Esileht » Online » Online artiklid »

Risti kogudus ootab kahte pagulasperet

15.04.2016 | | Rubriik: Online artiklid

Risti kogudus Padise vallas soovib pagulaspered majutada endisesse koolimajja. “Tehtava remondi ja kogu vana kooli edasise parendamise eesmärk on aidata ligimest ja pakkuda edaspidigi peavarju võimalust neile, kes seda kõige enam vajavad,” ütleb Risti koguduse õpetaja Annika Laats.

“Kui sotsiaalministeerium ja eelmisel aastal Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku käest abi küsis, pidas Risti koguduse juhatus esmalt nõu kohaliku omavalitsuse ja kooliga ning andis seejärel ministeeriumile teada, et oleme valmis majutama üht kuni kaht peret, ja seda olenevalt perede suurusest,” selgitab Laats.
Praegu on lahtine, millistest riikidest, millise usutunnistusega ja millal pagulased Padise vallas vastu võetakse. Risti kogudus soovib nad paigutada Risti põhikooli vanasse majja, mis ehitati 1930. aastal ja kus parimatel aegadel õppis korraga kuni 145 last.

“Kool oli selles majas 1930-2009. Vana koolimaja on praegu EELK Risti koguduse omand,” selgitab Jüri Alter, kes on uue Risti põhikooli direktor.

Kogudus ostis vana koolimaja kahe aasta eest. “Hoone olukord on lootustandev – koguduse omavahenditest sai eelmisel aastal remonditud vana koolimaja katus ning sisetöödega muutus osa koolimajast täielikult elamiskõlblikuks,” arvab Laats.

Pagulaste vastuvõtmiseks taotleb Risti kogudus riigilt 16 000 eurot, omafinantseeringuna käiakse välja 2563 eurot.

Edasi loe Harju Elust.

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)