Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Riigieelarvest koguduste heaks

13.02.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

Nn katuseraha moodustab õieti vaid väikese osa rahast, mida kirikud, kogudused, konfessionaalsed õppeasutused ja usuorganisatsioonid riigieelarve kaudu saavad.

Eesti Kirikute Nõukogu kaudu toetab riik 2016. aastal kirikuid ja konfessioone 596 000 euroga. Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ütles Eesti Kirikule, et siseministeeriumi kaudu saavad taotlejad – erinevad kogudused, kloostrid, konfessionaalsed õppeasutused jmt – 104 000 eurot. Siseministeeriumi kaudu saab EELK diasporaakoguduste teenimise toetuseks 10 000 eurot. Ilmo Au sõnul on usuühingud saanud toetust läbi erinevate projektide aga ka teiste ministeeriumide eelarvest, Kodanikuühiskonna Sihtasutuse (KÜSK) kaudu jm.
Kirikuhoonete ja seal olevate kultuuriväärtuste säilimise toetamiseks on võimalik taotleda raha riiklikust pühakodade programmist. Selle eelarve on tänavu 722 800 eurot, millest lõviosa moodustavad investeeringud. Väiksem summa on ette nähtud majanduskuludeks ja palgafondiks.
Niisiis ei saa sugugi öelda, et kirikutele ja kogudustele riigieelarvest raha saamine sõltub ainult sidemetest erakondadega või riigikogu saadikutega. Pigem on selleks vaja oskusi orienteeruda asjaajamise ja projektikirjutamise maailmas. Ja ennekõike tuleb osata põhjendada, kuidas kogukond ja ühiskond investeeringutest kasu saavad.
Rain Soosaar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)