Esileht » Uudis » Esileht »

Reformatsioonikongress kui vaimuliku mõtte mootor

05.10.2016 | | Rubriik: Esileht

Randar Tasmuth Martin Lutheri portreega, mille autoriks on kunstnik Elsa Kink. Tiiu Pikkur

Usuteaduse instituut korraldab 70. aastapäeva puhul 25.–26. oktoobrini Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus esindusliku kongressi «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid».

Kongressil käsitletakse usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu üldiselt, räägitakse reformatsiooni mõjust Eestis sajandite jooksul ja otsitakse ühistele ideedele väljundeid tänases olustikus.
Avaettekanne, mille peab instituudi dekaan prof Randar Tasmuth, on pühendatud usuteaduse instituudi kui teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjale Eestis. «Tahan rõhutada instituudi ajaloo juures selle ime tähendust, et kiriklikku õppeasutust oli võimalik nõukogude ajal avada,» räägib Tas­muth ettekande suunistest. «Ja selle sisulist tähendust, et teoloogiline mõtlemine võis meie oludes kõrgeimal võimalikul tasemel ellu jääda.»
Edasine programm pühendub usupuhastusele ja jaguneb nelja ossa: vaimsus ja ajalugu; kultuur ja haridus; inimene ja ühiskond ning kirikud ja pluralism. «Kõikidel alajaotustel on oma tähendus. Me ei räägi ainult ajaloost, vaid kõikide teemade puhul on käsitletud ka olevikku ja tulevikku.»
Näiteks neljas osa viib meid globaalsesse keskkonda, selgitab Tasmuth. Ettekannetes küsitakse, mis võimalused meil ilmalikustunud Eestis ja üldse Läänes on. Kongressil arutatakse, kuidas kirik saab oma missiooni tänapäeval ellu viia. Usuteaduse instituudil on selles osas tulevaste vaimulike ja kirikutöötajate ettevalmistamisel oma kindel koht täita. Iga osa lõpeb diskussiooniga, kus kongressist osavõtjad saavad aktiivselt sekkuda. Kongressi lõpetab paneeldiskussioon sõnumiga tulevikuks.
«See kongress on meie vaimulikele ja koguduseliikmetele võimalus küsida ja arutleda. See on aktiivne kongress kõigile osavõtjatele,» rõhutab Tasmuth. «See on ka väga dünaamiliselt toimuv kongress, kus vaatluse all on ajalugu, tänapäev, inimene, ühiskond, kultuur, meie võimalused, piirangud, meie juriidiline ja oikumeeniline ruum ja tulevikuväljavaade. Kongress peaks toimima Eesti kirikule vaimuliku mõtte mootorina. Siin saavad kokku vaimulikud, kultuuriinimesed, ajaloolased, üliõpilased jne. See on kohtumispaik inimestele kõigist ühiskonnaelu valdkondadest.»
Kongressil esitletakse ka kaht uut raamatut: pühendusteost «EELK UI 70» ja Luterliku Maailmaliidu teemaraamatut reformatsiooni 500. aastapäeva puhul. Kongressile saab registreeruda 15. oktoobrini usuteaduse instituudi kodulehel ui.eelk.ee, samast leiab ka täpsemat infot.
Tiiu Pikkur

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)