Esileht » Arvamused » Kolumn »

Rohkem häid uudiseid!

21.12.2016 | | Rubriik: Kolumn

Arengud praeguses maailmas on kiired ja raskesti ennustatavad. Kui mõtleme sündmustele Eestis 2016. aastal, siis tuleb siingi tunnistada, et Maar­jamaal on toimunud mitmeid ootamatuid arenguid, olgu siis tegemist presidendivalimiste või valitsuse vahetumisega. Meedia veskid jahvatavad seejuures halastamatult kõike. Milline on olnud luteri kiriku käekäik ja avalik kuvand peatselt lõppeval aastal?
Aasta kokkuvõtete tegemine seisab veel ees, kuid juba praegu võib öelda, et luteri kirikuga seonduv on olnud võrdlemisi sageli meedias esil, võib-olla isegi eelnenud aastatest enam. Peapiiskopi tuumakas jutlus iseseisvuspäeva jumalateenistusel, reformatsiooni juubeliaasta algus, kõrgetasemeline reformatsioonikongress rahvusraamatukogus ja paljud lokaalsema tähtsusega sündmused üle Eesti on arvatavasti tugevdanud kiriku mõju ning kasvatanud ka mainet.
Samas mõjutavad kiriku kuvandit negatiivselt sellised kaasused nagu Narva Aleksandri kirikuga seonduv segadus, hiljuti EELK Perekeskuse konverentsi järel esile kerkinud küsimus sellest, kuidas lahendada vägivaldses peresuhtes probleeme, või oktoobris ametisse astunud vabariigi presidendi ja kiriku avalik mõttevahetus. Kõigist neist on midagi olulist õppida.
Riigi ja kiriku suhted on Eestis head, töised ja toimivad, kuid avalikkuses kajastatu põhjal võib neist aeg-ajalt jääda äraspidine mulje. Osaliselt just seetõttu, et tasakaalustavat positiivset kipub jääma vajaka. Samas toimub kirikus ja ühiskonnas tervikuna kiriku abil väga palju rõõmustavat. Peame seda oskama ka ise rohkem väärtustada ning vajadusel meedia jaoks sobilikult n-ö pakendada.
Hiljuti kuulsin uudist ühest Suurbritannias loodud ajalehest, mille põhiline eesmärk on luua ja vahendada positiivseid uudiseid – negatiivset on turbulentses maailmas niigi palju. Ehk on see ka võimalik lahendus vahel kiiva kiskuvale kirikuga seotud teemakäsitlusele meie avalikus ruumis. Rohkem positiivseid uudiseid!
Pessimistid võivad siinkohal muidugi ohates nentida, et meediat ju ei huvita hea uudis, üksnes negatiivne müüb. Kui on sisuline ja hea uudis, millel on laialdane ühiskondlik puutumus, siis ületab see ka uudisekünnise. Positiivsed uudised kirikust oleks vastukaaluks ka neile, kes on huvitatud sellest, et kirikul ei oleks rolli Eesti ühiskondlikus elus.
Kirikuelu seest- ja väljastpoolt jälgides jääb kohati mulje, et kulutame palju aega sisemise tasakaalu hoidmisele. Probleemidega tegelemine ei ole nõrkuse tunnus ning on kahtlemata vajalik, kuid kui nende kütkesse jääda, on oht kaotada tähelepanu fookusest see, mis on kiriku tegelik ülesanne – juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele – sellises maailmas, milles just siin ja praegu elame.

engman_kristel _2010

 

 

 

 

 
Kristel Engman,
kolumnist

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)