Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Lugejate kirjad »

Miks täna lehte ei tulnud?

„Õpetaja, miks täna Eesti Kirikut ei tulnud?“ küsis üks koguduse liige, kellele olime koguduse poolt tellinud lehe. See on tema ainuke leht, mis talle käib, ja ootab ta seda. Milline pettumus, sest endal tal raha pole selle tellimiseks, hea kui leiva ja muu hädapärase kätte saab. Milline rõõmus üllatus, kui see talle tuli, ja nüüd korraga ei ole. Õpetaja peab talle põhjuse ära seletama, et lehel pole ka raha, et kõik numbrid saaks paberile panna. Miks, miks, küsib ...

Suur rõõm paneb tänama ja kiitma

Käru koguduse kauaaegse liikmena ja aastatel 1995–2021 koguduse juhatuse esimehe ameti pidajana tahan väljendada oma suurt rõõmu. Meie kiriku 161. aastapäeva oli tänavu võimalik tähistada äsja uue välise kuue saanud, ilusalt kollaseks värvitud pühakojas. Käru kirik ei ole enam kui väheldane maakirik, vaid kui kaugele oma kaunidusega silma hakkav katedraal.  Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu! Need on laulik Taaveti sõnad, mis väljendavad ...

Kiriku ees kantakse loosungeid, aga mitte maske

„Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me vead,“ laulab Tõnis Mägi Vabaduse väljakul 23. oktoobril. Kokkutulnud kannavad loosungeid, mis süüdistavad valitsust ja peaministrit Kaja Kallast koroonavaktsiinide kasutamisega seotud surmades. Kusagil hõõgub viha. Kõik see leiab aset Jaani kiriku avatud uste ees. Pole kuulnud, et kirik oleks võtnud toetava seisukoha koroonavastase vaktsineerimise suhtes, kuigi tahaksin. Võib-olla ei soovita sekkuda probleemi, mis on ühiskonna ...

Usk ja lootus on kõikvõimsad

Eesti Kirik on igal kolmapäeval oodatud. Lehes on palju lugemist: on usuelu uudiseid ja palju silmaringi laiendamiseks.  Mõnel korral on mul olnud võimalus võtta osa lugejatele korraldatud reisidest. Meedejäävam on 2018. a augustikuu Soome reis, kus peamine sihtkoht oli Valamo klooster. See oli väga huvitav ja tore reis. Soovin sellest jagada ühte minule väga õpetlikku lugu, mida sageli meenutan, kui on mõni raske hetk või vaja mingi probleem lahendada. Jeesuse ...

Jürikuu palava nuule mineva nädälist

Üts nuur miis tahtse väega ristitus saia. Kiäki oll teda latsõlõ vadõriss palunu ja nüüd oll kipõ ta asjaga. No tulõ õnnõ, ütli ma taale. Leerilatsõ omma joba kats kuud üten kävenu. Kiräkiili es või taad kõnõldaki – ku tervisõammõt teeda sääse ... A tulõ õks! Mi tiimi edimädsõ tunni perrä.  Läts päiv, läts tõnõ. Tuusama nuurmiis kirot iimeili ja ütel, et timä jätt ta leeri asja katski. Latse ristmine om edesi lükatu. Ku ta vadõriss es saa, es ole ristmist ka ...

Valguse kandja

Läbi pimeda tuulise tormise metsa rühkis edasi poisike, kellel oli käes latern, milles põles küünal. Tuul ulus puude latvades ja haaras mõni hetk ka poisikese oma haardesse, keerutades lumehelbeid vastu nägu ja lehvitades kuuehõlmu. Poisike rühkis vapralt edasi, aeg-ajalt kaitstes laternat kuuehõlma all, et tuulel ei õnnestuks väikese küünla leeki kustutada. Tal polnud aega kuulata pimeda öö hääli, kaugusest kostvat huntide ulgumist ega murduvate puuokste raginat. Ta ...

Toimetuse kirjakast

Hoiame oma jumala­koda­sid hellalt  Meenub Urmas Alendri laul „Üksikutele“. Kirikud on ka üksikud. Suuremalt jaolt sei­savad need tühjana. Aga nad vajavad ka armastust. Inimeste armastust ja hoolimist. Mitte ainult inimesed, kes seal vahetevahel käivad ja otsivad Jumala kojast kinnitust, et Jumal neid armastab. Muin­suskaitseamet tunneb muret, et meie, kirikuinimesed (ka ametnike hulgas on palju kirikuinimesi ja meie rii­giametiski), hoiaksime meie kätte antud vara, ...

Kas hing ja ihu on kvalitatiivselt identsed?

Teoloogiahuvilisena sattusin lugema usuteaduse doktori professor Elmar Salumaa koostatud „Süstemaatilise teoloogia käsiraamatut“ (2008). Märksõna „Hing ja ihu“ all on kirjas: „Hing ja ihu on piibellikus käsitluses lahutamatult seotud teineteisega ega moodusta mingit kahte omaette olevat substantsi. Mõistet hing kasutatakse seetõttu tihti pars pro toto mõttes ja tähendab lihtsalt inimest, nagu see hiljemgi usulises keelepruugis on püsinud. Kui UT ihu ja hinge kõrval ...

Jumala kirves

1889. aastal ilmus Rõuge kirikuõpetaja Rudolf Kallase jutluseraamat „Igawene Ewangelium ehk Rõõmusõnum Jeesusest: Uus jutlus-raamat“. 21. jutluses räägib ta eesti rahva ajaloost, pattudest ja püsimisest. Läbi ajaloo on meid saatnud sõjad, katkud, näljahädad, rüüstamised ja piinamised. Üle 700 aasta oleme kogenud meie maal ristiusku. 19. sajandi lõpus polnud Eestimaal sõda, kuid Kallas ütleb, et kui varem taheti hävitada meid väljastpoolt, siis nüüd hävitame ennast ...

Prof Evald Saagi märkmetest septembris 1946

Prof Saag alustas tihti oma jutlusi väikese valmilaadse jutukesega. Need köitsid inimesi. Tema märkmeid sirvides leidsin järgneva loo.  I Kor. 13, 13 1946 septembris – on viiteks lehe serval. „Ühel poisil oli Priidu-nimeline koer. Kui pere sööma hakkab, siis märkab poiss Priidu silmis erilist paluvat läiget ... ja noor peremees annab koerale oma paremad palad, sest Harril on võimatu vastu panna sellele paluvale vaatele ... Kui ema tõstis teisel päeval ...

Toimetuse kirjakast

Värske sõõm kodumaalt Soovin Eesti Kiriku toimetusele teravat sulge ja uusi ideid alanud aastal! Olen teie tänulik lugeja, see leht on minu jaoks värske sõõm kodumaalt – ainuke paberleht, mis postkasti jõuab. Eriti meeldivad arutlused usu teemal, diakonaalne tegevus (olen ise diakooniatöö kursustel käinud) ja kiriklikud uudised. Huvipakkuvad on lood vaimulike elust. Tallinnas olles meeldib külastada Jaani kirikut, kuna see on linna keskel ning seal toimuvad ka päeva ajal ...

Paigalpüsiv tormakus

Js 30:7 Käesolev kirjutis on inspireeritud E. Tennmanni raamatust „Ekstaas ja müstika“ (Noor-Eesti 1936). „Usuelu on kõige olulisem inimese tõelise olemuse leidmiseks ja maksmapanemiseks.“ Järgnev lõik kõlab kaasaegselt: „Usuline vaimutervis pole kõrvaline asi. Ei ole mõeldav ega loogiline selline olukord, et rahvas on riiklikult terve ja usuliselt haige. Siis peaks üks rahvas jagunema kahte ossa: riigirahvas – normaalne ja uskmatu, kirikurahvas – usklik ja ebanormaalne. ...

Hauarahu puudumisest Pirita kalmistul

Kirjutan murega, isegi südamevaluga. 16. juunil oli Pirita väiksel kalmistul surnuaiapüha. Kahjuks oli kohale jõudes võimalik veenduda, et kalmistu haldaja polnud selleks sündmuseks valmistunud. Muu hulgas, mis mõjus lausa solvavalt, ei olnud ka kalmistu teadetetahvlil pühale viitavat reklaami. See oli uskumatu vaatepilt: prügikastide juures aia ääres sügisene lehehunnik, teisel pool laperdab plastikust prügikott, kaugemal turritab möödunud suvel mullatööde käigus välja ...

Preestrid ja jumalateenijad

Mõni aasta tagasi palusin Soomes oma vaimulikul preestril isa Ionil õnnistada minu kodu ja tööruum. Aeg oli kokku lepitud ja ettevalmistused tehtud. Veidi enne seda sündmust oli mul plaanipärane kohtumine oma hingehoiuterapeudiga, kelle juures olen käinud reflekteerimas oma olukordasid ning keerulisemaid kliendijuhtumeid. Hingehoiuterapeut avaldas imestust, miks ma vajan preestrit õnnistama oma kodu. Ta lisas, et kodu õnnistamist võib teha ükskõik kes kristlastest. Ma ei ...

Tervitused Eesti rahvale ühelt vanalt eestlaselt

georg

Jumala arm on hoidnud meie perekonda Teise maailmasõja tulemöllus ja 1941. aastal kommunistide eest põgenemisel, mil me aastaid hiljem USAsse jõudsime. Mul on olnud võimalus mitmel korral oma kodumaad külastada ja lapsepõlvemälestusi uuendada. Paljud neist mälestustest on seotud Kumnaga – Meyendorffide perekonna mõisaga Keila lähedal. Minu kasuisa oli Georg von Meyendorffi pojapoeg ja kandis ka tema nime. Eriliselt meenutan ma dr Martin Lutheri suurt monumenti, mis seisis ...