Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ristitud eestlane

18.01.2019 | | Rubriik: Kultuurielu

ristitud eestlaneRiho Saard.
Ristitud eestlane.
Kristluse ajalugu Eestis keskajast tänapäevani. 606 lehekülge. Argo kirjastuselt ilmus 2018. a detsembris mahukas koguteos kristluse ajaloost Eestis. Kristluse ajalugu Eestis, selle kitsamas tähenduses Eesti kiriku ajalugu, oli aastakümneid Eesti kultuuriajaloo unustusse sunnitud osa. Faktoloogilis-kirjeldavat traditsiooni järgiv „Ristitud eestlane“ kajastab Eesti kristluse ajaloo uurituse praegust seisu ja pakub primaarallikatele toetudes rikkalikult uut teavet. Eesti kristluse ja kiriku ajalugu tähendab rahvakiriku ajalugu, mis keskajal oli katoliiklik ja seejärel luterlik, saades 19. sajandil enda kõrvale õigeusu kiriku ja mitmeid uusprotestantlikke vabakristlikke ühendusi ning 20. sajandil uuesti katoliku kiriku. Raamatus joonistuvad välja kristluse seosed usundilise pärandiga, teoloogiliste mõttevoolude ja vaimsusega, käsitletakse ka nende mõjujälgi ühiskonnas ja kultuuris. Käsitlust täiendavad temaatilised ekskursid ajaloo, rahvausundi, teoloogilise mõtteloo, keele- ja kirjandusteaduse ning muusikaajaloo asjatundjatelt. Raamatu autor teoloogiadoktor Riho Saar­d (snd 1961) on Helsingi ülikooli ja Ida-Soome ülikooli kirikuajaloo dotsent ning usuteaduse instituudi kirikuajaloo professor. Autor on raamatu pühendanud professor Olaf Hermann Sillale (1880–1944). Raamatus sisalduvate ekskursside autorid on Marju Kõivupuu, Piret Lotman, Kristiina Ross, Toomas Siitan, Maarja Vaino, Aldur Vunk ja Aira Võsa. Kirjastus Argo vahendab, et raamatu esitlusel Pirita kloostris oli kohal ka Vello Salo, kes andis autorile algtõuke raamatu koostamiseks veerandsajandi eest. Tegelik algus jääb kuue aasta tagusesse aega Pirita kloostri raamatukogus.
Eesti Kirik

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)