemisele oluline osa väljapoole suunatud tööl ja võrgustiku kasvatamisel Lasnamäe kogukonnas,“ lisab ta. ...

Uudiseid praostkondadest

praostkonnauudis 1

Pärnu praostkond Audru ja Tõstamaa kogudusel uus õpetaja Audru kogudus kuulutati vakantseks novembri alguses ja alates 1. veebruarist on konsistoorium kinnitanud õpetajaks Lembit Tammsalu (46). Samast kuupäevast on ta määratud Tõstamaa koguduse hooldajaõpetajaks. Kuna Lembit Tammsalu elab Pärnus alates 2018. aasta augustist, siis suurt elumuutust uute koguduste teenimine ei tähenda. „Eelkõige muutub logistika lihtsamaks. Pärnus on mul ka teine töökoht, olen Raeküla koolis ...

Meie ühine „Püha öö“

Möödunud aasta jõulunädal oli minu jaoks eriliselt sündmusterikas ning mõtteid ergutav. Küllap oma osa oli sellel, et sain väga mitmel korral kaasa laulda „Püha ööd“ – kas oma mõtetes või silmadega lugedes või seda tehes otse häälega ja kogu südamest. 20. detsembril oli Tallinna Jaani kirik äärest ääreni täis lapsi, noori ja vanu, kui Vanalinna Hariduskolleegium pidas oma iga-aastast jõulukontsert-jumalateenistust. Laulsime kogu hingest: „Püha öö, õnnistud öö!“ 24. ...

Rannu kirik üllatas keskaegsete leidudega

Rannu Püha Martini kiriku lõunalöövis tuli põranda vahetamise käigus esile mitmeid põnevaid leide, mis lubavad arheoloogidel ja kunstiajaloolastel püstitada huvitavaid hüpoteese. „Oleme koguduseliikmetega asjade käiku põnevusega jälginud,“ kinnitab Rannu koguduse hooldajaõpetaja Timo Švedko ning lisab, et ootamatu pööre sündmustes, kui tavaremondist kujunes arheoloogiline kaevamine, on kiriku vastu tekitanud vaid positiivset huvi. Kuna praegusel aastaajal toimuvadki ...

Soomes kuulub luteri kirikusse 68,6% elanikest

Soome veebiväljaanne Kotimaa24 toob ära Soome kiriku eelmise aasta statistika, mille kohaselt kuulus kirikusse 2019. aasta lõpus umbes 3 792 000 inimest, mis tähendab 68,6 protsenti riigi elanikkonnast. Tegu pole veel täpse numbriga, kuid see näitab liikmeskonna muutuse suundumust. Aasta tagasi kuulus kirikusse 69,7 protsenti elanikest, ehk 3 848 000 inimest. Kirkusse kuulumise protsent elanikkonnas on seega aasta jooksul langenud 1,1 protsendi võrra. Eelmisel aastal ...

Uue lauluraamatu esimesed laulud valitud

Marko062

28. jaanuaril toimunud istungil valis lauluraamatukomisjon välja esimesed 73 laulu, mis on kavas uude lauluraamatusse võtta. Kõik need leiduvad ka praeguses kiriku laulu- ja palveraamatus (KLPR). Komisjoni esimees assessor Marko Tiitus selgitas Eesti Kirikule, et kirikukogu poolt hiljuti kinnitatud kontseptsiooni kohaselt võetakse KLPRist uude lauluraamatusse üle 400 laulu 484st. Seejuures lähtutakse tema sõnul eelkõige soovist säilitada järjepidevus: „Siis ei teki ...

Paljude annetajate toel viraažaken tuleb

Jaani vitraazikavand

Kunstnik Dolores Hoffmann on saanud valmis kolmanda Tallinna Jaani kirikusse plaanitava vitraažakna kavandi (fotol) ja selle valmistamiseks on teretulnud iga annetus. Hetkel on koos pisut üle 5000 euro. „Paljude annetajate akna“ heaks on panustamised oodatud, kuni kogu summa on koos. Annetajate nimed avalikustatakse taiese avamisel. Kavand on mõeldud kiriku põhjaseinas, käärkambri kõrval asuvale aknale. Ida poolt vaadates on see põhjaseina teine aken, mis on ...

Eesti Kiriku kaks aega ja kaks kodu

Eesti Kirik 30 – 4. märts 1990 Et asi selge oleks, tuleb alguses öelda, et Eesti Kiriku ilmumise ajaloos saab arvestada kahe perioodiga. 1923. aasta jõuludeks ilmus Eesti Kiriku proovinumber. 1924. aasta 3. jaanuarist hakkas leht ilmuma kord nädalas neljapäeviti. Kogu II maailmasõja eelse ilmumisaja (1924–1940) kandis Eesti Kirik motot „Valvake, seiske usus, olge kui mehed“ (1Kr 16:13). Eesti Kiriku esimene ilmumine Lehe proovinumbri (Eesti Kirik, 1923 detsember) ...

Kiriku häälekandja juba 30 aastat

peeter parts

Peeter Parts, lehelugeja Kolga-Jaanist: Olen taasasutatud Eesti Kirikut lugenud esimestest numbritest alates ja üksikuid sõjaeelseid numbreid pastoraatides Mõisakülas, Saardes, Tarvastus ja Järva-Jaanis. Leht on ilmumise 30 aasta jooksul kasvanud soliidseks kiriku häälekandjaks. Kui arvestada, et akadeemiline teoloogiline haridus on olnud auklik ja vastandideoloogiate surve all, siis ajaleht pole sellest mõjutatud ja suudab lugejatele vahendada materjali üsna adekvaatselt. ...

Päevakorras on Narva kiriku remont

Narva3

Tänu riigipoolsele soodsale suhtumisele on loota Narva Aleksandri kiriku (fotol sisevaade) peatset kordasaamist, kinnitab sealse koguduse õpetaja Urmas Karileet. Ehitusekspertiis tuvastas mullu, et Narva Aleksandri kiriku rõdud ja külglöövide võlvlaed on varisemisohtlikud, mistõttu keelati selle kuppelsaalis avalike ürituste korraldamine. Seni oli pühakoja kordategemist paremateks aegadeks edasi lükatud. Ent kuna selgus, et hoonet võib tulevikus sootuks kokkuvarisemine ...