Esileht » Arvamused » Arvamus »

Rohkem Euroopat!

01.02.2019 | | Rubriik: Arvamus

Euroopa Liidu tuleviku teema on valimiste eel kahetsemisväärselt vähe tähelepanu äratanud. Ka torkab silma see, et ükski erakond ei toeta suurema otsustusõiguse andmist Brüsselile, vaid leiab, et jäme ots peaks Euroopa Liidus ka edaspidi jääma rahvusriikide kätte.
Ometi tähendab „rahvusriikide Euroopa“ tegelikus elus suurte liikmesmaade domineerimist, kes lähtuvad oma kitsastest rahvuslikest huvidest. Seega pole meil eriti palju kaotada sellest, kui rohkem võimu koonduks hoopis Euroopa parlamendi ning selle ees vastutavate ametnike kätte, kes tõenäoliselt enam Euroopa üldist hüve silmas pidada suudaksid. Liiati on eurokriis ja eriti 2015. aasta rändekriis näidanud, et rahvusriigid on omaette võimetud toime tulema globaliseerumisest tulenevate probleemidega. Ebastabiilsus ELi ida- ja lõunapiiri taga aga viitab ühtse välispoliitika edasiarendamise hädavajalikkusele.
Seega ei peaks küsima, kas Euroopa integratsiooni süvendamine oleks meie huvides, vaid pigem millisel viisil seda ellu viiakse. Mõned Euroopa ühtsuse pooldajate ideed võivad olla nimelt Eesti põhiseaduse preambulis sõnastatud eesmärkidega vastuolus, teised aga hoopis nende elluviimisele tõhusalt kaasa aidata.
Esiteks vabastaks mõnes eluvaldkonnas otsustusõiguse delegeerimine Brüsselile ressursse, mida saaks kasutada eesti keele ja rahvuskultuuri tuleviku kindlustamiseks. Teiseks aitaks integratsiooni süvendamine kaasa Euroopa ühisidentiteedi levimisele. Kui eestlased oleksid näiteks sakslaste ja portugallaste jaoks rohkem „omad“ kui praegu, ei jäetaks meid küllap ka keerulises olukorras abita. „Rahvusriikide Euroopa“ puhul jääb aga alati võimalus, et suurriigid teevad edaspidigi väikerahvaste julgeolekuhuve eiravaid omavahelisi tehinguid.
Niisiis leian, et mul on põhjust olla pigem Euroopa integratsiooni süvendamise poolt kui vastu. Ainult et kelle poolt peaksin siis hääletama nii riigikogu kui peatselt neile järgnevatel Euroopa parlamendi valimistel?
Rain_Soosaar_oige copy

 

 

 

 
Rain Soosaar,
reporter

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)