Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ilusaim kell kuulutab suurt rõõmu ja ühendab rahvast

Enne valamist loeb koguduse õpetaja Timo Švedko veel palve. Tartu Maarja kogudus on igatsenud kirikuhoone taastamist aastakümneid. Jumala abiga ja paljude toetusel saab unistus teoks. 3. juulil pühitsetakse kiriku torn. Et tornis taas kellad heliseksid, valati 29. aprillil Saksamaal Gescheris Tartu Maarja kirikule neli kella.   Tundub natuke patune olla kodust ära ja mitte näha, kuidas Maarja kiriku torni ülemine osa võtab üha enam ilmet ja kuldne kukeke juba küütleb ...

Uudiseid praostkondadest

Viru praostkond Ago Tint (vasakul) koos abilisega Sääksmäe kabelis orelit lahti võtmas. Sääksmäe koguduse leht Facebookis. Tudulinna kirik saab lõpuks oreli Augusti viimase nädala laupäev on Tudulinna koguduse kalendris punane. On plaan, et sel päeval pühitseb peapiiskop Urmas Viilma oreli. Enne koroonakriisi kuulutati kirikumuusika liidu kaudu, et Soome Sääksmäe kogudus soovib oma surnuaia kabeli oreli kinkida. Orelist oli huvitatud Tudulinna kogudus. ...

Kogudused on toime tulnud

Pärast jumalateenistust on Vigala kiriku esisel pildile jäänud muhelevad vaimulikud Jaanus Torrim (vasakult), praost Tõnu Taremaa, Arvet Ollino, piiskop Tiit Salumäe, Kristiina Jõgi ja abipraost Tauno Teder. Liina Raudvassar. Pärnu praostkonna sinodikoosolek toimus 29. aprillil Vigalas. Sinodisaadikute keskel oli piiskop Tiit Salumäe. Alustati jumalateenistusega Vigala Maarja kirikus, kus lisaks praost Tõnu Taremaale ja teistele praostkonna vaimulikele teenis kaasa ...

Traditsioone kandev praostkond

Võru praostkond pidas sinodijumalateenistuse Võru kirikus. Kätlin Liimets. Võru kogudus võttis enda kanda Petseri koguduse järje korraldada sinod. Esimest korda viibis selle praostkonna sinodil piiskop Tiit Salumäe, kelle vastutusala on ka diasporaakogudused. Iga-aastasest praostkonna esindusorgani kogunemisest tunti siirast rõõmu, ehkki eelnenud koroonakriisi ja lisandunud sõjakriisi tõttu polnud Venemaa territooriumil asuval Petseri kogudusel võimalik sinodit ...

Veidi lärmakad, aga sõbralikud ja abivalmid

Silja Silver on aastaid olnud koguduse juhatuse esimees ja lööb aktiivselt kogukonnaelus kaasa. 4 x Anneli Tamme. Läänemaal paikneva Nõva magnetiks on imekaunis loodus ja laulvad liivarannad. Aga mitte ainult. Ka sealsed inimesed on abivalmid, soojad ja lahke südamega. Looderanniku pärl Tõenäoliselt on hea lugeja kuulnud Lääne maakonnas Soome lahe ääres looderannikul asuvast Nõvast, mis pärast 2017. aasta haldusreformi kuulub Lääne-Nigula valla koosseisu. Nõvast ...

Eesti teoloog aitab lõimida kirikute osadust Euroopas

Aasta algul asus Thomas-Andreas Põder tööle EKOE teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina.Andrus Tennus, Tartu Ülikool. EELK õpetaja prof dr Thomas-Andreas Põder annab ülevaate Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas (EKOE) ja sellest, mida tähendab tema amet teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina  selles. Et valik toimus üleeuroopalise avaliku konkursi alusel, oleks huvitav teada, kui tugev oli konkurss. Thomas-Andreas Põder: Valimisprotsess oli ...

Süda põleb kirikuliikmete sees

Tavapäraselt algas sinod jumalateenistusega. Protsessiooni juhib Pauluse koguduse juhatuse esimees Koit Pindmaa.Rita Puidet. Teisel ülestõusmispühal vaatasid Tartu praostkonna sinodilised Pauluse kirikus tagasi möödunud aastale ja kinnitasid käesoleva aasta eelarve. Tõenäoliselt mängib aeg oma rolli, et 18. aprillil kiriku krüptis toimunud sinod jättis eriliselt helge tunde. Murekohad pole kadunud, aga esile tõusis just positiivne. Jutluseski märkis praost Ants ...

Palvetame, et tegevused taastuksid

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikud kogunesid Kuusalu koguduse pastoraadis. 2014. aastal põlenud hoone on taastamisjärgus. Kätlin Liimets. Ülestõusmisaja esimesel teisipäeval, 19. aprillil pidas Ida-Harju praostkond sinodit Kuusalus. Kohal oli piiskop Joel Luhamets. Veidi karge, ent päikesepaisteline päev Kuusalus algas sinodijumalateenistusega, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Et uude koostatavasse laulu- ja palveraamatusse ühise jumalateenistuse korra osas ...

Viru praostkonna pärlite kee

Viru praostkonna sinodijumalateenistus toimus Jõhvi kirikus.Kätlin Liimets. Viru praostkonna koguduste esindajad jagasid 2021. aastal toimunut sinodil, mis peeti 21. aprillil Jõhvis. Pärast jumalateenistust Jõhvi kirikus, kus jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, kogunesid Virumaa koguduste valitud sinodisaadikud Jõhvi pastoraati sinodikoosolekule. Päev oli sisutihe, saadikud aktiivsed, sõnades ind: jagati, küsiti, mõeldi kaasa. Praostkonna nõukogu oli kogudusi ...

Iga koguduseliikme jaoks on ülesanne

Liliann Keskinen jätkab nüüd oma tööd, olles kinnitatud toetajate headest soovidest ja puudutusest. Rita Puidet. Toomkogudus võõrustas jüripäeval koguduste misjonisekretäre, oli misjonikeskuse tugikoguduste päev. Paulus on andnud misjonikäsu minna maailma ja jagada kõigile rahvastele sõnumit üles tõusnud Jeesusest. Võimalused ja vahendid seda teha on aja jooksul muutunud, soov jumalasõna jagada on jäänud. Oma tööst Myanmaris rääkisid videoühenduse kaudu Helene ja ...

Valmis Audru kiriku pikihoone katus

Audru kiriku pikihoone katus on valmis. Ester Osjamets. Aprilli keskel sai valmis Audru Püha Risti kiriku pikihoone katus. Töid tegi OÜ Rändmeister. Pikihoone katuse restaureerimise teine etapp, milleks 2021. aastal eraldas muinsuskaitseamet omandireformi reservfondist suurima toetuse ehk 153 446 eurot, algas mullu sügisel. Projekti kogumaksumuseks kujunes umbes 170 000. Summast 10% moodustab koguduse omaosalus, mille katmiseks loodetakse koguduse õpetaja ...

Haljala ajakapsli sisu on veel saladus

Haljala kiriku tornikiivri restaureerimisel võeti aprilli keskel torni tipust alla rist ja kuul. Kuulist leiti ajakapsel. Kirikute tornikiivrite remondi teeb põnevaks asjaolu, et tipukuulides on tihti ajakapsel, milles sõnum aastakümnete, mõnikord aastasadade tagant. Haljalas leitud tekst on mahukas ja pärineb aastast 1865 ehk on 157 aastat vana. Haljala Püha Mauritiuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet, kel oli eelisõigus 13. aprillil ajakapsel ehk ...

Õp Vilumaa sai koha protestantlike kirikute ühenduses

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) nimetas hiljuti oma nõukogu liikme asemikuks Kõpu ja Suure-Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa (fotol). „EKOE juhtorganis, 13-liikmelises nõukogus, toimus kohtade vahetusega seotud liikumine. Ta täpsustab, et õp dr Thomas-Andreas Põder oli varem EKOE nõukogu liikme asemik, ent esitas sellelt kohalt tagasiastumise palve seoses aasta algul samas organisatsioonis tööle asumisega EKOE peakorteris Viinis ning sellest tulenevalt ...

„Õhus on armu” toimus Pauluse kirikus

Noorteüritusel „Õhus on armu“ ühed osalejad.Olli Olenius. Laupäeval, 23. aprillil toimus Tartu Pauluse kirikus noorteüritus „Õhus on armu“, mille peakorraldajad olid Soome misjonärid Olli Olenius, Kirsi Vimpari ja Tartu Pauluse koguduse noortejuht Meribell Mõttus. Esimene silmatorkav fakt selle noorteürituse juures oli see, et ürituse nime väljamõtlemisel said kõik soovijad sõna sekka öelda. Nimelt korraldati konkurss uue noorteürituse nime leidmiseks ja kõigil oli ...

Janek Mäggi: kindlasti teeme korda kõik EELK pühakojad

Janek Mäggi näeb, et kiriku roll ühiskonnas on oluliselt suurem, kui see välja paistab. Erakogu. EELK Kirikufondi juhataja Janek Mäggi toonitab Eesti Kirikule antud usutluses, et Eesti inimeste annetusvalmidus on imetlusväärne. Fondi senine areng kinnitab tema väidet – mitmed meie kirikud on saanud rahastuse, mis on lubanud neid korrastada või lausa üles ehitada.  Ütlemine, et raha pole ilmast kadunud, näib sulle meeldivat. Veel enam, oled palju teinud selle mõtte ...