Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikuelu

Eesti Kirikute Nõukogu sünd 30 aastat tagasi

Raamatus „Eesti oikumeenia lugu“ (2009) arutletakse mitmel leheküljel selle üle, kes oli Eesti Kirikute Nõukogu asutamise idee autor. „Dokumentaalsete allikate puudumise või nende ebatäpsuse tõttu ei ole võimalik anda täpset vastust küsimusele, millal idee kirikute nõukogu taolisest oikumeenilisest organisatsioonist sündis. Kui toetuda Peeter Kalduri ja Peeter Roosimaa mälestustele Eesti Kirikute Oikumeenilise Nõukogu moodustamise idee kohta, siis ei sündinud see idee mitte ...

17 aastat vähekindlustatute eest seismist

Reedel, 22. veebruaril tähistame Oleviste kirikus koduta ja vähekindlustatud inimestega vabariigi 101. sünnipäeva. Sama publikuga juba 17 aastat järjest samas kohas. Tahame rõhutada alla vaesuspiiri elavatele inimestele, et nad ei ole riigi pidupäeval üksinda. Oma riik on kallis, nii ka selles riigis elavad inimesed. Mõlemat tuleb hoida ja nende eest hoolitseda. Meeles pidades, et vabadus ja meie oma riik ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Igaüks on oluline Hoolimine on ...

Einar Soone: hea koostöö tagab rahulikkus ja tasakaalustatus

Kakskümmend aastat (1993–2013) juhtis EKNi tegevust EELK piiskop Einar Soone. „Üheks määravaks põhjuseks, miks mind sellele kohale valiti, oli see, et ma ei olnud kiriku juht,“ räägib EKNi kauaaegne president. „See oli hea lahendus, et ühe kiriku juht ei juhi ka kirikute nõukogu. Riigiga suheldes ja ka paljudes teistes olukordades oli hea, et juht oli piiskopi positsioonis.“ Eesti kristlikud kirikud ja kogudused alustasid koostööd kohe, kui neil avanes võimalus avalikuks ...

EKN 30

AleksiusMoskvas_allkiri

Eesti Kirikute Nõukogu loomise eestvedaja metropoliit Aleksius (1929–2008). Valiti 1990. aastal Moskva ja kogu Venemaa patriarhiks. Pildil patriarh Aleksius II 1999. aasta veebruaris Moskvas. Sirje Semm

Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkonnad

EKN töötab järgmistes suundades ehk töövaldkondades, töövaldkonda veavad projektijuht ja konsultant. Meedia. Konsultant piiskop Tiit Salumäe ja projektijuht Erik Salumäe. Pressiteated ja intervjuud aitavad meediat teavitada olulistest uudistest kirikuga seonduvates küsimustes. Uudised kirikuelus toimunust jõuavad kirikuteni meediamonitooringu Station kaasabil. Oluline on koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga: teleülekanded ja „Tähendamisi“ saated Eesti Televisioonis; ...

Uudiseid praostkondadest

johannese

Lääne praostkond Johannese Sõnumid ühendab koguduseliikmeid Eestis ja mujal maailmas Haapsalu koguduse lehel Johannese Sõnumid (esikaas fotol) täitus septembris esmailmumisest kümme aastat. Hiljuti kogunes toimetus arutama lehega seonduvat. Lehe idee üks algatajaid ja praegugi toimetusse kuuluv vikaarõpetaja Kristel Engman ütleb, et iga paari aasta järel antakse hinnang, kuidas lehel läheb, ning analüüsitakse, mida võiks sisu või vormi osas muuta. Nii ka seekord. Märtsi ...

Kose kiriku pasunakoori „hullumeelne“ aasta 2018

Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Ps 150:6 Kirikumuusikutel on mõningane eelis – enamasti ei pea vaevlema, millal küll leida kõikidele sobiv nädalavahetus, et „esineda“. Ikka on pühapäev see päev, Issanda päev, kui saame kokku, et Temale ja kogudusele mängida-laulda. 150. psalm on puhkpillimängijate psalm – pasunahelidega õhutatakse Jumalat kiitma. Et pasunat mängida, on vaja eluõhku, et pasun helisema hakkaks. F. Mendelssohn Bartholdy „Alles, was Odem hat, lobe den ...

Uus mobiilne kotikorjanduse võimalus

Konsistooriumi projektihaldur Annely Neame, kantsler Andrus Mõttus ja Kaubamaja Gruppi esindav Rene Paats tutvustasid vaimulike konverentsil mobiilirakendust mTasku, mille kaudu on kogudustel võimalik koguda annetusi. Idee, et EELK kogudused võiksid kasutada mTaskut annetuste kogumiseks, tekkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatusse kuuluval Rene Paatsil, kes on Tallinna toomkoguduse liige ja UI üliõpilasena oli kirikuvalitsuses praktikal. „Praeguseks hetkeks on igale ...

Visitatsioon Treimani koguduses

25. jaanuaril toimus Pärnu praostkonnas Treimani koguduses korraline praosti visitatsioon. 2018. aastal kuulus kogudusse 102 liiget, kellest 30 maksis liikmeannetust. Hooldajaõpetaja on Tauno Teder. Visitatsioonipäev algas jumalateenistusega Treimani kirikus. Järgnes üle kolme tunni kestnud laiendatud nõukogu koosolek, kus tutvuti korra kuus jumalateenistusi pidava koguduse tegevuse ja majandusliku olukorraga vastavalt visitatsiooni küsimustikule. Visiteerijateks olid ...

Urmas Viilma neli aastat peapiiskopina

Issanda templissetoomise pühal, küünlapäeval, 2. veebruaril 2015 pühitseti piiskopiks Urmas Viilma (sündinud 1973) ja seati peapiiskopi ametisse. Peapiiskopina on ta jätkanud traditsiooni kutsuda advendiaja alguses Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse EELK sõpru, koostööpartnereid, riigi ja ühiskondlike organisatsioonide esindajaid, kellele ta on edasi andnud kiriku sõnumi. Peapiiskopi neljal aastal peetud kõned peegeldavad ka kirikus ja ühiskonnas toimunud arenguid ja ...

Lääne praostkonna koguduste külakäik Raahe kogudusse

Soomes Raahe kirikus õnnistati 13. jaanuaril toimunud missal ametisse juhtivõpetaja (kirkkoherra) Harri Joensuu. Eestist olid kutsutud sellest päevast osa võtma Raahe sõpruskoguduste esindajad Lääne-Nigulast, Kullamaalt ja Märjamaalt. Missal teenis kaasa Lääne-Nigula koguduse õpetaja praost Leevi Reinaru, kes luges eesti keeles päeva piibliteksti ja osales ametisseseadmisel. Pärast missat oli ühine lõuna. Järgnes tervituste osa, kus Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet ...

Tartu Jaani kiriku poest leiad, mida otsid

Kümmekond aastat on Tartu Jaani kirikus huvilistele avatud kunsti- ja käsitööpood, mille müügiartiklite hulgas on nii silmailu pakkuvaid nipsasju kui hea kvaliteediga praktilisi esemeid. Kiriku käärkambrisse sätitud ärist aitab ülevaadet saada Ülikooli-Jaani koguduses teist aastat administraatorina töötav Merle Ilm. Õppides ise Viljandi kultuuriakadeemias rahvuslikku tekstiili, leidis ta kirikupoe perenaiseks saades hea väljakutse viia teooria praktikasse. „Kõik algas ...

Üheskoos tähistati Vabadussõja aastapäeva

Sada aastat tagasi vabastati Vabadussõjas Helme ja Tõrva ning seda tähistati pidulikult 24. jaanuaril. Õhtu hakul koguneti Helme kiriku õue, teiste seas Valgamaa praost Mart Jaanson, õigeusu preester Sakarias Leppik, Vabadussõja ajalugu uurinud Viljandi muuseumi direktor ajaloolane Jaak Pihlak, aga ka Tõrva linnapea Maido Ruusmann. Rongkäigus suunduti Helme kalmistule, kus paikneb Roobe lahingu mälestusrist. Langenud sangareid mälestasid vaimulikud ja andsid au ...

Kuressaare Laurentiuse kirikus avati tornitippu peidetud kapslid

Alates eelmise aasta novembrist on Rändmeistri OÜ töömehed rajanud Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikupli restaureerimiseks tellinguid, mis on nüüdseks saavutanud projekteeritud kõrguse ja paistavad linnapildis kaugelt silma. 16. jaanuaril eemaldasid töömehed torni tipust risti, tuulelipu ja tornimuna ning viimase seest leitud kaks kinni joodetud kapslit arvatavate torni eelmiste remontide ajal sinna paigaldatud tekstidega. 17. jaanuaril kogunesid kirikus restauraatorite, ...

Eesti Kiriku toimetus aitas välja anda koguduse aastakirja

2018Toronto_St kaaned

EELK Toronto Peetri kogudus annab välja esinduslikku aastakirja Elu. Seitsmel viimasel aastal on aastakiri usaldatud Eesti Kiriku toimetuses küljendada (Salme Uustare) ja keeleliselt toimetada (Sirli Lember). Õpetaja praost Mart Salumäe viimasel Eestis käigul olid tal kaasas ka Torontos trükitava Elu 2018. a eksemplarid. Nii saime meiegi näha ajakirja valmis kujul. Seekordse aastakirja kaanel on ajalooliste fotode kollaaž. Eessõnas ütleb õpetaja Salumäe, et vaatamata ...