Esileht » Online » Online artiklid »

Reformatsioon 500: 10 käsku tänapäeval. Kas vajame uut katekismust?

25.12.2017 | | Rubriik: Online artiklid

“Elame tänapäeva kaoses ja informatsioonitulvas, kus on raske õppida vahet tegema õige ja väära vahel. Haridus ja ka Lutheri põhiideed on loonud tugeva põhja sellele, et inimesed õpivad head ja halba eristama, isegi kui me tänapäeval enam Lutherit ei loe,” arutles ajaloolane Jüri Kivimäe.

Lutheri väikesel katekismusel on veel üks oluline roll: esimest korda niivõrd selgelt sõnastatud põhimõtted on saanud väga mitme ühiskonna moraalikoodeksiks. Ilmselt ka Eestis. Eitamata siinjuures üleüldist kristliku moraali, mida juba keskajal üritas õpetada ka katoliku kirik, kuigi mitte nii suure eduga kui luterlik.

“Kui praegu vaieldakse tõejärgse ühiskonna või ideoloogia ehk vastuoluliste tekstide üle, tekitab see inimestes kõhedust: midagi nii kindlat on justnagu ära võetud,” arutles Kivimäe.

“Näen siin laiemaid arenguid ehkki me ei suuda tulevikku vaadata. Võime muidugi küsida, kas kogu Eesti ajaloo aluspõhjaks on kristlike ideede võrgustik ja kas kõik, mis sündis peale reformatsiooni, ongi tänu sellele? See oleks vist liiga kivistunud arusaam, et maailma ei muutu nagu ka inimesed ei muutu. Muide, selle üle on hakatud taas vaidlema,” märkis ajaloolane.

ERR Novaatorist.

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)