Esileht » Arvamused » Artikkel »

Maksude arvestamine muudeti protsendipõhiseks

Praost Jaan Tammsalu ja assessor Mati Maanas on Vello Vallaste (vasakul) muudatusettepanekust esialgu kergelt hämmingus. Foto: Tiiu Pikkur

EELK XXVII Kirikukogu 7. istungjärk sai teoks 25. novembril Usuteaduse Instituudis. Vaatamata halbadele teeoludele oli kirikukogu liikmeid istungjärgu avamise momendiks saabunud igast Eestimaa nurgast 38, mis oli täpselt nii palju, et võis öelda – kvoorum on koos. Hiljem lisandus saadikuid veelgi. Päevakorras oli kiriku majanduslik olukord nüüd ja tuleval aastal, koguduste uue infosüsteemi tutvustus, ...

EELK XXVII Kirikukogu 7. istungjärk

peetakse Tallinnas teisipäeval, 25. novembril. Päev algab jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus kell 9.30 ja istungjärk on planeeritud lõpetada kell 17 palvusega, mille peab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula. Ühele päevale on kavandatud tihe päevakord kiriku jaoks oluliste küsimuste läbiarutamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks. Konsistoorium esitab kirikukogule kinnitamiseks 2007. a majandusaruande ja 2009. ...

Eluaegsed kinnipeetavad pandi mõtlema

Eesti karistussüsteemi järgi tähendab eluaegne vanglakaristus kinnipeetavale vähemalt 30 vangistusaastat. Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut viis 2007. aasta juulist 2008. aasta augustini läbi projekti «Eluküsimused», mis oli suunatud eluaegset vanglakaristust kandvatele isikutele. Projekti tulemusi arutleti 16. oktoobril toimunud samanimelisel konverentsil, kus lisaks Eesti spetsialistidele ...

Palvemaja on ääremaa õnnistus

Harku tänava palvemaja 80. aastapäev oli Jumalast õnnistatud sõna, laulude, palvete ja rohke osavõtjaskonnaga. Sünnipäevapeo esimeses osas esines keelpilliansambel Reginald Levini juhtimisel. Emeriitpeapiiskop Kuno Pajula luges piiblitunni aluseks valikuliselt salme 2Ms 34. peatükist ja Uuest Testamendist, andes põhjalikke seletusi jumalarahva juhtidest. Kui ei ole vaimulikku juhti, igatseb rahvas käega katsutavaid ...

Riigieelarves pole kirikuid unustatud

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu on riigikogus esimese lugemise läbinud ning peagi seisab ees teine lugemine. On vähe neid riigieelarve valdkondi, mis jäid kärbetest puutumata, ning paraku tuleb tõdeda, et ka kirikute tegevusega seotud eraldised jäävad 2009. aastal mõnevõrra väiksemaks, kui on olnud tänavu. Pühakodade programm jätkub On tõsi, et lõppeval aastal varasemast ...

Euroopa Kirikute Konverentsi Keskkomitee kogunes töökoosolekule

Viis aastat on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) Keskkomitee tööst EELK esindajana osa võtnud õpetaja Hedi Vilumaa. Alljärgnevalt annab ta ülevaate viimasest töökoosolekust, kus teiste päevakorrapunktide seas otsustati ka Moskva patriarhaadile alluvat Eesti õigeusukirikut liikmeks mitte vastu võtta. 2003. aastal valitud keskkomitee volitused hakkavad lõppema. 6.–11.oktoobrini peeti viimane selle ...

Mida asutustel öelda on

Konsistooriumi saali seinalt vaatavate piiskoppide pilkude all arutasid kiriklikud asutused oma kestmise võimaluste üle. Fotod: Sirje Semm

Kantsler Urmas Viilma kutsel kogunesid konsistooriumi ühise laua ümber EELK asutuste juhid. Kohtumisest võttis osa ka peapiiskop Andres Põder. Vanu pabereid vaadates julgen väita, et viimati oli taoline ümarlaud asutustele peaaegu kaheksa aastat tagasi. Kolmele tunnile planeeritud kohtumine võttis kaugelt enam aega, sest üle mitme aasta taolisel viisil üksteise tegemistest kuulda ja üheskoos arutada oli kosutav. ...

Ristimine ja uususund nimega reiki

Martin Luther ütleb Väikeses Katekismuses: «Meie peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me tema nimel ei nea, ei vannu, ei nõiu, ei valeta ega peta.» See on seletus teisele käsule, mis ütleb: «Sina ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta.» Ometi kuuleme inimestest, kes ravimile Jumala sõna peale loevad ja kellel on – vähemalt nendesamade posijate poolt eksiteele viidute arvates – ...

Loomiseks loodud linnas kõneldi Loojast ja loovusest

Koguduse õpetaja, idee algataja ja konverentsi korraldaja praost Marko Tiitus kuulas samuti suure huviga ettekandeid. Foto: Hannes Heinsar

Et püha Franciscuse loov vaim on mõjutanud nii Viljandi Jaani kirikut kui seda võluvat väikelinna, selgus laupäeval, 4. oktoobril, mil räägiti üldisemalt Looja õnnistatud loomingust, rõhuasetusega Viljandil.Frantsiskusepäeva II konverentsil Viljandi Jaani kirikus kõnelnud ajaloolane Kaur Alttoa on uurinud frantsiskaanide tegevust Eestis, mis jäi peamiselt 16. saj algupoole, lõppedes Vene-Liivi ...

Kauaoodatud kohtumine

Pildil (vasakult): Kari Tynkkynen, Anne Ferschel, Sirje Kasemaa, Aili Paas, Toivo Vilumaa, Enno Tanilas ja Piia Veersalu. Foto: Kirsti Malmi

Misjonikeskus kutsus septembrikuu viimasel päeval külla praostkondade sekretärid. Kui tänavu kevadel kohtusid esmakordselt koguduste juhatuste esimehed, siis nüüdne kokkusaamine oli põhimõtteliselt sarnane üritus väiksemas mahus. Tulla said seitse kaheteistkümnest ehk esindajad Lääne-Harju, Saarte, Tallinna, Tartu, Valga, Viljandi ja Viru praostkonnast ning ajalehest Eesti Kirik. Viimase levijuhti Sirje ...

Kihelkonna oreli restaureerimise eel

Alexander Eckert dokumenteerib oreli detaile. Foto: Alexander Eckert

Saaremaa Kihelkonna kiriku orel on Lõuna-Saksamaalt pärit orelimeistri Johann Andreas Steini ehitatud. Tegemist on Eesti vanima oreliga, mis vajab hädasti restaureerimist. Et restaureeritavast orelist võimalikult paremat ettekujutust saada, toimuvad selle juures eelnevad dokumenteerimistööd, s.t kõikide oreli koosseisu kuuluvate detailide uurimine, mõõdistamine ja seisundi kirjeldamine. Töid alustati 2007. aasta ...

Videokonverents juhtimisest

Chicagos Willow creeki koguduse aias on pildile jäädvustatud (vasakult) Jana ja Kenno Leier, Meelis Kibuspuu ja Henri Lehtsaar. Foto: erakogu

Kõik organisatsioonid, sõltumata nende suurusest või eesmärkidest, tegelevad iga päev juhtimisega. Juhtimise tõhususest sõltub organisatsioonide edukus ning head juhid mõistavad seda, püüdes pidevalt arendada oma juhtimisoskusi. Ka kogudused vajavad juhtimist – Jumala juhtimist, aga ka inimeste juhtimist. Koguduste juhtidel lasub suuremgi vastutus kui teiste organisatsioonide juhtidel, sest nendest ...

Mis kaitseks libisemast totaalse «šeffamise» sohu?

SMS-laenudega hädasolija ei ole ainult kogenematu nooruk. Sealt on lahendust lootnud liigtarbijad, keskealised soliidsed mehed, kes mures oma au pärast, üksikud lapsi kasvatavad emad, kel arved kukil. Näiteks põhiharidusega üksikema, kelle palk pitsavalmistajana 5000 krooni kätte. Abielust on jäänud korterilaen. Lapse isalt on alimendid välja nõutud, kuid ta ei maksa neid ja keegi sundida ei suuda. Naise SMS-võlasumma algas 1800 kroonist. Viivised on selle kerinud 180 000ni. ...

Otsiti teaduse tegemise mõtet

Ettekanded lõppesid paneeldiskussiooniga. Foto: Kadri Uustare

Tartu ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis peeti 12. septembril üliõpilastele suunatud konverentsi «Teadus ja elu. Sisu ja siht», mille eesmärgiks oli panna noori juurdlema teaduse tegemise mõtte ja oma koha üle maailmas.Käsitletud teemad jagunesid kolme kategooriasse. Maailmavaate osatähtsusest teaduses kõnelesid filosoofid prof dr Nancey Murphy ja dr Peter Payne USAst, vabadusest ja vastutusest teaduses ning eetilisest piirist inimese sekkumisel loodusesse ...

Uus kogudus sünnib inimeste keskele

Tallinna Mustamäele plaanitavat kogudust hakkab rajama Usuteaduse Instituudis teoloogiat ja Norras diakooniatööd õppinud Tiina Kliiman.26. augustil oli Mustamäe koguduse rajamist ettevalmistava komisjoni koosolek, kus langetati otsus, et uut kogudust hakkab üles ehitama Tiina Kliiman. Komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna praost Jaan Tammsalu, pastoraalseminari juhataja Ove Sander, Misjonikeskuse peasekretär Kirsti Malmi ja nõuandva häälega Vidar M. Bakke Norra Misjoniseltsist, ...