Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Riigi ja kirikute vaheline koostöö jätkub

23.12.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Lepingu allkirjastamise järel kinnitavad minister Riina Solman ja EKNi president Andres Põder seda pandeemiaaja kombel rõõmsa küünarnukimüksuga.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) pidas 16. detsembril Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus piduliku kontsertpalvuse.

Viimase hetkeni oli täpsustamisel, kas ja kus EKNi aasta oodatumaid sündmusi toimub. Väsimuse märke mitte ilmutav COVID-19 dikteeris sellegi sündmuse planeerimist. Kui aastatega on saanud traditsiooniks koguneda oikumeenilise aastapreemia üleandmiseks Pirita kloostrisse, siis tänavu tundus turvalisem valida avarama siseruumiga Rootsi-Mihkli kirik. 

Tallinna Jaani koguduse õpetaja, teoloogiadoktor Arne Hiobi tegevus vaimuliku, õppejõu, püha maa ja paljude teiste Piibliga seotud paikade vaimuliku giidina ning paljude raamatute autorina ületab laialt ühe konfessiooni piirid. Seda rõhutati õp Hiobile oikumeenilist aastapreemiat üle andes. Preemia laureaat sõnas kõrget tunnustust vastu võttes, et on tänulik ja rõõmus ning tunneb, et on oma tegevuses ikka oikumeeniast lähtunud.

Olulise päevakorrapunktina kirjutasid rahvastikuminister Riina Solman ja EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder alla riigi ja kirikute vahelisele koostöökokkuleppele järgnevaks viieks aastaks, mille eesmärgiks on tugevdada koostööd riigi ja EKNi liikmeskirikute vaheliste suhete arendamisel. 

Koostööleppes kinnitatakse, et EKNi esindajad kaasatakse selliste õigusaktide ja riiklike strateegiate väljatöötamisse ja menetlemisse, mis puudutavad usuvabadust ja usuliste ühenduste tegevust. Lisaks lepitakse kokku politsei- ja piirivalveameti kaplaniteenistuse arendamises ja tegevustes usuvabaduse tagamiseks arestimajades. Sarnane leping allkirjastati samade osapoolte vahel ka viis aastat tagasi. 

Kontsertpalvusel riigi nimel tervituskõne pidanud minister Solman rõhutas kiriku ja riigi head koostööd koroonapandeemiast tingitud olukorras. Tema sõnul on eriti oluline, et praeguse koroonakriisi ajal oleks usulised ühendused ja riik tihedas infovahetuses, et vältida pandeemia levikut ning hoida inimeste vaimse tervise huvides ära kirikute sulgemine. „Oleme valitsuses otsustanud jätta kirikud kehtivate piirangutega avatuks just selleks, et inimestel oleks võimalik oma vaimse tervise eest hoolt kanda, oma kogudusest ja vaimulikult hingejõudu leida, sest nakatumise vältimiseks tuleb inimestel niigi oma suhtlemisringi ja liikumist piirata,“ sõnas Riina Solman. 

Ta rõhutas, et valitsus ei ole jätnud kirikuid avatuks sugugi tingimusteta, ja lisas, et kõigi konfessioonide puhul on täheldatud kehtestatud reeglitest suure hoolega kinni pidamist. „Üksikute rikkujate tõttu ei peaks vastutustundlikke kogudusi ja kirikuid löögi alla seadma. Seetõttu rõhutan veel kord, et kirikutes kehtivatest nõuetest tuleb kõigil kinni pidada ja kui ilmuvad signaalid, et kuskil seda ei tehta, võidakse nende suhtes teha ka sulgemise otsus,“ märkis minister ja täpsustas, et nii nagu kõigis sektorites, kontrollivad ka usuliste ühenduse ja kirikute puhul nõuete täitmist terviseamet ja politsei.  

Rahvastikuminister andis üle siseministeeriumi kuldteenetemärgi EAÕK metropoliidile Stefanusele ja hõbeteenetemärgi EKNi täitevsekretärile Ruudi Leinusele.

Veel esitleti teema-aastaks välja antud raamatut „Armastame loodu(s)t“. Musitseerisid Piia Paemurru klaveril, Peeter Paemurru tšellol ja Maris Lend flöödil.

Liina Raudvassar

Pildigalerii:

EKNi täitevsekretär Ruudi Leinus esitleb teema-aasta raames välja antud raamatut „Armastame loodu(s)t“. 2 x Urmas Roos.

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)