Esileht » Arvamused » Artikkel »

Uus rida Petseri-saagas

Kristi Sääsk (vasakult), Elmet Vaaks ja Merike Saaremets – järjekordsed külalised Eestist eestlaste juures Petseris. Foto: erakogu

Õpetaja Kristi Sääsk ja allakirjutanu käisid augusti teisel nädalavahetusel Elmet Vaaksi kutsel Petseris teenimas sõna ja muusikaga.Petseri eesti luteri koguduse ja kiriku lugu on viimase 15 kuu kestel Eesti Kirikus kajastamist leidnud poolel tosinal korral. Loo kirjutamiseks lugesin seniilmunu veel kord üle ja leidsin, et senised kirjutajad on tegelikult kõik juba öelnud. Viisa saamine kestab kaua. Piirivalvurid eri pooltel suhtuvad ülekäijatesse põhimõtteliselt erinevalt. ...

PASSIO MOLLERI: Georg Mülleri «Jutluseraamatu» ilmumise puhul

Georg Müller on Eesti kiriku- ja kultuuriloos üks neid inimesi või pigem nimesid, kellele on küll alati reserveeritud koht kõikvõimalikes kronoloogiates, aga kes sellest hoolimata on jäänud müütiliseks. Taolises suletud seisundis on põhimõtteliselt kõik mäletamisväärsed isiksused, kelle teosed ei ole laiemale auditooriumile mingil põhjusel hõlpsalt ligipääsetavad. Ent piisab ühestainsast meisterlikult tehtud allikapublikatsioonist ja avaneb terve maailm, mis osutub mõjuvaks, ...

EELK võõrustas Saksa kirikujuhte

Saksa delegatsioon on jõudnud Tartu Jaani kiriku ette. Vestlushoos Jaani kiriku õpetaja Urmas Petti (vasakul) ja Wolfgang Vogelmann. Foto: Merje Mänd

2.–7. juunini viibisid Eestis EELK kauaaegse partneri Põhja-Elbe Evangeelse Luterliku Kiriku esindajad koos Pommeri Evangeelse Kiriku ja Mecklenburgi Evangeelse Luterliku Maakiriku esindajatega.Visiidi eesmärgiks oli kolme kiriku liitumisprotsessiga seoses tutvustada osapooltele Põhja-Elbe kiriku sõpruskirikut EELKd.Põhja-Elbe, Pommeri ja Mecklenburgi kirik on ühinemiskõnelusi pidanud aastast 2003 ning ühise, kogu ...

Peaminister kohtus kirikute nõukogu esindajatega

27. mail arutasid peaminister Andrus Ansip ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) esindajad kiriku ja ühiskonnaelu päevakajalisi teemasid.Tõdeti, et Eestis on kaplaniteenistus kaitseväe ja vanglate kõrval hakanud hästi toimima ka politseis. Vajadus politseikaplanaadi järele tõusis päevakorda kaks aastat tagasi peaministriga kohtumisel. Vabadussõja päevil alustanud kaitseväe kaplanaat taastati ...

Tunnipalved – kohtumine Jumalaga

Käesoleval aastal täitus Rakvere Kolmainu kogudusel 310. aastapäev. Aastapäeva tähistati nii kolm­ainupüha piduliku jumalateenistusega emeriitpeapiiskop Kuno Pajula osavõtul kui püha eelõhtul toimunud konverentsi ja õhtupalvusega.Sündmusele pühendatud konverentsi teema oli ajendatud kiriku tänapäevastest vajadustest ja suundumustest. Vajaduste all peame silmas uut jumalateenistuste ...

Vaimne perekond kogu eluks

Suvesess Nelijärvel juunis 2000. Eenok Haamer ja Evald Saag vestlemas üliõpilastega. Fotod: TTA arhiiv

15 aastat tagasi, 1993. aasta 1. veebruaril alustas Tartu Ülikooli raamatukogus õppetööd teoloogilist rakenduskõrgharidust andev erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia. Algusest peale on akadeemias rõhutatud teadmiste praktikasse rakendamise vajadust ning seetõttu sai lisaks usuteaduslikule haridusele teadmisi omandada ka vaimuliku, hingehoiu, kristliku noorsootöö, kristliku meedia ning eetika ja ...

Kaplanid saavad kutsetunnistuse

Eesti kaplanaadi loomise eesmärgil on EKN ja EELK koostöös Eesti Kutsekojaga välja töötanud kaplanite kutsestandardi. Töö projektiga kestis enam kui poolteist aastat, selle algatajaks olid Usuteaduse Instituut koos Eesti Kirikute Nõukogu ja siseministeeriumi usuasjade talitusega. Vajaduse ühtse kutsestandardi järele tingis olukord, kus nõuded avalikus teenistuses töötavatele kaplanitele olid ...

Piire kompimas

Schengeni viisaruumi laienemine oli Valga jaoks pöördeline sündmus. Loodetavasti ei jää mõjuta ka eeloleval sügisel siin plaanitavad misjonipäevad. Juba novembris, mõni nädal pärast Rakvere suurüritust kohtusid Valgamaa kristlike koguduste juhid Valga koguduse pastoraadis misjonikeskuse esindajatega. Mõte koonduda kuulutustööle järgmisena Valgas oli sündinud üheaegselt nii ...

Mida teha, kui oled sattunud kuriteo ohvriks?

Õnnetuse või kuriteo ohvriks sattunul võib olla väga raske juhtunuga toime tulla ning sageli on keeruline leida inimest, kellega oma tunnetest avameelselt rääkida. Foto: erakogu

Kuriteo ohvriks langemist ei oota ega kavanda keegi, siiski võib see juhtuda igaühega meist. Kodusse sissemurdmise, kallaletungi, perevägivalla, varguse või ahistamisega kaasneb viha, mure ja üksildustunne. Toetamaks kuriteo ohvriks langenud inimesi, loodi 1994. aastal mittetulunduslik organisatsioon Kuriteoohvrite Toetamise Ühing «Ohvriabi». Ohvriabiteenuse eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri ...

Turust läks teele rahusõnum

12. detsembri õhtul peeti Soome teises suurlinnas Turus oikumeeniline jõulujumalateenistus.Veidi varem olid kirikute juhid – evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Jukka Paarma, õigeusu kiriku peapiiskop Leo, Soome katoliku kiriku piiskop Józef Wróbel ja Soome vabakirikute ühenduse juhatuse esimees Klaus Korhonen – kirjutanud alla rahuüleskutsele, mille luges toomkirikus jumalateenistusel ette õigeusu kiriku ...

Jõululinn Turu

Image

Alates esimesest advendipühapäevast saab Turu kuueks nädalaks jõululinnaks. Sadu jõuluüritusi – jõululaatu, kontserte, näitusi ja etendusi peetakse nuudipäevani, 13. jaanuarini.Yliopistonkatu tuledesära Turu kesklinnas loob turulaste ja linna külaliste jõulumeeleolu. Foto: Lea JürgensteinTuru saab jõululinna tiitli juba tosinas kord. Esimest korda sai endine pealinn ja ülikoolilinn selle tiitli 1996. ...

Võitleja vaimust

Lugesin ühest leheloost, et üritusele tuli vihmasele ilmale vaatamata hulga rahvast. Lugesin teisalt, et perepühapäeva raames suutis Kaisa savinõu meelepäraste värvidega katta. Kolmas kanal näitas, kuidas linnalaupäeva üritustel jõudis Karl-Gregor kolm õhupalli taevasse lennutada ja kolmekilomeetrise raja läbida.Isegi vihmase ilmaga õue minekut peetakse juba tugevaks teoks, vaata et kangelasteoks. Kui Carina-Hibina suudab endale sügisandidest kompositsiooni juustesse sättida ...

Ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu nimetas pressinõukokku kolm uut liiget, sest kolmel liikmel sai kaheaastane liikmeksoleku aeg täis.Pressinõukogu liikme kohalt vabastati Eesti Ekspressi peatoimetaja Priit Hõbemägi, Eesti Televisiooni programmi nõustaja Raivo Suni ja Den za Dnjomi ajakirjanik Nikolai Nortov. Uued liikmed on Eesti Päevalehe peatoimetaja Lea Larin, Delovõje Vedomosti peatoimetaja Allan Soon ja ...

Aasta ajakirjanikku valib kaks organisatsiooni

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) ja Eesti Ajalehtede Liit (EALL) annavad 2008. aastal välja aasta ajakirjaniku tiitli.EALi auhind läheb ühele kutselisele või vabakutselisele ajakirjanikule, kes on 2007. aasta jooksul oma loominguga märkimisväärselt mõjutanud Eesti ajakirjanduspilti ning kultuuri- ja ühiskonnaelu.Þürii koguneb 2008. aasta algul, et hiljemalt 1. märtsiks otsustada, kellele määrata tiitel ja 25 ...

Koraan esmakordselt maakeeles

Kes retsiteerib Koraani, selle ümber on inglid, seda õnnistatakse prohvetiandegaOrientalist ja tõlkija Haljand Udam (1936–2005) alustas Koraani süstemaatilist tõlkimist 1990. aastate lõpul. Varemalt oli ta juba mõnda värssi proovinud, näiteks esimest suurat nimega Avaja e al-Fatiha.Vanade tekstide uurija ja prohvetite tundja Jüri Henno meenutab: «Sellest on üle kümne aasta, kui kord saime ...