Esileht » Elu ja Inimesed

Kirikuelu

Oikumeenia argi- ja pidupäevas

Katoliiklaste missa Viru-Nigula kirikus palverännaku ajal. Allikas: www.katoliku.ee. Eesti pühakodasid külas­tades võib aeg-ajalt mär­gata, et mõnes luteri kirikus peetakse katoliku missat. Nii mõnelgi inimesel võib tekkida küsimus, kas see on lubatud.  Eesti on usuliselt kirev maa ja kristlaskond on siin vä­he­muses. Ilmselt tänu sellele on ka kirikutevaheline oiku­mee­niline koostöö tugev. Oikumeenia seisukohalt on oluline aasta 1948, ...

Disaini abil Jumala sõna kuulutamas

Läti luterliku kirikuvalitsuse hoonet ehib piiblisalmist Jh 10:9 inspireeritud sõnum. LELK-i koduleht. 3. septembrist ehib Riia va­na­linnas Jakobi kiri­ku naab­ruses asuva Läti Evan­geel­se Luterliku Kiriku (LELK) ki­ri­ku­valitsuse seina tekst „Kristus: Mina olen uks. Kes läheb sisse minu kaudu, see pääseb“. Tegemist on osaga projektist „Religioosne tekst kaasaegse keskkonnaobjektina“, mis al­ga­­ta­ti lu­ter­li­ku kiriku poolt seo­­ses ...

Koguduse ajalukku lisandus veel üks killuke

Malevlased leidsid Keila kirikuaiast vabadussõdalase Helmuth Wiiburgi hauakivi. Erakogu. On otsekui sümboolne, et 19. septembril Keila kihelkonnapäevade raames ajalookonverentsiga aasta­päeva tähistanud Keila kogudus sai kuu aega tagasi lisada veel ühe detaili 800 aasta pikkusesse ajalukku. Keila kirikuaed on hoolitsetud, ent kohati kipub suures kirikuaias ikka võsa kasvama. Et kogudusel on head suhted kooli ja noortekeskusega, pa­ku­ti ...

Kultuurielu

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad leidsid omaniku

Jakob Hurda auhinna said sel aastal Eela Jää ja Mart Laar. Annely Eesmaa. Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts andis Eesti Panga muuseumis Mart Laarile ja Eela Jääle üle Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad. Žürii otsusega sai 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri vabariikliku auhinna Mart Laar ja maakondliku rahvakultuuri auhinna Põlvamaa sädeinime­ne ja kogukonnavedur Eela Jää ...

Kapten Uno Lauri kuus luulekogu

Kapten Uno Laur jäi ju elu lõpuni uppunud parvlaeva Estonia eestkõnelejaks. Vallo Kepp. Meie riigi nimega laevale mõeldes Helistas lahkunud produt­sendi kaasa Helle: talle oli helistanud pikaaegne pe­re­tuttav kapten Uno Laur (1928–2018) palvega, et Helle aitaks leida hooliva varjupaiga kapteni valduses olevale nä­p­u­­täiele Belgia Eesti Seltsi raamatukogust pärinevatele ...

Persoon kaasajast

Toomas Nigola teenib kirikut meediatööga

Toomas Nigola (vasakul) on oodatud külaline Eesti Kiriku toimetuses. Pildil intervjueerib teda toime­taja Rain Soosaar. Liina Raudvassar. Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola on üks neist EELK vaimulikest, kes lisaks teoloogilisele haridusele saab kirikut teenida ka oma teise eriala kaudu. Sel aastal tunnustas kirik teda meediapreemiaga. Toomas Nigola on nimelt lõpetanud ka Tartu ülikooli ...

Kirikuilma enfant terrible? Oh ei, andekas Jumala laulumees

Eerik Jõks, Tallinna Toompea Kaarli koguduse liige, sirutab tii­vad ja lendab oikumeeniliselt kon­fessioonide kohal. Urmas Roos. Mis oleks parim kingitus muusikateadlasele, laul­jale ja heliloojale Eerik Jõksile 50. sünni­päe­vaks? Kindlasti see, kui vaimulikud ja paljud tei­sedki avas­taksid ainulaadse võimaluse käia iga nädala nel­japäeval kell 17.30 Tallinna Kaarli kiriku keldris pühalaulu ...

Persoon minevikust

Maestro Rolf Uusvälja meenutades

Rolf Uusväli 15. september 1930 – 11. juuni 2005. Minu armastus oreli­muu­sika vastu sai al­gu­se va­rajases lap­se­põl­ves. Mul oli õnn kas­vada peres, kus elati kristlikus vaimus. Nii võeti mind juba lapsena kirikusse kaasa.  Meie perekond kuu­lus Rakvere Kolmainu kogu­dus­se. Rakvere k­i­rikus on suurepärane orel, mil­le helid tänini pise­matki hinge lum­maksid. Ei osa­nud väi­kene ...

Suure-Jaani suurmehed Rosenberg ja Kapp 150

Suure-Jaani töömaleva noored korrastasid Rosenbergile ja teistele Suure-Jaani kihelkonna vaimulikele paigaldatud hauatähiseid. Koguduse arhiiv. Koos XXIII Suure-Jaani muusikafestivalile lõppakordi andmisega tähistame pühapäeval, 23. augustil kahe Suure-Jaani suurmehe – omaaegsete koguduse õpetaja Georg Alfred Rosenbergi ja köster-organisti Hans Kapi 150. sünniaastapäeva.  Kell 14 algab ...

Ühiskond

Pühitseda palves ja tegudes meie ühist kodu

1. september on lisaks tar­ku­sepäevale kogu loodu päev.  Loodu päevaga algab loodus­hoiule pühendatud kuu, mis lõpetatakse Assisi Fran­cis­cuse surmapäeval 4. ok­toobril. Teadmiste maas­tikul liikumise eeldus on rohelise maastiku säilimine ja hoid. Looja on inimese asetanud maailma loodut hoidma ja hoo­livalt edasi arendama, nii et ei lõpeks külv ega lõikus ja Jumal võiks meie peale ...

Eestimaa palve

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS, jälle seisan palves Sinu ees. Ikka veel mu rahvas raskes vaevas pimedana paindub piitsa ees. PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI selle rahva südames ja suus, kes saab leiva vastu palja kivi, okastraat on otsapidi luus... MEIE IGAPÄEVAST LEIBA MEILE ANNA, jäta meile meie Isamaa, et me lastel oleks pea kus panna, et meist keegi poleks ...

Tähtpäev

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine toimub teisipäeval, 22. septembril, vastupanuvõitluse päeval kell 16 Keila Miikaeli kirikus. Mälestusjumalateenistusel teenivad peapiiskop Urmas Viilma ja teised vaimulikud. Riigipeade auks süüdatakse 16 küünalt.

Valgamaa sai saja-aastaseks

Igor Gräzin esinemas Valgamaa juubeli puhul korraldatud kõnekoosolekul Valga raekojas. Valga valla Facebooki-leht. Maakonna 100. aastapäeva tähistamisel mängisid olulist rolli seal asuvad luterlikud kogudused. Pärast seda, kui Eesti-Läti pii­ri kindlaksmääramisel lii­de­ti Valga põhiosa Eestiga, o­t­sus­tas vabariigi valitsus 6. sep­tembril 1920 moodustada lin­na ümber asuvatest ...