Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Rõõmusta, Maarja!

22.03.2006 | | Rubriik: Tähtpäev

9 kuud enne jõule on paastumaarjapäev, millega kirik pühitseb Luuka evangeeliumi 1. peatükis kirjeldatud sündmust: peaingel Gabriel kuulutas Maarjale, et ta saab Jeesuse emaks.

Uue Testamendi vanemates osades ei räägita Jeesuse sündimisest ja lapsepõlvest. Olulisim on tema ristisurm ja ülestõusmine. Sellel rajaneb kristliku usu põhisõnum. Jeesus on üles tõusnud ja on elava Issandana iga päev meie keskel!
Hilisemad tekstid pajatavad ka Jeesuse lapsepõlvest, sündimisest ja päritolust. On loomulik, et inimene soovib Õnnistegija kohta üksikasju teada saada. Ometi jäävad meie teadmised lünklikuks. Evangeeliumid annavad meile ajaloolisi fakte, kuid ühe tänapäeva nõuetele vastava Naatsareti Jeesuse eluloo või nekroloogi kirjutamiseks jääb neist väheseks ja kõrvalseisjate jaoks on jätkuvalt õhus lahendamata küsimusi. Ja need jäävadki üles, sest Jumala tegutsemise puhul ei saagi inimene asju ära seletada.
Usutunnistuses võetakse Jeesuse päritolu müsteerium kokku lihtsalt, et ta «on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast». Iga laps on Jumala kingitus. Jeesus on aga kingituste kingitus inimkonnale, tõeline tõotuste laps. Maarja on see inimkonna esindaja, kelle kaudu Jumala arm meie vastu lihaks sai. Luuka kirja pandud lugu on evangeelium – rõõmusõnum, mis valgustab Jeesuse jumalikkust neile, kes usuvad ja armastavad teda elava Issandana.
Peeter Paenurm

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)