Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Ristimise and

04.01.2017 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Uude aastasse astudes on hinges sageli ebamäärane tunne, sest me ei tea, mida toob meile ees ootav aasta. Seda kõhklust aitavad inimestel vähendada nii taevasse lastavad raketid kui õnnetina valamine. Kristlasel pole vaja uude aastasse astudes karta, sest tal on alati, mille peale loota. Nii tähistab aasta alguses kirik Jeesuse nimepäeva. Nimi Jeesus tähendab „Issand on abi, Issand päästab“. Ristiinimene võib loota Jeesuse abile. Seejärel tähistatakse kolmekuningapäeva, mis kõneleb sellest, et Kristus on valgus kõigile maailma rahvastele. Jõulude sõnum puudutab kõiki inimesi maailmas, andes neile tuge ja kindlust eluteele.
Kolmekuningapäevale järgneva pühapäeva sõnum kõneleb Jeesuse ristimisest ja meie ristimisest, mis osutab taas Jumala kaitsele ja juhtimisele meie elus. Jeesuse ristimisest algas uus etapp tema elus. Ta alustas siis avalikku tegevust, õpetades inimesi ja aidates abivajajaid. See tegevus päädis ristil, kus Jeesus suri inimkonna patu eest. Meid ristitakse Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse, mis tähendab inimese ühendamist Kristusega ja tema kirikuga.
Ristimine puhastab inimese hinge ja kui inimene usub Jumalasse, siis ristimine päästab ta kord surmast igavesse ellu. Ristimine annab kindluse, et Jumal hoolitseb meie eest, sest oleme tema lapsed. Jumal annab meile seda, mida elus enim vajame. Selles teadmises võime astuda julgelt uutele teedele.
Kaido Soom

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)