Esileht » Arvamused » Lugejate kirjad »

Lugejate kirjad

Pea maha!

Oli aeg, mil inimesed uskusid, et kogu loodus on hingestatud, puud, kivid, vesi, tuli jne on elusad. Näiteks kivi käest pidi luba küsima, kui taheti ta peale istuda. Kui kivi halvasti koheldi, siis võis ta kätte maksta. On lugusid, kus räägitakse, kuidas puud öösiti kogunevad nõupidamisele. Vett ja tuld koheldi aupaklikult. Tule solvamine võis lõppeda surmaga. Nüüdsel ajal jagatakse maailmas olev elusaks ja elutuks. Linnainimene korraldab piknikke, gaasipliit on tarbeese, ...

Ühest kirikukontserdist

Neljapäeva, 24. oktoobri hommikul kinkis Eesti Vähiliidu president mulle pääsme Tallinna Jaani kirikus sama päeva õhtul toimuvale Eesti Vähiliidu heategevuskontserdile «Unistused elavad». Ütlesin, et ei poolda kirikus korraldatavaid kontserte. Ta vastas, et jäägu kontserdist osasaamine minu enese otsustada. Kuna ta oli kalli pileti oma raha eest  ostnud, otsustasin minna. Kontserdil esines kuus väga võimekat solisti G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri ...

Quo vadis, Narva Aleksandri kogudus?

Villu Jürjo eelmisel nädalal ilmunud arvamusartikli pealkiri «Lugu, mis ootab järge» on asjakohaselt pealkirjastatud. Loo järg kõneleb sellest, kuidas kõrgemate kõlblusnormide kandjast, Narva kirikuõpetajast, saab inimene, kes on valmis jätma leivata 100 ehitusmehest peretoitjat ning viima lõpuks Eesti ühe uhkeima kiriku sundmüügini. See on lugu usaldusest, mida kuritarvitati. 2008. ja 2009. aastal olid Narva Aleksandri kiriku jaoks rasked ajad, halvas olukorras suurkiriku ...

Jumal, aita vaenlastel leida teed!

Mõned aastad tagasi jutustas maakodu naabrimemm Ella, kuidas ta sai oma elus vaenlase. Nimelt oli tal kodus ainsaks seltsiliseks koer Muta. Tark, sõbralik. Ainult, nagu ütles Ella: ta ei osanud rääkida. Ühel päeval tuli naaberkülast K. talle külla, tuli sooviga, et Ella laenaks talle raha. Aga naabrimemm oli siis öelnud: «Tean, tahad viinaraha. Aga selleks ma sulle küll ei laena! Mine otsi mõnda lollimat!» Mees istus autosse ja sõitis pahameeli minema. Ei öelnud isegi head ...

Oh võtkem Jumalat …

Sebides Mammona käsul 24/7, hingamispäeva pidamata, ongi elu täidetud. Ja saategi, mida tahtsite, oma hinge hinnaga. Veel parem kui lähete üle maailma laiali, parema palgaga võõrast rahvast rügama, kulutades neid andeid ja talente, mille Isa teile sünnipäraselt pärandas. Olge kui kadunud pojad vabalt vabas maailmas, läätseleeme juures, mis ongi öko, mahe ja lahe. Küllap EU ametnikud, EASid, LEADER-meetmed, KÜSKid, KIKid ja muud toetusfondid ning kvoodijagajad Eestimaale ...

Mõeldes Süürias toimuvale

Palju kordi olen mõelnud, kui palju on inimesel õnne, et talle on antud oma kodu. Olen ise sõja järel üles kasvanud ja meie pere on palju vaeva näinud korteri saamisega, sest sõduri mahavisatud suitsukonist läks põlema meie kodu. Kodu, mille isa ehitas ja mida ta ei jõudnud lõpetada, enne kui ta sõtta võeti. Siis pidime linna tulema. Aga Jumal õnnistas ema tööd ja me saime kõike. Nähes ja kuuldes sellest, mis toimub praegu Süürias inimestega, kuidas Jumal neid on ...

Toimetuse kirjakast

Surnute Jumal? Seda, kas surnutel ei ole Jumalat, arutas artikkel 17. aprilli Eesti Kirikus. Küsimusele pole raske vastata, kui inimese usk toetub Jumala sõna kindlale alusele. Et Jumal pole surnute, vaid elavate Jumal, seisab mustvalgelt pühakirjas: Mt 22:32; Mk 12:27; Lk 20:38. Nende salmide kontekstist on näha, et Jeesus pidas silmas surnute ülestõusmist. Tähendab, Aabraham, Iisak ja Jaakob on praegu küll surnud, aga Jeesus mõtles tulevikule, mil nad ärkavad taas ...

Ära mõista hukka ligimest

Sellise pealkirjaga raamat tuli riiulist kätte. Minu patt, ja mitte ainult. Kaasinimeste tagarääkimine tundub olema kõige loomulikum jututeema, ikka alatooniga, et mina ei ole niisugune. «Kui inimene teeb midagi, mida ta häbeneb, ütleb ta alati, et see on tema kohus.» See B. Shaw’ ütlemine meenus, kui ristiinimesed hakkasid üksteise vastu argumenteerima allkirju kogudes. Uues Testamendis on õige väike osa õpetust, kuidas käidelda kaasinimese patte, ja valdav osa, kuidas ...

Luulest ja eesti keelest

Emakeelepäeval lugesin Ilmar Vananurme luulet. Kes seda autorit lugenud, teab, kui ilusas eesti keeles ta kirjutab. On hea tunne, et ta esindab niiviisi eesti rahvast. Loodetavasti ei pane Vananurm tähelegi riigikogulast Yana Toomi, kes meile kõigile näkku süljata on jõudnud. Kuid see tige süljelärts küllap maandus Toomi enda näole tagasi. Soovitaksin Yana Toomil luulet lugeda, ehk siis tema iseloom pehmeneks, ei oleks tigedust ja õelust nii palju. Ma ei tea, kas ta on ...

Tometuse kirjakast

Pereraadio on muutunud palju vaesemaks Pöördun raske südamega teie poole, sest mind vaevab juba varahommikust, et Pereraadiost on kadunud Jaan Tammsalu arusaadavad ja inimlikud vaimulikud mõtisklused. Hea, et mul on vähemalt tema raamat olemas, kuid Pereraadio on minu jaoks palju vaesem. Ja usun seda, et mitte ainult minu jaoks, vaid väga paljudele. Kui see vabamüürlus on nii kardetav, siis on küll ime, vist Jumala oma, et Jaan Tammsalu on säilitanud oskust nii lihtsalt ja ...

Tometuse kirjakast

Vabamüürlusest Vabamüürlus pole kuigi originaalne, meenutades teisi analoogseid läbi aegade eksisteerinud salaõpetusi. Kõige sarnasemad on ehk antiiksed müsteeriumireligioonid. Sarnasuseks on süsteemi astmelisus, salastatus, sünkretism, võib-olla ka konkreetsed juutlusest, foiniikia usundist ning Egiptusest kokku pandud jumalad (nagu Jahbulon). Vabamüürlus teeb vahet pühendatute ja mittepühendatute vahel. Nagu antiigis: kui sa oled viidud koopasse ja koopa peal on tapetud ...

Toimetuse kirjakast

Pääsemine Kuhu me siis oleme jõudnud? 1998. aastal avastasid astronoomid, et universum paisub, ja üha kiirenedes. Universumi lõpuks on peaaegu absoluutse nullini külmumine. Selles kõiksuse vanglas me oleme ja vaatame jõuetult pealt paratamatut hukku. On muidugi üksikud teadlased, kes püüavad leida pääsu sellest tapamajast. Kui arvestada sellega, et paralleelsed universumid on olemas, siis ainukeseks pääsemislootuseks oleks putkata mõnda neist. Teoreetiliselt on võimalikud ...

Saatana surve

Saatan koos oma deemonitega on heidetud maa peale ja ta teab, et tal on jäänud vähe aega ning seepärast ta tegutseb eriti raevukalt. Tema esmase rünnaku objektiks on kindlasti Kristlased ja kristlikud usuorganisatsioonid.Oma vastutöös kasutab ta oskuslikult ära olemasolevaid võimustruktuure ,et nende abil peale suruda valeõpetust, leiab nõrgad kohad kirikute vaimulike hulgas ,et hakata kantslist kuulutama patukahetsuse ...

Mure nõdra venna südametunnistuse pärast

Mõte ei anna rahu ja süda valutab, kui mõtlen neile, kes nimetavad end geikristlasteks. Kristlane ja gei? Kuidas need kaks asja kokku sobivad? Üks pool on valgus, teine pilkane pimedus. Meenutan 1995. aastal toimunud kriisiabi põhikursust, kus Heino Nurk, Naatan Haamer ja Kadri Ugur olid meie lugupeetud ja armastatud koolitajad. See koolitus ei ole tänaseni meelest läinud. Heino Nurga kirjutis 20. oktoobri Eesti Kirikus on nagu ...

Kiriku usaldusväärsus saab põhineda vaid aususel

Mitmed viimasel ajal Eesti Kirikus avaldatud arvamusartiklid on tekitanud paljudes lugejates pahameelt. Kuna olen ka ise ühe sellise arvamusloo autor, on mul sellest siiralt kahju ja ma vabandan kõigi ees, keda minu artikkel on pahandanud. Samas ei saa ma aga kuidagi nõustuda väitega, et erinevate arvamuste avaldamine meie kiriku ajalehes on lubamatu. Ma soovin siiralt, et kirik oleks ühiskonnas usaldusväärne ja et tema sõnum oleks ...