Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lääne-Nigulas tähistati kihelkonna ajaloopäeva

Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru mälestushetkel Vabadussõja ausamba juures.3 x Tiina Võsu. Kihelkonna ajaloo­päeval 6. septembril meenutati meie kogudusele ja kogukonnale olulisi kauaaegseid töötegi­jaid ning Vabadussõja ausam­ba avamise 90. aastapäeva. Rong ei peatunud 4. septembril möödus 120 aas­tat Lääne-Nigula koguduse õpe­taja Friedrich Pohlametsa sün­nist. Pikema ettekande pi­das piiskop Tiit Salumäe. Fr. Pohlametsa sünnipaik oli Võru­maal, ...

Heategevuslik oksjon Vainupea kabeli renoveerimiseks

Repro Hannes Võrno maalist. Seoses näidendi „Jutt ju­ma­la õige“ lavastamisega Vai­nu­­pea kabelis tekkis mul proo­vide käigus idee ka­be­li­le – mis meid nii kenasti hoi­­dis ja kaitses – midagi ta­gasi an­da. Kuna parasjagu käivad ettevalmistused kabeli reno­veeri­mise alustamiseks (hil­ju­ti tegi Juhan Kilumets oma meeskonnaga kabelile ka põhjaliku ülevaatuse), otsus­ta­sin härjal sarvist haarata ja koostöös MTÜga Teater Nuutrum ning Hannes Võrnoga oma pa­nuse ...

Uudiseid praostkondadest

Lääne praostkond Nõva kirikut tasub uudistama minna Vanad raudristid on saanud osaks Nõva kirikuaia uues väravas.Inge Teslikova. Jumalale pühitsetud koda Nõ­val tervitab sisenejat kauni väravaga. Nõva kogudust teenib 2011. aastast kuldsete kätega vai­mulik Peeter Krall, kelle ho­biks on anda vanadele as­ja­dele uus elu. Näiteks on ta ost­nud vana väärika seinaristi ja teinud sellest kogudusele prot­sessiooniristi. Kevadest pää­seb Nõva kirikuaeda läbi vä­rava, ...

Jumalaema uinumise püha Kuremäel

Jumalaema püha surilina kanti mööda lilledega kaetud rada. Kätlin Liimets. 1891. aastal asutatud Ku­re­mäe (Pühtitsa) nunna­kloost­ris tähistati 28. augustil Jumalaema uinumise püha.  Koos teiste vaimulikega tee­nis Moskva Patriarhaadi Ees­ti Õigeusu Kiriku juht me­tro­poliit Eugeni. Juliuse kalendri jär­gi elav vene õigeusu ko­gu­­kond Eestis tähistas Ju­ma­­laema uinumise püha. Kloos­­ter kannab Jumalaema Uinu­mise nime ja seda püha on traditsiooniliselt eriti ...

Nõuab tegijatelt pühendumust

Eesti Metodist Kiriku ajakiri Ko­du­teel, mis ilmub neli kor­da aastas, on oma kiriku hääle­kandja kõikidele metodistidele Eestis. Viimane number kesken­dub meenutama ajakirja välja­and­mise aastaid kestnud lugu. 30. augustil tähistas Eesti Metodisti Kirik (EMK) 100 aasta möödumist oma esimese ajakirja ilmumisest ja 30 aasta juubelit ajakirja Koduteel taasilmumisest.  Koosviibimine Tallinna metodisti kiriku auditooriumis oli peohõnguline, sest tähistada oli kolme ...

Noorteleer seob kirikuga

Lisaks õppetööle sai leerilaagris ka meelt lahutada, näiteks kettagolfi mängides. Risti koguduse Facebooki-leht. EELKs leidub veel ka väl­ja­s­­pool suurlinnasid kogu­du­si, kus antakse eraldi leeri­õpe­tust noortele. Selle aluseks on noortetöö väär­­tustamine ning koguduste­vaheline koostöö.  Ühine laager Näiteks korraldavad Järva-Jaani ja Risti kogudus oma noortele leeriõpetuse andmiseks kaks ühist leerilaagrit. Esimene neist peeti 31. juulist 2. ...

EELK Usuteaduse Instituudi professorid esitlesid raamatuid

9. septembril, instituudi õppeaasta avaaktuse päeval esitleti usuteaduse instituudis kahte raamatut.  Instituudi piibli­tea­dus­te pro­fessori Jaan Lahe uus raa­mat „Sõnum tei­sest maa­il­mast. Mis on kristluse põ­hi­sõ­num?“ vaatleb risti­usu olulisemaid õpe­tusi nagu õpe­tus Jumalast ja loo­misest, usust ja il­mu­tusest, patust ja lunastusest ning püüab nen­de alusel vas­tata küsimusele, mis on kristluse põ­hisõnum.  Lahe rõhutab, et raamatut kirjutades ei ...

Piiblikursus Põltsamaal avardab silmaringi

Õpetaja Markus Haamer arutleb kursusel osalejatega selle üle, mil­list Piibli osa lugeda järgmiseks korraks. Kaido Soom. EELK misjonikeskuse piib­li­kur­susi on Põltsamaal kor­ral­datud juba kuus aastat.  Augusti lõpul kogunes 14-liik­me­line grupp taas Põltsamaa pas­to­raati, et arutleda sedapuhku ju­malateenistuse üle. Osalejaid oli kogudustest üle Eesti. Põlt­samaa kogu­du­se õpetaja Mar­kus Haa­me­ri sõnul oli koha valik põh­jendatud sellega, et Kesk-Eestisse saab ...

Haapsalu kogudus väärtustab oma ajalugu

Haapsalu Jaani kiriku aeda pai­gutati mä­les­tuspink. Koguduse arhiiv. Haapsalu Jaani kiriku aias avati suvel mälestuspink Heino Noorele ja tema va­ne­matele ning koguduse aja­lugu tutvustav eesti- ja ingliskeelne stend. Mõlemad objektid õnnistas piis­kop Tiit Salumäe. Sünd­musest kirjutab koguduse igal kuul ilmuva ajalehe Johannese Sõnumid augustikuu numbris põhjalikumalt Ülla Paras, ava­­tud ajaloostendi autor. Ta rõhutab oma kirjatöös, et nüüdsest on Jaani kiriku ...

Kari Tynkkynen seati Kullamaa õpetajaks

26 aastat Eestiga seotud Soo­me misjonär Kari Tynkkynen (54, fotol) seati pühapäeval Kulla­maa koguduse õpeta­jaks. Ametitalituse toimetas Kul­lamaa kirikus piiskop Tiit Salu­mäe, keda assisteerisid praost Kaido Saak ja õpetaja Ants Leed­järv, kes on teeninud Kul­lamaa kogudust enne 2012. aas­tal emerituuri siirdumist ligi 35 aastat. Kari Tynkkynen oli Soo­me Rahvamisjoniseltsi mis­jo­­när, kui praost Gustav Maa­­rand 1994. aastal teda Mihk­lisse tööle kutsus. See ...

Kui Issand on meie poolt

Türi koguduse igapäevaelu korral­davad õpetaja Teet Hanschmidt, juhatuse esimees Urmas Kütt ja sekretär Ene Kütt.3 x Rita Puidet. Türil tähistati augusti kol­man­dal nädalal sümboolselt kiriku 700. aastapäeva.  Kui palju peamurdmist, koos­olekuid, tunde sellise et­tevõtmise korraldamisel möö­dub, teavad asjaosalised. Sat­tunud keskseks pidu­päe­vaks, laupäevaks, koguduse nõu­kogu liikme, endise ju­ha­tuse esimehe Margus Piirimäe kaaslaseks teel Tartust Paidesse, ...

Illuka kauni pühakoja väärikas tähtpäev

Piiskop Tiit Salumäe õnnistab pidupäevakogudust. 2 x Kätlin Liimets. Viru praostkonda kuuluv Illuka kogudus tähistas suure rõõmuga 29. augustil oma pühakoja 90. aastapäeva.  Tänujumalateenistusel teenisid piiskop Tiit Salumäe, praost Tauno Toompuu ja hooldajaõpetaja Avo Kiir. Orelit mängis Riina Trankmann. Alutaguse valla südames kesk ürgseid metsi kolme kilo­meetri kaugusel Kuremäe külast asetseb 2016. aastal põhjalikult renoveeritud Illuka puukirik, millele ...

Baptistide liidu presidendiks taas Erki Tamm

President Erki Tamm (paremal) ja asepresident Peeter Tamm. Tarmo Kähr. 21.–22. augustil peeti Tartus Salemi kirikus EKBK Liidu aastakonverentsi, mis eriolukorra tõttu oli kaks korda edasi lükatud. Järgmiseks neljaks aastaks valiti liidu presidendina jätkama pastor Erki Tamm (52) ja uueks asepresidendiks seni Elva pastorina teeninud Peeter Tamm (55). Samuti valiti EKBK Liidu 18-liikmeline vanematekogu, ordineerimis- ja revisjonikomisjon. Tartu Salemi kirik mahutab ...

Rannu kirik kutsub avastama

Väike Rannu kirik vajab hädasti ka uut katust. Rita Puidet. Ka Theoderic, piiskopi vend, oma sulastega ja Bertold Võnnust, kogunud sõjaväe, lähevad Ugandisse, kui talv on juba tagasi tulemas; ja leides kogu maa lätlaste poolt laastatud ja Tartu linnuse, mille lätlased olid samuti varem maha põletanud, maha jäetud, lähevad nad üle jõe, mida nimetatakse Emajõeks, ja tungivad küladesse, kirjutab Läti Henrik sõjakäigust aastatel 1211–1212. (Tallinn, 1993, lk 96) Teada on, ...

Kirikute öö on Tšehhis menukas

Hetk Tšehhi kirikute ööst Olomoucis. Jan Sarkanderi kabelis jagab külastajatele ja TV Noe vaatajatele selgitusi Olomouci abipiiskop Antonín Basler. Kuvatõmmis Youtube’ist. Euroopa ühes kõige ilmalikumas riigis Tšehhis aitab kirikute öö võita kogudustele avalikkuse tähelepanu. Eesti pole sugugi kõige usu- ja kirikukaugem maa Euroopas. Selles osas on meist nimelt selgelt ees Tšehhi, mille rohkem kui kümnest miljonist elanikust oli 2011. aasta rahvaloenduse järgi ...