Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kirikuelu

Misjonikeskus kutsus kokku misjonärid

EELKsse välismaalt meie kutsel tööle läkitatud spetsialistidele korraldab misjonikeskus kaks korda aastas misjonäride päeva. Kokkutulekul pakutakse sarnase tausta ja elunägemusega töötajaile võimalust jagada rõõme ja muresid. Kutsutud on ka nende nn esimehed – koguduste või organisatsioonide juhid, kus misjonärid tööl on. Alati kuulub päeva juurde ettekanne mõnel olulisel teemal ja ühine eine. 15. märtsil olid misjonärid kokku kutsutud Pae palvekotta Lasnamäel, kus tegutseb ...

Paastukuu 1937 kirikus

Ülestõusmispühad langesid 1937. aastal märtsikuule. 1. märts tõi sõnumi tulevase peapiiskopi Edgar Hargi kohta. Sel päeval asus ta ametisse Lohusuu õpetajana. 7. märtsil pidas Edgar Hark Lohusuus oma esimese jumalateenistuse. Kogudus oli rõõmus, et „jumalateenistus võis täpselt väljakuulutatud ajal alata“. Rahvast oli uut õpetajat vastu võtma tulnud rohkesti, teda tervitati puhkpilliorkestri helidega. 7. märtsil valiti õpetajat Häädemeeste ja Tahkuranna kogudusele. Ainus ...

Soome raadiopalvustel täitus 85 aastat

raadioaparaat

Soome Raadio üks vanimaid saateid on raadiopalvused. Esimene raadiopalvus läks eetrisse 7. märtsil 1932. Raadiopalvused on toonud 85 aasta jooksul jumalasõna Soome kodudesse, andes tuge ka suurte ühiskondlike ja isiklike kriiside ajal nagu talvesõda, parvlaeva Estonia uppumine või terrorirünnakud mitmel pool maailmas. Kuid Soome raadiopalvused pole mitte üksnes soomlastele olulised, vaid need on tähtsad ka eestlastele. Nõukogude Liidu ajal olid raadiopalvused jumalasõna ...

Eesti Kiriku lugejate reis Karjalasse Kiži ja Valamo saartele

Eesti Kirik on oma lugejaid juba 17 aastat viinud suviti reisidele. Sel suvel reisime koostöös Tiit Reisidega Karjalasse (Venemaa). Reisi aeg 14.–19. august. Marsruut: Tallinn – Staraja Sloboda (Aleksander Svirski kloostri külastus) – Petrozavodsk (Petroskoi) – UNESCO kaitse all olev muuseum-reservaat Kiži saarel Onega järves (Äänisjärv) – Martsialnõje Vodõ – Kivatši looduskaitseala – 16. sajandist pärineva Kinerma karjala küla-vabaõhumuuseumi külastus – Ruskeala ...

Tallinnas on pühima neitsi Maarja kuju

Roomakatoliku kiriku hoovi Tallinnas (Vene 18) paigaldati oktoobris neitsi Maarja kuju. Kristus ise ristil andis neitsi Maarja meile kõigile emaks, kelle poole pöörduda. Nüüd on kõigil väga ilus võimalus palvetada selle kuju juures. Esialgu oli planeeritud, et kiriku hoovi hakkab kaunistama Maarja kuju Maarjamaa juubeliaastal 2015, kuid erinevate lubade andmine linna poolt võttis palju enam aega ja kuju sai oma kohale alles mullu oktoobris, kui piiskop Philippe selle ...

Uued tuuled Tuhala koguduses

5. märtsil lõppesid kogudustes juhtorganite valimised. 68 liikmesannetajaga Tuhala kogudus Ida-Harjumaal valis uueks juhatuse esimeheks Laidi Suumanni. Ida-Harju sinod usaldas talle ka kirikukogu liikme volitused. Laidi Suumann (40), kes töötab maksu- ja tolliametis büroojuhina, ütles Eesti Kirikule, et tajudes suurt vastutust võttis ta üle väga heas seisus koguduse: „Eelmine juhatuse esimees Arvo Rodi on koos abikaasa Liinaga väga head tööd teinud. Nende eeskuju ja ...

Kogudusele tuli valla tunnustus

Puhja vald tunnustas vabariigi aastapäeva eel Puhja Püha Dionysiuse kogudust aasta teo tiitliga. Tiit ja Miina-Liisa Kuusemaa teenivad Puhja koguduses 1990. aastast ja sel ajal on remonditud nii üle 500 aasta vana kirik kui seal asuv Müllverstedti orel. See on andnud kogudusele võimaluse pakkuda pühakojas kontserte ja seda ei ole ka kasutamata jäetud. Organistina ametis olev Miina-Liisa suutis möödunud aastal leida nii palju esinejaid, et iga kuu oli kirikus vähemalt üks ...

Korintlastele kirjutatud kirjade sõnum

Tundub, et Korintoses on asunud algkristluse kõige kirjum kogudus. Kirju oli ka koguduse elu- ja tegevuskeskkond, halva mainega Ahhaia provintsi pealinn Korintos. See pakkus oma elanikele kergelt pluralistliku kultuurimaailma vabameelseid eluviise ja teenuseid, mis ahvatlesid ka usuelus kogenematuid kristlasi. Kristlusele harjumatu ebamoraalne eluviis ja ebajumalate teenimine olid juurdunud linnaelanike kultuuris nii sügavale, et noorel kogudusel oli raske nende vastu ...

Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 24. veebruaril 2017

Lk 4:18–21 Kordan veel kord Jeesuse loetud sõnu, kui ta luges oma kodukoha Naatsareti palvemajas ette prohvet Jesaja ennustusi: „Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.“ Ja Jeesus lisas: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.“ (Lk 4:18–19, 21) Austatud ja auväärsed kirikulised, armsad sõbrad! Milliste prohvetite ennustuste ja ...

Mida küsib tänapäeval inimene Jumala kohta?

pope

Erinevatel ajastutel küsivad inimesed erinevaid usulisi küsimusi. Jeesuse aja suurim küsimus oli kokku võetud Ristija Johannese sõnades: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”(Mt 11:3) Tolle aja inimesed otsisid Messiat, kes päästaks valitud rahva. Oli loomulik, et nad küsisid, kas Jeesus on tõotatud Messias. Kes leidsid sellele küsimusele vastuse, neist said Kristuse jüngrid. Reformatsiooniajastu probleem oli inimese hinges olev patutunne, millest ...

Kvaliteedimärgiga ja oikumeeniliselt avatud

EELK Usuteaduse Instituut on pälvinud Eesti Kirikute Nõukogu 2016. aasta oikumeenilise aastapreemia. Instituut tähistas eelmisel aastal 70. sünnipäeva, olles Eesti vanim järjepidevalt tegutsev erakõrgkool, mille tööhaaret nii kirikus kui ka ühiskonnas laiemalt on märgatud ja hinnatud. Dekaan prof dr Randar Tasmuth ütleb, et oikumeeniline tunnustus oli meeldiv üllatus. Peaaegu kõikides kirikutes ja konfessioonides on inimesi, kes mingil moel ja ajal on olnud seotud ...

Koguduseliikme kohustus oma koguduse ees

Pereraadio „Kõnetuste“ saatetunnis rääkis peapiiskop Urmas Viilma külaskäigust Austraaliasse. Kohtumisel ühes koguduses ütles selle liige, et nii tore, et meil on liikmeid umbes 30. Viilma tõi võrdluse EELKga, kus sellise liikmete arvuga koguduses ohatakse: meil on ainult 30 liiget. Kogudused ongi erinevad. Suhtumine arvudessegi on erinev. EELKs on aruannete esitamise aeg ning kevadiseks kirikukoguks loetakse hinged ja liikmed kokku. Harju-Madise koguduse õpetaja Joel Siimu ...

Kiriku ja riigi ühendab rahvas

Viilma,Urmas_peapiiskop

Hakates kirjutama Eesti luteri kiriku iseseisvumise sajandal, juubeliaastal meie kirikust kui rahvakirikust, tuleb esmalt teha au- ja tänuavaldus Villem Reimanile (1861–1917). Rahvusliku mõtlemise suurkuju ja kiriklik visionäär Reiman oli esimene, kes, olles ilmselt tuttav teoloogi ja filosoofi Fr. E. D. Schleiermacheri (1768–1834) poolt avalikkusesse paisatud rahvakiriku ideega, teeb juba 1905. aastal Postimehes ilmunud viies artiklis konkreetsed ettepanekud kirikuelu ...

Vaimulike talvepäevad Pilistveres

21. jaanuarist 18. veebruarini 1687 toimus Pilistvere pastoraadis nn teine piiblikonverents, omamoodi vaimulike konverents, kuhu oli kokku sõitnud hingekarjaseid ja teoloogiaüliõpilasi mitmelt poolt Eestist ning Riiastki. Need pastorid-keelemehed arutasid toona tuliselt Piibli tõlkimise üle meie maa keelde: näiteks kas tuleks aluseks võtta Martin Lu­theri saksakeelne piiblitõlge või lähtuda algkeeltest; kas kasutada Stahli kirjaviisi või Forseliuse oma ning mis kõige ...

Peterburis sinimustvalges võtmes

Eesti iseseisvuspäeva tähistas Peterburi eestlaskond piduliku jumalateenistuse ja kontserdiga ning Eesti Vabariigi konsuli vastuvõtuga Peterburi Jaani kirikus. 19. veebruari armulauaga jumalateenistus oli tavapärasest kordades pidulikum: tähistati nii Eesti Vabariigi 99. kui ka Peterburi Jaani kiriku 6. taaspühitsemise aastapäeva. Teenisid piiskop Tiit Salumäe ja õpetaja Enn Salveste Eestist, esines koguduse koor. Jutluses meenutas piiskop Salumäe, kuidas ta kuus aastat ...