Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Reformatsiooni näitus linnaarhiivis

22.11.2017 | | Rubriik: Kultuurielu

Georg Mülleri „aktsidentsideraamat“ pakub huvitavat infot. Tiiu Pikkur

Tallinna linnaarhiivis on avatud näitus „Reformatsioon Tallinnas“.

Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas ütles näitust avades, et reformatsiooni 500. aastapäeva on peetud juba aasta ja see arhiividokumentide näitus võiks juubeliüritustele olla kui täpp i peal. Kui palju me saame veel lähemal ajal tähistada mõnd nii suurt juubelit, küsis Arjakas.
Eksponeeritud on dokumente reformatsiooni ajastust, näitus kajastab suurt hulka ajalooallikaid, mille kaudu seda ajastut Tallinnas tunneme. Näha saab 14.–16. sajandi indulgentse, testamente, katolikuaegseid käsikirjalisi jutluseraamatuid, reformatsiooni algust 1520. aastatel ning Tallinna kirikuelu järgnevat arengut valgustavaid raemäärusi ja -protokolle; Tallinna rae ja vaimulike kirjavahetust Saksa luterlike ringkondadega jm. Vaataja ees on pea kõik teatekillud Tallinnas 16. sajandil käibel olnud eestikeelsetest kiriklikest trükistest ning näiteid 17. sajandi eestikeelsest vaimulikust kirjasõnast.
Olgu näide toodud Püha Vaimu kiriku õpetaja Georg Mülleri sissetulekute- ehk „aktsidentsideraamatust“ (1601–1608), kuhu Müller märkis tema poolt läbi viidud ristimiste, laulatuste, matuste ja haigete külastamise eest saadud tasu. Lisaks on Müller teinud ülestähendusi ka surijate suhtumise kohta kirikusse ja usku ning läbisaamise kohta Püha Vaimu kiriku pastoriga.
Mülleri külastatud haigete hulgas oli nii sakslasi kui eestlasi, nii raehärrasid kui voorimehi. Märkmetest nähtub, et katku kõrgajal 8.–17. augustil 1603 mattis Müller 160 lahkunut, külastas 15 haiget ja ristis neli last.
Näituse koostasid Tiina Kala, Juhan Kreem, Triin Kröönström, Lea Kõiv ja Kalmer Mäeorg, kujundas Kadri Paloveer. Näitus aadressil Tolli 6 on avatud 28. veebruarini 2018, sissepääs on prii.
Tiiu Pikkur

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)