Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Ristimise and

07.01.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Saabuv pühapäev käsitleb Jeesuse ristimist. Jeesus ristiti täiskasvanuna enne tema avaliku tegevuse algust. Talituse viis läbi Ristija Johannes, kes ristis meeleparandusristimisega neid, kes soovisid valmistuda Päästja tulemiseks. See oli inimese meeleparanduse akt, mida Jeesus ei vajanud, sest Jumala Pojana oli ta õige. Kuid Jeesus lasi end ristida ja nii andis ta inimestele märgi ristimise olulisusest. Ristimise järel laskus Püha Vaim Issanda peale ja ta alustas oma missiooni täitmist.
Igaüks teab, et vesi puhastab inimest. Juba lapsele õpetatakse selgeks nii kätepesu kui duši all käimine. Nii nagu tavaline vesi puhastab inimese füüsilist ihu, puhastab ristimise vesi inimese hinge.
Jeesus rõhutas, et ristimine on vajalik inimese pääsemiseks: «Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.» Ristimises võtab Jumal inimese vastu oma perre ning Jumal kannab oma pere eest hoolt. Ristimine on vajalik inimese pääsemiseks igavesse ellu, samas on vaja ka usku. Kus usk on seotud ristimisega, on avatud inimese tee igavikku.
Ristimine tähendab ristitu tee algust ühes Jumalaga. Mida varem see on, seda parem inimesele. Hiljem elukriisides ja raskustes annab kristlasele tuge teadmine, et ta on Jumala laps. See annab jõudu käia eluteel ja aitab meil ka oma elu muuta Jumala tahte kohaseks.
Kaido Soom

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)