Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Ristid tüliõunaks

09.05.2018 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Küllap on mõnigi meist kokku puutunud inimestega, kes peaaegu vahetpidamata Jumalale viitavad ja Piiblit tsiteerivad. Kui nood seejuures oma olemise ja tegudega hea mulje jätavad, on kõik hästi. Kui aga tundub, et vagaduse kattevarjus püütakse omakasu taga ajada või näiteks poliitilist profiiti lõigata, ei jäta see usuinimestest just kuigi head muljet.
Just viimases süüdistatakse Saksamaa liidumaa Baieri peaministrit Markus Söderit, kes andis korralduse, et alates 1. juunist tuleb kõigi sealsete riigiasutuste seinale kinnitada rist. See samm andvat Söderi hinnangul tunnistust Baieri identiteedist ja seal au sees olevatest kristlikest väärtustest.
Mõnedele kristlastele selline otsus meeldis, teistele aga kaugeltki mitte. Pahameelt avaldas ka Münchenis resideeriv roomakatoliku kiriku kardinal Reinhard Marx, kelle sõnul ei mõista poliitik risti tähendust õigesti, kui seda ainult kultuuriliseks sümboliks peab. Marxi hinnangul põhjustas Söderi otsus lõhesid ja vastandumist ning ta nimetas seda koguni „risti omastamiseks riigi poolt“.
Muidugi oleks liialdus väita, et kõik risti ametiasutustesse toomise poolehoidjad tõepoolest madalatest motiividest lähtuvad. Ent vahejuhtum näitab selgesti, et risti kasutamine avalikus ruumis on vastuoluline teema. Kui seda liiga sageli ja kergemeelselt tehakse, ei pruugi see kirikule ja usule üldsegi kasuks tulla. Küllap käib sama ka Jumala nime mainimise ja kristlikele väärtustele viitamise kohta.
Tänasel Euroopa päeval on näiteks küll asjakohane meenutada, et ristiusk on meie maailmajao ajaloos olulist rolli mänginud. Ning sedagi, et nii Robert Schuman kui paljud teisedki Euroopa integratsioonile aluse pannud poliitikud olid sügavalt usklikud katoliiklased. Ent ühtlasi tuleks kirikuinimestel selle eest hoolt kanda, et nad oma tegude ja väljaütlemistega ristiusust head tunnistust annaksid. Vastasel korral võib „kristlikust Euroopast“ rääkimine mõjuda ebaveenvalt või isegi eemaletõukavalt.
Rain Soosaar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)