Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Traditsiooni toetuseks

Tõtt-öelda üllatas mind väga, kui lugesin 1. veebruari Eesti Kirikust, et vaimulike konverents otsustas võtta lauluraamatusse tuleva liturgia aluseks nimelt uue ehk Kirikukäsiraamatu korra ja mitte vana, Agenda korra.  Eelkõige üllatas see mind seetõttu, et paar lehenumbrit varem (18.01.23) olid ilmunud küsitluse tulemused, mille järgi kasutab suurem osa meie 169 kogudusest, nimelt 97, jumalateenistusteks Agenda ehk vana korda. Ametitalitusi toimetatakse pigem ...

Ka inimesteta kirik ei ole kunagi tühi

Minu aastatepikkune soov täitus möödunud nädalal, kui avanes võimalus vaadata Tallinnas Theatrumi etendust „Talvevalgus“. Kuigi see Ingmar Bergmani näidend jõudis lavale juba 2017. aastal, et tähistada autori 100. sünniaastapäeva, anti minule võimalus seda näha aastate nihkes. Eva Eensaare tõlke on lavastanud Andri Luup. Näitetrupi koosseisus teeb kaasa kirikumuusik Ene Salumäe, aidates läbi elava musitseerimise luua vajalikku külakiriku meeleolu.  Ma ei ole just ...

Maailma vanim Heebrea Piibel müügiks

Codex Sassoon 1053 on tuntud ka nime all S1. wikipedia:  Ardon Bar-Hama Sotheby oksjonimaja New Yorgis valmistub 16. mail müüma väga vana Heebrea Piibli ehk Vana Testamendi käsikirja. Reklaamlause teatab: „Vanim ja kõige täielikum Heebrea Piibel on hinnanguliselt kõige kõrgema väärtusega käsikiri või ajalooline dokument, mida on iialgi oksjonil pakutud.“ Selle ostuhinnaks eeldatakse 30–50 miljonit dollarit. Kõrgeim eeldatav hind lööks tõepoolest kõik senised ...

Igal kristlasel on hääl

Möödunud Invocavit-pühapäeva perikoop pakkus ajakohaselt teksti valimistest ja võimust, kus üks härra A teeb oma proua E õhutusel äpardunud valiku, andes võimu (õnneks ajutiselt!) kurjade mõtetega Mao-nimelise tegelase kätte.  Valimised on ka Eestis käes ning nüüd on meiegi kord teha valikuid: kelle kätte usaldada võim riigi valitsemisel ja isamaa eest hoolitsemisel? Urmas Viilma on abiks pakkunud kristlase valimislabürinti, häid soovitusi on tulnud mujaltki, ...

Ristiinimese valimislabürint

2019. aastal toimunud riigikogu valimiste eel tehtud analüüsi eeskujul kõrvutasin ka seekordsete valimiste ootuses Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt erakondadele saadetud ettepanekud parteide valimislubadustega ja koostasin tulemustest kokkuvõtte. See ilmus tervikuna üle-eelmisel nädalal EELK veebiväravas e-Kirik ning eelmisel nädalal lühendatult ajalehes Postimees. Eesti Kiriku lugeja jaoks teen käesolevaga väga lühikese kokkuvõtte oma analüüsist, mille olen nimetanud ...

Julgus olla kirik. Vastuseks Liina Kilemitile

Minu 8. veebruari Eesti Kirikus ilmunud artiklile „Julge kirik“ on kirjutanud vastulause Liina Kilemit 22. veebruaril samas väljaandes ilmunud artikliga „Pea liiva alla peitmine pole julgus“. Mul on hea meel, et minu mõtted on tekitanud arutelu küsimuste üle, mis puudutavad meie kiriku olukorda väga otseselt. Tänan ka vastulause ja kohati väga õigustatud kriitika eest. Samas tundub mulle, et autor ei ole päris täpselt mõistnud minu artikli teatud aspekte ja sel põhjusel ...

Pea liiva alla peitmine pole julgus

https://www.mage.space/ tehisintellekt 8. veebruari Eesti Kirikus Robert Bunderi sulest ilmunud arvamuslugu „Julge kirik“ ühtaegu nii kurvastas kui tekitas nõutust. Selles esitatud seisukohad lähevad vastuollu soovitustega, mida olen oma tudengitele pea kakskümmend aastat nii Tartu teoloogia akadeemias kui EELK Usuteaduse Instituudis andnud: hoida ennast kursis religioonisotsioloogiliste uuringute tulemustega ja kasutada saadavat teadmist koguduse- ja ...

Täna istutaks ikkagi õunapuu …

Küünlakuu alguseks ootas kirikuvalitsus kõigilt vaimulikelt, aga ka kiriku allasutustelt möödunud aasta aruannet. Et saada laiem ülevaade, kuidas läheb meie kirikul ja tema töötegijatel. Igati mõistlik soov ning ilmselt ka enamikule aruandekohuslastest mõistetav. Ka siinkirjutajale, kes küll oskamatusest aega planeerida reastus tänavu hilinejate ritta, aga aastat tagasisidestades tõdes taas kord, kui vajalik selline refleksioon on. Aitüma, kirikuvalitsus! Sest kuigi „Ees ...

Milline on minu unistuste EELK?

Vastamiseks alustan küsimusest, mis teeb luterlikust kirikust luterliku kiriku, edasi sõeluks välja aspektid, mis peavad meie EELKs olema. Ülejäänu on juba maitse asi. Minu meelest on oluline rõhutada kolme punkti: - luterliku kiriku identiteediks on liturgia ja teaduspõhine õpetus; - kirg paneb inimesed kuulama; - kiriku ülesanne ei ole populaarsete arvamustega kaasas käia, vaid hoida tõekspidamisi ja traditsioone. Olen oma küsimuse esitanud mitmele EELK ...

Astuda kriisidele vastu palvega

Vanas Testamendis jutustatakse Juuda kuningast Hiskijast, kes seisis Jeruusalemmas silmitsi Assuri kuninga ülekaalukate väehulkadega (2Kn 18–19). Olukord oli üsna lootusetu, ometigi söandas Hiskija veel palvetada Jumala poole. Ta käristas oma riided lõhki, kattis end kotiriidega ja läks Issanda kotta. Ta laotas kogu oma rahva ahastuse ja hirmu, samuti vaenlaste kõrgid ähvardused Jumala palge ette.  Ja lahendus tuligi. Jumal kuulis kuninga palveid ning teatas talle ...

Julge kirik

Ei ole palju aega möödunud sellest, kui avaldati 2021. aastal toimunud rahvaloenduse andmed, mis puudutasid muu hulgas ka usulist kuuluvust. Küllap on enamik meie kirikust nende andmetega tuttav. Ma ei hakka neid sõna-sõnalt tsiteerima, kuid kokkuvõttes on EELK liikmeskond kahanev ja vananev. See on tekitanud muremõtteid paljudes meie kiriku ustavates töötegijates ja liikmetes, ilmselt annavad rahvaloenduse tulemused reaalselt tunda ka paljude koguduste elus.  Olen ...

Kristlase valikutest valimistel ja üldse

Eelmises lehenumbris heitis Triin Käpp ühele siinkirjutajatest ette arvamust, justkui oleks Piiblis vastused kõigile küsimustele. Veebiajakirjas Meie Kirik 18. jaanuaril ilmunud artiklis sai öeldud vaid seda, et kristlased ei saa ilma pattu tegemata valida erakondi, mis lubavad abielu mõistele teise tähenduse anda või soovivad seadustada abistatud enesetapu.  Piiblis ei ole vastuseid kõikidele küsimustele. Küll aga on Piibel Jumala Sõna, mis ilmutab meile Jumala ...

Jälle Tartus

Just äsja olime Tartus koos. Meenub mu isa, kes rääkis „mustade päevadest“ Tartus. „Mustade päevadeks“ kutsuti neid jaanuarikuus toimunud kohtumisi luteri kiriku vaimulike musta värvi teenistusriide pärast. See oli 1929. a jaanuaris, kui minu isa Harri Haamer oli kutsutud sellele koosolemisele, sest EELK konsistoorium oli ta pannud ametisse luteri kiriku esimese noorsootöö sekretärina. Ta kutsuti ette, ta tegi kummarduse, kraapsjala ja lahkus. Pärast tuli praost Haller tema ...

Patu palk on surm?

Käsi püsti, kes on seda lauset  kuulnud! Küllap veel mõnda aega tagasi oleks vastuseks olnud kätemeri, kuna tegu oli levinud kirjakohaga, mida matustel lugeda. Lihtne ja selge, kas pole? Konservatiivsete äärmuslaste veebiajakiri Meie Kirik tuli välja avaldusega, et kristlane ei saa ilma pattu tegemata valida teatavaid erakondi, tuues ka ära, milliseid patte kodanikud antud juhul teeksid („Kristlane ei saa ilma pattu tegemata valida Reformi, sotse ja E200“ ...

Peajumalateenistuse korra ühtlustamine: õnn või õnnetus?

Nädala pärast toimuv EELK vaimulike konverents hakkab üle tüki aja arutama jälle küsimust, mille lahendamine kuulub tema otsustusvaldkonda: jumalateenistuse korraga seonduvat. Antud juhul siis jumalateenistuse korra ühtlustamist. Tegu on kiriku jaoks olulise teemaga ja assessor Marko Tiitus on esitanud piiskoplikus nõukogus heakskiidetud EELK ühtse peajumalateenistuse korra, mis soovitakse lisada uude lauluraamatusse.  Kirikuinimestele on alati küsimuseks, kas ...