Esileht » Uudis » Esileht »

Reformatsiooniaasta toetub koostööle riigi, kiriku ja omavalitsustega

28.09.2016 | | Rubriik: Esileht

Ühispöördumisele kirjutasid alla siseminister Hanno Pevkur ja EKNi president Andres Põder. Tiiu Pikkur

Siseminister Hanno Pevkur ja EKNi president Andres Põder allkirjastasid 21. septembril ühise pöördumise, kus kutsutakse kõiki Eesti elanikke osalema reformatsiooni 500. aastapäeva ettevõtmistes.

Pöördumise teksti lugesid ette roomakatoliku ja luterliku kiriku juhid: Philippe Jourdan ja Urmas Viilma. (Loe pöördumise teksti 2. lk.) Pidulikul toimingul osalesid ka teised EKNi liikmeskirikute esindajad.
Siseminister märkis, et juubeli puhul on meil põhjust tagasi vaadata meie maa ja rahva loole, sellele, kuidas eesti rahvas ja kirjakeel arenes, ning arutleda ühiselt nende väärtuste üle, millele tuginevalt suudame tagada meie rahva, keele ja kultuuri kestmise.
Andres Põder juhtis tähelepanu sellele, et reformatsiooni suur juubel näitab, kui tihedalt on üksteisega läbi põimunud usk, kultuur ja poliitika. Kui palju reformatsioon on muutnud ajalugu ja elulaadi viimase viiesaja aasta jooksul. Põder lisas, et ühispöördumine on ühtlasi tunnistuseks headest suhetest siseministeeriumiga.
Viidates Lutheri lausele, mis on reformatsiooni juubeli juhtlauseks – kui ma teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu –, ütles peapiiskop Viilma, et ka oikumeenilistes suhetes peaksime mõtlema sellele, kuidas üheskoos istutada õunapuid, teha midagi koos.
Samal päeval toimus ka Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni istung, mida juhatasid siseminister Pevkur ja peapiiskop Viilma. Arutlusel oli Niguliste kiriku tagastamine EELK-le, mis juba pikki aastaid lahendust – kas kiriku tagastamine või kompenseerimine – ootab. Seni rahuldavat otsust pole.
Hoopis rõõmustavam on Narva Aleksandri kiriku olukord, mille riik ja EELK ostsid pankrotipesast välja 22. juunil, lõplik ostuhind oli 375 000 eurot, millest poole tasus riik ja poole EELK. Peapiiskop informeeris, et Narva koguduse asutamiskoosolek oli 2. septembril. EELKsse saab koguduse võtta novembris kokku tulev kirikukogu.
Pühakodade säilitamise ja arengu programmi järjekordne periood lõpeb 2018. aastal. Piiskop Tiit Salumäe tutvustas kultuuriministrile esitatavat taotlust programmi rahastamist jätkata ja selle mahtu suurendada. Piiskop Salumäe andis ka ülevaate reformatsiooni 500. aastapäeva ettevalmistustest.
Ta ütles, et Tallinna linnavalitsus on tänuväärselt osalemas. Siseministeerium on toetanud reformatsiooni juubeliaasta üritusi Eesti Kirikute Nõukogu kaudu 35 000 euroga ning uue eestikeelse piiblitõlke valmimiseks eraldanud Eesti Piibliseltsile 15 000 eurot.
Tiiu Pikkur

Ref500_logo_tsitaadiga

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)