Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikuelu

Haruldane leid

HarriReinu_käekirja_näide_värv

Viibisin juulis Ruhnus külas oma heal sõbral diakon Jaanus Torrimil. Samal ajal oli konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts tulnud saarele, et ära viia õpetaja Harri Reinu isiklik arhiiv. Paari päeva jooksul oli võimalus maja taga mändide all näha keerulist sorteerimistööd ja veidi ka sellest osa võtta. Mis on oluline? Mis mitte? Väga raske otsustada. Üks kast, kuhu koondus kõik see, mis ära visata otsustati, oli minu eriline lemmik. Tegin järelnoppimist. Pilk jäi ...

Piibli tõlkimine on alati keeruline

Eesti Piibliselts pidas 4. novembril Eesti Rahva Muuseumis järjekorras 24. piiblipäeva, millega ühtlasi piibliselts lõpetas reformatsiooniaasta. Muuseum, mis pakub külastajatele ülevaate eestlaste argi- ja vaimukultuuri arengust, oli suurepärane koht piiblipäeva pidamiseks. Nagu ütles osalejaid tervitanud direktor Tõnis Lukas, „on muuseum alati rõõmus, kui siin midagi asjalikku tehakse“. Ta toonitas, et muuseum on haridusasutus. Ja Piibel ning piiblitõlkimine on sügavalt ...

Valminud on Tallinna Jaani kiriku juubeliraamat

12. novembril esitleti Tallinna Jaani kirikus juubeliraamatut „Kirik keset linna. 150 aastat Jaani kirikut“. Kirjastuses SE&JS valminud raamatu autorid on Jaani koguduse liikmed Katri Aaslav-Tepandi ja Tõnu Tepandi. 17. detsembril 1867. aastal pühitseti Tallinnas uus kirik – Jaani kirik, paljude eesti, saksa ja vene soost käsitööliste, sadade heldete annetajate ja koguduse ühise töö vili – arvukate kõrgete külaliste ja suure rahvahulga osavõtul. Uuele kogudusele toodi ...

Jõelähtme kiriku aias on monument neitsi Maarjale

Jõelähtme kihelkonnapäevade aegu augustis pühitseti kiriku aias Maarja kuju. Harju Elu vahendab sündmust ja selgitab jumalaema puuskulptuuri valmimise tausta. „Meie kihelkonna ja koguduse kaitsepühakuks on neitsi Maarja,“ selgitab kirikuõpetaja Margus Kirja. „See kajastub ka koguduse nimes, milleks on EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus.“ Kogudus otsustas tellida skulptuuri puust, mis on odavam ja maalähedasem. Skulptuuri valmistajad on Karl Purga ja Ott Olesk. ...

Kahte sõnakuulutajat tänulikult meenutades

See, mis toimus 50 aastat tagasi, on paljude jaoks nagu muinasajal olnud. Siiski keegi mäletab neid aegu. Laine Villenthal (1922–2009) ja Harri-Johannes Rein (1926–2017), kelle 50. ordinatsiooni aastapäev on (16. novembril) käes, on olnud päriselt olemas. Tänu Jumalale, et tohin olla nende kaasaegne, küll kümmekond aastat nooremana. Laine lisanimest Reseda sain teada alles internetist nagu ka seda, et tal oli 10 õde-venda. Lainet tundsin enda arvates üsna hästi. Ta oli ...

Naised reformatsiooni valguses 1. osa

1. Reformatsiooni 500. aastal on ka Eestis reformatsiooni erinevaid aspekte analüüsitud väga mitmest aspektist. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses toimusid reformatsiooni juubeliaasta tähistamise raames „Piibel köögis“ piiblitunnid, mis keskendusid küllap reformatsiooni kontekstis tuntuimale naisele Katharina Lutherile. Käesolev artiklite sari käsitleb osaliselt eelmainitud piiblitundides käsitletud ainest, aga läheb neis edasi, heites pilgu ka hilisematele ...

Lääne-Harju praostkonna sügissinod peeti Paldiskis

Reedel, 13. oktoobril kogunesid Lääne-Harju praostkonna vaimulikud, töötegijad ja saadikud Paldiski Nikolai kirikusse korralisele sügissinodile. Sinodipäev algas armulauapalvusega, mida juhtis praost Jüri Vallsalu ja kus teenisid kaasa praostkonna vaimulikud. Muusikatöö koordinaator Pille Metsson mängis alles eelmisel pühapäeval (lõikustänupühal) kasutusele võetud uut elektriorelit, olles muusikapalad valinud sellest lähtudes, et oreli kõlavärvidest oleks võimalikult ...

Pastor Lipp kirjutas ajast pärast 1910. aastat

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus esitleti 28. oktoobril siinse koguduse legendaarse õpetaja Martin Lipu (1854–1923) mälestusteraamatu teist osa, mis annab haarava ülevaate ühe perekonna ja koguduse, aga ka terve rahva loost kümmekonna murrangulise aasta lõikes. Esitlusel esitas Nõo koguduse meesansambel eesti heliloojate loomingut. Ühiselt lauldi püsti seistes Martin Lipu ja Enn Võrgu „Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga …“. Tervitades kirikusse jõudnuid tuletas õp ...

Jõelähtme kiriku torn sai kullatud risti

29. oktoobril pühitseti Jõelähtme kirikus restaureeritud kullatud rist, mis paigaldati tagasi torni tippu. Risti kuldasid kunstiakadeemia tudengid koos juhendaja Hilkka Hiiopiga. Kleepse meenutavad kullalehed telliti Saksamaalt. Töö oli keeruline ja aeganõudev ning see toimus kirikus. Tööd Jõelähtme kiriku tornis jätkuvad. Firma Rändmeistri ehitajad on välja vahetamas tornikiivri üle saja aasta vanust plekki, uuendatud on puitkonstruktsioone. Firma Renovare töötajad ...

Püha Vaimu kirikus pühitseti Martin Lutheri aken

Usupuhastuspüha eelõhtul pühitses peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Püha Vaimu kirikus Dolores Hoffmanni 12. vitraažakna, mis on valminud Martin Lutheri auks ja pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale. Pidulikku sündmust kaunistas muusikaga Püha Vaimu kammerkoor Riho Ridbe­cki dirigeerimisel. Organist oli Olga Gams, kannelt mängis Tuule Kann ja solist oli Ann Narva (sopran). Esitati peamiselt eesti heliloojate loomingut. Vitraaž on valgus Tallinna Püha Vaimu koguduse ...

Piibli peasõnumit leidmas

Tallinnas Pae 21 rendiruumides tegutsev EELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse algatusrühm korraldas 27.–29. oktoobrini sealsamas koolituse „Piibli punane niit“, mis juhatab vaatama Piiblile kui tervikule. Õpetajad, teoloogiamagister Leif Nummela ja teoloogiadoktor Vesa Ollilainen tuli broneerida lausa poolteist aastat ette, sest neid kutsutakse selle programmiga peale Soome ka Rootsi, Norrasse ja Venemaale. Ajakirjanikust pastori Nummela raamatu „Piibli punane niit“ andis ...

Oreli kordategemiseks tuli toetus Ameerikast

Paidet külastas USA Marylandi osariigi delegatsioon eesotsas asekuberner Boyd Rutherfordiga ja Marylandi Rahvuskaardi delegatsioon kindralmajor Linda Singhi juhtimisel. Mõlemasse delegatsiooni kuulus ka inimesi Paide sõpruslinnast Westminsterist. Esimeses delegatsioonis oli Paides sündinud ja koolis käinud Signe Pringle-Jalak, nüüdne Marylandi rahvusvaheliste investeeringute ja kaubanduse kantselei direktor, teises suur Eesti fänn ja Paidega sõprussidemete algataja Thomas ...

Tartu krematoorium asub pühitsetud ruumides

„Inimese viimne teekond peab olema korraldatud kooskõlas lahkunu eluajal väljendatud soovide ning üldiste moraalinormidega,“ kinnitab 20 aastat Tartu krematooriumi ja matusebürood juhtiv Andres Tõnissoo Eesti Kiriku tehtud usutluses, kus ta räägib, milliseid teenuseid siin pakutakse ja millistest tõekspidamistest nende osutamisel lähtutakse. Seades sammud matusebüroosse on inimese meel enamasti raske lähedase inimese kaotusest ning tihti ebakindel senikogematuga silmitsi ...

Vanim kivikirik vajab abi

Kolm aastat on eraldatud raha pühakodade riikliku programmi kaudu Valjala Martini kiriku heaks, ent vajalikke töid on enam kui selleks vahendeid. 13. sajandi esimesse poolde ulatuva ehituslooga kirik on koos Pöidega Eesti vanim sakraalhoone. Pühakoja ehituslugu ja seinamaalinguid on uurinud 1970. aastatel Villem Raam. Pea kümmekond aastat tagasi aga ütles kogudust teeniv õpetaja Hannes Nelis, et on väsinud rääkimast kirikuga seotud probleemidest. Aga tegelda nendega ...

Tallinn ja Tartu väärtustavad reformatsioonipärandit

ref

Rahvusvaheline reformatsioonilinnade projekt pakub ajaloosündmuste esiletõstmise kõrval võimalusi edendada kultuuri ja turismi. Projektiga on liitunud ka Tallinn ja Tartu. Idee luua Euroopa reformatsioonilinnade võrgustik pärineb organisatsioonilt nimega Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE). See ühendab 94 luterlikku, reformeeritud, metodistlikku ja unioonikirikut, mille liikmete koguarv on umbes 50 miljonit. Organisatsioonile pandi alus 1973. aastal Leuenbergi ...