Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Rõõmus suvepäev Vancouveri Peetri koguduses

04.09.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Leeriõnnistuse saanud Annika ja Alina Tork koos õpetaja Algur Kaermaga Vancouveri kirikus. Erakogu

Vancouveri Peetri koguduses oli pühapäeval, 18. augustil kesksuve rõõmupäev. Leeriõnnistuse said kaks tudengineiut – Annika ja Alina Tork.

Juba enne teenistust oli seltskond õhevil, sest näha endi keskel rahvariietes eesti noori leeritõotuseks valmistumas oli midagi erilist, mis vanemal põlvkonnal kuldsed lapsepõlvemälestused Kodu-Eestist meelde tõi ning teise põlvkonna siin sündinutel-kasvanutel kohustuslikud tänupisarad palgeile meelitas. Eesti keel ja meel on vaatamata teises keele- ja kultuuriruumis elamisele säilinud ning noored tõestasid seda pidulikule päevale eelnenud intensiivses nädala jagu väldanud leerikooli õppes.
Mis teha, kui elu on kiire ning argipäev jätab vaid pisukest aega süvenemiseks. Seepärast surusime aega kokku ning õppisime nädala jagu kestnud programmis üle päeva kuus tundi, millele lisandusid kodused kirjalikud ülesanded ning temaatiliste filmide vaatamine Youtube’i kanalilt.
Suurepäraseks loenguliseks materjaliks oli USAs Minneapolises kirjastuse Augsburg Fortress poolt välja antud programm „The Lutheran Course“, mis sisaldas igale osalisele töövihiku kirjalike ning aruteluülesannetega ja ühiseks vaatamiseks DVD seitsme loenguga.
Kuigi aega oli napilt, suutsime 30 tunni jooksul loengute ja iseseisva tööga katta luterliku kogudusega liituja vaimse vaatespektri: erisus seaduse ja evangeeliumi vahel; ristimise anatoomia; altarisakramendi ehk armulaua iseloom ja vastuvõtmine; Jeesuse tegevus; kuidas lugeda Piiblit; kuidas jagada oma kristlikku veendumust; katekismus ja lauluraamat.
Teemade kinnistamiseks ning Piibli eri narratiivide seostamiseks argipäevaga vaatasid noored filme Martin Lutherist ja reformatsioonist; reformatsiooni 500. aastapäeva puhul toimunud lepituse protsessist seoses Lutheri poolt juutide vastu kirjutatud ülikriitiliste kirjatöödega; Aabrahamist, Moosesest, Ruthist, Estrist ja Jeesuse elust.
Noortele meeldis diskussioon ja isikliku arvamuse avaldamine. Kasutati vaheldumisi inglise ja eesti keelt. Konfirmatsiooni test läbiti 95%-liselt ning lõputöödena valminud esseed „Kui mina oleksin Ester“ ja „Kui mina oleksin Ruth“ olid väärt hinnet A+.
Lõpuks jääb veel tänada noorte vanemaid, kes oma kallid „hullumeelsele“ intensiivõppele usaldasid, ning Eesti Kirikufondi Olev Rummi isikus, kes lubas kasutada Meie Kodu saali hinnalist videotehnikat. Koguduse poolt andis nõukogu esimees Marie Kaul-Rahiman noortele kingitusena üle pühendusega piiblid.
Algur Kaerma,
Vancouveri Peetri koguduse õpetaja

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)